Viktoras Orbanas. Naujoji Europa (II)

Jūsų dėmesiui pateikiame 29-ojoje Bálványos Atvirojo universiteto studentų vasaros stovykloje pasakytos Vengrijos premjero trijų dalių ka...

Jūsų dėmesiui pateikiame 29-ojoje Bálványos Atvirojo universiteto studentų vasaros stovykloje pasakytos Vengrijos premjero trijų dalių kalbos antrosios dalies vertimą į lietuvių kalbą (pirmoji dalis – čia). Pažymime, jog kalboje išsakytos tezės dėl santykių su Rusija ir Europos karinių pajėgų kūrimo nesutampa su sambūrio Pro Patria pozicija. 

Karpatų baseinas

Tai yra perspektyva, nuo kurios turime pradėti kalbėti. Mūsų nuomone, svarbiausias elementas yra mūsų planas pertvarkyti visą Karpatų baseiną. Istoriniu požiūriu, manau, kad Vengrijos šimtas vienišumo metų atėjo prie pabaigos. Ir vėl esame stiprūs, ryžtingi ir drąsūs, turime energijos, pinigų ir išteklių. Ir per pastaruosius kelerius metus mes įrodėme savo kaimynams, kad tas, kuris bendradarbiaus su vengrais, klestės. Dabar atėjo laikas atkurti Karpatų baseiną. Mes turime pasiūlymą savo kaimynams. Mūsų pasiūlymą galima apibendrinti pasakant, kad galiausiai turėtume susivienyti - kartą ir visiems laikams bei su labai rimtais ketinimais. Sujunkime didžiuosius miestus greitųjų geležinkelių ir greitkelių jungtimis. Apmaudu, jog čia neegzistuoja toks susisiekimas, kaip tarp Debreceno ir Nagyvrado, tarp Kassos ir Miskolco, tarp Nyíregyházos ir Szatmárnémeto, tarp Eszéko ir Pécso arba tarp Kolozsváro ir Budapešto. Mes taip pat siūlome susieti mūsų energetikos tinklus. Gaila, kad tai dar nėra realybė. Mes siūlome koordinuoti mūsų gynybos politiką, taip pat mūsų karinį vystymąsi. Ir pagaliau mes siūlome investuoti į vienas kitų sritis; mes jau pradėjome tai daryti. Dabar nekalbėsiu apie verslą, tačiau aš galiu pasakyti, kad po vakarykščių diskusijų, kurios vyko su Vengrijos lyderiais iš užsienio, mes pradėsime renovuoti ir statyti apie tūkstantį darželių Karpatų baseine. Tai bus vengriški darželiai. Taigi, mes turime pasiūlymą savo kaimynams: pastatykime Karpatų baseiną kartu. Žinoma, tai, be abejo, pareikalaus išlaikyti abipusės pagarbos pagrindus, mūsų pasiūlymas gali būti grindžiamas tik tokiu principu. Abipusė pagarba reikalauja nuoširdaus ir atviro dialogo.

Rumunai ir Vengrai

Iškarto matome puikią galimybę, susijusią su paskutiniu šimtmečiu. Prieš šimtą metų Rumunija įžengė į šiuolaikinę erą. Mes suprantame, kodėl jie mano, kad tai yra priežastis švęsti, tačiau mes prašome, kad jie suprastų, jog vertinant situaciją iš mūsų perspektyvos priežasties švęsti nėra. Mes taip pat prašome, kad jie pripažintų, jog šimtą metų šiuolaikinė Rumunija negalėjo susitaikyti su nepakeičiama duotybe, kad jų valstybėje gyvena daugiau nei pusantro milijono vengrų. Mes žinome, kad Bukarešte netgi yra manoma, kad Székely‘ų žemė neegzistuoja. Aš sutinku su jubiliejiniu šūkiu, kurį šiam tikslui sukūrė RMDSZ (Vengrų demokratinis aljansas Rumunijoje), pabrėžiančiu tai, jog Transilvanija egzistavo dar iki šiuolaikinės Rumunijos atsiradimo. Ir, žvelgdamas į šią vietą ir pažinodamas vietinius žmones, galiu drąsiai teigti, kad Székely‘ų žemė egzistuos net ir tada, kai visa Europa jau bus pasidavusi islamo įtakai - tuo galime būti tikri. Taigi, mūsų pasiūlymas visiems mūsų kaimynams, įskaitant mūsų draugus rumunus: vietoj to, kad neigti tikrovę - kas neprisideda prie šios šalies teigiamo įvaizdžio formavimo - dabartinę situaciją turėtume suvokti kaip stiprybės šaltinį, mes turime suvokti Transilvaniją kaip stiprybės šaltinį. Norime stiprinti Székely‘ų žemę ir norime stiprinti Vengrijos bendruomenę joje; nes, kaip sakė Károly Kósas, tai be kita ko labai sustiprins ir pačią Rumuniją. Mes tikrai galime pasirinkti tinkamą kelią - viskas, ko tam reikia, yra valia.

