Vytautas Radžvilas. Ar lietuviai dar atras Lietuvą?

propatria.lt nuotrauka  Savaitgalį maloniai nustebino pasirodęs itin įžvalgus gebančio egzistenciškai mąstyti apie Lietuvą jauno polito...

propatria.lt nuotrauka 
Savaitgalį maloniai nustebino pasirodęs itin įžvalgus gebančio egzistenciškai mąstyti apie Lietuvą jauno politologo straipsnis, provokuojančiai pavadintas idioto gidu į išsivysčiusią valstybę. Jame negailestingai griežtai, bet tiksliai diagnozuota lietuvių tautą galinti pribaigti mirtina liga. Tai – beviltiškas mąstymo ir vaizduotės skurdas, neleidžiantis atskirti principinių, tautos būtį lemiančių, ir techninių, taigi antrinių jos kasdienio gyvenimo klausimų. Todėl šį pasimetimą ir blaškymąsi galima įvardyti ir pasitelkus šiek tiek performuluotą a. a. R. Ozolo mintį-klausimą: ar lietuviai dar atras Lietuvą? Tačiau galima klausti dar griežčiau ir aiškiau: ar lietuviai jau yra mirusi tauta?

Šitoks klausimas gali priblokšti ir papiktinti. Tačiau verčiau būtų neskubėti ir atidžiai perskaityti straipsnį. Jame iš tikrųjų kalbama apie išnykti pasmerktas nevykėlių tauteles ir didžias, sugebančias išsikovoti vietą po saule, tautas. Kurioms iš jų priklausome mes? Straipsnis vertingas tuo, kad neleidžia išsisukti nuo sąžiningo atsakymo į šį klausimą.

Mintis, kad lietuvių tauta jau mirusi, gali sukelti tik juoką. Iš tiesų lietuviškai kalbančių žmonių dar esama – jų dar gana daug ir jie turbūt išnyks nuo žemės paviršiaus ne taip jau ir greitai. Iš pažiūros šie lietuviakalbiai žmonės, neretai dar net išdrįstantys pasivadinti tauta, atrodo visai gyvi. Juk jie gyvena: gimsta, auga, mokosi, dirba, augina vaikus, pramogauja, o galiausiai ir miršta palikdami šį biologinio gyvenimo ciklą kitiems. Todėl taip nelengva atpažinti ir atskirti, kada tokių žmonių tauta gyva, o kada – jau mirusi. 

Iš tikrųjų tauta miršta, kai ją iki tol sudarę žmonės nebesugeba įsivaizduoti savęs kaip tautos. Tautos mirtis yra jos vaizdinio mirtis, kurią galima atpažinti iš labai konkrečių požymių. Jie būna įvairūs. Pakaks nurodyti vieną: visuotinį vajų dėl miestuose kertamų medžių. Šis vajus ir verčia gūžtis, nes tai gali būti ženklas: Lietuva jau mirusi arba iš tiesų medi priešmirtinėje agonijoje.

Ginti beprasmiškai kertamą medį – gražu ir pagirtina. Lyginti šitokį medžio nukirtimą su žmogaus gyvybės atėmimu – jausminga ir jautru. Bet trūksta kažko svarbaus. Gindami ir apraudodami savo mieste ar miestelyje barbariškai kertamus medžius ir net stodami už juos mūru giname mūsų akis džiuginantį gražų reginį ir vėsią paunksmę kaitrią vasaros dieną. O tai reiškia, kad esame suinteresuoti.

Bet niekas neskuba pajudinti net piršto skaitydamas, kad valdžia dar kartą padidino miškų kirtimo normas. Kažkur siaubiama Labanoro giria ar koks nors kitas išlakus miškas – toli. Nežinau, ar kada nors apskritai jame apsilankysiu, rinksiu grybus ir uogas, mėgausiuosi jo medžių šešėlių pavėsiu. Kas man? Tegul sau kerta į sveikatą. Būtų nuostabu, jeigu ginti Lietuvos girių ir miškų stotų tauta ir prie leidusių juos niokoti Seimo ir Vyriausybės susirinktų nors keletas tūkstančių protestuojančių piliečių.

