Aras Lukšas. Išpuolis prieš Generolą Vėtrą - čekistinio žanro klasika

Šiandien įtakingas JAV dienraštis bei interneto portalas „The New York Times“ paskelbė Andrew Higginso  straipsnį “Nacių kolaborantas ar ...

Šiandien įtakingas JAV dienraštis bei interneto portalas „The New York Times“ paskelbė Andrew Higginso  straipsnį “Nacių kolaborantas ar tautos didvyris? Testas Lietuvai“.  Šiame rašinyje mėginama dar kartą mesti šešėlį ant antinacinio ir antisovietinio pogrindžio veikėjo Jono Noreikos, kuris mūsų laisvės kovų istorijoje amžiams pasiliko kaip bebaimis ir pasiaukojantis Generolas Vėtra.

Iš esmės šiame rašinyje nėra nieko nauja. Straipsnio autorius, remdamasis SSRS-Vokietijos karo pradžioje į Sovietų Sąjungą pabėgusio ir taip Holokausto išvengusio vilniečio sūnumi Eugenijumi Bunka, JAV gyvenančia nutautėjusia J. Noreikos anūke Silvia Foti,  Holokausto „biznelio“ nevengiančiu bei lietuvių tautinio jaunimo eitynėse nuolat nacių ieškančiu jidiš profesoriumi Dovydu Katzu, vėl perša Amerikos skaitytojui jau ne kartą girdėtą mintį. Esą nacių koncentracijos stovykloje kalintas Generolas Vėtra pats kolaboravęs su naciais ir dalyvavęs Holokauste, todėl jo atminimas turėtų būtu ištrintas iš mūsų su jumis atminties.

Į „The New York Times“ straipsnį dėmesį atkreipęs dienraštis „Lietuvos žinios“ primena, kad liepos mėnesį tokius pat kaltinimus mūsų pogrindininkui metė Lietuvos žydų bendruomenė. Jos pareiškime piktinamasi, kad 

„iki šiol nepašalintas J. Noreikos atminimui skirtas ženklas – lenta ant Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos pastato adresu Žygimantų g. 1“, o atsakingos institucijos raginamos  „išspręsti J. Noreikos atminimo lentos pašalinimo klausimą iki Valstybinės Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos 2018 m. rugsėjo 23-ąją minėjimo.“

Į JAV dienraščio straipsnį lyg į signalinį švilpuką sureagavo ir etatinis Lietuvos laisvės kovotojų atminimo niekintojas – nieko bendra su Lietuva neturintis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Markas Adamas Haroldas. Socialiniame tinkle „Facebook“ „The New York Times“ rašinį jis komentavo taip: 

„Noreika buvo „desk killer“. Pats nešaudė, o buvo aukščiausias regiono autoritetas kai kiti šaudė. Net ir gyveno žydų name, nes kažkur tie žydai dingo. Meras parašė laišką genocido centrui, paprašyti daugiau informacijos apie šiame straipsnyje esančios informaciją. Genocido centras dar neatrašė, ta prasme… net miesto merui neatrašė. Afigienas tas „tyrimų“ centras. Teismas davė jiems daugiau laiko atsakyti į klausimus, nes yra „daug darbo“. O centras anksčiau sakė kad nereikia ištirti nieko nes viskas jau ištirtas. Nesąmonė. Kam paprašyt daugiau laiko jei viskas jau ištirtas?“

Komentuoti šio ir ankstesnių išpuolių prieš Generolą Vetrą bei kitus mūsų laisvės kovotojus, gal ir nevertėtų jei tokie paskviliai, o vėliau į juos reaguojantis „vox populi“ nebūtų absoliuti žanro klasika. Dar 1957 metų gruodžio 22 dieną LKP oficiozas „Tiesa“ paskelbė LSSS KGB vadovybės pareiškimus, kuriuose partizanai ne tik tapatinami su nacių karo nusikaltėliais, bet ir visa ginkluota pokario kova pateikiama kaip brolžudiškas pilietinis karas. Kita mintis, kurią KGB nuo septintojo dešimtmečio pradžios mėgino įpiršti lietuviams – esą ginkluoto pogrindžio kovas įkvėpė sovietams priešiškos Vakarų valstybės, tad partizanai buvę šių šalių specialiųjų tarnybų agentai ar samdiniai.

