Kreipimasis dėl Vilniaus universiteto misijos

Vilniaus universiteto Tarybai Vilniaus universiteto Senatui Vilniaus universiteto Rektoriui Vilniaus universiteto ir Lietuvos a...


Vilniaus universiteto Tarybai
Vilniaus universiteto Senatui
Vilniaus universiteto Rektoriui
Vilniaus universiteto ir Lietuvos akademinei bendruomenei

KREIPIMASIS
Dėl Vilniaus universiteto misijos
2018 m. balandžio 25 d.
Vilnius

Vilniaus universitetas visada buvo svarbiausias visuomenės vertybių ugdymo ir gyvybingumo šaltinis. Suprasdamos jo reikšmę lietuvių tautos savimonei, visos svetimos valdžios Universiteto dėstytojams ir jame dėstomiems dalykams skyrė ypatingą dėmesį. Universiteto veikla visada buvo stebima, cenzūruojama ir net draudžiama, kai tik Lietuva patekdavo svetimųjų valdžion.

Sovietmečiu Universitetas buvo paverstas ideologizuota Sovietų Sąjungos aukštąja mokykla, tarnavusia tautinės kultūros slopinimui, svetimos moralės ir gyvenimo būdo įtvirtinimui. Buvo draudžiama laisva mintis, varžomi mokslo tyrimai, klestėjo ideologiniai pseudomokslai. Iš Universiteto buvo pašalinti mokslo šviesuoliai Vladas Jurgutis, Petras Šalčius, Antanas Žvironas, Tadas Petkevičius, Tadas Zaleskis, Vosylius Sezemanas, Vanda Zaborskaitė, Meilė Lukšienė, Irena Kostkevičiūtė ir kiti, kai kurie ištremti į sovietinius lagerius. 

Prieš tris dešimtmečius Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pažadinta Lietuva siekė, kad universitetas vėl imtųsi vykdyti per šimtmečius saugotą ir puoselėtą klasikinio universiteto misiją. Universiteto akademinė bendruomenė viena pirmųjų ėmėsi Universiteto pertvarkos – pakeista Universiteto valdymo struktūra, atsisakyta ideologizuotų privalomų „marksistinės-lenininės“ filosofijos, TSKP istorijos, „mokslinių“ komunizmo ir ateizmo, marksistinės etikos ir estetikos disciplinų, atnaujintos mokslo ir studijų programos, įtvirtinta mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvė, minties ir nuomonių įvairovė, didelės erudicijos mokslininkų ugdymas.  

Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. patvirtintame Vilniaus universiteto statute įtvirtinta Universiteto misija „grindžiama akademinės laisvės, Universiteto atsakomybės Tautai ir Lietuvos valstybei, atvirumo ir atskaitomybės visuomenei principais“. Statutas įtvirtino mokslo tyrimų ir dėstymo laisvę, minties ir nuomonių įvairovę, universalų išsilavinimą ir kūrybingumą ugdantį studijų pobūdį. Vilniaus universitetas vėl tapo visaverte aukštojo mokslo įstaiga.

Deja, Universiteto akademinės bendruomenės dekomunizacija iki galo nebuvo įvykdyta. Stiprėjant globalizmo ideologijai ir politikai, pastaraisiais metais nutolta nuo Universiteto misijoje suformuluotų principų. Vėl ėmė reikštis lietuvių tautinės kultūros, lietuvių kalbos slopinimo, mokslo ideologizavimo tendencijos. Pažiūrų, įsitikinimų ir dėstomų disciplinų laisvės suvaržymai ypač reiškiasi humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

Prisidengiant aukštojo mokslo reforma ir mokslo tarptautiškumo siekiais vėl į paribius stumiama lietuvių kalba ir literatūra – tariamos pertvarkos tikslais Universiteto Filologijos fakultete įkurti penki institutai, tarp kurių nėra lietuvių kalbos ir literatūros instituto, lituanistų pajėgos išklaidytos po kitus institutus. Sovietmečio komunizmo ideologiją Universitete ima keisti tokios pat ideologizuotos globalizmą, genderizmą, queer studijas  propaguojančios mokslo disciplinos. 

