Publikuotos jaunimo sambūrio „Pro Patria“ radijo laidos

2014-aisiais metais sambūrio „Pro Patria“ nariai „Laisvosios bangos“ radijo stotyje vedė laidų „Pokalbiai apie Ateities Lietuvą“ ciklą. Š...

2014-aisiais metais sambūrio „Pro Patria“ nariai „Laisvosios bangos“ radijo stotyje vedė laidų „Pokalbiai apie Ateities Lietuvą“ ciklą. Šiose laidose su pašnekovais diskutuota nacionalizmo, šeimos politikos, istorijos politikos, paminklosaugos, alkoholio prevencijos, lietuvių ir lenkų santykių, aukštojo mokslo padėties ir tradicinių bei „pažangiųjų“ vertybių temomis. Nuoširdžiai dėkojame Alytaus forumui, kuris aktualizavo ir suteikė prieigą prie šių laidų garso įrašų. Absoliuti dauguma šiose laidose aptariamų klausimų šiandien yra dar aktualesni nei buvo 2014-aisiais. Žemiau pateikiame šių laidų bei jose aptariamų temų sąrašą. Gero klausymo!

1. Pokalbis su prof. Vytautu Radžvilu apie nacionalizmą (1 dalis2 dalis3 dalis).

- V. Kudirkos šūkis „Lietuva - lietuviams“ - ką jis reiškia?
- Ar nacionalistai grasina kitoms Lietuvoje gyvenančioms tautybėms bei Europos vienybei?
- Nacionalizmas, kaip neskaitlingos, bet sąmoningos tautos prisiimta atsakomybė už savo istorinį žemės lopinėlį.

2. Pokalbis su Jolanta Ramoniene apie šeimos politiką.

- Ką vadiname šeimos politika? Ar ji Lietuvoje sėkminga?
- Atskiros priemonės versus sisteminga priemonių politika.
- Asmens teisės versus šeimos teisės.

- Ar priimtinas šiaurietiškas šeimos modelis?
- Problemos įstatymų leidybos srityje.
- Šeimos sąvokos „perkonstravimas“ - ar tai rimta problema?
- Tvirtų šeimų svarba.
- Ar yra galimybių iš gynybinių pozicijų pereiti į pirmąsias (kuriančias, siūlančias)?

- Pagal ką vertinti, ar šeimos poilitika sėkminga? 
- Kaip prie jos gali prisidėti visi piliečiai?
- Kiek svarbus šeimos liudijimas kasdieniame gyvenime?

3. Pokalbis su dr. Mindaugu Nefu apie istorijos politiką.

- Kas yra istorija? Koks yra ir galėtų būti istorinis pasakojimas?
- Ar objektyvumas būtinai prieštarauja nacionaliniams interesams?
- Kaip rasti dialogą tarp tautinės ir moksliškai neutralios pozicijos?
- Istoriko santykis su savąja tauta ir valstybe.

- Kas yra istorijos politika, ko ja siekiama?
- Ar valstybė turi pasakyti, kokią istoriją ji pripažįsta? Ar tai užkerta kelią diskusijai ir skirtingoms nuomonėms?
- Kodėl kilo ažiotažas dėl Istorinės atminties įstatymo projekto?
- Ar istorija turi suteikti pasididžiavimo savo tauta ir valstybe jausmą?
- Kokia skirtis tarp istorijos kaip politikos ir istorijos kaip mokslo?
- Tautinių mažumų istorijų vieta valstybės istorijoje

- Istorinės atminties įstatymas: kokį Lietuvos įvaizdį jis formuotų ES kontekste?
- Ką išskirtinio, lyginant su kitomis šalimis, galime rasti Lietuvos istorijoje?
- Istorijos įvykių populiarinimo svarba.
- Koks turėtų būti istorijos vadovėlis moksleiviams?

4. Pokalbis su dr. Romu Pakalniu apie paminklų reikšmę ir prasmę.

- Du dešimtmečius vykstantys ginčai: Žaliojo tilto skulptūros ir planuojamas Lukiškių aikštės monumentas.
- Žaliojo tilto skulptūros: politinis, istorinis, kultūrinis, meninis aspektai.
- Visuomenės nuomonė, komisijos ir dešimtmečius besitęsiantis negebėjimas sutarti bei priimti sprendimus.

- Lukiškių aikštės funkcija: istorinė ar rekreacinė?
- Abstraktaus monumento „Tautos dvasia“ vertinimas.