Bet nesusirinks. Mat norint pakilti tokiam žygiui reikia įsivaizduoti Lietuvą. Įsisąmoninti, kad kertami Lietuvos, o ne tik tavo gatvės, kiemo ar vaikų žaidimo aikštelės medžiai. Suprasti, kad atėmus iš Lietuvos šimtus tūkstančių darbingiausių žmonių, didžiąją dalį ūkio, savus pinigus miškai yra galbūt paskutinis svetimųjų dar neišgrobstytas visos tautos turtas. Viršūnė – suvokti, kad naikinant miškus yra naikinama pati Lietuva. Vieninteliai lietuvių tautos namai. Jų Tėvynė.

Tačiau lietuvis gina tik savo trobą. Ji atstoja jam tėvynę. Tokių lietuvių – absoliuti dauguma. Jie gyvena taip, kaip po paskutinio didžiojo sukilimo šimtmečius iki visiškai išnykdami gyveno prūsai – gimdami, dirbdami, palikdami po savęs tokius pat kaip jie, bet nebepajėgdami prisiminti savo bendros praeities ir nebesugebėdami įsivaizduoti bendros ateities. Virtę biologine medžiaga juos nukariavusių ir pavergusių valdovų rankose. Lygiai taip pat XIX a. iki tautinio atgimimo gyveno, o tiksliau – vegetavo ir merdėjo ir lietuvių tauta.

Kalbant R. Ozolo žodžiais, ji dar nebuvo atradusi Lietuvos. Baudžiauninkas todėl ir nėra tautos žmogus, kad jo pasaulis – tik „kraštinė troba“ kaime. Jis neturi Tėvynės – tai laisvo žmogaus privilegija. Kai tik Lietuva tapdavo lietuviui tik fizinio buvimo vieta ir nebebūdavo Tėvynė, ji virsdavo mirusia Lietuva. Savo pačių šešėliais virtusių lietuvių – gyvųjų numirėlių – vargų slėniu ir ašarų pakalne.

XXI a. pirmajame ketvirtyje Lietuva vėl stovi prie mirties slenksčio ir atrodo beveik mirusi. Gyvybės ženklų – labai nedaug. Vaizdas toks, kad darosi panašu, jog tautos gyvastis ją galutinai apleidžia ir išgelbėti gali tik stebuklas: paskutinę akimirką, kai jau bevek nėra vilties, lietuviai dar gali atrasti Lietuvą. Straipsnis primena: stebuklas įvyksta tada, kai nutinka tai, kas atrodo esant neįmanoma. Bet stebuklai įvyksta tik tada, kai net tamsiausią valandą žmonių neapleidžia tikėjimas ir viltis, kad šiame pasaulyje stebuklų būna.


Susiję

Vytautas Radžvilas 2661941504802146462

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-08-13 21:48

  Kvepia pagonybe tas verkimas dėl medžių.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-08-13 22:14

   roots bloody roots

   Panaikinti
  2. Žmogus išvis negali išgalvoti nieko, kas kaip nors nebūtų susiję su tikrove. Sakysite, kodėl gi tokiu atvaju žmonės nesusišneka? Manau, kad kiekvieno buvo/yra vis šiek tiek skirtinga aplinka, skirtinga ir patirtis, - todėl kiekvienas sprendžia iš to, kas jame yra užsifiksavę kaip galintys kažką lemianti faktoriai. Be to, kiekvienam yra vis skirtingos ir aktualijos. Pvz.: Juk jei gyveni miške, net į galvą nešaus mintis ieškoti, kur nusipirkti malkų. Čia vėl kažkas, norėdamas prikibti prie žodžių, gali rasti variantą, kada kažkoks vargšas gyvena svetimame miške... Bet ne apie išimtis aš čia. Noriu plėtoti:
   Anonimiškas2018-08-13 21:48 mintį:

   "Kvepia pagonybe tas verkimas dėl medžių".