Kaip ir sovietmečiu, tik dabar prisidengiant studentų nuomone, iš darbo šalinami arba į jį nepriimami „neteisingų pažiūrų“ dėstytojai – iš Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros buvo priversta pasitraukti profesorė Rasa Čepaitienė. VU TSPMI Europos studijų programoje dėl „netinkamo“ požiūrio į ES institucijų veiklą ribojami profesoriaus Vytauto Radžvilo dėstomi kursai bei faktiškai nuspręsta pašalinti jį iš Universiteto. Komunikacijos fakultete, nesurengus privalomojo konkurso, nepriimtas į darbą profesorius Povilas Gylys ir kiti.

Universiteto padaliniuose ėmė reikštis dėstymo laisvės ir minties bei nuomonių įvairovės suvaržymai, slopinantys dėstytojų kūrybišką ir kritišką mąstymą, o kartu ir didelės erudicijos mokslininkų ugdymą. Šios „ideologinės pertvarkos“ Universitete pagrindinis iniciatorius yra Universiteto administracija, o sprendimai priimami pritariant Senatui ir Tarybai ar su jų žinia. 

Suprasdami tai, „Vilniaus Sąjūdžio“, „Vilniaus forumo“, „Talkos kalbai ir tautai“, „Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro“ ir kitų organizacijų atstovai pareiškia:

VU administracijos vykdoma „ideologinė pertvarka“ prieštarauja Universiteto misijai ir jo Statutui, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kurios 42 straipsnis laiduoja, kad „Kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi“. VU administracija, Senatas, Taryba neužtikrina Universiteto misijos tęstinumo, nusišalina nuo Statute įtvirtintos atsakomybės Tautai ir Lietuvos valstybei.

Atsižvelgdami į tai, reikalaujame grąžinti Vilniaus universitetą Tautai ir Lietuvos valstybei, t. y.:

– besąlygiškai užtikrinti Universiteto akademinės bendruomenės narių konstitucinę įsitikinimų ir pažiūrų reiškimo laisvę;

– išlaisvinti akademinę bendruomenę iš ideologizuotos biurokratijos, iš baudžiavinės baimės dėl savo akademinės veiklos ir vietos universitete; stabdyti bet kokias diskriminavimo dėl politinių pažiūrų apraiškas; 

– užtikrinti Universiteto padaliniuose konstitucinę kultūros, mokslo ir tyrimų bei dėstymo laisvę, bendruomenę ardančią, vien rentabilumu ir reitingais matuojamą profesinę veiklą pakeisti veikla, grindžiamą sveika moksline konkurencija ir akademiniu bendradarbiavimu;

– sustabdyti Universitete lietuvių tautinės savimonės ir lietuvių kalbos griovimą, skiriant būtinus finansinius išteklius Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos ir kultūros tyrimams; nacionalinę svarbą turinčias lituanistikos studijas ir mokslą laikyti strategine Vilniaus universiteto veiklos kryptimi;

– stabdyti tolesnį Universiteto studijų ideologizavimą, komercializavimą bei administravimą remiantis ,,naujosios viešosios vadybos“ principais, kurie pakerta universitetinio ugdymo pagrindus ir griauna besimokančiųjų siekį įgyti tikrą universitetinį išsilavinimą; 

– užkirsti kelią Universiteto studijų programų ideologizavimui pašalinant iš jų globalizmą ir genderizmą propaguojančias pseudomokslines disciplinas; 

– visapusiškai ir objektyviai ištirti ideologinio ir politinio persekiojimo ir susidorojimo dėl ,,neteisingų pažiūrų“ bei savavališko ir neteisėto Universiteto darbuotojų atleidimo iš darbo atvejus ir supažindinti akademinę bendruomenę bei visuomenę su atliktų tyrimų išvadomis;

– iki š. m. birželio 1 d. Universiteto akademinėje bendruomenėje surengti svarstymą dėl VU administracijos kompetencijos ir gebėjimų toliau vykdyti Vilniaus universiteto misiją.

