Vytautas Sinica. Naciai, visur naciai

propatria.lt nuotr. Lietuvos ir ne tik jos vertybinėms diskusijoms būdingos užuominos į tariamą oponento nacizmą. „Taip darė ir Hitleri...

propatria.lt nuotr.
Lietuvos ir ne tik jos vertybinėms diskusijoms būdingos užuominos į tariamą oponento nacizmą. „Taip darė ir Hitleris!”, „Tai nacių mąstymas!” skamba tekstuose ir laidose. „Fašizmas“ – kukliau šaukia kiti, dažniausiai manantys, kad tai tik nacizmo sinonimas. Sugalvotas net protingas pavadinimas kvailam reiškiniui – Reductio ad Hitlerum. Suprask, „suvedimas į Hitlerį“.

Žinoma, toks lyginimas visų pirma dažniausiai būna neadekvatus. Nėra ko ir sakyti, kad nacių mirties stovyklų aukų kančios ir likimas yra nelygintinas su šiandieninių visuomenių narių nuoskaudomis, dėl jiems nepriimtinų lietuviškos procedūrinės demokratijos įstatymų. Teisus Tomas Venclova, nesename tekste pasakęs, kad tokį lyginimą galima vertinti kaip „nacizmo ir komunizmo aukų įžeidimą“. 

Konvencija

T. Venclova tekste referavo į Lietuvos žiniasklaidoje daug dėmesio sulaukusį filmuką, kritikuojantį Stambulo konvenciją. Būtent diskusijų dėl šios konvencijos fone išryškėjo „nacių“ argumento vartojimas. Trumpai apie jas. Konvencija kritikuojama, nes, be kitų dalykų, įpareigoja šalis „nediskriminuoti dėl socialinės lyties, lyties raiškos ir lyties tapatybės“. Socialinė lytis reiškia visuomenės sukontruotą, o ne biologinę lyties sampratą, lyties raiška – pastangas atrodyti kitos lyties atstovu, o lyties tapatybė – savo lyties suvokimą, nebūtinai sutampantį su biologine lytimi. Konvencijos kritikai apibendrintai tai priskiria genderizmo ideologijai – mąstymui, kad lytis yra pasirenkama, kintanti ir nepriklausoma nuo biologijos. Jie klausia, ką reikštų „nediskriminuoti vyro dėl to, jog šis laiko save moterimi?“ Sutikti, kad jis „moteris“? Šis mąstymas įvardijamas totalitariniu, nes reikalauja pakeisti tikrovės sampratą ir siekia, kad jam būtų pritarta visuotinai, ką liudija Vakarų šalyse priimami įstatymai, baudžiantys už oponavimą vienalytėms santuokoms, transgenderizmui ir šiaip už „homofobiškus“ pasisakymus. 

Konvencijos šalininkai bent iš pradžių visada atmeta, kad tokių grėsmių nėra. Atmeta ir Tomas Venclova, tačiau, paradoksaliai, minėto teksto pabaigoje pats teigia, kad „Pasitaiko ir tokių lytinės tapatybės atvejų, kada žmogaus fizinė ir psichinė lytis nesutampa. [...] Šių asmenų diskriminavimas yra toks pat neleistinas, kaip, tarkime, diskriminavimas dėl rasės. Tą natūralų humanistinį (taip pat krikščionišką) požiūrį irgi pabrėžia „gender“ sąvokos vartojimas. Prie to požiūrio dar nesame pratę, bet turėsime priprasti. [...] Vienintelis dalykas, kuris dera Lietuvai kaip nepriklausomai, demokratinei ir pažangiai šaliai – prisijungti prie europinių bei pasaulinių gender equality (lyčių lygybės) standartų“. Sutikime, griežtas ir auklėjantis įpareigojimas. Kitaip tariant, ir konvencijos šalininkai (ne tik T. Venclova) galiausiai sutinka, kad pagarbos translytiškumui kaip reiškiniui reikalavimas konvencijoje yra tikras, o ne išgalvotas. 

