Vytautas Vyšniauskas. „Konservatoriai“ – antivalstybininkai? R. Juknevičienė ir A. Kubilius – Lietuvos išdavikai?

propatria.lt nuotr. Tėvynės Sąjungos „konservatorių“ būrelis prigulė pokaičio po savo pačių išgaląsta giljotina. Partiečiai aktyviai pa...

propatria.lt nuotr.
Tėvynės Sąjungos „konservatorių“ būrelis prigulė pokaičio po savo pačių išgaląsta giljotina. Partiečiai aktyviai pasisako už krašto apsaugos finansavimo didinimą. Labai teisingas žingsnis! Dabartinė geopolitinė situacija yra visiškai nedėkinga tokiai mažai šaliai kaip Lietuva, todėl krašto apsaugos stiprinimas yra būtina valstybės ir tautos išlikimo sąlyga, kuriai gailėti finansų paprasčiausiai neapsimoka.

Vis dėlto šį kartą „konservatoriai“ savo veidmainyste pramušė dugną, kurio pramušinėjimas jau seniai yra tapęs šios partijos vizitine kortele.

„Konservatorių“ kaltinimai valdantiesiems

Valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis neseniai pareiškė, kad artimiausiu metu krašto apsaugos finansavimą keliant iki 2,5 proc. nuo BVP, žmonių gyvenimas gerėtų lėčiau. Tuo tarpu „konservatoriai“ aktyviai pasisako už finansavimo didinimą ir kaltina valdančiuosius palankumu Rusijai dėl šių neskubėjimo. Nesuprastas R. Karbauskis dar kartą paaiškino: „Visada palaikiau ir palaikysiu mintį, kad krašto gynybai reikia didinti lėšas“, tačiau „isteriški pareiškimai dėl to, jog Ramūnas Karbauskis pasisako prieš finansavimo didinimą krašto apsaugai yra sąmoningas melas, nes pasisakiau dėl 2019 metų, o ne dėl keleto metų periodo, per kurį planuojama didinti krašto apsaugos finansavimą.“

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga per visą valdymo laikotarpį pasisakė už finansavimo krašto apsaugai didinimą ir nuosekliai siekia šio tikslo įgyvendinimo. Dėl to nėra jokio ginčo ar prieštaravimo. Seimo pirmininko pavaduotojas Arvydas Nekrošius užtikrina, kad „2,5 proc. tikrai bus, esminis klausimas, dėl kurio dabar diskutuojama, kaip greitai galima pasiekti. 2 proc. pasiekėme anksčiau, nei buvo planuota“ (žr. nuorodos komentaruose). Taigi klausimas susijęs tik su didinimo skuba, dėl kurios valdantieji ir vanojami.

Buvęs „konservatorių“ premjeras Andrius Kubilius sako, jog R. Karbauskis „ciniškai supriešina krašto ir žmonių saugumą bei jų socialinę gerovę“. Anot jo, valdančiųjų lyderis tokiomis informacinėmis atakomis sąmoningai diskredituoja gynybos finansavimo didinimą. Kadangi, valstybės saugumo departamento vertinimu, tokia veikla yra viena iš trijų didžiausių grėsmių Lietuvos saugumui, A. Kubiliaus pasisakymą, kaip ir visus pasisakymus apie jam nepalankius žmones, persmelkia įsitikinimas, kad Karbauskis tarnauja Rusijai.

Buvusi „konservatorių“ krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė antrina savo kolegai, apie R. Karbauskį galvodama kaip apie „naudingą Rusijai idiotą arba patį tikriausią Kremliaus agentą“. Galima suprasti, kad „per Kremliaus pinigus“ Seimą užvaldęs Karbauskis (kaip apie jį sako parlamentarė) tiesiog atidirbinėja savo finansuotojams.

Vilniaus politikos analizės instituto atstovas Simas Čelutka šį požiūrį taip pat įsisavinęs. Situaciją jis komentuoja taip: „Bandymas supriešinti gynybos ir socioekonominius poreikius yra antivalstybinė veikla.“ Verta įsidėmėti! Atsisakymas didinti finansavimą krašto gynybai motyvuojant kitokiais gyventojų poreikiais – antivalstybinė veikla! S. Čelutka tęsia: „Toks naratyvas, mano galva, atitinka Kremliaus interesus, nes akivaizdu, kad žmonių sąmonėje šalies saugumas tampa nereikalinga prabanga“.

Viskas su „konservatoriais“ ir jų iš pažiūros visiškai pagrįsta kritika valdantiesiems būtų gražu, jeigu neegzistuotų praeitis.

