Andrius Pauga. Klausimai atvirai krikščionių demokratų diskusijai

propatria.lt nuotrauka  Reaguodamas į šeštadienį vykusio TS–LKD suvažiavimo metu priimtus partijos politinius dokumentus, partijos Liet...

propatria.lt nuotrauka 
Reaguodamas į šeštadienį vykusio TS–LKD suvažiavimo metu priimtus partijos politinius dokumentus, partijos Lietuvos krikščionių demokratų bendrijos Vilniaus skyriaus narys Andrius Pauga iškėlė fundamentalius klausimus dėl partijos pozicijos Europos Sąjungos ateities ir kitomis temomis priėmimo tvarkos ir turinio. A. Pauga apgailestauja, kad partijos suvažiavimo delegatai už progaminius dokumentus balsuoja jų nederinę su partijos nariais ir po to jie pristatomi visuomenei kaip visos partijos nuomonė. 

Pasak autoriaus, laišku siekiama paskatinti vidinę partijos diskusiją apie šių ir kitų dokumentų turinį, kad būtų įveikta „partinė demokratija“, kai esminiai strateginiai dokumentai rengiami siaurame vadovybės ratelyje ir „išmetami“ balsavimui šiek tiek platesniam suvažiavimo ratui, o po to tvirtinama, kad jiems pritaria visa partija. A. Paugos įsitikinimu, aiški krikdemų pozicija dėl jų yra būtina, norint išsaugoti krikščionių demokratų identitetą ir bent šiokią tokią įtaką partijai ir visuomenei, ypač artėjant 2019-2020 m. Prezidento, Europos Parlamento ir Seimo rinkimams. Autoriui leidus, skelbiame visus Andriaus Paugos partijos vidinei diskusijai keliamus klausimus. 

Klausimų, kuriais pastaraisiais metais išryškėjo esminiai ir netgi nesuderinami nuomonių skirtumai, susikaupė nemažai – žemiau paminėsiu tik keletą iš jų.

1. ES ateitis – tai bus neabejotinai esminis klausimas 2019 m. EP rinkimuose. Dar neteko matyti galutinio suvažiavimo rezoliucijos teksto, bet pirmininko G.Landbergio pasisakymai žiniasklaidoje nieko gero nežada: „Tėvynės sąjunga pasisako už Lietuvos vietą Europos branduolyje“, „ėjimą kartu didesnės federacijos, integracijos keliu“. Išvertus tai reiškia – tolesnio Lietuvos suvereniteto atidavimo ES keliu. Atleiskite, bet tai yra skandalingas pasisakymas, akivaizdžiai propaguojantis federalistinį A.Kubiliaus požiūrį. Vieninteliai partijos kolegos L.Kasčiūnas ir A.Ažubalis aktyviau priešinasi šitai Lietuvos išvalstybinimo pozicijai,  jų pastangas būtina paremti. Ar ne laikas visai LKD garsiai pasakyti – tiksliau, dabar jau reikėtų visu balsu rėkti – kad ES turi likti nacionalinių valstybių sąjunga, gerbianti savo narių suverenitetą ir nesikišanti į jų vidaus reikalus? Laikas pagaliau suvokti, kad buvimas ES  nėra Lietuvos tikslas pats savaime –  tai tėra tik priemonė siekiant tautos ir valstybės išlikimo bei klestėjimo. Tačiau būtina atidžiai stebėti, kuriose srityse ši priemonė pasiteisina, o kuriose – ne. Ar visos ES politikos yra naudingos Lietuvai, o gal kai kurios jų jau tapo grėsme mūsų nacionaliniam saugumui ir šalies suverenitetui? Ar laisvasis asmenų judėjimas, sudaręs sąlygas masinei emigracijai, yra gėris Lietuvai? Kokią naudą mums atnešė euro įvedimas, išskyrus kainų šuolį?  Koks ateityje bus tas ES branduolys, į kurį taip veržiamės? Kas bus, jei jis atspindės tik Vokietijos, Prancūzijos ir kitų Vakarų šalių interesus? O jei buvimas branduolyje, pavyzdžiui, reikš ir privalomą migrantų iš trečiųjų šalių priėmimą – ar mes tikrai norime eiti į tokį branduolį? Kas iš tiesų kelia tikrąjį pavojų Europos išlikimui – ar vadinamasis populizmas,  ar migracijos ir demografijos būdu vykstanti islamo invazija ir jos keliamos krikščioniško identiteto praradimo, nusikalstamumo didėjimo ir terorizmo grėsmės? 

