VU Taryba užmerkė akis prieš susidorojimą su V. Radžvilu

Vakarų ekspreso nuotrauka Šių metų birželio 27 d. įvyko VU Tarybos posėdis.  Jame svarstytas dalies Senato narių kreipimasis dėl neskai...

Vakarų ekspreso nuotrauka
Šių metų birželio 27 d. įvyko VU Tarybos posėdis.  Jame svarstytas dalies Senato narių kreipimasis dėl neskaidriai VU rektoriaus ir VU TSPMI administracijos organizuoto konkurso profesoriaus vietai užimti.  Artėjant šiam posėdžiui rektorius A. Žukauskas „Lietuvos rytui“ duotame interviu teisino savo sprendimą ignoruoti Senato nutarimą, kuriuo pripažįstama, jog prof. V. Radžvilui nebuvo sudarytos galimybės dalyvauti konkurse profesoriaus vietai TSPMI užimti. 

Prof. V. Radžvilas interviu „Lietuvos rytui“ išsamiai paaiškino VU TSPMI vykstančio jo politinio persekiojimo ir fiktyvaus konkurso organizavimo VU TSPMI aplinkybes.

VU Taryba posėdyje atsisakė iš esmės svarstyti Senato narių kreipimąsi. Ji ignoravo Senato nutarimą, kuriuo pripažinta, kad prof. V. Radžvilas net ir norėdama neturėjo galimybių dalyvauti konkurse profesoriaus vietai užimti. Rektoriaus sąmoningai paskelbtame konkurse ji neįžvelgė jokio VU Statuto pažeidimo. Šitaip Taryba ne tik nepaisė Senato nutarimo, bet jį ignoruodama parodė neslepiamą panieką už jį balsavusiems Senato nariams.  VU rektoriui A. Žukauskui ir TSPMI administracijai leista toliau nevaržomai savivaliauti prof. V. Radžvilo atžvilgiu ir tęsti pastangas politiškai susidoroti su juo. 

Vengdama pagal savo kompetenciją vertinti rektoriaus veiksmus ir priimti situacijai adekvačius sprendimus, Taryba dar kartą neatliko savo, kaip VU aukščiausio valdymo organo, pareigos užtikrinti, kad VU būtų griežtai laikomasi universiteto Statuto ir LR įstatymų. VU Taryboje jau buvo  du kartus atmesta Rektoriaus metinė veiklos ataskaita ir pagal VU Statutą jo įgaliojimai turėjo būti nutraukti. To nepadaryta. Rektorius ne tik tęsia universitetui ir valstybei žalingas reformas, tačiau ir organizuoja personalizuotus, t. y. konkretiems VU darbuotojams pritaikytus, konkursus pareigoms užimti bei deklaruoja nuostatą ignoruoti Senato nutarimus, tuo atvirai pažeisdamas VU Statutą, kuriuo yra prisiekęs vadovautis. Ignoravusi VU Senato nutarimą, kuriuo pripažinta, kad prof. V. Radžvilui nebuvo sudarytos galimybės dalyvauti konkurse į profesoriaus vietą, ir atsisakiusi aiškintis konkurso organizavimo aplinkybes, Taryba faktiškai tapo nusikalstamų verslo grupuočių interesus AM srityje ideologiškai aptarnavusio VU TSPMI administracijos ir ją palaikančio rektoriaus A. Žukausko pagalbininke ir dar vienu susidorojimo su prof. V. Radžvilu įrankiu. 

Prof. V. Radžvilą siekiama pašalinti iš VU ne tik dėl tariamai „euroskeptiškų“ politinių pažiūrų. Kur kas svarbesnė jo ilgamečio ujimo ir persekiojimo VU TSPMI priežastis yra ne kartą atvirai išsakyta principinės opozicija jau visą dešimtmetį Lietuvoje vykdomoms neoliberalioms aukštojo mokslo reformoms, kurių pagrindiniai iniciatoriai ir vykdytojai buvo ir iki šiol tebėra korumpuotos verslo, politikos ir akademinės bendruomenės grupuotės.

VU Tarybos sprendimas, faktiškai išreiškiantis su MGB koncernu susijusių ir jam tiesiogiai arba netiesiogiai tarnavusių universiteto akademinės bendruomenės narių valią, galėjo būti priimtas tik todėl, kad vykdant  „krepšelinę“ aukštojo mokslo reformą sukurtos universitetų tarybos pačios yra sisteminė šios reformos dalis. Jos turėjo pakeisti universitetų ir pirmiausia jų administracijų veiklos priežiūrą vykdžiusias valstybines institucijas. Tačiau tikroji jų paskirtis yra kita: jos turi saugoti ir ginti ne akademinių bendruomenių, bet stambiojo ir dažnai korumpuoto verslo, taip pat kvaziakademinio verslo, interesus. Nors visuotinai pripažįstama, kad G. Steponavičiaus vykdyta AM reforma buvo vienas labiausiai nepavykusių eksperimentų naujausioje Lietuvos istorijoje ir ją mėginama stabdyti ir nutraukti valstybiniu lygiu, A. Žukausko vadovaujamame VU ši moraliai ir politiškai bankrutavusi reforma yra beatodairiškai tęsiama. VU Taryba ne tik nekreipia dėmesio į griaunamus šios reformos padarinius matančios ir dėl jų nerimaujančios visuomenės balsą. 