Juoda „konservatorių“ praeitis: nuskurdinta krašto gynyba

2008-2012 m. „konservatoriai“ valdė Lietuvą. Jų ministras pirmininkas buvo A. Kubilius, o krašto apsaugos ministrė – R. Juknevičienė. Būtent šiuo laikotarpiu finansavimas krašto apsaugai buvo mažinamas labiausiai per visą Nepriklausomybės laikotarpį.

1994 m. finansavimą sumažinus nuo 0,7% iki 0,48% nuo BVP, iki pat 2004 m. jis buvo didinamas, kol pasiekė 1,52% ribą. Išskyrus 1999 m., kada finansavimas sumažintas nuo 1,3% iki 1,01% – atkreiptinas dėmesys, kad tais metais taip pat valdė „konservatoriai“, o tai yra antras stambiausias finansavimo sumažinimas per visą Nepriklausomybės laikotarpį, nors jie 1997-1998 m. finansavimą ir buvo padidinę daugiau nei dvigubai – nuo 0,57% iki 1,3%.

Krašto apsaugos ministerijos grafikas

Nuo 2005 m. finansavimo mažinimo tendenciją (2005 m. – 1,23%, 2006 ir 2007 m. – 1,18 %, 2008 m – 1,11%) „konservatorių“ ir liberalų valdžia ne tik pratęsė, bet ir neregėtu mastu užaštrino visiškai nuskurdinę krašto gynybą: 2009 m. – 1,08%, 2010 m. – 0,88%, 2011 m. – 0,80%, 2012 m. – 0,78 proc. Per ketverius metus finansavimas sumažintas net per 0,33 proc. nuo BVP – nuo 1,11 iki 0,78. Beveik trečdaliu!

Kaip galima matyti iš antrojo grafiko, tik nuo 2014 m. socialdemokratų valdžia ėmėsi finansavimo krašto apsaugai didinimo ir iki 2016 m. jį buvo pakėlusi beveik dvigubai – nuo „konservatorių“ paliktų 0,78% iki 1,49%. Maža to, „valstiečių“ valdžia per mažiau nei pusę savo kadencijos krašto apsaugos finansavimą dar padidino trečdaliu – nuo 1,49% iki 2,01%.

Krašto apsaugos ministerijos grafikas

Finansavimą krašto apsaugai per visą Nepriklausomybės laikotarpį labiausiai sumažinę „konservatoriai“ susiduria su dvejomis vyriausybėmis, kurios kartu sudėjus 2013-2018 m. finansavimą padidino daugiau nei dvigubai – nuo 0,78% iki 2,01% – ir ne tik atstatė „konservatorių“ nurėžtą procentinę dalį, bet ir pasiekė didžiausią finansavimą krašto apsaugai per visą Nepriklausomybės laikotarpį.

Kaip šios netolimos praeities kontekste skamba „konservatorių“ kaltinimai valdantiesiems dėl finansavimo krašto apsaugai didinimo ir tariamo grėsmių nacionaliniam saugumui kėlimo bei pataikavimo Rusijai?

„Konservatorių“ pasiteisinimai ir neišvengiamos išvados

Akivaizdu, kad „konservatoriai“ tokioje situacijoje griebtųsi vienintelio jų veiklą pateisinti galinčio argumento – buvo ekonominė krizė! „Tik visiškai ekonomikos ir realios geopolitinės situacijos nesuprantantis vatnikas gali mus kaltinti dėl finansavimo mažinimo, nes diržų veržimosi politika buvo būtina“, – sakytų jie.

Galima prisiminti ir pačios R. Juknevičienės, tuometinės krašto apsaugos ministrės, žodžius apie teigiamas finansavimo mažinimo puses: „krizė atidengė išlaidavimo mastus, kurie buvo visose sistemose, taip pat ir iš dalies pas mus. Buvo labai gera proga tą sustabdyti ir įpratinti žmones gyventi kitaip“.

Juk tokie pasisakymai realiai reiškia ne ką kita, o būtent gynybos ir socioekonominių poreikių supriešinimą. Kitaip tariant, pagrindinis krašto apsaugos finansavimo mažinimo pateisinimas „konservatorių“ valdymo laikotarpiu buvo būtent tai, ką S. Čelutka vadina antivalstybine veikla ir ką jis kartu su A. Kubiliumi ir R. Juknevičiene, tuo kaltindami R. Karbauskį, laiko tarnavimu ar pataikavimu Rusijai.