2. Dviguba pilietybė – ar ji bent kiek paskatins išvažiavusių tautiečių sugrįžimą, ar priešingai – tik dar didesnę emigraciją ir „įsipilietinimą“ kitose valstybėse? Ar tai nėra pilietybės nuvertinimas, emigracijos įteisinimas ir saviapgaulė siekiant tariamai padidinti Lietuvos piliečių skaičių? Ar Lietuva yra „globali“, ar visgi ji yra ir gali išlikti tik čia, Lietuvos žemėje? Ar „globaliems“ piliečiams negresia neišvengiamas nutautėjimas? Ar pilietybės priesaika svetimai valstybei neturėtų būti laikoma moraliniu savo Tėvynės išdavimu – o jei taip, tai ar tokie „nuopelnai“ turėtų būti skatinami, už juos apdovanojama? Ar dvigubos pilietybės siekis reiškia norą toliau dalyvauti Lietuvos politiniame gyvenime (pvz. rinkimuose), ar tik norą išsaugoti lietuvišką pasą kaip patogų kelionės dokumentą? Kokias pareigas Lietuvos valstybės atžvilgiu turėtų tokie dvigubi piliečiai?

3. Lietuvybė ir tautinė valstybė – ar Lietuva vis dar yra ir turi išlikti tautinė valstybė, skirta visų pirma ją sukūrusios lietuvių tautos išlikimui bei jos kultūros puoselėjimui, ar ji jau turėtų atsiverti „visiems“ ir tapti internacionaline, multikultūrine ir daugiakalbe, atvira ekonominiams migrantams iš trečiojo pasaulio šalimi? Ar suverenitetas vis dar priklauso Tautai, ar mes jau tapome ES administraciniu vienetu? Ar tautiškumas yra mūsų  išlikimo garantas, ar jau tapo smerktinu reiškiniu? Ar lituanistikos mokslų naikinimas universitetuose nekelia jokio susirūpinimo LKD? Ar kada nors vėl kursime tautinę mokyklą, ar pereisime prie mokymo visose mokyklose tik valstybine kalba - taip, kaip savo įstatymuose jau nusprendė padaryti Latvija? Ar LKD  atstovai pritarė liūdnai pagarsėjusiam TS-LKD Prezidiumo perspėjimui partijos nariams nedalyvauti patriotinėse Kovo 11-osios eitynėse?

4. Asmenvardžių rašyba: ar nelietuviški rašmenys pagrindiniame piliečių teisinį ryšį su valstybę paliudijančiame dokumente – Lietuvos pase – yra tinkama priemonė siekiant pagerinti santykius su kaimynine valstybe, ar tai visgi reiškia lietuvių kalbos konstitucinio statuso pažeidimą ir kapituliaciją prieš ilgametį kitos valstybės kišimąsi į Lietuvos vidaus reikalus?  Beje, atsakant į šį klausimą vertėtų atkreipti dėmesį į kovo mėn. pareikštą principingą TS-LKD Kauno skyrių sueigos poziciją.

5. Visuomenės moralinių pagrindų, šeimos ir prigimtinės lyties apsauga - atrodytų, krikščionims demokratams turėtų būti savaime suprantami vertybiniai klausimai, tačiau kodėl iki šiol nėra jokios oficialios LKD (nei TS-LKD) pozicijos dėl genderistinės Stambulo konvencijos? Sveikintina, kad kai kurie LKD atstovai pasirašė grupės Seimo narių kreipimąsi jos neratifikuoti, bet to nepakanka - būtina raginti Vyriausybę kuo skubiau denonsuoti šią konvenciją (t.y. atšaukti Lietuvos parašą joje). Ne mažiau svarbu apsaugoti visuomenę nuo įvairių vienalyčių „partnerysčių“ įteisinimo: nors pernai viena iš tokių iniciatyvų ir buvo Seime atmesta, liberalkairiosios jėgos jas neabejotinai bandys stumti vėl ir vėl. Ar krikščionims demokratams priimtina, kad už minėtų partnerysčių įteisinimą pernai balsavo (ir, tikėtina, vėl balsuotų) beveik trečdalis  TS-LKD frakcijos Seime, įskaitant ir partijos pirmininką? Ar krikščionys demokratai neturėtų oficialiai pareikalauti tokio pirmininko atsistatydinimo, užuot  tylėję lyg niekur nieko ir toliau dirbę partijoje, kurios vadovybė atstovauja  tokias, atsiprašant, „krikščioniškas vertybes“?

