Algimantas Rusteika. Dabar LRT – svarbiausias valstybės klausimas

propatria.lt nuotr. kaunoforumas.wordpress.com Ar kas nors iš tą naktį stovėjusių ir žuvusių prie Bokšto būtų patikėjęs, kad prabėg...

propatria.lt nuotr.

Ar kas nors iš tą naktį stovėjusių ir žuvusių prie Bokšto būtų patikėjęs, kad prabėgs metai ir lietuvių valstybės televizija taps Lietuvos išvalstybinimo, ištautinimo, globalizmo ir ištirpimo kitoje „federacijoje“ propagandos įrankiu? Kad vėl nebebus laisvos politinių pažiūrų ir nuomonių sklaidos, bus šaipomasi iš valdžiai neįtikėlių, o diskusijos valstybės ateities klausimais virs varžybų, kur aikštelėje švilpia sukčiaujantis teisėjas, parodija?

Atsimenu seną, bet gerą LRT vaizdelį apie A.Siaurusevičiaus jubiliejų – iki horizonto eilė sveikinančių, kaip prie Lenino mauzoliejaus. Solenizantas prielankiai priima dovanas, su kuriomis įsiteikiamai šypsodamiesi su žmonomis atsėlina valstybės, vyriausybės, parlamento ir partijų galvos, komitetų pirmininkai, ministrai ir generaliniai direktoriai, žvaigždės, pusžvaigždės ir šiaip visokie driskiai deputatai bei kitoks švarkuotas mailius.

Užsienietis, nemokantis kalbos, būtų pagalvojęs, kad tai priėmimas pas monarchą. Ir būtų nedaug klydęs – valdo tas, kas nulemia esminius dalykus. Nuo šio žmogaus partokratinėje, grupuočių užvaldytoje valstybėje didžiaja dalimi priklausė reitingai, o tuo pačiu ir išlikimo “Titaniko“ valtyje šansai. Dabar dirigentas pasikeitė, bet nuostabių profesionalų orkestras svyrančiame denyje ir toliau verčiamas griežti tą patį valstybės duobkasių maršą.

Sakote nebūna nuo žmonių nepriklausomos valdžios, išskyrus Islamo valstybę ir Šiaurės Korėją? Neatspėjot, vaikučiai, tokia mūsų ketvirtoji valdžia. Laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje, kurioje nuo žmonių niekas nebepriklauso, yra laisva ir nuo visuomenės nepriklausoma visuomeninė LRT, išlaikoma už valdžios dalinamas visuomenės lėšas.

Iš dvylikos LRT Tarybos narių aštuonis paskiria pati valdžia, o likusius keturis – už virvučių tampomos, valdžios finansuojamos ir nuo jos priklausomos visuomeninės organizacijos. Iš esmės tai valdiškas žiniasklaidos kanalas, niekada nebuvęs nepriklausomu. Po visuomeninio transliuotojo iškaba išperėtas visuomenės manipuliuotojas, už mūsų pinigus aptarnaujantis kelias politines grupuotes, užsiimantis primityvia globalizmo propaganda, aktyviai dalyvaujantis politikoje ir kas vakarą ateinantis jums plauti smegenų.

Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos dėl pateikiamų nuomonių įvairovės LRT nuolat pažeidžiamos. Akivaizdžiai nesilaikoma įstatymo nuostatų dėl teisingos, nešališkos informacijos ir neleistinumo panaudoti žiniasklaidą tenkinant grupinius, politinius interesus, tačiau Lietuvos radijo ir televizijos komisija šių pažeidimų nepastebi ir situacijos nekontroliuoja.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba radijo ir televizijos transliacijų stebėsenos taip pat nevykdo. Nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme jokių nepriklausomos visuomeninės kontrolės priemonių, užtikrinančių nešališkos politinės informacijos pateikimą, atvirus debatus, pažiūrų ir įsitikinimų laisvės sklaidą, nenustatyta. Kaltų nėra, visi galai į  vandenį, brangūs Lietuvos žmonės.

