Byla, kuri Lietuvai gali reikšti vienalyčių „santuokų“ pripažinimą

www.laisvavisuomene.lt Ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) turi kompetenciją nustatyti santuokos apibrėžimą visiem...


Ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) turi kompetenciją nustatyti santuokos apibrėžimą visiems ES piliečiams? Birželio 5 d. svarbiausias ES teismas paskelbs sprendimą byloje Coman ir kiti, kuri gali paveikti santuokos ir šeimos supratimą ir teisinį reguliavimą visoje ES.

Bylos aplinkybės

2010 m. Rumunijos piliečiui Adrianui Comanui ir jo partneriui JAV piliečiui  Robertui Claibournui Hamiltonui Belgijoje buvo išduotas santuokos liudijimas. Kai savo nacionaline teise remdamasi Rumunija atsisakė pripažinti šią porą sutuoktiniais, homoseksualai iškėlė ieškinį Rumunijos Vyriausybei. Vyrai teigė, kad jų teisė į judėjimo laisvę ES buvo pažeista. 2016 m. Rumunijos Konstitucinis Teismas nukreipė interpretavimo klausimus Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Pats ieškovas A. Comanas yra fondo Arcus Tarptautinių žmogaus teisių programų vadovas. Šis fondas visame pasaulyje finansuoja bylas dėl LGBT klausimų. 2012 m. fondas Arcus skyrė 1 mln. dolerių JAV Valstybės departamentui, kad šis skleistų LGBT teises pasaulyje.

Dabartinė teisinė situacija

Pagal dabartinį teisinį reguliavimą A. Comanas ir R. C. Hamiltonas būtų laikomi:

- sutuoktiniais tose ES valstybėse narėse, kurios yra įteisinusios tos pačios lyties santuokas;

- partneriais tose ES valstybėse narėse, kurios neturi vienalyčių santuokų, tačiau vienos lyties poroms leidžia sudaryti civilinę partnerystę;

- de facto partneriai tose valstybėse narėse, kurios nėra įteisinusios nei tos pačios lyties santuokų, nei partnerysčių (būtent šias valstybes, tarp kurių yra ir Lietuva, labiausiai palies ESTT bylos baigtis).

Galimos bylos baigtys:

1. Sekdamas Europos Komisijos nuomone ir Generalinio advokato išvada Coman byloje ESTT gali įvesti visoms ES valstybėms narėms privalomą tos pačios lyties santuokų, sudarytų ne šalies viduje, pripažinimą. ESTT turėtų pakeisti sutuoktinių apibrėžimą ir padaryti jį autonomišku ES teisės terminu, apimančiu ir tos pačios lyties sutuoktinius.

2. ESTT galėtų palikti sutuoktinių sąvoką nacionalinei kompetencijai, tačiau teigti, jog pareiškėjai yra šeimos nariai, kuriems turėtų būti suteikta tam tikra apsauga, greičiausiai tokiu atveju kaip civilinė partnerystė. Tai visoms ES valstybės narėms primestų spaudimą įteisinti tos pačios lyties asmenų partnerystes.

3. ESTT galėtų palikti sutuoktinių sąvoką nacionalinei kompetencijai ir tvirtinti, jog pareiškėjai yra de facto partneriai, turintys rezidavimo teisę ir greičiausiai kitas teises priimančioje šalyje, priklausomai nuo jos nacionalinės teisės (tai buvo pozicija, kurią palaikė Rumunija, Latvija ir Lenkija ir kurios ESTT greičiausiai nepalaikys).

Tikėtiniausia bylos baigtis

Tikėtina, kad ESTT pasirinks 1 variantą ir interpretuos sutuoktinių sąvoką ES laisvo judėjimo teisiniame reguliavime kaip apimančią tos pačios lyties poras. Generalinis advokatas Watheletas jau š. m. sausio 11 d. teigė: „Sąvoka sutuoktinis apsigyvenimo laisvės srityje apima ES piliečius ir jų šeimos narius, tos pačios lyties sutuoktinius“. Generalinis advokatas nurodo, kad „sąvoka sutuoktinis, kalbant apie prasmę, kurią jam suteikia Direktyva, kalba apie santykius, pagrįstus santuoka, ir yra neutrali asmenų lyties atžvilgiu bei neatsižvelgia į vietą, kur santuoka buvo sudaryta“. Šiame kontekste Generalinis advokatas, turėdamas omenyje tai, kad ES šalių narių visuomenės paskutiniame dešimtmetyje evoliucionavo ir buvo linkusios tos pačios lyties asmenims suteikti leidimus susituokti, mano, kad nebegalima vadovautis Teismo praktika, pagal kurią sąvoka santuoka reiškia sąjungą tarp dviejų priešingos lyties asmenų.