Taigi konservatyviai stovyklai šiame ginče atstovaujanti organizacija išvertė ir paskelbė kitos ES šalies aktyvistų parengtą filmuką Stambulo konvencijos tema. Nei teksto, nei vaizdų nekeitė. Tarp vaizdų buvo nacių kalinamų vaikų nuotrauka ir prierašas: „Tai [genderizmas] socialinis eksperimentas su mūsų vaikais. Naujos socialinės tvarkos įvedimas visais laikais žmoniją privesdavo prie smurto ir kančių“. Palyginimas neadekvatus ir blogas, bet toks tikrai ne vienintelis. 

Rudasis maras!

„Nacių argumento“ pavyzdžių nereikia ieškoti toli. Jokio žiniasklaidos dėmesio nesulaukė A. Tapino inicijuotame mitinge prie Seimo nuskambėjęs ir TV parodytas Lilijos Vasiliauskienės pasisakymas. Jame Vilniaus Moterų krizių centro direktorė ir aktyvi vadinamųjų reprodukcinių teisių gynėja piktinosi: „Ar galima de facto vykdyti tokią pat politiką, kokią vykdė fašistinė Vokietija? Draudimas abortų, šeimų rūšiavimas, persekiojimas kitaip mąstančių, homoseksualų ir taip pat aktyvistų, kurie bando kalbėti apie žmogaus teises! Šitame Seime jau pakvipo ruduoju maru. Šitas Seimas turėtų pasileisti ir dar kartą pasitikrinti savo mandatą“. Rudasis maras – universaliai žinoma nacizmo alegorija. Abortų draudimas ir „šeimų skirstymas“ (šeimos apibrėžimas per santuoką ir tėvystę) – tariami nacizmo požymiai šiame pakvipusiame Seime. 

Tačiau nei abortų draudimas, nei šeimos siejimas su vyro ir moters santuoka nėra nacizmo bruožai. Tai fake history. Iš tiesų nacionalsocializmas abortų nedraudė, o leido ir net skatino, nes tai buvo jų rasės gryninimo politikos dalis. Abortų politika buvo selektyvi – pavyzdiniai „grynakraujai arijai“ turėjo pareigą Reichui gimdyti kuo daugiau vaikų, tačiau dauguma tokios pareigos neturėjo, o vardan rasės gryninimo daug kam abortai buvo netgi prievartiniai. Abortai ir apskritai prievarta prieš moteris Trečiajame Reiche ilgą laiką buvo tabu tema, tačiau 2015 metais pasirodė Otavos universiteto mokslininkės B. Chalmers studija apie moterų padėtį nacistinėje Vokietijoje. Knyga laimėjo 8 apdovanojimus, „Times of Israel“ ją pristato kaip „įspūdingą“ (groundbreaking). Joje plačiai aprašomi prievartiniai abortai ir sterilizacija rasiškai netinkamoms, ypač žydų kilmės moterims. Aborto neatlikusioms geto gyventojoms grėsė mirties bausmė. Niurnbergo tribunole 14 nacių nuteista už „prievartą darytis abortus“ rasiškai nevertingoms laikytoms moterims. Nacių biopolitika buvo visiškai subordinuota rasės gryninimo teorijai ir nepasiduoda jokiam adekvačiam lyginimui su šių dienų abortų įstatymais. 

Atitinkamai šeimos siejimas su santuoka ir tėvyste neturi savyje nieko nacistinio. Priešingai, Vakarų civilizacija visais laikais šeimą suprato tik kaip sukuriamą sudarius vyro ir moters santuoka. Senovės graikų homoseksualūs žaidimai visada baigdavosi sulig brendimu ir heteroseksualia santuoka. Tik tokią šeimą pripažino religiniai ir sekuliarūs, autoritariniai ir demokratiniai režimai, homogeniškos ir pliuralistinės visuomenės iki pat XXI a. pradžios. Net JAV vienalytės santuokos šauklys B. Obama XX a. pabaigoje dar aiškiai pasisakė už „tradicinę“ santuoką. Naciai šiuo požiūriu neišsiskyrė, tačiau – kaip ir tą pirmieji padarę komunistai – skatino seksą anapus santuokos, nesantuokinius vaikus, prostituciją (viešnamiai net mirties stovyklose), arijų skyrybas ir „persituokimą“, jei pirmoji žmona nebegali turėti vaikų ir t.t.. Santuokinės šeimos išskirtinis statusas ir svarba nacistinėje visuomenėje akivaizdžiai smuko lyginant su visomis civilizuoto pasaulio ir konkrečiai to meto Europos visuomenėmis. Tačiau kai reikia įtaigaus argumento prieš abortus ir prigimtinę šeimą, tinka ir rudasis maras. 