6. Kur pradingo Konstitucijos 38 straipsnio pataisa, pripažįstanti neatsiejamą ir neginčijamą santuokos ir šeimos ryšį ir numatanti,  kad šeima sukuriama laisvu vyro ir moters sutarimu sudarius santuoką? Priminsiu, šiai pataisą po pirmojo skaitymo Seimas pritarė dar 2016 m. birželio mėn, tačiau dabartinės kadencijos Seime, kuriame ši pataisa galėtų būti galutinai priimta,  apie ją – visiška tyla.  Kas, jeigu ne LKD, turėtų vėl kelti šį klausimą ir raginti mūsų atstovus Seime pagaliau ištraukti pataisą iš stalčiaus?

7. Migrantų iš trečiųjų šalių perkėlimas – ar tikrai tai ES solidarumo išraiška, ar politinės valios trūkumo uždaryti išorines ES sienas nelegaliai migracijai trūkumo pasekmės?  Ar migrantų nenorinčių valstybių narių vertimas juos priimti nereiškia prievartavimo pakeisti savo krikščionišką tapatybę ir kultūrines tradicijas? Ar šiuo fundamentaliu klausimu neturėtų būti atsiklausiama Lietuvos piliečių nuomonės? Ar masinis darbo leidimų dalijimas Ukrainos ir kitų Rytų Europos šalių piliečiams (nors ir artimesniems kultūriškai) nėra viena iš priežasčių, kodėl atlyginimai Lietuvoje išlieka elgetiškai maži, o Lietuvos piliečiai priversti emigruoti?

Atsiprašau, kad laiškas išėjo toks ilgas, tačiau paminėjau tik kelis klausimus, kurie bus neabejotinai rinkėjams pasirenkant partiją ir kandidatus, už kuriuos jie balsuos. Į šiuos klausimus būtina atsakyti visų pirma patiems sau, o tuomet suformuluoti aiškią, principingą ir gerai girdimą krikščionių demokratų poziciją. Priešingu atveju Lietuvos krikščionys demokratai bus ištirpinti nuolat liberalėjančioje konservatorių daugumoje, praras daugelio krikščioniškų ir konservatyvių  pažiūrų rinkėjų pasitikėjimą (kas iš dalies jau įvyko 2016 m. rinkimuose) ir palaipsniui išnyks iš Lietuvos politinio žemėlapio. Visgi turiu vilties, kad dar ne vėlu to išvengti, todėl kviečiu visus  padiskutuoti ir priimti bendrus sprendimus.