Ką tai reikš?

Sprendimas automatiškai neprimes tos pačios lyties porų santuokų, tačiau pirmiausiai įves ne šalies viduje sudarytų vienalyčių santuokų pripažinimą. Tai reikš, kad visos ES valstybės narės (įskaitant tas, kurios yra suteikusios konstitucinę apsaugą santuokai kaip vieno vyro ir vienos moters sąjungai, arba tas, kurios savo nacionalinėje teisėje draudžia vienos lyties santuokas ir civilines partnerystes) privalės suteikti teisinę galią vienos lyties porų santuokoms, sudarytoms ne jų teritorijoje.

Sprendimas tikriausiai išsamiai neišdėstys vienos lyties poros, kuri susituokė kitoje valstybėje ir kurios partneriai bus pripažįstami kaip sutuoktiniai, konkretaus turinio (teisių ir įsipareigojimų). Tai reiškia, kad – bent jau iš pradžių – valstybės narės nustatys jų teises ir įsipareigojimus.

Valstybės narės savo teisinėje sistemoje turės du sutuoktinių apibrėžimus: vienas demokratiškai bus priimtas viduje (įskaitant referendumą), o kitas importuotas iš kitų valstybių narių. Tai turės didelį neigiamą poveikį:

- tai nepaisys nustatytos nacionalinės kompetencijos santuokos ir šeimos srityje;

- tai sukurs teisinį chaosą ir normų konfliktą, kuris galėtų pasiekti netgi prieštaravimą Konstitucijoms. Sąvoka sutuoktiniai yra giliai susijusi su šeimos teisės, civilinės teisės ir civilinių procedūrų nustatymu. Du apibrėžimai reikalautų peržiūrėti įstatymus dėl santuokinių santykių, įsivaikinimo, kraujo ryšio, įdarbinimo, mokesčių, motinystės ir tėvystės atostogų, socialinių išmokų ir kita;

- tai pakenktų teisiniam aiškumui ir numatomumui ir taip sukurtų ne didesnį suderinamumą, bet daugiau chaoso ir skirčių;

- tai trukdytų ir atšaldytų demokratinį procesą (pavyzdžiui, išreikštą referendumu) tų valstybių nacionaliniame lygmenyje, kurios siekia įteisinti santuokos ir sutuoktinių apibrėžimą tik kaip vieno vyro ir vienos moters santuoką;

- valstybės narės nesugebėtų išlaikyti nacionalinės apsaugos prigimtinei santuokai, kadangi, bėgant laikui, jos negalėtų pagrįsti skirtingo nacionalinės ir importuotos sutuoktinių kategorijų turinio. Pavyzdžiui, valstybėms narėms būtų sudėtinga remti reguliavimą, pagal kurį tik skirtingų lyčių sutuoktiniai galėtų įsivaikinti. Dėl baimės ar proaktyvių tariamos diskriminacijos veiksmų ES valstybės narės galiausiai būtų priverstos teisėje sureguliuoti tos pačios lyties porų santuokas.

Primesdamas užsienyje susituokusių tos pačios lyties porų pripažinimą sutuoktiniais nepaisant to, kur jos keliauja, ir prieštaravimo priimančios šalies aukščiausiems nacionaliniams įstatymams, ESTT žengia pirmą žingsnį vienos lyties porų santuokų, įsivaikinimų ir susijusių teisių primetimui europiniu lygiu. Taip ESTT vengia nacionalinių procesų ir ardo nacionalinę kompetenciją santuokos ir šeimos srityje.

Laisvas asmenų judėjimas nėra neribotas; jis negali būti naudojamas kaip įrankis varžyti ar tyčia pakenkti svarbiausiems socialinio gyvenimo aspektams ir esminiams institutams. Vertimas valstybes nares taisyti nacionalinę teisę dėl tos pačios lyties porų santuokų, nepaisant jų demokratiškai nustatytos laikysenos, praneš, kad ES piliečių demokratinis išsireiškimas dėl santuokos ir šeimos yra nevertas ginti ir gerbti.

Susiję

Šeimos politika 5084499511855859919

Rašyti komentarą

 1. "Dėl baimės ar proaktyvių tariamos diskriminacijos veiksmų ES valstybės narės galiausiai būtų priverstos teisėje sureguliuoti tos pačios lyties porų santuokas." - va va - vietiniai pederastai ir kiti "nuokrypos" paleis gerkles, kad jie yra "diskriminuojami", ir jau kitas sajūzo "teismo" sprendimas įpareigos visas "sajūzines respublikas" daryti taip, kaip Centras liepia ir "tuokti" tuos, kuriuos jis nurodo.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-05-25 21:37

   Todėl reikia ne laukti to teismo sprendimo - ir taip aišku, kad sprendimas bus pederastų naudai - o iškart ieškoti teisinių formuluočių atmesti tokio ,,teismo'' sprendimus. Tam ši ,,byla'' ir sufabrikuota, kad būtų galima spekuliuoti juridine terminologija homsomolo naudai. Vienas iš būdų - ,,Lietuvos Konstitucijai prieštaraujantys sprendimai neturi juridinės galios.''