Tinka jis ne tik moraliniams, bet ir ekonominiams konfliktams užaštrinti. Tinka tarp įtakingiausių viešosios diskusijos dalyvių. Balandžio 19 dieną Lietuvos laisvos rinkos instituto (LLRI) vadovas Žilvinas Šilėnas dalinasi vaizdo įrašu, kuriame aiškinama, kad „naciai svarstė uždrausti alkoholį Trečiajame Reiche. Žinoma, Hitleris buvo kone blaivininkas“. Ž. Šilėnas nuo savęs prideda klausimą: „Aiškina, kad negalima alaus, nurodinėja, ką valgyti. Nieko neprimena?“. Žinoma, turi priminti Verygos alkoholio ribojimo politiką, kuri pasirodo esanti hitleriška. Dr. Raimondas Kuodis pagrįstai ironizuoja: „Reguliavimas – Hitleris, nereguliavimas – neHitleris. Paprasta ir aišku“. Nėra reikalo įrodinėti, kad reguliavimas nėra nacių bruožas. Kaltinimas net kiek ironiškas: kol Hitleris svarstė galimybę uždrausti alkoholį, laisvoje ir demokratiškoje JAV jis buvo uždraustas 1920-1933 metais. Bet paprasčiausia viską suvesti į Hitlerį.

Moralas?

Dažniausiai ten, kur pirštu bedama į Hitlerį, jo tiesiog nėra. Absoliuti dauguma politinių sprendimų nėra būdingi išimtinai nacizmui. Priešingai, jis nepanašus beveik į nieką šiandieniniame politiniame gyvenime. 

Verta prisiminti H. Arendt įžvalgas, jog totalitariniai režimai buvo artimi tik tarpusavyje – nacizmas ir komunizmas, du absoliučios kontrolės režimai, tikėję, kad egzistuoja objektyvus gamtos (naciai) ar istorijos (komunistai) planas, kurį žino viena teisinga partija ir kurį bet kokia kaina įgyvendinti yra tos partijos misija. Naciams ši misija buvo aukščiausios rasės, o komunistams – pažangiausios darbininkų klasės istorinė pergalė pasauliniame internacionale. Būtent ši fatalistinė gamtos/istorijos plano, prieš kurį visi vienodai bejėgiai ir beteisiai, o visos aukos pateisinamos, vizija yra baisiausias totalitarizmo bruožas, iš kurio kyla visi kiti konkretūs šių režimų baisumai ir kuris kaip giliausia praraja skiria nacizmą ir komunizmą nuo visų kitų žmonijos politinių išmislų. 

Nepaisant to, bet kokias su autoritarine kontrole liberalios visuomenės dalies įprastas sieti praktikas lengva ranka Lietuvoje šiandien priskiriame nacizmui (arba, dar neatsargiau, fašizmui). Tą daro įvairiausios politinės stovyklos. Tai grubi klaida ir ne tik loginė. Kaip reta teisus T. Venclova, sakydamas, kad viską lygindami su nacizmu žeminame nacių aukų kančias. Paprasčiausia ir protingiausia abiems įvairiausių socialinių konfliktų pusėms būtų tiesiog susilaikyti nuo tokių lyginimų. Link brandesnių viešųjų diskusijų eikime nors mažais žingsniais.  

Susiję

Vytautas Sinica 4320458379260874078

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-05-11 12:23

  Ne naciai, bet šiaip atsilupę fašistėliai.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2018-05-11 12:36

  Palaikau Sinicą, kas čia blogo būt išvadintam naciu?

