Gytis Padegimas. Gyvybės ir mirties kultūra

tiesos.lt Dalijamės teatro režisieriaus Gyčio Padegimo, jautraus menininko ir atsakingo bendrapiliečio žodžiu atsiliepiančio ir į vie...


Dalijamės teatro režisieriaus Gyčio Padegimo, jautraus menininko ir atsakingo bendrapiliečio žodžiu atsiliepiančio ir į viešojo gyvenimo skaudulius, atviru laišku-kreipimusi į Katalikų bažnyčios Lietuvoje ganytojus.

Gerbiamieji Ganytojai,

kreipiuosi į  Jus su skaudama širdimi jau ne pirmus metus matydamas,  kaip žiauriai siaubiamas ir naikinamas lietuviškų katalikiškų  kapinių  grožis.

Paskutinis lašas – gėda, kurią  patyriau neseniai per laidotuves, kuriose dalyvavo ir vyskupas S. Tamkevičius bei eilė žinomų  kunigų  Kybartų  kapinėse. Šalia katalikų  kapinių, nuskustų  taip,  kad net jokiam paukšteliui nėra kur pritūpti, veši didžiulių  medžių ir krūmų  gaubiamos stačiatikių  kapinės, iš  kurių  liejosi nesustabdomas Kūrėją  ir gyvenimą šlovinantis paukščių  giedojimas.

Tąkart viena pravoslavė ištarė: „После того что католики вытворяют со своими кладбищами ясно, что у них не осталось  ни  капли  духовности“*.

Žiauri ištarmė, bet pelnyta. Pravoslavų  kapinės karštą dieną  tikrai atrodė  kaip Rojaus įkūnijimas žemėje, o mūsiškės – kaip pragaro prieangis. Dvasininkai kiekvieną  dieną  lankosi kapinėse ir turėtų  matyti, kaip jos visoje Lietuvoje tampa ne Amžinojo Poilsio ir Mirusiųjų bei Gyvųjų susitikimo bei maldos vieta, bet, anot šventojo tėvo Jono Pauliaus II, „mirties kultūros“  fabrikais.

Šventasis mums nedviprasmiškai apreiškė: „Pavasario žydėjimu, vasaros branda, rudenio vaisiais ir žiemos apmirimu medis tarsi atskleidžia mums gyvybės paslaptį. Todėl žmonės nuo seniausiųjų  laikų  vis sugrįždavo prie medžio įvaizdžio, siekdami išsiaiškinti esminius klausimus savo pačių  gyvenime. Deja, mūsų  laikais medis neretai yra iškalbingas veidrodis, atspindintis žmogaus elgseną  savo aplinkoje, visoje kūrinijoje. Mirštantys medžiai yra tarsi nebylūs priekaištai, įspėjantys, jog yra žmonių, akivaizdžiai nevertinančių nei gyvybės, nei pačios kūrinijos, nesuvokiančių  šios dovanos didybės, o tik šaltai apskaičiuojančių  naudą  ir pelną. Ir tik pamažu ryškėja, jog ten, kur miršta medžiai, finale žūsta ir žmogus“.

Artėjant Šventojo tėvo Pranciškaus apsilankymui, nužemintai meldžiu Lietuvos Ganytojus ir visus dvasininkus tarti viešą  žodį, idant jų  ganomos avelės būtų  apsaugotos nuo jau kasdiene tapusios sunkios nuodėmės, kai anot poeto, „kirvis į kamieną, o blogis – į mane“’.

Su gilia pagarba prof. Gytis Padegimas

* „Tai, ką lietuviai išdarinėja su savo kapinėmis, rodo, jog juos nebelikę nė lašo dvasingumo“ (Tiesos.lt pažodinis vertimas iš rusų kalbos)

Susiję

Religija 203908533696440852

Rašyti komentarą

 1. Nikita Dvasingovskis2018-08-04 16:06

  Eina sau, kaip dvasinga. Ypač ta kirilica.