Akivaizdu, kad ne vien žodžiais, bet ir realiais veiksmais supriešinti krašto gynyba ir socioekonominiai poreikiai (pastariesiems teikiant pirmenybę), taikant pačių A. Kubiliaus ir R. Juknevičienės kriterijus, visiškai atitinka Kremliaus interesus ir vienareikšmiškai lemia, kad, S. Čelutkos žodžiais tariant, „žmonių sąmonėje šalies saugumas tampa nereikalinga prabanga“.

Tuo labiau, kad reikėtų nepamiršti, jog  2008 m. du mėnesius prieš Seimo rinkimus, kuriuos laimėjo „konservatoriai“, Rusija buvo pademonstravusi savo agresiją prieš Gruziją, sukeldama karą dėl Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijų.

Su visa užuojauta padoriems partijos nariams, kurių yra tikrai ne vienas, išvada peršasi pati. Būdami nuoseklūs, „konservatoriai“ turėtų pripažinti, kad jie patys kaip partija yra antivalstybinė jėga, kelianti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, o Lietuvą link pražūties krašto apsaugos požiūriu stūmusios vyriausybės vadovas A. Kubilius ir krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė – vienas už kitą Rusijai naudingesni idiotai ir patys tikriausi Kremliaus agentai.

Tai – ne spėjimas ar nuomonė, o nuosekli išvada, neišvengiamai plaukianti iš „konservatorių“ logikos, kuria grindžiama jų kritika valdantiesiems ir jų pačių veiksmų pateisinimas. Tą suvokti būtina kaip tik atsižvelgiant į tai, ką „konservatoriai“ nuolatos teisingai akcentuoja dėl krašto gynybos ir Rusijos grėsmės. Jų keliami tikslai ir kriterijai yra labai teisingi. Kaip tik todėl būtina imtis priemonių prieš pačius „konservatorius“, kurie tų kriterijų neatitinka ir patys diskredituoja gynybos politiką, dėl ko daugybė žmonių ima abejoti Rusijos grėsme, kurios realumu abejoti yra pražūtinga.

Akivaizdu, kad A. Kubilius ir R. Juknevičienė, pasak R. Juknevičienės ir A. Kubiliaus argumentų, yra nacionaliniam saugumui pavojingi Lietuvos valstybės išdavikai, todėl būtina sustabdyti tolesnį jų veikimą Lietuvos politinėje sistemoje.

A. Kubiliaus žodžiais tariant, šiandien nebeužtenka vien tik piktintis tokiais realią grėsmę nacionaliniam saugumui keliančiais dalykais: „Tokioms grėsmėms reikia išmokti užkirsti kelią“. Net ir tada, kai tokias grėsmes kelia ne kokie nors Kremliaus televizijos kanalai, o vieni iš šiandieninių „konservatorių“ lyderių.


Susiję

Vytautas Vyšniauskas 4376944730495158902

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-04-07 13:14

  Propatria tampa propagandistu meka

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-09 00:06

   O kurioj vietoj čia propaganda?

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2018-04-07 13:54

  Puikiai, žinant, kad konservatorius kritikuoti yra įžūlu ir jau beveik draudžiama...

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2018-04-07 14:14

  Širsta konservatnikai. :D Tik pasakyk ką blogo apie juos, iškart iškolioja, bet argumentuotai nesugeba atsakyt. Tai JŪS čia esate propaGANDONAI, Vladimiro Vladimirovičiaus nuolankiausi tarnai, negerb. konserVATNIKAI. :)

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2018-04-07 14:38

  Prisvaigo vaikis vatos skiedalų.........

  AtsakytiPanaikinti
 5. Atsakymai
  1. Sigita, o kuo nusivylėte, kad rašo faktus? kas Jūsų manymų šiame straipsnyje neteisinga? Juk išties konservatoriai mąsiškai karpė ir taip nedideles išlaidas Lietuvos gynybai... O dabar jau kitą dainelę suokę...Kažkada palaikiau TS-LKD, bet dabar gėda... Kažkokia šutvė veikianti sovietiniais metodais

   Panaikinti
 6. Informacija kiauram konservatinkų elektoratui: siekiant išsaugoti paskutinius kelis likusius jūsų neuronus nuo žūties, o paskutinį smegenų vingį - nuo išsilyginimo, primygtinai siūlau ropoti atgal į delfius, komsomolkes, 15min, ir pan. kloakas mėgautis Partijos Liniją atitinkančia propaganda - tada nereiks nei nusivilti, nei piktintis. ;)
  P.S. Pažiūrėjus į libkonų fanatikų komentarus, dėl to "fanklubo" - koloradikų "dvasios ir proto brolių" - kyla panašus klausimas, kaip ir dėl liberastų: ar šita fauna tampa Anūko šutvės garbintojais dėl savo... hmmm... specifinės psichinės būklės, ar "nučiuožia" vėliau, bandydami vadovautis konservatnikų skleidžiamais šizofreniškais kliedesiais, į kuriuos tie nabagai šventai įtikėję?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-08 14:04

