Laima Kalėdienė. Lietuva – vieninteliai lietuvių tautos namai

Daug kas šiandien suabejojo, ar Kovo 11-osios eisenoje nešamas šūkis „Lietuva – lietuviams!“ neįžeis kitų Lietuvos gyventojų. Norėčiau pa...

Daug kas šiandien suabejojo, ar Kovo 11-osios eisenoje nešamas šūkis „Lietuva – lietuviams!“ neįžeis kitų Lietuvos gyventojų. Norėčiau paklausti jų: o tai, kad Lietuvos Respublikos Konstituciją skelbia lietuvių tauta, neįžeidžia?

Šūkiui „Lietuva – lietuviams!“ jau daugiau kaip šimtas metų, bet būtent todėl, kad buvo šviesių žmonių, jį iškėlusį kaip orientyrą, mes švenčiame ir vėl iš pančių išsivadavusios Lietuvos šimtmetį. Šūkį „Lietuva – lietuviams!“ tada, kai Lietuvoje buvo draudžiama rašyti lietuviškais rašmenimis, paskelbė „Varpo“ laikraštis ir pakvietė priešintis caro okupantams tvirtai tikint, kad šią kovą vainikuos pergalė. Tuometinis tikslas buvo atgauti teisę rašyti lietuviškais rašmenimis. „Varpas“ vykdė šią misiją tol, kol buvo atšauktas lietuviškų rašmenų draudimas, tai liudija laikraščio leidimo metai – 1889-1905 m. Šios kovos pažadinta tautinė savimonė stiprėjo, kol 1918 m. buvo paskelbta nepriklausomybė.

Kai vėl reikėjo žadinti tautinę savimonę, vėl atgauti nepriklausomybę, iniciatyvos ėmėsi Sąjūdis. Jo nacionalinės programos, kurios viena iš autorių esu nurodyta ir aš, pagrindinė koncepcija yra sąlygų gyvuoti lietuvių tautai Lietuvoje gerinimas. Programoje deklaruojama lietuvio – Lietuvos piliečio koncepcija, reiškianti, kad visų tautybių Lietuvos piliečiai visų pirma yra lietuviai – savo tėvynės Lietuvos piliečiai. Tuo tikslu buvo nuspręsta nebenurodyti tautybės Lietuvos Respublikos išduodamuose dokumentuose.

Dabar sparčiai tolstama nuo tos koncepcijos, nes diegiama Lietuvai svetimų į Lenkiją orientuotų Lietuvos lenkų politika. Džiugu, kad kol kas Lietuvos rusams neliepiama orientuotis į Putino Rusiją, bent jau viešai to nedaroma. Siekis išsižadėti lietuviškos rašybos, kuriam, beje, nepritarė Konstitucinis Teismas, nurodęs padėtį išsiaiškinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijai, ir vėl aktualizuoja šūkį „Lietuva – lietuviams!“. 

Man yra tekusi didelė garbė Kovo 11-osios eitynėse žygiuoti vienoje eisenoje su Romualdu Ozolu, Antanu Tyla ir kitais garbingais Lietuvos lietuviais, todėl ir šiemet kviečiu ateiti visus, kam rūpi Lietuva ir jos piliečiai. Prisidėti ne prie tų, kurie sparčiai emigruoja iš savo tėvynės, o po to dar įsigeidžia turėti dvi tėvynes, nelyginant biologinę ir juos priėmusią motiną, o prie tų, kurie eis su garbingu šūkiu „Lietuva – lietuviams!“. Juk vieninteliai lietuvių namai yra Lietuvoje.

Autorė yra kalbininkė, sociolingvistė, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė, Judėjimo „TALKA Kalbai ir Tautai“ tarybos narė

A. Sartaravičiaus (alkas.lt) nuotraukaSusiję

Laima Kalėdienė 5183534848345522162

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Už balos

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

item