  Ir beje, iš vertimo pasirodo, kad „katoliki“ rusiškai reiškia „lietuviai“. O aš tiek metų maniau, kad „katoliki“ reiškia „lenkai“ :D

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2018-08-05 09:35

  a jo...
  net nežinojau , kad už visas blogybes Lietuvoje kalti ne komunistai, kgbistai, okupantai su kolaborantais o dvasininkai
  kaip prof. G.Padegimas siūlo nubausti dvasininkus?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. David Duchovny2018-08-05 10:59

   Nusiųsti į privalomus dvasingumo kursus cerkvėn pas popą?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-08-05 11:37

   Gera mintis.
   Tegu pasimoko dvasingumo iš popų ir tuo pačiu rusų kalbos.
   O kad mūsų lietuviai taptų dvasingais kaip rusai - įsakyti dvasininkams vesti pamaldas rusų kalba.

   Panaikinti
  3. Kaip žinoma, katalikybėje būna pop kunigai (pvz. anksčiau toks Astijus, kas pamena, dabar toks nesiskutęs lyg tai Tratas pavardė, ir kt.); o pas pravoslavus ar būna pop popai?

   Spėju, kad būna, Rasputinai visokie ir pan.

   Panaikinti
  4. Adminai, nenorite šitų ligonių pezalus ištrinti? Ar palikote patpsichės studentams kaip medžiagą kursiniams? ;)

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2018-08-06 08:25

   Ne Tratas, bet kažkaip panašiai skamba.

   Panaikinti
 3. Rita Belazariene2018-08-05 11:51

  Pagarba asmenybei Gerb. Režisieriui. Sunku šioje pilkų bukų egoistų šalyje išmokyti suprasti ir suvokti Gyvenimo ir Žemės pagrindines esmes.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Labai teisingos režisieriaus pastabos. Dvasingumo (tikrojo, dieviškojo, ne pasaulietinio) moderniojoje katalikybėje vargu ar beverta ieškoti.
  Kadangi katalikai (nebūtinai lietuviai) sunkiausiai skiriasi su savo mirusiais artimaisiais ir jų religingumas stipriausiai atsispindi ryšyje su jais, tai apleistos ir plikos kapinės - ženklas, jog tikėjimas žūsta be Dievo Dvasios, besilaiko vien kultūrinėmis paskatomis, ir dažniausiai - merdinčios kultūros.

  Pravoslavai (ortodoksai) seniai pastebi dvasinį Vakarų Bažnyčios saulėlydį, kuris palaipsniui praranda savosios Saulės - Kristaus šviesą ir grimzta į gilią liberalizmo, modernistinio chaoso tamsą. Tai, ką moderniojoje Katalikų bažnyčioje kalba dvasininkai - tėra žemiško proto išmąstymai, nedarantys jokios įtakos žmogaus dvasiai, nepašventinantys ir nekeičiantys jos. Tai kultūrinė, bedvasė katalikybė, turinti tik tiek antgamtinės gyvybės, kiek yra išlaikiusi Bažnyčios Tėvų bei Tradicijos mokymo.

  AtsakytiPanaikinti
 5. supratingas2018-08-05 13:40

  Suprask tikrojo dvasingumo reikia ieškoti KGB skyriuje "Pravoslavų bažnyčia"? :)
  Pastebėjau jūs dažnai akcentuojate neegzistuojantį rusų ir pravoslavų dvasingumą. Ar niekuomet nekilo mintis, kad tai tik pačių rusų sugalvotas pasakojimas kurį jūs aklai įtikėjusi? Rusai nuo neatmenamų laikų nuo galvos iki kojų savanoriškai murkdosi astrale, tad reikia labai lakios vaizduotės norint įžvelgti jų dvasingumą. O gal jūs paprasčiausiai neskiriate vitalumo nuo dvasingumo?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Rusiško dvasingumo kokteilis2018-08-05 15:14

   Šaukštas astralo, šaukštas vitalumo, ir dar šiek tiek novičioko įkrapini, dėl macnumo :)

   Panaikinti
  2. SUPRATINGAM: O jūs, matau, skiriate "vitalumą nuo dvasingumo". Tuomet paaiškinkite, kuo jie skiriasi ir kokiu būdu (rusai ar pravoslavai?) "murkdosi astrale"?