  AtsakytiPanaikinti
 3. Pro Patria administracija, tai gal pagaliau susiimsit ir pradėsit banint tokius duženas, kaip tiedu anonimai viršuj, nes jie tik teršt čia atsivelka?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-05-12 01:07

   Juk nacis tai nacionalisto sutrumpinimas. Visa Pro Patria yra pilna nacių, bet ar dėl to nesumažėja meilė tėvynei.

   Panaikinti
  2. Esi beviltiškas... Bent jau wikipedia atsidaryk. Nėra ką ligoniams aiškinti, vistiek nesupras.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-05-12 09:53

   Wikipedia:
   Nazism rejected the Marxist concept of class conflict, opposed cosmopolitan internationalism and sought to convince all parts of the new German society to subordinate their personal interests to the "common good", accepting political interests as the main priority of economic organization.

   Nu prašau.

   Panaikinti
  4. 1. “National Socialism (German: Nationalsozialismus), more commonly known as Nazism (/ˈnɑːtsi.ɪzəm, ˈnæt-/),[1] is the ideology and practices associated with the Nazi Party – officially the National Socialist German Workers' Party (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei or NSDAP) – in Nazi Germany, and of other far-right groups with similar aims.

   Nazism is a form of fascism and showed that ideology's disdain for liberal democracy and the parliamentary system, but also incorporated fervent antisemitism, scientific racism and eugenics into its creed. Its extreme nationalism came from Pan-Germanism and the Völkisch movement prominent in the German nationalism of the time, and it was strongly influenced by the anti-Communist Freikorps paramilitary groups that emerged after Germany's defeat in World War I, from which came the party's "cult of violence" which was "at the heart of the movement."[2]

   Nazism subscribed to theories of racial hierarchy and Social Darwinism, identifying the Germans as a part of what the Nazis regarded as an Aryan or Nordic master race.[3] It aimed to overcome social divisions and create a German homogeneous society based on racial purity which represented a people's community (Volksgemeinschaft). The Nazis aimed to unite all Germans living in historically German territory, as well as gain additional lands for German expansion under the doctrine of Lebensraum and exclude those who they deemed either community aliens or "inferior" races.”
   2. “Nationalism is a political, social, and economic system characterized by promoting the interests of a particular nation particularly with the aim of gaining and maintaining self-governance, or full sovereignty, over the group's homeland. The political ideology therefore holds that a nation should govern itself, free from unwanted outside interference, and is linked to the concept of self-determination. Nationalism is further oriented towards developing and maintaining a national identity based on shared characteristics such as culture, language, race, religion, political goals or a belief in a common ancestry.[1][2] Nationalism therefore seeks to preserve the nation's culture. It often also involves a sense of pride in the nation's achievements, and is closely linked to the concept of patriotism. In some cases, nationalism referred to the belief that a nation should be able to control the government and all means of production.[3]”
   Jei dar “nedašuto” ir nematai milžiniško skirtumo, tai nei psichiatrai nei vaistai nepadės. “Diskusija” baigta.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2018-05-12 14:40

   Tai taip ir neatsakėt į klausimą kas čia blogo kai Seneca ir kiti propatrios šaukliai yra vadinami naciais? Juk tuo reikia didžiuotis, juk visi norime suvienyti lietuvius gyvenančius Lietuvoje, ar jūs norit, kad Lietuvoje gyventų svetimos komunos?

   Panaikinti
  6. Sėli, gi matot, kad šitas nuopuša beviltiškas - kam vargti? Jau nekalbu apie tai, kad tas padaras čia visai ne tiesos aiškintis atropojo. Ir ne - medicina tokiems tikrai jau nebepadės.
   Beje, įdomus klausimas dėl tų nacionalsocialistų: kodėl partija, kuri vadinosi SOCIALISTINĖ DARBININKŲ, kurios vėliava buvo raudona, kuri minėjo gegužės 1 ir kurios tikslas buvo sukurti "visuomenę be klasių ir kastų" (ir kuri, beje, negailėjo kritikos "Vakarų kapitalistams") vadinama radikalia DEŠINE? ;)