   Pikc, kaip manote? - ar TS-LKD tarpe ir tarp jų elektorato jau visiškai neliko anei vieno, teisingai vertinančio susidariusią situaciją, ar vi tik dar kur nors, atokiame kamputyje vis dėlto dar yra koks nors mažas, niekam nežinomas, bet vis tik teisingai mąstantis žmogus? Beje, kai kas straipsnyje atrodo nesuderinama su žurnalisitine etika - faktus galima pateikti pkankamai korektiškai ir pakankamai griežtai. Lygiai kaip ir kalbos kultūra - net ir labiausia supykęs kultūringas, tvirto charakterio žmogus vis tik susivaldo - yra iškalbingas faktas. Turint omenyje, kad Lietuva realiai yra nematomojo fronto linija - ir tai turbūt puikiausiai suprantama tiek Vakaruose, tiek Rytuose - naminius ginčus reikia spręsti be barnių ir kaip galima skubiau.

   Panaikinti
  2. Vienetai (geri žmonės, bet naivūs iki infantilumo) - gal, masės - ne. Bet kokiu atveju, tie "atokiame kamputyje" sėdintys "maži, niekam nežinomi, bet vis tik teisingai mąstantys" žmonės nė velnio nieko nesprendžia - sprendžia gauja cinikų, palaikomų garsiai rėkaujančių debilų minios. Sveiko proto žmogus už tuos padarus balsuoti tiesiog negali. O su kultūra ta šutvė jau seniai nieko bendro neturi. Tiesą sakant, niekad ir neturėjo.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-04-08 22:35

   Anonimiškam: o tu šitą konservams išaiškink.

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2018-04-07 16:29

  Visada džiugina kai oponentus nusodina remdamiesi jų pačių argumentais, nesvarbu kas ką bekritikuotų. Juk ne vaikis(autorius) kaltas, kad konservatoriai aklai puola naudodami Rusijos grėsmės kortą. Ir aplamai galėtų padėkoti autoriui, kad likus iki rinkimų daug laiko pamatė savo klaidas.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Kažkaip nemačiau a nė 1 pateiktų faktų paneigimo, tik daug „konservų“ (kabutės esminės) ašarų. Ačiū autoriui.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Paprastas Žmogus2018-04-07 17:27

  Aš tai taip matau situaciją: nuo Nepriklausomybės atkūrimo pirmus keliolika metų pagrindinė politinė priešprieša buvo „sąjūdiečiai versus komunistai“. Vėliau, nuo XXI amžiaus pradžios, pagrindinė priešprieša tapo „tautininkai versus euroliberastpolitkorektai“. Kai įvyko šitas persigrupavimas, konkretūs žmonės persiskirstė labai įvairiai.

  Ir ankstesniąja, ir dabartine situacija nuolat gudriai naudojasi prorusiškos padugnės, kad kaip nors įsiskverbtų į žmonių (šiaip dorų, bet dažnai naivių, irzlių ir neišmintingų) širdis ir paveiktų reikalus savo naudai. Žinoma, dėl įgimto bukumo jiems tai sekasi sunkiai, bet kai kada jie pasiekia nors ir smulkių, bet erzinančių pergalių.

  Taigi, ponas Pikc, labai gerbiu Tamstą ir nuolat skaitau Tamstos įžvalgas, bet vis dėlto, kai šitaip keikiate konservus, kažkas Rytuose šypsosi.

  Konservai yra mūsiškiai, tik pasiklydę savo naiviose eurofantazijose. Taip, yra ten tarp jų sukčių, homjaunuolių, komjaunuolių su bitkoinų kooperatyvais, narciziškų Kembridžo lordų ir t.t., bet jų pagrindas vis dėlto yra mūsiškiai. Kai kada apsižioplinantys ir nuviliantys, bet mūsiškiai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-07 21:16

   Gal jūsiškiai,bet ne saviškiai

   Panaikinti
  2. ->Paprastam Žmogui
   Taip jie lietuviai. Ir dalies jų intencijos geros, bet jie stumdami šitą liberaliąją, politkorektišką, naujojo internacionalistinio marksizmo ideologiją smeiga peilį po kaklu tam kas dar likę iš istorinės ir etninės Lietuvos tautos ir kultūros. Salomėja Nėris irgi tikėjo, kad neša Lietuvai šviesų rytojų ir gėrį. Susiprato. Mirties patale.