- Sprendimų nebuvimas - visuomenės pasimetimo vertybių sistemoje išraiška?
- Gedimino kalno papėdėje reikia paminklo Valstybės kūrėjams ar šuniui?
- Lietuvos piliečių nuomonės dėl valstybinių simbolių apžvalga; ko tikėtis ateityje?


5. Pokalbis su prof. Aurelijumi Veryga apie jaunimo alkoholio prevenciją.

- Ar, siekiant efektyviai vykdyti jaunimo alkoholio vartojimo prevenciją, pasitelkiamos veiksmingos priemonės?
- Ar vien reklamų draudimu ir akcizų didinimu sumažinsime alkoholio vartojimą?
- Ar didelis suvartojamo alkoholio kiekis - prevencijos trūkumo pasekmė?
- Frazės „draudimais nieko nepakeisi“ reiškmė ir prasmė.
- Nuo kelių metų turėtų būti leidžiamas alkoholio vartojimas?
- Kiek paveikios socialinės reklamos?

- Reikia ar nereikia didinti akcizus alkoholiui?
- Suinteresuoto verslo veikimo būdai.
- Vakarų ir Skandinavijos šalių patirtis bei tvarka.
- Kokie kliuviniai neleidžia Lietuvos jaunimui suvokti alkoholio vartojimo žalos?
- Šeimos ir tėvų įtaka; mitai versus statistiniai tyrimai.

- Ar visuomenė turėtų daugiau prisidėti prie alkoholio vartojimo mažinimo?
- Kiek svarbus sistemingas veikimas?
- Ar nevartoti alkoholio yra normalu?

6. Pokalbis su dr. Laurynu Kasčiūnu apie lietuvių ir lenkų santykius.

- Tautinių mažumų įstatymo projektas: koks turėtų būti įstatymas?
- Kokiais būdais ir ko siekia tokių projektų rengėjai?
- „Lenkų rinkimų akcija“, kaip nuolatinis įtampos palaikytojas.

- Lietuvos-Lenkijos draugiškų santykių sutarties dvidešimtmetis: bendri strateginiai tikslai ir nesutarimai.
- Konstutucijai prieštaraujančių pažadų dalinimas ir jų nevykdymas.
- Lietuvos ir Lenkijos santykiai šiandien: taikingi ar karingi? 

- Kaip galėtų klostytis Lietuvos ir Lenkijos santykiai ateityje?
- Kaip santykių reikėtų?
- Kokie veiksniai daro įtaką šiems santykiams?

7. Pokalbis su prof. Vytautu Daujočiu apie aukštojo mokslo padėtį Lietuvoje.

- Švietimo svarba.
- Nekontroliuojamo aukštojo mokslo burbulo problemos.
- „Krepšelinės“ reformos šūkis: „rinka viską išspręs“ įvertinimas.
- Bešališkumo ir teisingimo principo „visi studentai vienodi“ pažeidimas.
- Lietuvos aukštojo mokslo „gulagas“ kaip problema.

- Krepšelinės švietimo reformos probleminiai aspektai.
- Kuo daugiau blogai besimokančių - tuo geriau švietimo sistemai?
- Kuo remiantis pasirenkamos studijos?
- Reformos pasekmės.
- Kodėl stabdomos protingos reformos?
- Studentų lyderiai kaip greitai gendantis produktas.
- Kokios gairės esminei aukštojo mokslo reformai Lietuvoje?
- Europos ir pasaulio patirtis.

8. Pokalbis su dr. Andriumi Martinkumi apie tradicines ir „pažangiąsias“ vertybes.

- Naujų marginalių idėjų skleidimas ir įteisinimas. 
- Tradicinės pasaulėžiūros ir prigimtinių teisų marginalizavimas. 
- Overtono langas kaip šio perversmo metodas. 
- Tolerancija kaip ideologinė konstrukcija.

- Požiūris į dvasininkus. 
- Antikrikščioniškas neoliberalus utopinis projektas. Visų žmogiškųjų santykių surinkinimas. 
- Išsivadavimas iš komunizmo, virtęs komunizmo ir liberalizmo sinteze. 
- Apšvieta reikšmingumo aptarimas.

- Ar įmanoma „žingsnis po žingsnio“ pakeisti visą visuomenę?
- Ar ateities visuomenė bus žmonių visuomenė? Kokia tokios visuomenės prasmė?
- Kokios galimybės vienytis, kaip priešintis tradicinių vertybių marginalizavimui?
- Kokios alternatyvos neoliberaliam projektui?

Alytaus Forumas nuotrauka.

Susiję

Pro Patria 2599157363642290970

Rašyti komentarą

  1. Tai kad nebėr "Laisvosios bangos". Dabar ten "Gold Fm".

    AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

item