Susiję

Įžvalgos 1258420810980981626

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-05-14 00:18

  O čia jau bravo gerb. Andriui Paugai!! Keletu pastraipų pasakyta visa esmė. Galima šiek tiek papildyti. Jeigu TS vadovybė ir toliau trimituos už federalizaciją, viską nuspręs rinkėjai: sekančiuose Lietuvos Seimo rinkimuose TS gali gauti dar mažiau balsų nei 2016. Nei G.Landsbergis, nei A.Kubilius, nei M.Adomėnas taip ir nesuprato (nesupranta ir dabar), kokią nepataisomą žalą jiems asmeniškai (o kartu ir visai TS-LKD) padarė atkaklus ES federalizacijos rėmimas, balsavimas už Lietuvai nenaudingas ES direktyvas ir ypač draudimas dalyvauti Kovo 11-osios eitynėse - Lietuvos visuomenė puikiai supranta, kad kaip tik nacionalinė lietuviškumo idėja kartu su Romos Katalikų Bažnyčios parama padėjo laimėti visas kovas už Lietuvos Laisvę. Aišku ir tai, kad tiek TS, tiek ir LKD yra žmonių - ir jų vis daugėja - kurie teisingai vertina susidariusią situaciją. Šie įžvalgūs žmonės puikiai supranta, kad su tokiu nevykusiu vadovavimu reali tikimybė sekančiuose Seimo rinkimuose išvis nepatekti š Lietuvos Seimą - o tuo atveju Kremliaus sukurtos grupuotės ir vėl gali laimėti daugumą Seime; štai Pakso vadovai jau suprato, kaip svarbu yra lietuviškas patriotiškiumas, ne be reikalo Paksas ir Co bandys prisidengti B.Brazdžionio žodžiais ,,Šaukiu aš tautą''. Lietuvos Krikščionių Demokratų partijai reikia palinkėti išmintingų sprendimų, teisingai vertinti tiek žmones, tiek ir įvykius bei operatyvumo: jeigu dabar Lietuvos krikščionys Demokratai staiga pateiktų išsamų ir nuoseklų memorandumą apie Lietuvos valstybingumo stiprinimą esamuoju laiku, tai iškart eliminuotų LVŽS spekuliacijas LKD ideologija. Tačiau LKD turi suprasti, kad būtina pasiruošti operatyviai įgyvendinti šio hipotetinio memorandumo nuostatus ir užpildyti galimą politinį vakuumą tuo atveju, jeigu tiek savivaldybių, tiek Seimo rinkimuose LKD netikėtai gautų absoliučią balsų daugumą.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Klausimai labai geri - tik adresatas netinkamas. Homsomolco Anūko vadovaujama liberastų šutvė jau seniai nėra nei krikščionys, nei demokratai, nei konservatoriai, nei juo labiau Tėvynės (ir klausimas, ar apskritai kada nors tokiais buvo). Na, o tie, kurie, nors ir nepritardami homunistinei ideologijai, vis tiek sėdi tos šutvės vežime, yra tiesiog karjeristai, manantys, kad principai principais - bet nuo lovio atsitraukti nesinori (tautininkų pavyzdys parodė, kad principai ir vertybių laikymasis "neapsimoka"). Jie panašūs į pokariu prie komuniagų prisiplakusius veikėjus, kurie aiškino, kad "šiaip tai aš kitaip, negu jie galvoju - nu bet darbas, karjera..." Tada kyla klausimas, kiek tokių veikėjų "atskiroji nuomonė" verta - juolab, kad ta jų kritikuojama libkonų politika yra nuolatinė, o ne epizodinė.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-05-14 01:12

   Pikc, tai primena istorinį anekdotą, kuomet Austrijos imperatorius Pranciškus sutinka imperijos kanclerį Meternichą: ,,Sveikas gyvas, Klemensai, kaip gyvuojame, kas naujo?'' ,,Et, kas čia bus naujo, jūsų didenybe'', - numoja ranka Meternichas, - ,,senstam, kvailėjam, ir tiek.'' ,,Na, kad senstu, tai taip, bet kad kvailėčiau, tai nematau...'' - bando ginčytis imperatorius. ,,Aaa, jūsųs didenybe, užtat kiti mato.'' - atsako Meternichas. Kad ta liberastų šutvė nėra nei krikščionys, nei demokratai, nei konservatoriai - tai jau senai aiškiai matyti, o kur jie nueis su tokiu vedliu - išvis neįsivaizduoju. O karjeristai ir tie, kurie ten yra iš išskaičiavimo, gyvenime neretai ypač greit pajunta, kuomet žmonės bei situacijos pradeida eiti blogyn - taip, Pikc, būtent išskaičiavimas ir karjeros perspektyva sustiprina jų pojūčius ir matymą; žmogiškoji psichologija turi daugybę aspektų. Ir kaip tik šie karjeristai bei tie ,kuriems buvimas ten kol kas apsimoka, gali tapti ne tik gan tiksliu situacijos indikatoriumi, bet ir statistine partijos dalimi, kurie staiga taps statistiniais perbėgėliais į kitą grupuotę - vėlgi dėl savo asmeninio suinteresuotumo, o ne dėl įsitikinimų ar patriotiškumo. Ir vos tik iš liberastų pradės bėgti karjeristai bei tie, kuriems liberastaidaugiau neapsimoka - iškart perasidės valdymo reformos liberastų, kaip tu juos vadini, šutvėje. Ir jeigu šis karjeristų ir ,,apsimokėtojų'' begimas ištiks liberastus prieš rinkimus - pastarųjų dainelė sudainuota. Todėl velgi, kaip sakiau, gali susidaryti politinis vakuumas, kurį būtina maksimaliai išnaudoti Lietuvos labui.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-05-14 01:27