Formaliai sovietinę partizaninės kovos versiją bent jau 1960-1966 metais plėtojo prie LSSR Mokslų akademijos veikusi speciali įstaiga – Archyviniams dokumentams skelbti redakcija (ADSR), kuriai vadovavo vienas iš represijų prieš Lietuvos gyventojus organizatorių, buvęs LSSR NKVD ir NKGB liaudies komisaro pavaduotojas Boleslovas Baranauskas. Ši struktūra, vykdydama LKP CK nutarimą „dėl archyvinių dokumentų panaudojimo buvusiems aktyviems pasipriešinimo dalyviams kompromituoti“, padedama KGB darbuotojų, per minėtus 6 metus išleido ne vieną dokumentinę apybraižą ir aštuonis kruopščiai KGB darbuotojų atrinktus dokumentų rinkinius. Visuose juose piešiamas siaubingas kolektyvinis ginkluotų rezistentų paveikslas.

Tuo tarpu užsienio auditorijai KGB parinko Holokausto baubą. Tokios kompromitavimo akcijos itin suaktyvėjo po 1979-ųjų, kuomet prie JAV Teisingumo ministerijos buvo įkurtas Specialiųjų tyrimų skyrius, skirtas organizuoti karo nusikaltėlių paieškai ir jų teismams. Reikia pripažinti, kad ši institucija dažnai rėmėsi KGB pakištais dokumentais, kurių autentiškumo patikrinti nebuvo įmanoma. Taip žydų žudynių organizavimu buvo apkaltintas Lietuvos laikinosios vyriausybės vadovas Juozas Ambrazevičius, LAF steigėjas Kazys Škirpa, Kauno komendantas Jurgis Bobelis, Kauno burmistras, antinacinės rezistencijos dalyvis Kazimieras Palčiauskas ir daugelis kitų žymesnių išeivijos veikėjų. Beje, pats Lietuvos KGB viename rašte Maskvai pripažino, kad jokių įrodymų apie išeivių organizacijų nusikaltimus neturi, tačiau dokumentai ir toliau buvo siuntinėjami. Tai dar kartą patvirtina, kad nei įrodymai, nei tiesa sovietiniams čekistams nerūpėjo.

Neva kompromituojančią medžiagą KGB siuntinėjo ne tik Specialiųjų tyrimų skyriui, bet ir JAV imigracijos bei natūralizacijos departamentui, kai kuriems JAV dienraščiams ir įtakingoms sionistų organizacijoms. Taip mėginta įkalti pleištą tarp Amerikos lietuvių ir didelę įtaką JAV turėjusių žydų. Pastangos diskredituoti lietuvių išeivius ir jų organizacijas kartais duodavo vaisių, tokių kaip įtakinguose JAV dienraščiuose „New York Times“ ir „Chicago Tribune“ pasirodę straipsniai, kuriuose kalbama apie tai, jog lietuviai turėtų prisiimti kolektyvinę atsakomybę už Holokaustą.

Su Holokaustu siejamos antilietuviškos KGB akcijos, reikia pripažinti, sukėlė tam tikrų įtampų tarp dviejų bendruomenių. Ne tik JAV, bet ir Brazilijos ir Kanados žydų spauda ėmėsi kaltinti lietuvius jų tautiečių žudynėmis, tuo tarpu kai kurie lietuviai išeiviai rodė pirštu į žydus, sakydami, kad šie bendradarbiavo su sovietiniais okupantais, trėmė lietuvius ir grobė jų turtą. Vis dėlto plataus masto lietuvių ir žydų konfrontacijos užjūryje pavyko išvengti: VLIK-o posėdžiuose ir kituose išeivių susibūrimuose nutarta „apmalšinti savo aistras […] ir nesileisti vedžiojamiems KGB agentų už nosies“.