   Panaikinti
 4. Akivaizdu, kad liberastiniams ligoniams vėl simptomų paūmėjimas prasidėjo. Iš tikrųjų - kokia prasmė tų mulkių kliedesius laikyti? Diagnozė jau aiški, nieko naujo čia nepamatysim, tai galima drąsiai "nuleisti vandenį". :)
  Beje, kalbant apie psichus, kuriems visur "nacei" vaidenasi - prisiminiau, kaip per folkroko grupės Ūkanose pasirodymą viena nuopuša itin "gilemintiškai" užklausė: "ar jūs esat neonacei? Nes nu man taip atrodo". Ir rimtai - dainuoja lietuviškai, groja "pasunkintas" liaudies dainas (įskaitant - o seube! - karines ir net partizaniškas). Kuo ne "nacei"? Šalia tokių liberastinių "naciū detekoriū" net visiškas debilas kaip proto bokštas atrodytų. :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ultrakrikscionis2018-05-11 22:49

   Panasiu situaciju turejau ir as ir padariau isvada, kad daugumas siandieniniu jaunuoliu painioja savokas per nezinojima. Po daug laiko ir energijos reikalaujancio proceso apsvaitai padariau dar viena isvada, kad tai yra bergzdzias reikalas kol netrenki I dantis su knyga apie gestapo.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2018-05-11 23:05

  Nera kito kelio, kaip tik kuo labiau sviesti visuomene ir ugdyti jos kritini mastyma ir padeti jai atskirti grudus nuo pelu, kad nepasiduotu zaidimui emocijomis. Daug jegu jums ProPatria!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-05-12 07:43

   O tai ką mums daryti su tokiais hiperaktyviais ultrapatriotais kaip Pikc ir jam pritariančiais unisonu, kurie emocijomis grindžia savo tautiškumą..?

   Panaikinti
  2. Nežiniukas2018-05-12 11:16

   O tai tautiškumas - mokslinė kategorija, ar tam tikra prasme - emocinė?

   Negi geriau pasyvūs ultrapatriotai, kurie giliai širdyje kovoja "savo kovas" ir apie meilę Tėvynei pragysta tik tuomet, kai užnešami ant pjedestalo?

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-05-12 21:14

   O juk š... mali, nežiniuk, kaip ir priklauso tikram neišmanėliui. Esmė juk ne tiek aktyvume, kiek ULTRA'patriotizme. O kai tas ULTRA dar ir HIPER, tai jau panašu į kvailumą su iniciatyva.

   Panaikinti
  4. Šitai faunai BET KOKIE patriotai ir tautiškumas yra net ne blogai, o "tiesiok seubas", nes nugi nacei-fašei. :)

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2018-05-12 23:06

   Anonimiškas 07.43, tavo žodžiai: ,,...o tai ką mums daryti su...'' - ir t.t. Kas tie ,,jūs''?

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2018-05-14 22:27

  Citata:"patriotai ir tautiškumas yra net ne blogai, o "tiesiok seubas", nes nugi nacei-fašei."
  - Kokį dar čia siaubą gali kelti naciumi save tituluojantis (juk niekas kitas to netvirtina) pikčiurna? Vietoj to, kad realias problemas bandytų spręsti, tai vien tik piktinasi aplinkybėmis ir keiksnoja visus, kurie jo naivaus beprasmio pykčio neužskaito už rimtą patriotizmą. Ir kaip žmogui nedašyla, kad ne neapykantos demonstavimais ir keiksnojimais priešai įveikiami? Tam juk reikalingas blaivus protas ir pakankamų jėgų sutelkimas. Vietoj kaltinimų visų vatnikais neaišku kuo kaltų.., bet kokia proga derėtų kiekvieną bandyti patraukti į savo pusę, iškeliant bendruosius tikslus, o ne kabinėti visiems iš eilės etiketes, o po to pačiam baidytis jų, piktintis bei keikti tuos, kurie su etiketėmis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Atsižvelgiant į šaltinį, postringavimai apie "blaivų protą" atrodo... kaip čia mandagiau pasakius.. :D

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-05-15 11:09

   Nu jo, įpratus plūstis kaip turgaus bobai, sudėtinga mandagiau išsireikšti.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item