   - Jei akcentą dėtume ant to, kad "pagonybė", yra praeitis, asociacijos gautųsi neigiamos. Jei įtarsime, kad akcentas gali būti ir ant "kvepia", rasime metodus naudotus praeityje, kurių pagalba galėtume ir dabartyje egzistuojančias problemas bandyti spręsti. O jei nutėkšime akcentą ant to apgailėtino "verkia", tai taip ir liksime apgailėtinais pesimistais, kurie tik keikti kitus ir tesugeba, savyje potencijos spręsti problemoms net neieško. Tokiems piar dauk sudėtinga suprasti, kad problemų sprendimas - sutarimo reikalas, kad būtina skaitytis su ir kitų interesais, o ne bandyti sunaikinti kitus vien dėl to, kad tie turi savus interesus. Ir eilinį kartą čia privalau apsidrausti. - Neturiu aš čia omeny nepagristų, iškrypėliškų "interesų". Kad tą suprasti, pakanka žvelgti visaapimančiai, o sprendimus prieminėti, kokių reikalauja konkreti situacija. Be kompromisų - kelias tik į pragarą.


   Panaikinti
 2. Anonimiškas2018-08-13 22:25

  Tu ,beje ,smirdi liberalmarksizmu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kuo pats kvepia, tuo kitą tepa. Vadovėlinis pavyzdys.

   Panaikinti
 3. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-08-14 06:37

  Pats tikriausias vergas yra tas, kuris net nežino, kad yra vergas.
  ***
  Lietuviams, svetimšaliai užkorė kryžių, parklupdė ir privertė plakti save savom rankom božnycoj! Lietuviai - pavergtieji iki šiol. Okupantas iš rytų dar neišvarytas, o jau kitas (krikščionybės) okupantas šeimininkauja Lietuvoje.
  Meskim šalin okupantų pančius. Sąjūdis (iki pergalės).
  ***
  Svastika (švaistika) - prosenelių naudotas (saulės, šviesos, laimės) ženklas.
  https://www.youtube.com/watch?v=X6MonNjGOhg

  AtsakytiPanaikinti
 4. Baugus ir puikus straipsnis. Taip, gyvendami sąlyginai turtingai ir moderniai, vistiek galime būti labai primityvaus mąstymo.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-08-15 08:15

  Autoriaus mintys teisingos. Galima dar daugiau pasakyti-lietuviai serga autoagresine liga.Jos metu naikinamos savo sveikos ląstelės kaip svetimkūniai: norėdami padaryti 'tvarką' laikomės instrukcijų, naikinam šeimas, atiminėjam vaikus, slopinam teisingas iniciatyvas...Tik pagrindinis klausimas-kaip ne dejuoti, bet priešintis šiam naikinimo ir savęs susinaikinimo procesui?

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2018-08-15 10:04

  Profesorius V. Radžvilas ne kartą yra davęs atsakymą kaip priešintis gręsiančiam susinaikinimui - išeiti į gatves, ir išeiti ne po vieną dešimtį ar šimtą, o tūkstančiais. Tačiau mes jau palūžusi tauta, niekuo netikime, praradome bet kokį ryžtą pakovoti už savo valstybės išlikimą. Bandome kaltinti kitus, kodėl kažkas nesprendžia šių problemų, bandome verkšlenti, kad nėra ryžtingų žmonių, kurie imtųsi vadovauti ir t.t. Nors iš tikrųjų yra jau nemažai jaunų, sąmoningų ir išsilavinusių jaunuolių, turime dar Sąjūdžio kartos žmonių, tačiau mes kažko labai labai didelio neturime, praradome...Kas tas kažkas - nežinau.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2018-08-15 11:43