Per ilgus metus LRT susidariusios situacijos priežastys sisteminės. Problemų negali išspręsti vadovybės pakeitimai, visuomenės paraginimai, visuomenės informavimo etikos savireguliacijos mechanizmai. Prieš rinkimines batalijas be mūšio niekas neatiduoda vyraujančios aukštumos su instaliuota sistema Grad, iš kurios gali subombarduoti priešininkus, todėl daroma viskas reformoms LRT imituoti ir nieko nekeisti.

Valstybės vadovams adresuoti visuomenininkų reikalavimai labai demokratiškai persiunčiami “pagal  priklausomybę“ nagrinėti pačiai LRT, nors net pagal sovietinę tvarką buvo draudžiama persiųsti skundą nagrinėti tam, kuris skundžiamas. Ir gaunami išsamūs atsakymai – viskas gerai, nuostabioji markize! Miegokit ramiai, į jokius reikalavimus keistis ar mitingus su vėliavomis politinė sistema – esamos LRT gimdytoja – nereaguos niekada.

Kas turi būti padaryta? Atsakymas aiškus ir kartu neįvykdomas. Aiškus, nes visuomeninio transliuotojo, kuris privalo būti nepriklausomas nuo valdžios, valdymo organus turi skirti ne valdžia, o rinkti visuomenė. Ir neįvykdomas, nes užvaldytos žiniasklaidos propaganda užtvindytoje valstybėje ta visuomenė laisvai ir nepriklausomai išsirinktų jakilaičius su miliūtėmis.

Ką nors galėtų, jei panorėtų, pradėti keisti Seimo valstiečiai – net plyšelis gelžbetoninėje propagandos sienoje būtų teigiamas žingsnis į ateitį. Nesunku būtų  Nacionalinio radijo ir televizijos bei Visuomenės informavimo įstatymuose įtvirtinti skirtingų nuomonių svarbiausiais politinio gyvenimo klausimais atstovavimo pariteto principą, kada apie būsimą diskusiją privalomai pranešama atitinkamų nuomonių lyderiams (asmenims ar organizacijoms) ir užtikrinama galimybė jiems dalyvauti diskusijoje, jei toks pageidavimas būtų pareikštas.

Kada politiniam pseudoelitui reikia padaryti ką nors savo naudai – tam bemat atrandamas tarptautinis pavyzdys, o priešingu atveju pavyzdžių nematoma, nors jie badyte bado akis. Visuomenės kontrolė laisvai ir nepriklausomai, valstybinei ir privačiai žiniasklaidai seniai egzistuoja. Pasaulyje nuo 1913 metų veikia komitetai skaitytojų nusiskundimams tirti. Šiuo metu naujienų ombudsmenų organizacija vienija 15 valstybių ombudsmenus.

Estijoje tokio politinių grupuočių žiniasklaidos užvaldymo nėra. Nacionalinis transliuotojas ombudsmeno – žiniasklaidos kontrolieriaus – instituciją įsteigė dar 2007 metais, juo paskirtas žinomas, visoje šalyje gerbiamas žurnalistas Tarmu Tammerkas. Jis buvo atvykęs ir į Lietuvą senais gerais 2007-siais, kada rengėmės turėti naują prezidentą ir buvo iliuzijų, kad Lietuva keisis. Atvyko žmogus, pasikalbėjo, laisva ir nepriklausoma žiniasklaida parašė pora straipsnių ir užmiršo amžiams.

Kiekvienu istorijos tarpsniu būna svarbiausias momentas, kada sprendžiama, kur link pakryps valstybės laivas. LRT klausimas dabar yra svarbiausias Lietuvos klausimas, nes nuo jo didžiaja dalimi priklausys rezultatai rinkimų, lemsiančių mūsų ir mūsų valstybės gyvenimą artimiausiais viso pasaulio esminių pasikeitimų metais.