   Estukai turi naują stiprią etno-centrišką politinę jėgą. O kaip gaila, kad pas mus nebėra jaunų ir drąsių lyderių.

   Ar jūs čia rašinėsite kritiką dešimtmečiais ar pradėsite imtis kokių rimtų politinių veiksmų... Vilniaus forumas jau šis tas, bet kiek ten jaunimo? dvi dešimtys? kovo11, vasario16 taip, šaunu. Bet ar tai viskas? du kart metuose susirinkti ir balius baigtas? Pažiūrėkit Estija, Ruuben Kaalep, jaunimo lyderis sutraukęs tūkstančius jaunų tautiškų estų į savo judėjimą. Kodėl Lietuvoje negali atsirasti nors vieno lyderio, kuris tam paaukotų visa save?

   Ar tiek tesvarbus tautos išlikimas ir lietuvių tautos valstybės ateitis?


   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-04-07 22:39

   Labai jau daug tų pasiklydusių...

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-04-08 13:54

   > Paprastam Žmogui. Čia jau rimta. Būten taip – ,,gudriai naudojasi prorusiškos padugnės.‘‘ Ir jie pasiekia ne tokių jau mažų pergalių – tai, kad dabar Lietuvos Seime rusiškais pinigais jau seniai kurta LVŽS turi daugumą, tai rodo, kad padugnės dirba nuosekliai ir naudojasi dideliais resursais. Retkarčiais Seimo dauguma pasiūlo vieną kitą kosmetinę, lyg ir įtikinančiai išrodančią reformą, tačiau pažiūrėkite atidžiau: sistemingai griaunama Lietuvos sveikatos apsauga ir švietimas,paskutiniuoju metu siekiama sunaikinti lituanisktikos mokslo centrus, visais įmanomais būdais vilkinamos reikalingos reformos, akiplėšiškai, nebaudžiamai grobiamos žemės, prieš visus svarbiausius rinkimus užsimota kontroliuoti VRK, o LVŽS tarpe tokių, kurių sporto klubai ar verslai yra rusiškos kilmės, yra dauguma. Kalbant apie TS-LKD, galima spėti, kad TS yra viduje pasidalinę į dvi grupes: pirmoji, rečiau matoma Lietuvos viešojoje erdvėje – tikrieji konservatoriai, tikrųjų, tradicinių vertybių šalininkai, kurių veiklą apriboja antroji TS grupuotė – tai ne konservatoriai, o, kaip teisingai pastebėjo Pikc, neoliberalai, nors ir yra konservatorių partijoje ir save laiko konservatoriais. Antroji grupuotė, kaip rodo šiandieniai faktai, jau neakcentuoja nei patriotiškumo, nei tų idėjų, klurios vedė mus į Kovo 11-ąją ir suteikė jėgų drąsiai ginti Lietuvos Laisvę Sausio 13-ąją – jiems būdingas tipiškai neoliberalus kosmopolitiškumas ir globaliosios ekonomikos siekiamybės. Šioje situacijoje beveik negirdimas LKD balsas, o tai ir yra toji politinė niša, kurią dar prieš 2016-ųjų Seimo rinkimus labai gudriai pasičiupo LVŽS – juk kai kurios jų deklaracijos yra išties artimos LKD idėjinei visumai. Atrodo, kad kaip tik šito TS analitikai ir nesupranta, preišingu atveju būtų iškart pastebėję idėjines LVŽS ir LKD paraleles, ir šiandienos Seimas galėjo atrodyti visiškai kitaip. Apie taip vadinamąją ,,krizę‘‘ – atskira tema, abejoju, kad ji galėjo įtakoti Lietuvos ekonominę situaciją, ir 2008-ųjų metu vykdytos ,,krizės suvaldymo‘‘ reformos – kompleksinė problema su daugeliu nežinomųjų ir kintamųjų. Dabartinėje situacijoje protingiausia būtų TS-LKD branduoliui nedelsiant pripažinti savo klaidas, kuo griežčiausiai ir kaip įmanoma greičiau eliminuoti visus neoliberalmarksizmo elementus ir kiek įmanoma labiau išplėsti LKD veiklą – tada Lietuvos visuomenei iškart paaiškėtų LVŽS veidmainystė. Būtų pasakyti dar daugiau, bet tiek to.