O kas šiandien mėgina vedžioti už nosies mus su jumis? Sprendžiant iš braižo, tai vis dar daro ta pati ranka. Tie, kuriems norisi ne tik mesti juodą šešėlį ant mūsų didvyrių atminimo, bet ir priversti mus suabejoti pačia Laisve.

Išsamiau apie tai, kaip KGB kompromitavo Lietuvos partizanus skaitykite tekste „Lietuvos partizanai: išniekinta atmintis“, o išsamiau apie Generolą Vėtrą  - tekste „Pasirinkęs vėtrą

Šaltinis: luksas.blog

Susiję

Jonas Noreika 8845455736898234728

Rašyti komentarą

 1. ''Taip mėginta įkalti pleištą tarp Amerikos lietuvių ir didelę įtaką JAV turėjusių žydų''

  - TURĖJUSIŲ?

  ''O kas šiandien mėgina vedžioti už nosies mus su jumis?''

  - KAS??

  AtsakytiPanaikinti
 2. Heil Hitler,- te visu saliu fasistai vienyjasi ! Tikiuosi, gerb. autorius greitai parasys moksliniu straipsniu cikla, kaip Stalino uzpultas Hitleris gynesi nuo rusu-komunistu ir gelbejo visa Europa nuo to maro. panasiai kaip siuolaikine "Lietuvos valdzia".

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Yra pakankamai mokslinės literatūros apie Europos vienijimąsi prieš bolševizmą. Abejoju, ar autorius imsis bandyt skaldyt kažką naujo tema, kuri jau seniai ištyrinėta ir nepelnytai užmiršta (dėl suprantamų priežasčių).
   O Stalino užpultas Hitleris - čia tavo fantazijos vaisius.

   Ne mūsų tai taktika.

   Panaikinti
  2. Herr Miuleri, ten gi akivaizdžiai tiesiog koloradinis išvama sklaidosi. Na, arba liberastinis išvama - jie gi iš esmės nesiskiria. :)

   Panaikinti
 3. LAF organizavo ginkluotus būrius, kurie talkino hitlerininkų siautėjimui Lietuvoje. Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje bei operatyvinio būrio 3 vado Jegerio ataskaitoje Gestapo centrui Berlyne nurodoma, kad 1941 m. liepos 4 d. Kaune VII forte jo „nurodymu ir paliepimu lietuvių partizanai įvykdė egzekucijas“ 463 žydams, o liepos 6 d. – 2514 žydų. „Suorganizavus skrajojantį būrį, SS oberšturmfiureriui Hamanui ir aštuoniems-dešimčiai operatyvinio būrio 3 vyrų vadovaujant, kartu su lietuvių partizanais“ iki 1941 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje buvo nužudyti 133 346 žydai, komunistai ir šiaip žmonės, prijautę Tarybų valdžiai (Masinės žudynės Lietuvoje (1941-1944). Dokumentų rinkinys. I dalis., 1965 m., p. 131). Ataskaitoje pažymima, kad „iki perimant operatyviniam būriui saugumo policijos funkcijas, vien tik partizanai per pogromus ir egzekucijas likvidavo“ 4000 žydų. Iš viso iki 1941 m. gruodžio nužudyti 137 346 žmonės. (Masinės žudynės Lietuvoje (1941-1944). Dokumentų rinkinys. I dalis., 1965 m., p. 137).