Permainos LRT – tai ne Tautos forumo visuomenininkų ir marginalų, kovojančių prieš žodžio laisvę, kokiais mus labai nori apšaukti, užgaida. Pažvelkit į išsigandusius valdiškų propagandistų veidus, paklausykit neapykanta varvančių, demagogiškų jų kalbų ir suprasit – tai gyvybės ar mirties klausimas. Uždanga lėtai kyla, spektaklis prasideda ir viskas keletą akimirkų vėl gali priklausyti nuo mūsų.

Susiję

Įžvalgos 8160414030265720033

Rašyti komentarą

 1. Skaitytojas2018-10-13 16:07

  Kaip ir visi šio autoriaus straipsniai: yra skaudžios teisybės, bet dramatizmo gaida šiek tiek per aukšta.

  Žiūrėkit, pasakysiu nuoširdžiai ir labai geranoriškai. Susiklostė taip, kad man darbe tenka bendrauti su daugeliu jaunų ir šaunių išsilavinusių žmonių, kurių daugelis (deja, deja) yra politkorektoriai, anti-radžvilininkai, gėjų vėliavų mojuotojai ir šiaip eurogudruoliai. Ką aš su jais bendraudamas matau? Jie nuoširdžiai _tiki_ visais tais savo tapinais, gabriukais, adomėnais (na, su pastaruoju gal sudėtingiau šiek tiek po to pašalinimo), politkorekcijom, gėjais, reikalavimo mokėti lietuvių kalbą panaikinimu, žodžiu, visu tuo standartiniu kroviniu. Bet jie _nėra_ blogi žmonės; daugelis jų yra geri ir šaunūs, tik išplautom galvom. Norint rasti kelią į jų širdis, reikia ne rūstaus balso ir ne surauktų antakių, ir ne garliavinio dramatizmo. Tikrai tikrai. Labai rimtai tai sakau. Reikia išsilavinimo, šiek tiek ironijos, mokėjimo tarsi nekaltai, bet gerai pašiepti oponentą (taip taip, patyčių; nors retkarčiais reikia mokėti ir ašarą išspausti), tos rūšies dalykų.

  Ir beje, tos rūšies išteklių mes turime. Bloggerio Zeppelinus'o, pono Pikc Kažinkavičiaus ir kai kurie kiti pajuokavimai man skamba daug šmaikščiau už oficialiuosius tapininius. Va tuo ištekliumi, manau, ir reikia labiau remtis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. ''daugelis jų yra geri ir šaunūs, tik išplautom galvom'' - tai tik rodo, kokia taktika tokiems individams 'nuomonių turėtojams' būtų efektingiausia. Aš tai vadinu 'savęs prisigavimu'. Žmogus iš norėjimo būti geresniu pats pasidaro šventeivišku parazitu ir naudingu idiotu - heteroseksualūs LGBT aktyvistai, etatiniai antifos/antitrumpinių/žaliaėdžių protestuojai, baltieji 'anti KKK-anti-violence-black lives matter proteguotojai nesuprantantys, kad tą pačią minutę, kai didmiesčio gatvėje kiekybinę persvarą įgijus juodaodžiams, tie patys black lives matter aktyvistai duoda pipirų kad išguiti paskutinius baltus likučius iš kvartalo, kaip ir juodosios panteros prieš tai, jų pirmtakai.

   Žmonės, kryžium gulantys prieš žydą atgailaudami už gimimą su nuodėme po/dėl Baisiojo karo, patys oloj sėdėdami ir temadymi tik šešėlius, kurie atsispindi iš nuogirdų apie pinigų emisiją, pramogų kultūrą, 'švietimą', psichoanalizę bei filosofiją su medikamentais lyties perkonstravimams paspartinti.

   Žmonės, 'teisingoje pusėje' aktyviai veikiantys visuotinio nusiginklavimo vardan, kad atsisakytumėme ginklų ir pasaulyje įsivyrautų taika. Žinoma, net galvon jiems neateitų mintis pirmiau pabandyti paspausti kokią Kiniją ar Rusiją ar Iraną, ne, pirmiau mes susikoncentruokime ties nusiginklavimu ir politkorektiškumu bei homo economicus mąstymo kontrole, o tada žiūrėsim.