   Panaikinti

  5. >Anonimiškas
   2018-04-08 13:54 naivus tu žmogau

   Panaikinti
  6. Išties - geranoriškas, bet naivus. Vien pats siūlymas "eliminuoti visus neoliberalmarksizmo elementus", turint omenyje faktą, kad tie "neoliberalmarksizmo elementai" yra Partijos vadovybė, formuojanti Partijos Liniją, yra iškalbingas. :)

   Panaikinti
 10. Konservatoriai yra antivalstybinė jėga ir dėl daugelių kitų priežasčių. Visų pirma, tai konservatoriai, kurie vykdydami parsidavėlišką,stambiųjų monopolistų interesus atstovaujančią, socialinę atskirtį didinančią politiką kaip niekas kitas paskatino lietuvius niekinti savo laisvę ir nepriklausomybę. Tai konservatoriai, kurie gelbėdami užsienio bankus sumažino pensijas senukams, išmokas neįgaliesiems ir mamoms, užkraudami visą mokesčių naštą darbuotojams ir smulkiesiems verslininkams. Tai dėl tokios konservatorių politikos iš Lietuvos kaip prie jokios kitos valdžios emigravo šimtai tūkstančių jaunų, darbingų vyrų ir moterų - kurie yra Lietuvos saugumo ir nepriklausomybės garantas. Tai konservatoriai, kurie svaidydamiesi neegzistuojančiomis "pažymomis" ir visus neparankius savo interesams vadindami "Rusijos agentais" diskredituoja pačią saugumo sampratą, kadangi atsiradus realiai grėsmei ir tikriems agentams - niekas tuo netikės manydami, kad tai eilinė "antis". Visa tai rodo, kad konservatoriai yra dvasiniai išsigimėliai ir antivalstybinė jėga, kurios likvidavimas iš Lietuvos politinės sistemos yra būtina sąlyga ekonomikos atsigavimui, demografijos krizės suvaldymui ir Lietuvos saugumo užtikrinimui.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Paprastas Žmogus2018-04-07 17:54

   Na štai, patvirtinot mano žodžius: iš esmės doras, bet naivus, irzlus ir neišmintingas.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-04-07 22:43

   Gryna tiesa. Lietuvos bėda tame ir yra, kad per daug gudrūs, pakantūs ir išmintingi visi pasidarė.

   Panaikinti
  3. > saliamonas visiškai taip

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2018-04-07 19:27

  Norint


  .vadintis konservatoriais reikia vadovautis konservatyvia ideologija . O kokia ideologija vadovaujasi taip vadinami Lietuvos konservai ?

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2018-04-07 19:58

  Visada svarbu žinoti, ko nori ir ką darai. Ypač tai aktualu straipsnio autoriui ir kitiems rašinėjantiems apie tautai gyvybiškai svarbius dalykus. Kažkaip liūdna tapo paskaičius straipsnį ir daugumą jo komentarų. Mums lietuviams dar augti ir augti...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-07 21:19

   Suprantu neužaugų kompleksus dėl ūgio. O aš jau užaugęs

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2018-04-07 20:02

  Visa tai delto, kad ir vieni, ir kiti -valstiečiai ir konservatoriai, ištraukinėja žodžiu, sakinius iš kontekstų ir paskui kaltina vieni kitus. Taqip, taip.

  AtsakytiPanaikinti
 14. Anonimiškas2018-04-07 20:54

  Šis straipsnis yra puikus populizmo pavyzdys.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-07 22:45

   Logikos pavyzdys.

   Panaikinti
  2. Liberastams logika ir yra "populizmas". ;)

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-04-09 22:21

   Populizmas? Faktai - tiesiai į dešimtuką!

   Panaikinti
 15. Nemaniau, kad Pro Patria yra vatnikų ruporas...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-07 22:47

   Pffffffffff...

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-04-09 10:55

   jau kaip nusibodo tie komentatorių tarpusavio prasivardžiavimai.Vienas kitas įdomus komentaras, o visa kita srutų pylimas vienas ant kito.

   Panaikinti
 16. Anonimiškas2018-04-07 22:58

  Nelabai suprantu, kaip cituoti Kubiliaus ir Juknevičienės pasisakymai iliustruoja "gynybos ir socioekonominių poreikių supriešinimą". Juk išlaidos buvo sumažintos visur, ne tik gynybos finansavime. Reikėjo gelbėti valstybės biudžetą - to pasekmes pajuto visi, ne vien gynybos struktūros. Nematau, kur čia yra dviveidiškumas ar nenuoseklumas. Konservatoriai nemėgino įsiteikti pažeidžiamoms visuomenės grupėms, kaip dabar tai populistiškai daro Karbauskis - jie kirto visiems po lygiai, nes tokia buvo to reikalavusi ekonominė padėtis. Plius, Rusijos grėsmė nebuvo dar tokia akivaizdi ir viską nustelbė ekonominė krizė, kurią ir ta pati Rusija pajuto. Tuo tarpu dabar viena iš grėsmių - krizė - baigėsi, o kita grėsmė - Rusijos - ne tik nesibaigė, bet ir išaugo. Pageidaučiau, kad autorius labiau išskleistų savo mintis, nes gal ko nesupratau iš jo teiginių.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-07 23:07

   Jei kirstų po lygiai procentų dydžiai nepasikeistų...