  Ataskaitoje minimas skrajojantis būrys buvo sudarytas iš buržuazinės Lietuvos karininkų, LAF ginkluotų būrių ir t.t. Būriui vadovavo hitlerininkas Hamanas, o jam padėjo tokie buržuazinės Lietuvos karininkai, kaip K.Šimkus, A.Impulevičius, J.Barzda, B.Norkus, J.Obelis, N.Gasėnas ir kiti. Tokie tad garsieji „kovotojai už Lietuvos laisvę“.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2018-09-12 15:05

  Kyla klausimas,kas tuos šimtus tūkstančių žydų ir ir kitų tautybių piliečių sušaudė:"Paneriuose,lX forte.Vl forte.Lazdijuose,Virbalyje,Marijampoleje ir t.t.?Gal Aras Lukšas galėtų suteikti informaciją.Taip pat norėtusi išgirsti apie generolo vėtros antinacistinę veiklą, t.y. kiek jis išgelbėjo rusų, komunistų, žydų ir t.t. kiek jis nuvertė nuo bėgių nacių traukinių, kiek nukovė fašistų ir t.t. kažkas kužda man, kad šio "generolo" antinacinė veikla yra lietuviškos propogandos fantazijų vaisius.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tau gal kažkas su logika negerai...Kodėl reikėjo gelbėti komunistus, arba rusus?Jie gi buvo tokie patys agresoriai kaip ir naciai.

   Panaikinti
  2. Radote, kur logikos ieškoti... :)

   Panaikinti
 5. Bolševikas2018-09-12 15:06

  „Iš A. Galdikausko* parodymų

  1945 m. sausio 10 d.

  Praėjus trims-keturioms dienoms po to, kai vokiečiai atėjo į Rietavą, gimnazijos mokytojas, Lietuvos buržuazinės kariuomenės leitenantas Jonas Abukevičius kartu su gydytoju Leonu Kontvainiu gimnazijos patalpose surinko visus buvusius šaulius ir mums ten pasakė, kad turime organizuot būrį kovai prieš tarybinius aktyvistus, žydus ir raudonuosius partizanus. Po poros dienų aš ir kiti buvę šauliai atvykome į saugumo policiją, kur buvo Abukevičius, Kontvainis ir man nepažįstami vokiečiai. Gestape smulkiai užpildė mūsų anketas, ir mes pasirašėme, kad sutinkame įstoti į Lietuvių aktyvistų fronto organizaciją, kitaip tariant, į baltųjų partizanų būrį kovoti prieš bolševizmą. Tuojau pat mums išdavė raiščius su įrašu „LAF“. Po dviejų dienų policijoje mus apginklavo. Turėjome vykdyti areštus, saugoti suimtuosius ir šaudyti tarybinius aktyvistus bei žydų tautybės žmones. Aš paėmiaus žydus Motę Zaksą, Aredilį, lietuvį tarybinį aktyvistą Juozą Tubutį ir dar penkis žydus. Juos nuvežė sušaudyti į Rainių mišką, septynis kilometrus nuo Telšių.

  Maždaug 1941 m. liepos mėnesio viduryje, būrio vado Abukevičiaus įsakymu, mes, „partizanai“, visus suimtus žydus ir tarybinius aktyvistus nuvežėme į Rainių mišką. Miške jau buvo iškasta maždaug 20 m ilgio didelis griovys. Visus atvestus žmones, nepaisydami jų riksmo ir verksmo, sustatėme prie duobės. Pasitraukę nuo jų 20 m, paleidome salvę šūvių. Tą sušaudytų žmonių grupę užkasė iš kitų valsčių suvaryti žydai, kuriuos irgi sušaudėme.

  Šaudydamas iššoviau 5-6 kartus. Tą dieną sušaudžiau 4-5 žmones. Mes sušaudėme iš viso 50-60 žmonių. Sušaudytųjų tarpe buvo senių, moterų ir vaikų. Kai kurios moterys šaudant vaikus laikė ant rankų. <...>

  Sušaudę žmones užsirūkėme ir nuvažiavome namo į Rietavą“. (Masinės žudynės Lietuvoje (1941-1944). Dokumentų rinkinys. I dalis., 1965 m., p. 62)

  AtsakytiPanaikinti
 6. Mielas žydeli,

  tavo išvardinti faktai - dalies lietuvių baltaraiščių ir savisaugos būrių - kolaboravimas su naciais ir žydų žudymo faktas yra aiškiai žinomas, atitinkamai įvertintas ir daugumas jo vykdytojų bei organizatorių susilaukė pelnyto teisingumo. Bet tai nereiškia, kad tema turi būti eskaluojama nuolat mojuojant kažkokiais ''naujais'' atradimais juodinant su tuo niekaip nesusijusius žmones ar juo labiau keliant kolektyvinės atsakomybės klausimą.