Kviečiame Universiteto mokslininkus, dėstytojus, studentus, Lietuvos politikus ir visą Lietuvos akademinę bendruomenę priešintis akademinės laisvės suvaržymams aukštosiose mokyklose, reikalauti, kad Vilniaus universitetas besąlygiškai vadovautųsi atsakomybės Tautai ir Lietuvos valstybei, atvirumo ir atskaitomybės visuomenei principais.   


Pasirašo: 

Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės klubas         

Vilniaus Sąjūdžio Taryba              
                   
Vilniaus Forumas                            
                    
Talka kalbai ir tautai                              
               
Žmogaus teisių kordinacinis centras           
        
Jaunimo sambūris Pro Patria

Susiję

Ugdymo politika 1446364526776550429

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-04-27 22:21

  Dar pamiršot pridėt, kad reikia pašalinti apvalios žemės idėją ir sugrįžt prie plokščios žemės koncepcijos. Jokių naujovių nereikia!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-27 23:33

   Na, leftistų naujovių, kad žemė yra tokia, kokios kas užsinori (kad ir plokščia), ir kad yra 31 lytis, tikrai nereikia. Ar reikia?

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-04-28 01:28

   Pašalinti globalizmą iš politikos tai tas pats kas pašalinti gravitaciją iš fizikos mokslų.

   Su tokiu prašymu visos organizacijos atrodo tiesiog naiviai.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-04-28 10:54

   Normaliems žmonėms, priminimas: čia rašinėjantis troliukas atidirbinėja kokiam nors "žmogaus teisių institutui" arba "skriaudžiamų mažumų centrui". Pats provokuodamas, tikisi iššaukti kokio neapsikentusio skaitytojo atkirčio. Tada visa jų kontora bėga rašyti skundą į policiją pradėti įkiteisminį tyrimą. Brudeliai dirba taip. Tiesiog trinti lauk jų komentarus ir taškas.

   Rašliavas apie "gravitaciją" gali pasidėti giliai ir nebeprisiminti. Globalizacija nėra vienos krypties eismas - galima imti kas reikalinga, duoti arba tvarkytis savo namuose taip, kaip reikia.

   Kadangi gravitacija yra, tai reiškia, kad bliūdų kriauklėje nereikia plauti ir grindų šluoti? Nes yra gravitacija, purvinos lėkštės kaupiasi, o dulkės nusėda ant grindų. Tad atsigulkime ant grindų, paklusdami gravitacijos dėsniams, ir nudvėskime?

   Na jau ne. Savo namuose būtina tvarkytis, o kliedesiai apie "gravitaciją" ir "globalizaciją" yra chunveibinų demagogija.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2018-04-28 11:00

   Kadangi gravitacija veikia, reikia atsisakyti skrydžių lėktuvais?

   Panaikinti
  6. Iš čia kylama į žvaigždes2018-04-28 12:18

   Beveik duočiau kepurę prišikti, kad tas "troliukas" dirba autisto viešųjų ryšių skyriuje.

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2018-04-28 13:46

   Indų plovėjui:
   Kai žemė plokščia tai nei globalizmas, nei gravitacija neegzistuoja.

   Juk patys prašote, kad už pažiūras niekas nebūtų persekiojamas, tai kodėl patys norit persekioti skirtingas nuomones turinčius žmones?

   Panaikinti
  8. "Iš čia kylama į žvaigždes" - koks save gerbiantis autistas su TOKIAIS (žr. pvz. "Anonimiškas 2018-04-28 13:46" pezalą) teletabiais prasidėtų?