   Panaikinti
  2. Manau Jūs kartojate konservatorių klaidas, t.y. teigiate, kad pastovus Rusijos grėsmių priminimas atleidžia nuo prievolės didinti gynybos finansavimą(nes krizės metu) ir suteikia teisę kitus vadinti Tėvynės išdavikais, vatnikais ar idiotais(nors pastarieji žiūri į gynybą nemažiau atsakingai, ar bent į įsipareigojimus didinti finansavimą).
   Jei liaudiškai - juokiasi puodas, kad katilas juodas. Arba vaikiškai - kas ant kitų sako, ant savęs pasisako.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-04-11 10:28

   „Nelabai suprantu, kaip ..." tai prieš rašydamas pagalvok ir suprasi, nes, matau, įpratęs, kad už- tave galvoja kubiliai, juknevičienes, jakelaičiai, tapinai ir į juos panašūs.

   Panaikinti
 17. Anonimiškas2018-04-07 23:42

  Įtariu, kad krizė kyla tik todėl, kad į valdžią ateina "konservatoriai". Tada jie puola valstybės biudžetą, nuginkluoja kariuomenę (nes Rusija nepuola), be gailesčio kerta pažeidžiamoms visuomenės grupėms ir t.t. Jeigu dabar būtų konservus išrinkę, mes jau vėl būtumėm ekonominės krizės įkarštyje.

  Geriau į valdžią rinkti tuos, kurie krizę ne prišaukia, o atbaido. Geriausia patį baisiausią prorusišką rasistą, pavyzdžiui tokį, kaip Amerikoj Trampas. Žadėjo ekonomistai gi naują krizę doleriui ir JAV, nesvarbu kas laimės, o kai laimėjo Trampas, prašom - ei krize, kukū, kur tu? ;)

  AtsakytiPanaikinti
 18. Anonimiškas2018-04-08 01:04

  Komservatoriams stipriai padėtų, jeigu vairą atiduotų Degutienei.

  AtsakytiPanaikinti
 19. Anonimiškas2018-04-08 09:12

  pro patrija yra naisių vasaros ruporas.Artėja rinkimai , ir mes rinkėjai parodysime naisiečiams ir jų pakalikams vietą , tą vieta prie šiūklių konteinerio ,bomžai gražiau atrodys .

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-08 21:57

   Seiles nusivalyk.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-04-09 13:19

   Parodysit vietą? Nejuokinkit.Valstiečiai turės mažiausiai 80 vietų Seime.Suprantu, kad konservatoriai bijo Kauno efekto, kuris bus ir Lietuvoje.Tikrai atsigaus Tėvynė.pasimatys tada kas buvo didžiausi vatnikai(šlykštus žodis), man labiau patinka ,,konservatorių politrukai".

   Panaikinti
 20. Henrikas Miuleris2018-04-08 14:53

  Teritorijos gynyba tai ne vien pinigų reikalas. Nereikia būti istorijos filosofijos mokslų daktaru kad suprastum, jog Lietuvos laukia Prūsijos likimas. Jei, kaip anglai sako, the shit hits the fan, vaizdas bus keistas, kai teritorijos negins vietine kalba kalbantys žmonės, o tai bus samdiniai, šiuolaikiniai morodieriai-mercenariai.
  Ir dar. Kas čia sako kad dabartiniai konservai savi ? Kas savas man, tas besivaipantis vaikėzas, privilegijų ir piaro mišinys? O kaipgi. Laikytis atokiau arba daryti tiomną.
  Pagarbiai,
  Henrikas

  AtsakytiPanaikinti
 21. Anonimiškas2018-04-09 13:06

  Man patinka straipsniai be tuscio kalbejimo, o su faktais ir skaiciais. Pagarba autoriui. Konservatoriai Lietuvos maras.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na, libkonai nėra kažuo YPAČ išskirtiniai: jų "tandemo partneriai" - "socdemai" naudoja iš esmės tokias pačias priemones (demagogiją, atvirą melą ir pan. "standartinius įrankius"). Ir pažiūros jų iš esmės nesiskiria. Tiesa, libkonų stovykla labiau pasižymi nepraustasnukišku chamizmu (visokios valatkos, sadauskai, algiai greitai, užkalniai, savukynai, tapinai ir pan. fauna, save vadinanti "trolibanu"). Vis dėlto, labiausiai pasišlykštėjimą kelia šitos atvirai liberastinės šutvės savęs pateikinėjimas kaip "didžiū viartibinykū", "tikrū beigi vieninteliū patrijotū", Lietuvos "gialbėtojū nuo rasiejos", kurie, nabagai, kovoja savęs negailėdami visur esančių nesuskaičiuojamų "rusū agentū" apsuptyje.