  Radžvilui trūksta naujų idėjų, jam atrodo, kad be išėjimo į gatvę su plakatais nieko daugiau negalime padaryti. Nepatinka valdžia - eikime į gatvę, iš Lietuvos išvažiuoja žmonės - eikime į gatvę, kerta medžius - eikime į gatvę.
  Aš pastebėjau, kad jo mintys kartojasi kiekviename straipsnyje. Pradžioje iškeliama problema, neva kažkoks priešas ketina sunaikinti tautą, tada kviečiama išeiti į gatves, o tada pralaimėtojo tonu keliamas klausimas ar kas nors išeis? Gal jau pavargo Radžvilas?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-08-15 14:53

   Tai Jūs, jei turite idėjų, papildykite Profesorių. Jis, manau, Jums tik padėkos už geras idėjas. Pirmyn, mes visi laukiame naujų idėjų.

   Panaikinti
  2. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-08-15 17:03

   Vytautas Radžvilas gali sėkmingai telkti Tautą, bet tik ir tik su LRT sklaida todėl, pirmiausia reikia susigrąžinti banditų užvaldytą mūsų LRT. Jei kitaip, laiko gaištas.
   P.s. Meistrų (priešų) protui pist yra labai daug. Neverta gaišti laiko su tokiais.

   Panaikinti
 8. Tauta gyva !!!Kol aš būsiu gyva,tol bus gyva Lietuva.Vilniečiai,netinginiaukit.Piketai,
  badautojų palapynės prie kiekvienos ministerijos,Seimo,Vyriausybės,Prezidentūros turi budėti
  kiekvieną dieną tol,kol prasidės teigiami pokyčiai valstybėje.Kol valdžios struktūros pradės
  dirbti tautos ir valstybės išsaugojimo darbą.Ar pamiršote Cidziką prie Katedros per bado
  akciją???Nepabūgo iki dantų ginkluoto okupanto.Tai šiandien vėl lietuvis bijo jau savo
  apginkluotos struktūros už lietuvio sunkiai uždirbtus pinigus.Visuotinė baimė sunaikins mūsų brangiąją LIETUVĄ.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2018-08-15 15:04

  Kartais pagalvoju, kad mes tik tada prabusime ir susivienysime, kaip išvysime savo valstybėje svetimos valstybės tankus. Šiandien daugeliui lengviausias kelias krautis lagaminus ir išvažiuoti bastytis po pasaulį, kitiems gyvenimas Lietuvoje dar niekada nebuvo toks geras, tretieji supranta Tautos tragedijos mąstą, bet nežino, nesusiorentuoja nei ką daryti, nei kaip daryti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-08-15 17:15

   Jungtinėje Karalystėje, skurdo riba (neapmokestinamos pajamos) – 1072e.
   Lietuvoje, vidutinė alga – 700e į rankas.
   Išvados:
   1) vidutiniokas Lietuvoje – žemiau skurdo ribos;
   2) Lietuvoje, žemiau skurdo ribos gyvena, bemaž, 90 % gyventojų.
   Nesusiorentuoja nei ką daryti, nei kaip daryti???
   Sąjūdis (iki pergalės).

   Panaikinti
  2. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-08-15 17:44

   P. S. Jungtinėje Karalystėje, panašaus dydžio pajamoms nėra atskaitymų net ir socialiniam draudimui. Toks kasmėnesinis turtas - privati neliečiamybė.
   Sąjūdis (iki pergalės).

   Panaikinti
  3. Ne-a, neprabusime. svetimi tankai vėl suvežti į Lietuvą - dabar kitų okupantų. O mes ne tik kad neprabudom, bet dar ir dosniai už tą metalo laužą susimokėjom okupantui.

   Panaikinti
  4. Tikras vatnicus vulgaris. :)
   Bet šiaip jau, čia grynai paties tamstelės kaltė - per mažai dvasingumo, per mažai maldų, kad rasieja nuo amerikosū imperelistū atvaduotų. Reiktų labiau pasistengti. :D

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item