   Ne, Skaitytojau, lyg ir metuose jau, o dar tiki cackinimusi ir bovinimusi.

   Panaikinti
  2. Skaitytojas2018-10-13 19:47

   Metų man, kaip pažiūrėsi, o tikiu tuo, kas iš praktikos atsiskleidė, kad duoda rezultatų.

   Beje, teisingai lotyniškai reikia rašyti oeconomicus. Kur vokiškai ö, ten lotyniškai oe (jei taip gražiau, galima ir œ), Herr Müller :)

   Panaikinti
  3. Iš dalies sutinku su Skaitytoju - kadangi liberazmas yra bent dalinio bukumo ir infantilumo reikalaujanti ideologija, jo pasveikti individai neišvengiamai bunka ir infantilėja, todėl tikėtina, kad imliausi jie bus metodams, orientuotiems į vaikus ar paauglius. Vis dėlto, nors tokių priemonių ir reikia, nevertėtų VIEN į jas koncentruotis - nes gi siekiame tą praplautsmegenį jaunimėlį KILSTELĖTI aukštyn, ne? Taigi, nenurašyčiau A. Rusteikos stiliaus - juolab, kad ir ne į tą paiką jaunimėlį jo rašiniai orientuoti.
   Beje, ačiū už komplimentą. :)

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-10-13 23:45

   Didžiausia jaunimo bukinimo grėsmė yra ta, kad šitaip formuojamas leftistinis elektoratas. O su LRT aiškiai vyktsa negeri dalykai, gresiantys Lietuvos valstybingumui.

   Panaikinti
  5. Visiškai teisingai - bet jeigu mes tą buką elektoratą tik "emociškai perorientuosime", palikdami tame pačiame bukumo lygyje, tas "perorientavimas" truks tik iki tol, kol ateis naujas "makaronų kabintojas". Dar daugiau - liberazmas yra iš esmės gyvulinanti, savo adeptams kaip žiurkėms laboratorijoje dirginanti malonumų centrus pseudoreligija - o juk puikiai žinome, kad degradavimas yra gerokai lengvesnis kelias, negu tobulėjimas. O dar kai iš visų masinės dezinformacijos priemonių bei valdžios tribūjnų aiškinama, kad gyvuliu būti yra labai "kūl"... Viską sudėjus, net sėkmingo pradinio "perorientavimo" atveju, vaizdžiai tariant, "recidyvo" tikimybė smarkiai viršys "remisijos" tikimybę. Taigi, Skaitytojo pasiūlytas receptas yra geras - bet tik kaip pradinė stadija. Po to jau vien pajuokavimų ar ironijos neužteks - reikia žinių (ir šiek tiek dramatizmo taip pat nepakenks - ta populiacija vis dar imliausia emociniams, o ne intelektiniams stimulams).