   Panaikinti
 22. Anonimiškas2018-04-09 20:14

  O dramblio taip ir nepastebėjo. Yra tokia patarlė, kuri labai tinka Vyšniauskui. Jeigu savo ilgame agitaciniame, kupiname neapykantos rašinyje būtų pateikęs duomenis, kelis kartus krizės metais sumažėjo Lietuvos (kaip ir kitų Europos šalių) eksportas, kiek sumažėjo vidaus vartojimas, kiek dėl to sumenko mokesčių surinkimas ir t.t., būtų galima sakyti, kad žmogus analizavo. Bet kad tai nutylėjo (o nutylėjo sąmoningai), jau ir kvailiui turėtų būti aišku, kad žmogelis kitus bando tepti tuo, kuo pats kvepia.

  AtsakytiPanaikinti
 23. Anonimiškas2018-04-26 00:38

  Nu va, šitas portalas patapo antru minfo.lt kolchozo propagandos ruporu. Gaila...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jo jo - leudies priešaj! Prieš Partijos Linija eina! Naikint! :)

   Panaikinti
 24. Anonimiškas2018-06-15 08:38

  Autorius pats apkrėstas konservatoriškos propagandos, kad Rusaipuola...Nabagas, kažkur šiek tiek susigaudo, bet visumoje tamsuma.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-06-15 09:19

   O koloradas atrepliojo. Tuoj pradės skiesti jog rusų kerzinių čebatų nėra lugandone, Sakarvelo, Padniestrės okupuotuose teritorijose. Kad Ičkerija "išvaduotojus" sutiko su gelėmis ir tik neaišku nuo ko išmirė 1/3 gyventojų populiacijos. Turbūt driežažmogiai sunaikino.

   Panaikinti
 25. du autoriaus klaidingi teiginiai -tai lasas deguto medaus statineje -"tokiai mažai šaliai kaip Lietuva, todėl krašto apsaugos stiprinimas yra būtina valstybės ir tautos išlikimo sąlyga, kuriai gailėti finansų paprasčiausiai neapsimoka." ir... -"Rusija buvo pademonstravusi savo agresiją prieš Gruziją, sukeldama karą dėl Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijų".

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Romai jeigu jūs žiūrite iš rusijos propogandinės pusės, tada jūs rusiškai teisus. Rusijai nepriimtina kai jai primena jos agresiją prieš Gruziją. Ir rusijai patogiau tvarkytis su tomis kaimynėmis kurios neturi armijos. Priminsiu 2014m vykstant Krymo aneksijai Ukraina iš savo popierinės 125 000 kariuomenės skubiai surinkti ir mesti į mūšį galėjo 6000 !!!!! karių. Rusija žinojo šitą apverktiną Ukarainos armijos būklę, todėl taip naglai elgėsi Kryme ir lugandone. Jei Ukrainiečiai "tada" būtų turėje dabartinę savo armiją - jokio Krymo ir lugandono nebūtų įvykę. Neužrakintas butas su pravirom durim masinina ne tik vagis, bet ir paprastą praeivį nusidėti.

   Panaikinti
 26. Anonimiškas2018-06-15 21:04

  KLAUSIA....KA PADAREI JAUNUOLI.....O KA TIE KURKULIAI SUKRESE PADARE..ISMETE, ISPARDAVE LIETUVA...IR DAR KARKINA KAIP VARNOS...LEISKIT KITOKIA JAUNIMUI LIETUVA PADARYTI....GANA VOGTY...IR SAU SENIAI SUKROSIALIAI TURTUS KAUPTI...

  AtsakytiPanaikinti
 27. Anonimiškas2018-09-20 20:34

  Tas Vysniauskas grynas Kremliaus trolis. Vos burna atveria, iskart pasipala vemalai konservatoriu atzvilgiu. Dar baisesnis meme uz Juozaiti, nors toks jaunas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Dar ne pilnatis, o jau ligoniams konservatnykams simptomai paūmėjo. Tai kas bus toliau? :D

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item