   Panaikinti
  3. Jargau, ir kuo vatnikai su savo "duchovnais skriepais" skiriasi nuo čia besisklaidančių eurovatnykų? Ir tie, ir tie - visiški nuopušos. Kokio velnio jūs čia veikiate?
   O kalbant apie G. Padegimo straipsnį - smarkiai abejoju, ar raudonasis bergoglio yra tinkamas adresatas, bet dorų kunigų, tikiu, dar yra likę. Tik į juos kreiptis reikia ne vienam, bet geriau organizuoti visą bendruomenę - apie žinomą žmogų, tikėtina, bus, kas buriasi.

   Panaikinti
  4. Pikc, skirk tikėjimo tiesas nuo žmonių, kurie jas bando įgyvendinti.

   Panaikinti
  5. supratingas ne2018-08-07 23:02

   Unknown, kaip galėčiau kažką aiškinti jums lydimai Šv. Dvasios? Juk turėtumėte iš Jos viską žinoti ;)

   Panaikinti
  6. Klausykite, mes mažai pažįstami, dėl to iš kelių frazių susidaryti supratimą apie kito žmogaus pažiūras ir po to šitą supratimą analizuoti/kritikuoti yra rizikinga. Aš nesiruošiu nei teisintis, nei aiškinti, kiek esu lydima Šv. Dvasios, kiek ne. Jei esate supratingas, turėtumėte žinoti, kad kvaila yra tvirtinti, jog žmogus, lydimas (ar visada?) Šv. Dvasios, nebūtinai viską žino.

   Anąkart mes kalbėjomės, regis apie budizmą. Neatsakiau į jūsų komentarą, kadangi pamačiau, jog diskutuoti beprasmiška, nes jūs kalbate apie batus, o aš apie ratus. Mums pirmiau reikia išmokti nebijoti pralaimėti, nesistengti žūtbūt sudirbti oponento nuomonės, neniekiti jo, padėti jam (arba pačiam priimti) tiesą (kurią žmogus iš prigimties yra pajėgus pažinti) ir t.t. - tai gali mums padėti atsigręžti į dvasingumo pusę. Mes nė vienas nesutarėme ir net nesvarstėme, ką suvokiame kaip dvasingumą, aš niekada jums netvirtinau, kad priimu "pravoslavų banyčią kaip KGB skyrių"; ir iš komentarų matosi, kad turbūt niekas iš čia laidžiusių banalius juokelius net nesuvokia, apie ką kalba ir iš ko šaiposi - iš savo pačių susikurtos karikatūros.
   O tuščiai kalbėti ir laidyti argumentus į orą, - atleiskite, man laikas per daug brangus.
   Kristus niekada nepropagavo jokios ezoterikos; šito niekada nemokė nei Šventieji Tėvai, nei Apreiškimas, nei visa ortodoksija. Dėl to aš ir prašiau paties pateikti pavyzdžių apie minėtą "murkdymąsi astrale", nes galbūt ką praleidau?

   Panaikinti
  7. "Jei esate supratingas, turėtumėte žinoti, kad kvaila yra tvirtinti, jog žmogus, lydimas (ar visada?) Šv. Dvasios, nebūtinai viską žino." - TIKRAI tą norėjote pasakyti? ;)

   Panaikinti
 6. mintys tokios tikslios, tiesiai širdin,,Baisu, kas darosi an Lietuvos su kapinių medžių naikinimu. Šiemet pavasarį patyriau tikrą šoką, kai pamačiau savo tėviškės kapines >nuskustas" plikai. Šimtametės liepos, klevai nuskusti.Kelmai rodo, kad medžiai buvo kuo sveikiausi..


  Baisu yra tai, kad režisieriaus pastabos yra pralenkusios laiką kokiu dešimtmečiu.Tai, kur jo kreipimaisi paskelbti, tai, kaip po jauo komentuojama, rodo, kad mūsų visuomenei iki suvokimo, kas vyksta, šviesmečius eiti...