Vidurio Europos principai

Kai baigsime Karpatų baseino kūrimą arba galbūt lygiagrečiai su juo, susidursime su užduotimi formuoti Vidurio Europą, kuri yra platesnis regionas nei Karpatų baseinas. Ateinančiais metais turime galimybę sukurti didžiulį, tvirtą ir saugų Europos politinį bei ekonominį regioną: Centrinę Europą. Pripažinkime, kad Centrinės Europos regionas, be ekonomikos augimo ir jos specifiškumo, taip pat turi ypatingą kultūrą. Jis skiriasi nuo Vakarų Europos. Kurkime šį regioną ir išsikovokime pripažinimą jam. Norint, kad Vidurio Europa galėtų užimti vietą, kurios ji nusipelno Europoje, verta suvokti keletą principų. 

Aš esu parengęs penkias pagrindines Vidurio Europos projekto idėjas. Pirma, kiekviena Europos šalis turi teisę ginti savo krikščioniškąją kultūrą ir atmesti daugiakultūriškumo ideologiją. Mūsų antrasis principas yra tai, kad kiekviena šalis turi teisę ginti tradicinį šeimos modelį ir teigti, kad kiekvienas vaikas turi teisę į motiną ir tėvą. Trečiasis Centrinės Europos principas yra tai, kad kiekviena Vidurio Europos šalis turi teisę ginti strategiškai jai svarbius ekonomikos sektorius ir rinkas, kurios jai yra svarbios. Ketvirtasis principas - kiekviena šalis turi teisę ginti savo sienas ir turi teisę priešintis imigracijai. Penktasis principas: kiekviena Europos šalis turi teisę reikalauti vienos tautos principo, vieno balsavimo svarbiausiais klausimais ir kad ši teisė Europos Sąjungoje nebūtų ginčijama. Kitaip tariant, mes, Vidurio Europos gyventojai, tvirtiname, kad egzistuoja gyvenimas už globalizmo ribų, todėl tai nėra vienintelis kelias. Vidurio Europos kelias yra laisvų tautų sąjungos kelias. Tai yra prieš mus esanti užduotis, kuri yra reikšminga ir už Karpatų baseino ribų.

Donaldas J. Trumpas

Vis dėlto, tai, apie ką kalbėjome, buvo ramesni vandenys. Dabar išplaukime už Balatono ežero ribų į atvirą jūrą. Pažvelkime į tai, kas įvyko aplink mus per pastaruosius metus. Visų pirma, JAV prezidentas įvykdė savo pažadus. Tikriausiai prisimenate, kaip Europos elitas atmetė JAV prezidento tikslą pertvarkyti daugiašaliams susitarimams priklausančią pasaulio tvarką į dvišalių susitarimų sistemą. Pripažinkime, kad jis tai pradėjo  įgyvendinti praėjusiais metais ir sistemingai inžinieriaus tikslumu tęsia progresą šioje srityje dabar, o prieš mūsų akis atsiveria nauja pasaulio politinė ir ekonominė tvarka, pagrįsta dvišaliais susitarimais. Kitas svarbus tarptautinis procesas pastaraisiais metais buvo Kinijos įtakos augimas.

Vladimiras Putinas

Trečia svarbi aplinkybė, į kurią turime atsižvelgti, yra tai, kad rusai taip pat vykdė savo pažadus - tuos, kuriuos, žinoma, atmetė Europos liberaliojo elito atstovai, lygiai taip pat kaip jie atmetė amerikiečių tikslą. Rusai nesėdi sudėję rankų: jie beveik išsprendė dujų tiekimo Europai problemą, apeinant Ukrainą. Netrukus bus užbaigtas "Nord Stream II" dujotiekis, o "TurkStream" projekto planavimas jau yra finaliniame etape.

Europos poslinkis į dešinę

Ketvirtasis svarbus procesas, kuris vyko praeitais metais, yra besitęsiantis Europos poslinkis į dešinę: tapo aišku, kad tai ne tik Centrinėje Europoje besivystantis procesas. Prisiminkime Vokietijos federacinių rinkimų, ar Austrijos ir Italijos rinkimų rezultatus. Matome, kad pereiga į politinę dešinę yra bendra tendencija visoje Europoje. Miniu šiuos pokyčius, nes mums - dešimties milijonų šaliai ir penkiolikos milijonų tautos - labai svarbu suprasti, kas vyksta aplink mus. Turime susitaikyti su tuo, kad mūsų dydžio valstybei klaidų padariniai yra daug didesni, nei jie būtų didesnėms šalims.