  Ponas Damijonaiti, gal jūs tai matote? Gal pateiksite keletą pavyzdžių kaip anuo metu NKVD kadrai elgėsi su lietuviais? Pageidautina, kuo groteskiškiau su detalėmis, kadangi akivaizdu, jog aukščiau besiplėšantis asmuo mėgsta siurealius įtempto siužeto scenarijus.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Herr Miuleri, dar gaištate laiką šitų išvamų vogravimus skaitydamas? Ir čia greičiausiai ne žydas (nors visko gali būti), bet koks nors evaldo balčiūno tipo antifadugnė. Šitie šiukšlės tiesiog to paties A. Lukšo minėtą bolševikinį šmeižtą išvėminėja (beje, už tai jiems tam tikri žydai ir jų organizacijos (dažniausiai susiję su rasieja) šekelių "atsega"), tad jokie įrodymai ar argumentai jų neveikia - ta fauna paprasčiausiai neturi, su kuo jų "apdoroti". ;)

   Panaikinti
 7. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-09-12 19:36

  15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/jav-zurnalistas-rusija-ryztusi-panaudoti-branduolinius-ginklus-baltijos-salyse-57-1028680
  ___________________________________________________________________
  lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2018/09/12/news/jav-zurnalistas-rusija-ryztusi-panaudoti-branduolinius-ginklus-baltijos-salyse--7543117/
  ____________________________________________________________________
  tv3.lt/naujiena/uzsienis/973954/jav-zurnalistas-rusija-ryztusi-panaudoti-branduolinius-ginklus-baltijos-salyse
  ____________________________________________________________________
  Dabar, nedelsiant, privalomas komunistės Dalios Grybauskaitės pasiaiškinimas Tautai per LRT, dėl tokių pletkų.

  AtsakytiPanaikinti
 8. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-09-13 07:01

  Tomkaus "republika" bei Vaiškūno "alkas" trina tokį tekstą, kaip KGB. Laabai blogai

  AtsakytiPanaikinti
 9. Šitie besidievagojantys, neva, nešaudė žydų, matosi, mielai sušaudytų visus drįstančius tuo abejoti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-09-13 16:10

   Pirma įrodyk, kas ką šaudė, tada gali lot.

   Panaikinti
  2. fon Gbelsas2018-09-14 13:58

   O pats ka , vaikas ? Pilna ju ir internete ir archyvuose ir knygose. Va paskutine, tai Vanagauskaites knyga. Be to komentaruose pateikta istrauka is knygu su pavadinimu. Skaityti irgi sunkiai sekasi ? Taip , kad pats nustok loti kaip berete ir pradek mastyti ir ieskoti, o ne Landsburgiu ir ju pakaliku mantra kartoti !

   Panaikinti
 10. supratingas ne2018-09-14 19:38

  Išgyvename tamsos eros pabaigą kuomet siautėja žmogaus menkumas. Menkystos nemėgsta didvyrių, todėl nesiliaujantis mūsų didvyrių šmeižimas visiškai nestebina. Su jais ginčytis visiškai beprasmiška, jiems reikia kelti šmeižto bylas ir skelbti kaltinamuosius nuosprendžius, o jei nuteisti trukdo teisinės skylės reikia tas sdkyles lopyti, kad atsakomybės nebepavyktų išvengti.
  Nepiktavaliams žmonėms suklaidintiems dezinformacijos apie generolą pakatų šios nuorodos http://genocid.lt/UserFiles/File/Titulinis/2018/20180719_noreika.pdf

  Žiūrint grynai žmogiškai, kaltinti dvigubą kankinį Joną Noreiką tokiais nebūtais dalykais reikia būti arba visišku niekšu arba turėti rimtų bėdų su sveika nuovoka.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item