   ....patikslinu: jeigu pamatysime skubias valdymo reformas TS - tai bus ženklas, kad iš jų jau pradėj bėgti karjeristai ir ,,apsimokėtojai''.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2018-05-14 08:13

  Tokiom temom rašyti laiškus,tai tas pats kaip taškyti vandenį su pagaliu, purslai tykšta ir darosi smagu, ir visas efektas tuo baigiasi.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2018-05-14 08:39

  Jei konservatorių partijos kai kurių narių tarpe liko bent lašelis padorumo ir sveiko proto, tai tokie žmonės nedelsiant turėtų trauktis iš šios partijos. Ypač tie, kurie atstovauja krikščioniškąją kryptį, nes konservatoriška politika veda Lietuvos valstybę į visišką susinaikinimą. Būtų teigiamas žingsnis šiems žmonėms atsiskirti ir atkurti Lietuvos krikščionių - demokratų partiją.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-05-14 08:58

  Kuo greičiau koncervai apsivalys nuo šitų krikdeminių atmatų, tuo geriau partijai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O, homsomolo ligonėliai pragydo. Kai ŠITA fauna pradeda apie "atmatas" postringauti... "Fia aplnk vifi fvepli - tik af vienaf nia!" :D

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-05-14 19:11

   O, geras! Kremliaus troliai iškart suprato, kad tokie libkonai, kokie jie yra dabar, ateityje gali labai praversti!! - ką gi, priešų pastabumas vertas žodžio tik, anot to anekdoto - ,,...užtat kiti mato'', t.y. vos tik pasakoma teisinga įžvalga apie psichologiją, bemat subėga daugybė Kremliaus trolių. Kas tai? - bendras instinktas? komanda iš viršaus? - na, nieko, šitas ne taip svarbu. Žodžiu, dabar prasidės stiprėjančių patriotinių Lietuvos jegų puolimas - to ir buvo galima tikėtis.

   Panaikinti
  3. Juokingiausia, kad už tuos "Ruuuusaj puoolaaaa! Vysuuur ruusūūū agentaaaj!" psichus libkonus rasiejai naudingesnių vargu bau surasi Lietuvoje. Net tomaševskinė "wannabe lugandon" fauna rūko kampe. :)

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2018-05-14 09:01

  Konservatorių suvažiavimo rezoliucijoje beveik atviru tekstu teigiama, kad Lietuva neturėtų blokuoti baudžiamųjų ES sankcijų prieš Lenkiją ir kitas savarankiškas šalis. Taip metama pirštinė Grybauskaitei, pažadėjusiai vetuoti sankcijas Lenkijai.

  Pradeda aiškėti, kad ES verslas bendrauja su Iranu ir dėl tos priežasties neremia JAV pozicijos. Kartojasi situacija kaip ankstyvą pavasarį su Rusija. ES renkasi biznį su Rusija ir Iranu, o ne transatlantinius santykius. Kuo mažiau NATO bus Europoje, tuo skaudesnis apsisprendimas Lietuvos laukia. Konservatoriai berods jau pasirinko...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-05-14 19:24

   Arba pati Grybauskaitė, arba kas nors iš jos komandos jau suprato, kad Tautų Atgimimas Europoje (Austrija, Italija ir kt.) tikrai įtakos ateinančių metų Europarlamento rinkimus - galima numanyti, kokia mąstymo ir kokių pažiūrų žmonės taps europaralmentarais, o tai automatiškai apspręs ne tik Europarlamento, bet galimai ir kitų ES žinybų sprenidmus. Todėl jeigu Grybauskaitė tikrai mano gauti kokį nors postą ES struktūrose, ji pradeda jau dabar ruoštis naujiems vėjams ES koridoriuose - jeigu Lietuva tikrai vetuotų sannkcijas Lenkijai, parama kaimynams vėliau atsipirks šimteriopai, nes būtent nuo Lenkijos didžiąja dalimi priklauso tiek Lietuvos, Latvijos ir Estijos situacija, tiek ir dalis Baltarusijos ir ypač Ukrainos sprendimų.