   Panaikinti
  9. Anonimiškas2018-04-28 17:00

   Ponas Pikc, ar nebūsite Tamsta per geros nuomonės apie autistą? Jam nėra netinkamų teletabių, jei tik jie įtikėję autisto genialumu.

   Panaikinti
  10. Mea culpa - buvau pagalvojęs apie "standartinį" autizmu sergantį žmogų. :)

   Panaikinti
 2. Ryškiai pats to nenorėdamas, "Anonimiškas 2018-04-28 01:28" užkabino gana įdomią temą. Suprantama, dėl indoktrinuoto mąstymo (jei tai apskritai galima pavadinti mąstymu), niekur iš "mirties taško" pajudėti jis nesugebėjo. Stebėtis neverta - homsomolo zombiai vadovaujasi liberastine ideologija, kuri globalizmo atžvilgiu yra visiškai vienareikšmiška: globalizmas yra absoliutus garbintinas gėris, o kas jo negarbina - tie leudies priešaj! Tokiai faunai niekaip galvon (ar kur kitur) neateitų mintis, kad pripažinti globalizmo egzistavimą automatiškai NEREIŠKIA jo garbinti ir juo vadovautis.
  Na, o apie skirtį tarp globalizacijos (kultūrų ir technologijų plėtros) ir globalizmo (siekio panaikinti valstybes ir tautas) išvis net kalbos nėra. Beje, apie šią skirtį neblogai rašė V. Bražėnas plačiau galima paskaityti čia: http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/horizontai/20051026/4-1.html. Jo straipsnyje minimas G. Trimakaitės tekstas - čia: http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/horizontai/2002_44_44/07.html

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-28 14:38

   Galvojau tu supratingesnis.

   Panaikinti
  2. "Galvojau"? Čia GERAS! :D:D:D

   Panaikinti
 3. Ultrakrikscionis2018-04-28 20:52

  Kol neteptelesim novichioko ant seimo duru rankenos tol tvarkos lietuvoj nebus

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-28 21:02

   Putinas neteps - viską, ką reikia, tobulai įvykdo už jį sorošistai. Net Vanagaitę už europos pinigus po Lietuvą vežiojo, kad tik Putinui mažiau kainuotų.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-04-29 11:06

   O kas pirmas nusipelnė novichioko?

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2018-04-28 21:17

  Leftistiniai neokommjaunuoliniai TSPMI FUKSAI rašinėja apie gravitaciją - į socialinius portalus apie tai, kad neverta priešintis didžiųjų galių (ES Leftizmo/junkerizmo/šrioderizmo/putinizmo) galiai, nes tai yra "kairiojo elitaso" politika. Reikia visomis išgalėmis priešintis "dešiniojo proletariato" pasipriešinimui, pasireiškusiam JAV, JK, Italijoje, Austrijoje. ir t.t. Į fizikos mokslų portalus TSPMI leftistai irgi rašinėja apie gravitacijos naujoves - nebeverta kurti raketų, kosmoso programų ir net lėktuvų - apie viską pagalvos motina Rusija(Europa) - Sorošas abejose pusėse.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-28 22:37

   Tie leftistai tvirtina, kad žemė yra apvali, o ne plokščia.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-04-28 22:50

   Visiškai ne - leftistai kovoja prieš bet kokius nusistovėjusius, sustabarėjusius tvirtinimus. Žemė yra nebūtinai nepažangiai apvali, šeima yra nebūtinai tarp vyro ir moters, lyčių nebūtinai yra dvi, žmogus nebūtinai yra dieviška aukščiausia gyvybės forma, o tik eilinė zoo/bio forma.