  AtsakytiPanaikinti
 7. supratingas2018-08-09 23:24

  Unknown, negudraukite, esate parašiusi daugiau nei kelias ar keliasdešimt frazių.
  Neprašiau, kad man teisintumėtės ar kažką aiškintumėte , tai tebuvo patraukimas per dantį, nes man jau ne pirmą kartą susidarė įspūdis, kad tamstos požiūris į Šv. Dvasios buvimą tikinčiųjų tarpe yra perdėtai rožinis.

  Praeitą kartą jokios diskusijos apie budizmą nebuvo, tamsta tiesiog nekultūringai atsiliepėte apie Gautamą ką vargiai pavadinčiau diskusija.

  Tai, kad pravoslavų bažnyčia - KGB skyrius yra mano tvirtinimas, todėl neįsivaizduoju kaip jums šovė į galvą mintis, kad aš savo tvirtinimą priskiriu jums.

  Nelabai supratau Kristaus ir ezoterikos sąsajų su tema, bet kad jau paminėjote tai jo, jo - jokios ezoterikos, Kristus buvo paprastas kaip penkios kapeikos. Net tai ką kalbėjo primityviems žvejams nelabai kas tesuprato, toks paprastas, kad net reikėjo siųsti Šv. Dvasią idant mokiniai pradėtų kažką raukti, todėl jo, žinoma - jokios ezoterikos.

  O Padegimas keistas žmogelis, jam kapų vaizdas užkliūna, o tai, kad mirusieji laidojami kaip gyvuliai - ne. Tik miršta žmogus iškart į šaldytuvą ir po geros dienos užkasa. Tai kaip tam mirsuiams nabagui normaliai nutraukti saitus su šiuo pasauliu? Nežinau kokie buvo barbarų laidojimo papročiai, bet nuojauta sako, kad jie buvo daug žmogiškesni nei dabartiniai. Tad jei jau prakalbome apie dvasingumą tuomet gal pradėkime nuo pagarbos ir pagalbos mirusiesiems grąžinimo?

  AtsakytiPanaikinti
 8. Pirmiausia, viena iš sričių, kuriai priklauso sąvoka "astralas", yra ezoterika. Antra, ezoterika reiškia pastangas tobulėti remiantis įgytomis slaptomis žiniomis, taip? Krikčionybė siūlo ne slaptas praktikas, meditacijas ir kitokį ŽMOGAUS išrastą kelią tobulybėn, bet KRISTAUS meilę ir Auką. Ezoterika operuoja žiniomis, krikščionybė - meile. Taigi Kristus niekaip negalėjo siūlyti kokio nors slapto tobulinimosi praktikų kelio, Jis kalbėjo apie Dievo meilę ir atidavė savo gyvybę už mus. Tik vienydamiesi su Jo meile ir auka tapsime tobuli, o ne patys per save. Ne per savo sugedusią dvasią, bet per Dievo Dvasią, - iš čia teka tikrasis dvasingumas. Tai suprasti iš tiesų paprasta kaip penkios kapeikos. Bet va pats niekaip negali išplaukti iš to ezoterinio pseudodvasingumo.
  Ir būtent tada, kai kalbėjome apie budizmą, aš pateikiau vieno žymaus krikščionių dvasininko teiginius (ne vien savo), o tu kalbėjai visiškai iš kitos varpinės. Dėl to nusprendžiau, kad mums pirmiau reikia apsibrėžti sąvokas, o po to jas vartoti.
  Paskutinei tavo komentaro pastraipai labai pritariu, tik pastebėsiu, kad Padegimas vargu ar "keistas žmogelis", - jis tiesiog iškėlė tai, kas matomiausia ir po kuo gali slėptis (ir slepiasi) didelės destrukcijos, tikėjimo praradimas, moralinis ir dvasinis nuopuolis ir kt. Tai begalinė tema. Siūlai padėti mirusiesiems, - puiku, tai turbūt protingiausia mintis tarp visų komentarų po šiuo straipsniu. Bet kas ir kaip turi padėti? Kam priklauso prioritetas? Ar ezoterika gali padėti mirusiesiems? Ar krikščionybė savo mokyme turi "astralo" sąvoką?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-08-10 12:54

   Astralai, ekstrasensai, dvasingumai... kaip tai rusiška.