   Panaikinti
 7. Nors vargubau mano žodžiai ką pakeis, bet kreipdamasis į A. Paugą ir kitus krikdemus kviečiu: VYRAI IR MOTERYS, KRIKŠIONYS DEMOKRATAI, ATĖJO LAIKAS ATSIJUNGTI NUO DABARTINIŲ KONSERVATORIŲ IR ATKURTI PILNAVERTĘ IR PILNAKRAUJĄ LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJĄ.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-05-14 19:03

   Gera mintis, tik LKD reikia numatyti ir vėlesnius koaliacijos partnerius sėkmės atveju. Gali būti, kad dvejų stovyklų poliarumas TS stiprės tol, kol vieniems iš jų reikės atsiskirti, nes Pikc teisingai juos vadina libkonais (nors tikrai ne visi ten tokie), todėl anksčiau ar vėliau TS visitek atskirs grūdus nuo pelų. Aiškiai matyti, kad Lietuvoje nėra tikrosios dešinės politinės partijos.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2018-05-14 11:54

  Nebesvaikit, tikriausiai nuo žiedadulkių, krikščionių partija jau buvo, ir labai greit susiskaldė, todėl jos būti negali, skilaus daikto į kaladę nesulipdysi, o dėl Pakso, kuris ,,šauks tautą''tai anekdotas, tokios tautos nebėra, yra tik paksoidai, bet jie jau nestabilus, ir jų daug nebus.

  AtsakytiPanaikinti
 9. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-05-14 12:03

  Dabar, Seimą (vyriausybę, … ) aptvėrus spygliuota viela, būtų užbaigtas 3 dešimtmečius trukęs liustracijos laikotarpis.
  Antilietuviškos neliustruotosios cccp komunist_kgb'istinės
  lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų_valstiečių gaujos nukenksminimas – tikroji
  liustracija.
  P.S. L. blogai, kad Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga susidėjo su lansberginių gauja. Tikėtina, kad bus atitaisyta tokia klaida.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2018-05-14 13:47

  Geriau uždėkit p. Paugos nuotrauką ant teksto (iš teksto matosi, kad žmogus vertas to), Gabrieliuko snukis jau ir taip atsibodęs.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na, kodėl gi - visai taikli nuotrauka: Partijos Vadas rodo kelią į Šviesų Homunistinį Rytojų. Ir ta žydra nezabūdkė atlape vietoj raudono gvazdiko labai vietoj. Kuo ne "vladimiras iljyčius jaunystėj"? :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-05-15 01:31

   o kai Lukiškių aikštėje stovėjo tas sovietinis balvonas, kuri ranką jis buvo iškėlęs ir į kurią pasaulio pusę jis rodė? Girdėjau, kad Dailės instituto studentai buvo ant tos rankos pakabinę rezginę, pilną batonų.

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2018-05-14 13:53

  Anekdotas,,Lietuviškos jungtinės pajėgos'', kas ten jungiasi, čia tau ne rozetė ar koks kištukas kuriuos gali junginėti, dvikojis padaras daugiausiai išsijunginėja.

  AtsakytiPanaikinti
 12. O galima tik 5 ir 6 punktus? Kiti su krikscioniska demokratija ne kiek nesusije.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na, va, neatsiklausė A. Pauga "liberalkrikščionių" prieš rašydamas - tai ir parašė ne pagal liberastinę sampratą. Ajajai. :)
   Tiesa, jei būtų paklausęs, tai būtų išvis nerašęs - nes gi liberastams pas tą Anūką viskas tvarkoj, "savas kadras", tad ko čia klausinėti?

   Panaikinti
  2. “Kiti su krikscioniska demokratija ne kiek nesusije.” - Todėl, kad pupukas Mantukas Adomukas taip pasakė?

   Panaikinti
 13. Ne netvarkoj. Bet tik 5,6 turi kaska bendro su krikscioniska pasauleziura. Kiti - absoliuciai ne i tema.
  "Ar laisvasis asmenų judėjimas, sudaręs sąlygas masinei emigracijai, yra gėris Lietuvai? Kokią naudą mums atnešė euro įvedimas, išskyrus kainų šuolį?" Ar autorius kaska ismano ekonomikoje? Ryskiai ne itin. Kaip gali pas mus kilt algos be emigracijos. Jei ne diktatura - niekaip.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O, pasirodo, žmonės emigracijon išstumiami, kad likusiems didesnes algas būtų galima mokėti, o ne planuojant į jų vietą atsivežti PIGESNĖS darbo jėgos. Gerai, kad atsirado nusimanantis ekonomistas ir viską paaiškino. :)
   Ir taip, šitoks elgesys yra didžiai krikščioniškas beigi demokratiškas - kaip ir sajūzinės valiutos įvedimas, spjovus į žmonių nuomonę ir atvirai įžūliai meluojant apie tai, kaip niekas nepabrangs ir visiems bus geriau.
   Ir priverstinis alach babchų importas yra didžiai demoktratiškas beigi krikščioniškas dalykas - ypač atsižvelgiant į kebabų meilę krikščionybei.
   Ir kuo gilesnė integracija į SSRS-2 sparčiai virstantį eurosajūzą, besivadovaujantį agresyviai ANTIkrikščioniška neomarksistine ideologija.
   Tikrai - ką tas Pauga čia rašinėja "absoliuciai ne i tema"? Gi nėra ten nieko, kas turėtų "kaska bendro su krikscioniska pasauleziura". :)