   Panaikinti
  3. "Leftistai kovoja" - va čia ir dedam tašką. Kaip ir jų pirmtakai bolševikai, šitie šiukšlės "kovoja" - nesvarbu, prieš ką ir už ką. Šitų "progresyviūjū" devizas tas pats, kaip ir XX a. pradžioj - "pasaulį seną išardysim!". Idealūs griovimo įrankiai: proto - nė lašo, užtat agresijos, chamizmo ir entuziazmo - nors vežimu vežk!
   P.S. Juokingiausia, kad šita raudonųjų atmatų fauna save "nuosaikeis dešineiseis" vadina. :D

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-04-29 10:19

   Ne kovoja, o laimi. Visos LT partijos yra liberalios. Nei viena neatsisako laisvos rinkos.

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 5. Nors nepriklausau Pro Patria, palaikau juos. Manau su PP bus kaip su Lietuvos Sąjūdžiu - iš pradžių prie lovio esantis "mainstreamas" juos bandė marginalizuoti vadindamas "radikalais, marginalais, nepritapėliais psichiniais ligoniais ir t.t.", vėliau kai šis strategija nepasiteisino, judėjimui augant ir stiprėjant juos pradėta demonizuoti vadinant "fašistais, priešiškų valstybių agentais, pavojingais valstybės stabilumui ir gerovei ir t.t.". Šiai startegijai nepasiteisinus, judėjimui vis vien augant "lovio patriotai" neturi kitos išeities kaip įsiklausyti į judėjimo teisėtus reikalavus ir bandyti bent dalį jų įgyvendinant. Galiausiai judėjimui pritraukus mases, upeliui išvirtus į ošiantį krioklį iš šimtų tūkstančių, lovio patriotai praranda jau visą drąsą ir pabrukę uodegas sprunka pas šeimininkus. Šiuo metu esame antroje - demonizavimo - stadijoje.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taikliai pastebėta. Tik LABAI smarkiai abejoju, ar tie "lovio patriotai" kada nors bandys bent dalį tų teisėtų reikalavimų įgyvendinti. Primityvumas, įsitikinimas savo absoliučiu teisumu bei visiškas negebėjimas kritiškai vertinti savo pačių elgesį neleis.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-04-29 00:43

   Tikrai neblogai pastebėta.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-04-29 10:22

   Jie visada toje antroje stadijoje, jų tokia karma. PP šūkis yra: amžinai nuskriausti.

   Panaikinti
  4. Iš čia kylama į žvaigždes2018-04-29 15:56

   Man regis, kaip tik priešingai, tai pažangieji dėl PP vis priversti plyštančia širdimi praleisti seminarą.


   Beje, atkreipkit dėmesį: tame pažangiųjų "antimitinge" buvo ir Filologijos fakulteto vėliava. Spėčiau, fakulteto vėliavos neįmanoma taip tiesiog paimti ir atsinešti į mitingą be tiesioginio vadovybės leidimo. Vadinasi, lituanistikos griovėjai deklaruoja, kieno jie pusėje. Et, bet juk buvo aišku ir taip.

   Panaikinti
  5. Henrikas Miuleris2018-04-29 16:04

   ''tai pažangieji dėl PP vis priversti plyštančia širdimi praleisti seminarą.''

