Lietuvių kalba išleista dvasinės literatūros klasika, įkvėpusi filmą „Kristaus kančia“

Po labai ilgos pertraukos lietuvių kalba vėl galime skaityti vokiečių vienuolės ir mistikės pal. Onos Kotrynos Emerich (1774–1824) re...


Po labai ilgos pertraukos lietuvių kalba vėl galime skaityti vokiečių vienuolės ir mistikės pal. Onos Kotrynos Emerich (1774–1824) regėjimus apie paskutines Jėzaus Kristaus gyvenimo valandas: Jo kančią, mirtį bei prisikėlimą. Knygos sudarytojas – garsus rašytojas, ankstyvojo vokiečių romantizmo atstovas Klemensas Brentanas. Knyga XIX a. Vokietijoje sulaukė daugiau laidų nei Getės ir Šilerio veikalai ir greitai tapo dvasinės literatūros klasika. Ją rekomendavo daugybė žymių dvasininkų ir Bažnyčios hierarchų.

Dabar knyga prieinama ir lietuvių kalba. Nors pirmą kartą lietuviškai išleista ji buvo dar tarpukariu (vertėjas Juozas Talmantas), bet tai buvo sutrumpintas leidimas, o ir jo kalba nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Todėl leidykla „Laetitia“ pristato visiškai naują ir pilnesnį šio klasikinio veikalo vertimą.

Dievas apdovanojo švento gyvenimo vienuolę regimomis savo kančios žaizdomis – stigmomis ir suteikė jai gebėjimą detaliai regėti Jo gyvenimą, viešąją veiklą ir kančią, taip pat Senojo bei Naujojo Testamento istoriją, Švč. Mergelės, apaštalų ir šventųjų gyvenimo įvykius. Jos pasakojimai apie paskutines Jėzaus gyvenimo valandas išsiskiria gyvumu, tikroviškumu, dramatizmu, detalių gausa ir tobulai sujungia į vientisą istoriją skirtingus evangelijų pranešimus. Skaitytojas pamatys, kokias baisias kančias Išganytojas turėjo iškentėti dėl mūsų ir kokia didelė Jo meilė nusidėjėliams. Taip pat knygoje nušviečiamas Dievo Motinos dalyvavimas savo Sūnaus kentėjimuose, kad tikintieji geriau suprastų, kodėl Švč. Mergelė Marija yra vadinama „Bendraatpirkėja“ ir „Kankinių karaliene“. Kaip pasakė vienas dvasinis rašytojas, „Kotrynos Emerich pasakojimai apie mūsų Viešpaties kančią nepalieka abejingo nė vieno ir gali ištirpdyti net labiausiai užkietėjusias širdis“.

Kaip tik pagal šią knygą buvo pastatytas garsusis Melo Gibsono filmas „Kristaus kančia“.

Knygą įsigyti galima paspaudus šią nuorodą

Susiję

Straipsniai 6865147929404072983

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item