Konkurencija

Todėl mums svarbu pažvelgti į mus supantį pasaulį ir suvokti, kas ko siekia: suprasti, kas ateinančiais metais įvyks mus supančios tarptautinės politikos arenoje. Amerikiečiai ir toliau stengsis išlaikyti savo, kaip vadovės vaidmenį pasaulyje ir sėkmingai konkuruoti su Kinija. Nepamirškime, kad demografiškai Kinija turi keturių kartų pranašumą, vidinį stabilumą ir technologiškai pažangią bei modernią ekonomiką; tai reiškia, kad laiko dinamikos faktorius jai yra palankus. Amerikiečiai su tuo nenori susitaikyti ir jau suprato, kad jei bus tęsiama buvusių prezidentų politikos linija, galutiniai rezultatai jau yra numatomi. Amerikiečiai turi tik vieną galimybę: jie nori pakeisti tarptautines žaidimo taisykles. Kol kas niekas nėra tikras, ar jiems pavyks - ypač, ar pavyks tai padaryti be ginkluoto konflikto; bet galime būti tikri, kad tai tvirtas ir ryžtingas ėjimas, kuris turės įtakos pasaulio politikai. Todėl, bandydami keisti žaidimo taisykles, amerikiečiai stengsis pašalinti prekybos perviršį, kuris šiuo metu yra palankus Europai. Tokia yra susirėmimų tarp ES ir JAV esmė, dar vadinama prekybos karu. Taip pat, jie susitars su rusais dėl ginklų kontrolės: bus sudarytas Rusijos ir JAV susitarimas. Be to, JAV santykiuose su Kinija taip pat bus stiprinamos prekybos pozicijos, jei reiks, pasitelkiant sankcijas.

Ukraina

Ką rusai darys ateinančiais metais, ponios ir ponai? Norint suprasti tai, turime suvokti, kad Rusija save laikys saugia tik tada, kai ji bus apsupta buferinių zonų. Todėl Rusija ir toliau stengsis sukurti aplinkui save buferines zonas, kaip tai darė iki šiol. Ukraina yra viena iš šios politikos aukų. Ukrainiečiai nusprendė pakeisti situaciją, kai Vakarai ir Rusija jai daro daugmaž panašią įtaką: jie nusprendė galutinai prisijungti prie Vakarų pasaulio, todėl nori atsiskirti nuo Rusijos interesų sferos. Jie nori artėti prie NATO ir Europos Sąjungos - galbūt net prisijungti prie jų - ir sukurti naują, šiuolaikinę Ukrainą. Šiuo metu nelabai įsivaizduoju jų narystės NATO, o Ukrainos ES perspektyvos yra beveik lygios nuliui. Taigi, šiuo metu, aš labiau pastebiu ne naujosios Ukrainos kūrimąsi, bet jos problemišką ekonomiką, vis labiau skęstančią skolose. Rusijos tikslas sugrąžinti Ukrainą į jos ankstesnę padėtį neatrodo toks jau nerealus.

Europos Sąjungos ir Rusijos santykiai

Šiame kontekste turime atsižvelgti į Europos Sąjungos ir Rusijos santykius. Leiskite man įvertinti bendrais bruožais - žinoma, po nuodugnaus apsvarstymo - kad šiandien Europos Sąjunga vykdo griežtą Rusijos politiką, t.y. sankcijų politiką, kuri yra susijusi su saugumo grėsmėmis. ES nesugeba veikti selektyviai. O būtent tai ir yra, ko reikia, nes ES egzistuoja šalys, kurioms iš tikrųjų yra visos priežastys jaustis nesaugiai, kurios iš tiesų turi visas priežastis manyti, kad kiekvieną dieną jos susiduria su saugumo iššūkiais. Visų pirmą, tai yra Baltijos šalys ir Lenkija. Šis jausmas yra pateisinamas – tiek vertinant jų geografiją, tiek istoriją. Tuo pačiu metu yra visiškai aišku, kad Vengrija nejaučia tokios grėsmės, kad Slovakija nejaučia tokios grėsmės, kad čekai nejaučia tokios grėsmės, lygiai kaip ir Vakarų Europa. Ir mes lygiai taip pat pagrįstai taip jaučiamės. Akivaizdu, kad šiuo atveju nėra vieningos politikos, kuri būtų tinkama visiems. Todėl būtų geriau, jei NATO ir Europos Sąjunga Lenkijai bei Baltijos šalims suteiktų papildomas saugumo garantijas ir tuo pat metu likusiai Europai būtų leidžiama prekiauti, kurti ekonominį bendradarbiavimą ir įtraukti naujas žaliavas, energiją ir prekybos perspektyvas į savo ekonomikos vystymo galimybių visumą. Vietoj griežtos Rusijos politikos Europos Sąjungai reikia daugialypės ir prisitaikančios politikos.