   Panaikinti
 2. Nežiniukas2018-05-25 22:10

  Kuo ESTT ne Tarybų sąjungos politbiuras?

  Šiaip demokratinėse valstybėse įstatymus leidžia ne teismai, o įstatymų leidžiamasis organas, Lietuvoje - Seimas.

  Jei bus numanomas ESTT sprendimas, tuomet kils klausimas - koks teisinis santykis tarp įstatymų leidžiamosios valdžios ir teismo? Negi galiausiai bus taip, kaip yra uabuose: akcininkai (teismas) nusprendė , o direktorius (Seimas) vykdo?

  Jei taip, tai kam žaisti Seimo rinkimus? Nieko jie ten nespręs, o tik vykdys kažkokio teismo sprendimus, t.y. tuos teismo sprendimus įvilks į įstatymo rūbą.

  Labai įdomus pretekstas - judėjimo laisvė. Tai kas ten juos apriboja dėl judėjimo?

  Tai tuomet gal laikas ir lietuvių kalbą padaryti EU pagrindine valstybine kalba, remiantis ta pačia judėjimo teise - nuvažiuoju į Vokietija, noriu apsistoti viešbutyje, bet negaliu, nes ten viešbučio darbuotojas nesupranta lietuvių kalbos, o aš kita kalba nešneku.

  Reiškia - apribotas laisvas judėjimas?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-05-26 09:51

   Kuomet kariai būna ginkluoti šaunamaisiais ginklais, peiliais, granatomis ir t.t. - letaline ginkluote, vis tik dar yra kažkas aiškiai suvokiamo - galima sakyti, kad jų sąmonėje vis tik egzistuoja principai - taip/ne, savigarba, draugo ir priešo suvokimas ir kita, kas žmogiška prasme vis tik yra aiškiai suvokiama. Tačiau kuomet individai yra ginkluoti nematomais ginklais - iškrypimu, fanatizmu, godumu, veidmanyste, parsidavėliškumu, neapykanta ir tuo pačiu kažkokia nesuprantama, žaibiška uosle ir landumu - tai yra žymiai sudėtingiau.

   Panaikinti
 3. Na va, gal ir Lietuva pagaliau pajudės civilizacijos link.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pederastija = civilizacija?

   Panaikinti
  2. Sėli, labai ribotai Tamsta mąstote. Gi progreso esmė - pats progresas, nes kitaip gi ne progresas būtų. Gudru, ne? ;)
   Pederastija ("homo") - jau praeitas etapas. Dabar jau "trans" ir "bi" madoj - o eilėje jau seniai nekantriai trypčioja "pedo", "zoo", "nekro", "incesto", "geronto", "poli", "swingo", "koprofago" (oi, prdon - čia gi tas pats "homo")... Vienžo, judėjimas "civilizacijos link" neketina sustoti - "mažumų", kurių "teises" reikia įteisinti, sąrašas ilgas... ;)

   Panaikinti
  3. Atleisk,bet si reiskini,mano liezuvis nesivercia ivardinti,kaip civilizacija.

   Panaikinti
 4. Vienintelė išeitis yra tiesiog nepripažinti tokių ir panašių sprendimų 9ar juos tiesiog blokuoti), bei kviesti ir kitas šalis jų nepripažinti. Be to tai būtų geras pretekstas (dar kartą ir šį kartą esminį) kreiptis šalis organizuotai ar atskirai, kad ES pagaliau nustotų lįsti prie šalių su tokiais ar panašiais sprendimais ir pareikalauti grįžti tik prie ekonominio bendradarbiavimo ir ne daugiau. Be to pareikalauti, kad būtų įteisintas visoje ES sprendimas, kad santuoka yra tik tarp vyro ir moters- tam buvo surinkti virš milijonas parašų- kur tas sprendimas ar reakcija į tuos parašus bei žmonių reikalavimą?? Be to įrašyti į mūsų Konstituciją, kad santuoka tik tarp vyro ir moters ir jokių ktų bendrystės formų ir kad šitas įstatymas niekaip ir niekada nebūtų atkeistas nei ateinančių valdžių, nei kažkokių tarptautinių organizacijų. O geriausia apskritai išeiti iš šitos prakeiktos geyropos.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-05-29 11:58

   tik ne Lietuvos klerkų nosiai tokia drąsa...

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item