   hahahaha :) kaip pirštu į akį

   Panaikinti
 6. Henrikas Miuleris2018-04-29 16:01

  Aš nesuprantu tik vieno dalyko - galima manyti kad PP lyg ir atsirado dėl priežasties kad būtų bent kokia alternatyva 'privalomam' diskursui ir, kiek jaučiu, čia labiau komentuoja žmonės, kurie kitur nelabai jaučia norą kažką komentuoti, bet va tas raudonasis gaivalas vis tiek čia atseka kumpį pagadinti. Eikit lauk su savo provokacijom, nuskriausti/nenuskriausti, homofobai/valstybės griovėjai whatever, jūsų persmas mums neįdomus, sėdėkit savo teisinguose portaluose ir rašinėkit apie šviesųjį rytojų.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Nesusilaikiau neįdėjęs labai taiklaus A. Rusteikos pateikto konpartijos ir kitų liberastų faunos apibūdinimo:
  "Parsiduos bet kam, kas turi galios ir (ar) pinigų duotu momentu. Jie visada serga už nugalėtojus ir rodo nykščiais žemyn. Telkiasi į gaujas, yra vieningi, negailestingi ir nėra blogio, kurio nepadarytų ir principo, kurio nepažeistų dėl naudos, kurią visada maskuoja vyraujančia ideologija.
  Kada reikia, jie stovi su vėliava. Kada reikia, jie gėdina tuos, kurie išdrįsta stovėti su vėliavomis. Sako – nebe tie laikai, dabar kitos vertybės, būkim atviri pasauliui iki mirties. Jei reikės, jie nustos kalbėti lietuviškai ir toliau bus karšti patriotai.
  Patriotai iš išskaičiavimo – juos galima vieną kartą per metus suskaičiuoti, visus iki vieno, kai įsikiša mėlyną gėlelę į atlapus. Pažiūrėkit, kokie juokingi tie forumuose sustoję nuliai, kokios bukos jų akys, kokie banalūs jų mintinai išmokti tekstai.
  Tai nueinantieji, aktoriai iš bankrutavusio teatro, numirėlių pasaulis, juokingas savo rimtumu. Aršūs komunistai, tapę aršiais dešiniaisiais, pasirinkę nulinių įsitikinimų išdavystę, padarę svaigias politikos karjeras ir savo sodybose sočiai laukiantys valstybinių titulų, pensijų ir laidotuvių."
  (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-prisitaikeliu-tiesos)

  AtsakytiPanaikinti
 8. Idomu Pikc iskur tamsta persiimet tokia pagieza. Perskaites komentara pasijauti lyg i mesla ilipes. Psichika pasitvarkyk ir burna issiplauk. Nacijos ziede nelaimingas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-29 20:43

   Ropok atgal iš kur atsivilkai, gobline. Pikc gal kiek per aršiai (nors, tiesą pasakius, su tokiais silpnapročiais kaip jūs kitaip ir neina), bet labai teisingai dėsto mintis. Jei jau taip skauda, tai varyk į Peru.

   Panaikinti
  2. Paprastas Žmogus2018-04-29 20:55

   Taip, Pikc yra, na, šiek tiek pikc, bet pasako skaudžią teisybę. O skaudžią teisybę ne taip ir lengva būtų pasakyti su geraširdiška šypsena.

   Panaikinti
  3. Pikc "persiime" ne pagieža, o panieka askaridės mentaliteto liberastineo faunai ir pasišlykštėjimu ja. Beje, nesupratau priekaišto dėl "pasijauti lyg i mesla ilipes" - taigi jūsų tipo padarams čia reiškia "kaip namie". ;)
   NORMALIEMS komentuotojams: taip, pripažįstu, kad, švelniai tariant, ne itin mandagiai ir pakančiai su liberastinio homsomolo degradais bendrauju - bet empiriniai duomenys rodo, kad su agresyviais fanatiškais debilais kiti variantai tiesiog neveikia. Aš galiu diskutuoti su kitaip manančiais - bet šita šutvė čia ateina ne tiesos aiškintis, o kabinėtis. Palyginimui: jei koks degradas urlaganas gatvėje pradeda kabinėtis - kiek veiksminga, pasitaisius akinukus ir kaklaraištį, pradėti jam aiškinti apie smurto amoralumą?

   Panaikinti
  4. P.S. Pro Patria kolektyvas netgi labai kultūringai ir mandagiai su savo oponentais bendrauja - ar tai nors per mikroną pakeitė šitų "naikiiint leudies prieeešus!" (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kas-darytina-su-kitaminciais-del-vieno-tikslo-jaunuju-konservatoriu-ex-lyde) padarų nuostatas?

   Panaikinti

emo-but-icon

item