Vidurio Rytai

Turiu pasakyti keletą žodžių apie dar vieną šalių grupę, kuri visada išlieka mūsų dėmesio centre. Ši grupė apima Turkiją, Izraelį ir Egiptą. Nenoriu ilgai kalbėti apie jas. Pakanka, kad jūs čia Székely‘ų žemėje, žinotumėte, kad šiandien Vengrijos, Székely‘ų žemės, Karpatų baseino ir visos Europos saugumas priklauso nuo to, ar Turkija, Izraelis ir Egiptas yra pakankamai stabilios, kad pažabotų ir sustabdytų musulmonų invaziją į Europą iš šio regiono. Jei kuri nors iš šių trijų šalių praranda savo stabilumą, visa Europa susidurs su rimtomis saugumo problemomis. Tiesiog prisiminkime visas pasekmes, kurias matėme, kai Egiptas Arabų pavasario metu laikinai prarado savo stabilumą. Tas pats svarbu kalbant apie Turkiją. Nesvarbu, ar jums patinka jos prezidentas, nesvarbu, ar jūs sutinkate su jo politiniu režimu, ar ne. Viena yra aiškus: mums reikia stabilios Turkijos, kuri apsaugotų mus nuo nekontroliuojamos migrantų bangos. Galime tą patį pasakyti ir apie Izraelį: be Izraelio išsiplėstų geografinės radikalaus islamo ribos, kas Europai vienareikšmiškai reikštų grėsmę. Taigi mūsų interesas yra tai, kad šios šalys išliktų stabilios, jose būtų stabilūs politiniai režimai ir lyderiai.

Europos ginkluotosios pajėgos

Iš to kas aptarta, Europa gali daryti tik vieną išvadą. Esant tokiai sudėtingai ir nestabiliai tarptautinei situacijai negalime toliau gyventi taip, kaip iki šiol. Absurdiška, kad Europa negali sukurti pajėgų, reikalingų jos gynybai. Mes negalime amžinai gyventi iš amerikiečių pinigų ir po jų saugiu skėčiu. Gerai, jeigu jie čia, mums jų reikia ir mums reikia NATO; tačiau Europa turi turėti savo nepriklausomas gynybos pajėgas, todėl mums reikės Europinės armijos. Turime reikiamų lėšų, turime technologinius pagrindus; viskas, ko trūksta yra politinė valia. Per artimiausią laikotarpį turime atrasti valios šiam tikslui.

Europos civilizacijos nuosmukis

Ir galiausiai norėčiau pasakyti keletą žodžių apie Europą. Tai bus sunki kelionė, taigi, prisisekite saugos diržus. Ponios ir ponai, galiu pasakyti, kad jei pažvelgsime į Europą, galime pamatyti, kad kažkada tai buvo didi civilizacija. Europa kažkada buvo galios centras, kuris suformavo pasaulį. Taip buvo todėl, nes Europa išdrįso mąstyti, ji išdrįso veikti, ji buvo drąsi ir ji dėjo didžiules pastangas. Jei pažvelgsime į vieną ar kitą civilizaciją iš dvasinės perspektyvos - ir tam yra skirta ištisa literatūros šaka - galime daryti išvadą, kad civilizacijos susideda iš keturių aspektų. Civilizacijos yra dvasinio pobūdžio objektai. Jos susideda iš religinės dvasios, kūrybinių menų dvasios, mokslinių tyrimų dvasios ir verslo dvasios. Tai yra dvasios, kurios sudaro civilizaciją. Jei mes pažvelgsime į šiandieninę Europą, religijos dvasios požiūriu matome, kad ji atmetė savo krikščioniškus pamatus. Kūrybinių menų dvasios požiūriu matome, kad yra cenzūra, o mums yra primestas politinis korektiškumas. Kalbant apie mokslinių tyrimų dvasią, galime pasakyti, kad JAV jau įveikė Europą, o netrukus ir Kinija tai padarys. Kalbant apie verslo dvasią Europoje, galime pasakyti, kad šiandien, vietoje verslo dvasios, Briuselyje ir ekonominiame reguliavime vyrauja biurokratijos dvasia. Šie procesai, ponios ir ponai, prasidėjo jau seniai, tačiau jie buvo labai aiškiai identifikuoti 2008 m. krizės kontekste.

Susiję

Viktoras Orbanas 4190937051272509406

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item