   Panaikinti
  2. Oi blet koks proto bokštas (nesusivaldžiau nenusikeikęs rusiškai, labai atsiprašau)... :DDD Be žodžių... “Kaip gali pas mus kilt algos be emigracijos” - pvz. gal kuriant darbo vietas? Vystant pramonę? Kuriant pridėtinę vertę?

   Panaikinti
  3. Nežiniukas2018-05-15 09:03

   Teoriškai Gluosnis teisus - nedidinant minimalios mėnesinės algos, būdas padidinti algas - tai skatinti emigraciją. Taigi, trūkstant darbo jėgos, verslininkai bus priversti kelti algas.

   Čia tik teorija. Praktika - vis daugiau užsivežama ukrainiečių ir baltarusių ir algos nekyla. O emigracija vis tesiasi.

   Taigi, deja tik teorija dažnai valdininkai ir remiasi.

   O Gluosnio mintis yra auksinė ir puikiai pritaikoma visur. Pavyzdžiui - yra geras būdas pasiekti, kad pensininkams didėtų pensijos. Tereikia riboti nuskausminamųjų vaistų tiekimą į ligonines, mažinti vaistų, kurių dažniausiai reikia pensininkams kompensavimą ir įteisinti eutanazija.

   Taigi, eutanazija bus ta stebuklinga priemonė, kuriai veikiant sumažės pensininkų ir todėl likę pinigai po daugiau bus paskirstomi pensininkams.

   Bet čia irgi teorija. Praktikoje visko gali būti, kad Sodra supras, kad jai dar daug ko trūksta ir gali padaugėti viešųjų pirkimų.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-05-15 09:21

   Puikiai atskleistas emigracijos skatinimo ir eutanazijos ryšys. Abortizacija, gėjizacija irgi tiktų prie šios socialinės inžinerijos kategorijos.

   Panaikinti
  5. Seli. Dirbu imoneje, kur pridetine verte laabai didele. Na ir kas. Kol darbuotoju yra - kam alga didint? Rinka.
   O prie ko cia eutanazija. Nusisapaliojot.

   Panaikinti
  6. Tai kaip suprantu, pateisini vergvaldžius “viarslynykus”? “Kol nepradėjo išsilakstyt vergai, tai nafik jiems kelt tas pašalpas?” Tuo ir skiriasi vakariečiai verslininkai nuo lietuviškų “viarslynykų” - vakariečiams rūpi ir pelnas ir darbuotojų gerovė, o lietuviškiems tik pelnas.

   Panaikinti
  7. :) ne nepateisinu. Bet kai nera normaliu profsajungu - nieko neisikovosi. Vakarieciu verlininkai ne savo noru geruciai, ir beje, jiems rupi tik pelnas taip pat.

   Panaikinti
 14. Anonimiškas2018-05-14 22:10

  ,,kaska'' :)))) Gluosni, skelk dar ką nors apie ekonomiką , o paskui mes visi iš to gardžiai pasijuoksime.

  AtsakytiPanaikinti
 15. Vytautas Kažukauskas2018-05-15 01:08

  Taigi aš ir domiuosi, kokie 'ŽMOGAI' sėdi ten, salėje ir rankeles kiloja, katučių ploja. Jeigu jie negerbia savęs, tai ar gali gerbt TĖVYNĘ, TAUTĄ?
  Susiekite, dar padoresni išlikę, vykit lauk į Europą seneliams pampersus keisti, atnaujinkite partiją, gal net pavadinimą keiskite, vardan ŠITOS Lietuvos.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item