Kaip parodė Tarybos posėdis, jai nerūpi ir pačios VU akademinės bendruomenės nuomonė ir interesai: ji stojo ne šiai bendruomenei atstovaujančio ir jos valią reiškiančio Senato, bet aktyviu dalyvavimu korupcinėse MGB ir LLRI statytinio G. Steponavičiaus vykdytose reformose susikompromitavusios VU TSPMI administracijos bei su ja bendrininkaujančio rektoriaus pusėn. Vienas svarbiausių prieš dešimtmetį pradėtos reformos elementų buvo pastangos brutaliai nutildyti jos kritikus. Jie buvo ujami, šmeižiami, visais įmanomais būdais šalinami iš viešosios erdvės ir akademinio gyvenimo. Prof. V. Radžvilas visada buvo vienas iš G. Steponavičiaus „reformatorių“ grupuotei ideologiškai „nepatogiausių“ ir „labiausiai trukdžiusių“ akademinės bendruomenės atstovų. Todėl pirmieji mėginimai išstumti jį iš VU prasidėjo vos tik LLRI ir šiandien teisiamo buvusio ministro parankinis R. Vilpišauskas tapo TSPMI direktoriumi. Atrodo, sudariusi sandėrį su rektoriumi VU Taryba yra pasiryžusi visam laikui užsitraukti nenuplaunamą gėdos dėmę savo konformistiška laikysena sankcionuodama šios persekiojimo istorijos pabaigą ir atverdama kelią galutiniam susidorojimo su prof. V. Radžvilu veiksmui  - savavališkam, grynai sovietiniu stiliumi ir metodais vykdomam jo pašalinimui iš universiteto.

Apie tęsiamą - dabar jau ir su VU Tarybos pagalba - susidorojimą artimiausiu metu bus informuotos tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos ir užsienio akademinė bendruomenė. Su vienu svarbiausių Nepriklausomybės atkūrimo ideologų ir organizatorių bei besąlygiškai valstybingumo idėją VU TSPMI ginančiu ir itin kvalifikuotu profesoriumi susidoroti nebus leista ir nepavyks. Šalies viduje šis klausimas prireikus bus sprendžiamas sąjūdiniu stiliumi ir visomis teisėtomis priemonėmis.


Susiję

Vytautas Radžvilas 3486364794258651166

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-07-03 16:18

  Susidaro baisus paradoksas, VU nereikalingi protingi.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2018-07-03 19:45

  Kad Radžvilas nerašo jokių darbų, nedaro tyrimų ir pan. Kuo jis toks ypatingas? Kad Pro Partijoje publikuoja straipsnius Lietuva tik lietuviams?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas 2018-07-03 19:45
   Jūs žinote ką rašo ar daro Radžvilas. Prajuokinote. Ne Radžvilas, o jūs ypatingas. Pro Patrijoje rašote komentarus apie savo neišmanymą..

   Panaikinti
  2. Na, ko iš Radžvilo norėti, kaimiškos kilmės žmonėms miesto kultūra, kur daug kitataučių, visuomet lieka svetima. Kitataučiai jiems visuomet nesuprantama anomalija. Nepaisant to, toks Radžvilas sovietmečiu padarė mieste puikią karjerą, užėmė aukštas socialines pozicijas, tad dabar turi kas jį gina. Lyg tai jis vienintelis, su kuriuo susidorojama politiniais sumetimais. Vis tiktai tokiomis administracinėmis priemonėmis nederėtų tvarkytis. Reikia mokėti studentus patraukti tiesos žodžiu bei dorove, kad jie pajustų skirtumą. Juolab, kad dėl neoliberalizmo Radžvilo konstatacijos gan teisingos. Išvados kaimiškos, bet reikia tuos dalykus skirti.

   Panaikinti
  3. Linksma matyti, kaip žmogeliai arogantišku tonu, tarsi didžią išmintį, dėsto savo primityvų ir iškreiptą suvokimą. Iš ko pažinsi "progresyvus". :)

   Panaikinti
 3. Tie, kas dabar valdo VU, turi nemažai sektos požymių. Toks tarsi vadybos kultas; bet labiau sapnuose ir vaizduotėje; tikrovėje universiteto valdymas yra komiškai neefektyvus ir chaotiškas (Banys su Juodka dabar gali kvatotis atsilošę). Tiesiog sektos pranašas kartą susapnavo, kad jis yra vadybos genijus, ir kai kurie sekėjai tuo įtikėjo. Ir kol ta sekta nebus išvaikyta, tol tragikomedija tęsis.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2018-07-04 10:38

  Baisu yra tai, kad VU reitinguose kyla, o studentai tai prastėja. Sekta yra taiklus VU iš vidaus apibūdinimas.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-07-05 13:34

  Dėst. Kad turbūt ne tik VU, bet ir LSMU, ir ktu valdomi panašių vadybinių genijų su tokiomis naujovėmis kaip rektoriavimas 0,75et.(LSMU vadybininkas). O ktu vadybininkui P.Baršauskui tai apskritai nėra lygių: šalia gebėjimo atsikratyti nepatogiais žmonėmis (kaip prof. G. Merkys), dar plagijatoriaus kompetencijos. O kur dar verslumas: tai perka ISM, tai, kaip teigiama neformalioje informacijoje, tai parduoda. Ir vis be Senatų, Seimų žinios. Užtenka kišeninių Tarybų, na ir gal dar ŠMM tylaus palaiminimo.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Biurokratinė sistema veikia pagal savo dėsnius. Netoleruojami nenuolankūs (arba įtariami galintys tokiais būti) aukščiau stovintiems, norintys keisti veiklos taisykles (net jeigu tai būtų naudinga sistemai), kitaip tariant "baltos varnos" kapojamos. O jeigu dar kyla nuomonių skirtumai ideologiniais ar panašiais klausimais, tolerancija "baltiems" padvigubėja. Stebėtis netenka-pernelyg ilgai akademinis valdantis elitas universitetuose tvarkėsi labai laisvai.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su Vytautu Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item