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2018-10-14 11:22

   Kad pasikeistų Lietuvos elektoratas ir kad leftistai būtų nugalėti galutinai, būtina spręsti ir praktinius uždavinius, t.y. ne tik kalbėti, bet ir daryti. Štai, sakykime, Lietuvos Bažnyčios hierarchai, nors ir matydami radikalizuotų islamistų antplūdį į Europą ir nuola vykdomas krikščionių žudynes, nei karto viešai nepakvietė lietuvių tautos bendrai maldai, kad Dievas apsaugotų Lietuvą - o visa lenkų tauta meldėsi kartu. Be to, leftistams siekiant perimti LRT - kalbamuoju momentu LRT tikrai negalima vadinti nacionaliniu transliuotoju - akivaizdu, kad reikia išlaikyti Lietuvos informacijos priemones tikrųjų Lietuvos patriotinių jėgų rankose. Štai ką tik kalbėjausi su Lietuvos žemės ūkio darbuotojais ir ūkininkais - visi vieningai sako, kad sukurta ,,kiaulių maro'' fikcija yra arba siekis visiškai sunaikinti Lietuvos žemės ūkį, arba tai Lietuvos stambiųjų prekybos tinklų organizuota lobisitinė akcija, sikeinat pasipelnyti, perpardavinėjant kitur pigiai supirktą maisto produkciją, ir pirmiausią mėsą. Tiek ūkininkai, tiek ir kiti puikiai supranta, ko iš tikrųjų to iekiama - kaip ir niekam ne paslptis, kad iš ES perduodamos direktyvos Lietuvai iš tiesų yra Kremliaus spec. tarnybų instrukcijos, į Briuselį keliaujančios pirmiausia per Vokietijos naftininkų ir dujininkų, prekiaujančių rusiškais gamtiniais ištekliai, statytinius - juk ir A.Merkel tėra viso labo Gazpromo pastumdėlė, vis šnekanti, kad ,,Ukrainos krizę reikia spręsti taikiai''. Kitas pavyzdys - internetinė žiniasklaida Lietuvoje. Turi būi sukurti objektyvūs ir Lietvai lojalūs internetinės žiniasklaidos tinklalapiai, kurie atsvertų pagridninį leftistų bastioną Delfi, per dieną pateikiantį kelis Putiną šlovinančius straipsnius ir tuo pat metu nuolat šmeižiantį D.Trumpą, JAV ir Europos patriotines jėgas. Ką jau ir kalbėti, kad prieš katalikiškas šventes ir netgi prieš eilinius sekmadinius Delfi nuolat skelbia siaubo ir gąsdinimo kupinus rašinius, nuolat pridėdamas okultika ir pseudoteorijomis prifarširuotų nesąmonių. Kaip Delfi išlaiko savo auditoriją? Pirmiausia vizualine savo forma: parinktas patrauklus spalvų derinys, kruopščiai subalansuoti šrifto dydžiai, atidžiai parenkamos fotografijos ir susisteminta tematika - visa tai veikia skaitytojo pasąmonę ir atmintį, sukuriamas savotiškas traukos laukas, į kurį sudedama tai, kas turi tarnauti leftistų siekiams. Teko girdėti, kad Delfi - Estijoje užsimaskavusių Kremliaus tarnybų priduktas. Todėl prieš leftistinę žiniasklaidą yra būtina laimėti kokybiniu požiūriu - turi būti sukurti vizualiai geriau atrodantys, tiksliai susisteminti ir informcijos objektyvumu pasižymintys tinklalapiai, kurie iškart įgytų auditorijos pastikėjimą ir juose nebūtų užmaskuotų blogio jėgoms tarnaujančių kėslų.

   Panaikinti
 2. Skaitytojas2018-10-14 11:43

  Kalbant apie tą cool reiškinį. Taigi, mūsų tikslas yra pasiekti, kad būti sveiko proto tautininku būtų cool, o būti hipsterliberastu būtų graudžiai juokinga.

  Bet juk iš tikrųjų taip ir yra, rupūs miltai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ditto - tik kad nudebilėjusiam jaunimėliui atrodo, jog "kūl" yra aptempti ir per trumpi moteriško kirpimo džinsiukai nusmukusiu klynu, rausvi marškinėliai, storarėmiai akinukai su nuliu dioptrijų ir sovietinės okupacijos laikų spaliukko mentalitetas. :)

   Panaikinti
  2. Skaitytojas2018-10-14 20:24

   Na štai, sakiau, kad mokat taikliai pastebėti ir pašiepti :) O dramatizmas juos mažai veikia, deja. Jie galvoja maždaug: „Ir ko tas durnas senis čia vaitoja ant lygios vietos?“ O va baimė pasirodyti juokingam, nelabai cool, nelabai sexy ir pan. veikia stipriai. Pedagoginė patirtis, tskant :)

   Panaikinti
  3. Viskas, pasiduodu ir toliau nebesiginčiju. :)

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-10-14 22:28

   Pastebėjau (ir, manau, ne tik aš), kad visi leftistai turi keistą savybę, arba tiksliau - psichologinį ypatumą: jie visiškai nemoka juoktis ir neturi humoro jausmo. Įdomu, kodėl?

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item