   Panaikinti
  2. Kodėl rusiška? Tai žiniasklaidos tau suformuota nuomonė. Pasidomėk New Age veikla, ezoterikos kilme, t.p. ortodoksija (tik ne ekumenine, užsikrėtusia modernizmu ir praradusia sąsajas su tikrąja krikščionybe)ir pamatysi, iš kur dygsta šitos satanistinės ezoterinės idėjos.

   Panaikinti
 9. supratingas2018-08-15 16:46

  Unknown, jūs dėmesį koncentruojate labiau ne į sąvokos esmę, o į tai kuriai bylai sąvoką priskirti. Etimologiškai ezoterinis reiškia vidinis, slaptas prieinamas siuaram ratui. Kai sakau astralas turiu omenyje būties išmatavimą kuris yra gyvybinės energijos, jausmų, aistrų, įkvėpimo, meno ir t.t šaltinis. Tai ir įvairiausių dvasinių būtybių, demonų pasaulis.

  Iš to ką rašote panašu, kad turite išankstinę nuostatą apie ezoteriką kuri vargu kuom pagrįsta. Taip, ji nėra katalikybės akcentas, bet tai nereiškia, kad ji jai prieštarauja. Kristus mokiniams kalbėjo ezoterine kalba. Tas pats Paulius mini trečią dangų. Jono evangelija yra ezoterinė nuo pradžios iki pabaigos. Tai kur jūs čia matote problemą ar konfliktą su ta ezoterika? Ir iš kur žinote ką siūlė ir ko nesiųlė Kristus? Jis tiesiai šviesiai sakė mokiniams, kad tai ką kalba jiems tik jiems suprantama. Ar čia ne ezoterinis žinojimas, ar ne išrinktųjų ratas?
  Man susidaręs šspūdis, kad jūsų pasaulėžiūra paremta arba arba principu. Aukščiausioji Realybė nėra arba arba Ji yra ir tas ir anas ir trečias, Ji turėtų talpinti savyje absoliučiai viską.

  Tikrasis dvasingumas yra žmogaus siekis atskleisti Tiesą ir siekdamas šio tikslo jis pasikliauja ne tik dieviškąją malone, bet ir pats žengia žingsnius Dievo link. Tai labai spartina ieškančiojo pažangą. Reikia būti labai užtamsintam, kad matytum tame kažką neigiamo. Dvasingumas yra kažkas per vidurį tarp religingumo ir ateizmo, suderinantis savyje abiejų priešybes, priimantis teigiamus dalykus ir atmetantis trukdžius.

  Grįžtant prie mirusiųjų turėjau omeny ne kažkoką sudėtingo paremto okultiniais gebėjimais, o paprastesnius visiems įkandamus būdus. Pirmiausia reikia keisti patį požiūrį į mirtį. Tai pokytis, o ne pabaiga. Antra išplaukia iš pirmo - nustoti ją tragizuoti. Trečia išplaukia iš antro - palydėti velionį gražiai be savigailų ir raudų. Daugiau nuoširdžių maldų, ugnies ir gražių prisiminimų, mažiau gėlių ir liūdesio.
  Nežinau ar astralo sąvoka sutinkama krikščionybėje, jei neklystu ši sąvoka pradėta naudoti po Platono. Tačiau jei tikėsime kas rašoma Šv. Rašte tai Kristus (o po jo ir apaštalai) nuolat turėjo reikalų su astraliniu pasauliu, juk buvo gundymų dykumoje, išvarinėti demonai, gydytos ligos ir t.t. Ši sritis yra sunkiai harmonizuojama ir pavojinga, gal todėl krikščionybė ir kitos religijos linkusios ją apeiti ratu paliekant likimo valiai.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item