Kun. Robertas Grigas. #MeToo Sekuliarios dogmatikos veidmainystė

„...Pavasaris! Pražydo moterys Nuo mūsų žvilgsnių, nuo kalbų, Ir aš šnabždu tarytum poterius – Gyvenime, dar nepabusk, Dar nepa...

„...Pavasaris! Pražydo moterys
Nuo mūsų žvilgsnių, nuo kalbų,
Ir aš šnabždu tarytum poterius –
Gyvenime, dar nepabusk,

Dar nepaversk jų šeimininkėm,
Dar pasvajoki, dar palauk,
Dar nešk kiekvieną tarsi inkilą,
Į kuo aukštesnį jausmą kelk...“

Petras Palilionis

Filosofai ir politologai seniai yra pastebėję totalitarinių ideologijų polinkį „viską paaiškinti“ – pasaulį, žmogų, gyvenimo prasmę – ir pasakyti neginčijamą galutinę tiesą, kaip reikia gyventi. Tai yra neabejotinas polinkis perimti religijos vaidmenį. Šį sekuliarių dogmų praktinio pritaikymo pavyzdį nūnai galime stebėti nuo Holivudo iki Lietuvos atsiritusioje „seksualinio priekabiavimo“ skandalų bangoje. Ir jeigu autentiškos krikščionybės reikalaujamos dorybės dažniausiai neperžengia sveiko, gyvenimiško nuosaikumo ribų, tai sekuliari dogmatika, ypač užsitikrinusi viešosios nuomonės neatsakingų kurstytojų medijų ir savo įvaizdžiui dirbančių politikų palaikymą, tampa bukai fanatiška ir beatodairiška. Čia tiktų palyginti kairiųjų propagandistų nepaliaujamai juodinamus Viduramžius (beje, padėjusius pagrindą šiuolaikiniam mokslui, menui ir filosofijai) ar katalikų inkviziciją, nuo kurios, objektyvių istorikų liudijimu, dėl religinių priežasčių nukentėjo – per keletą amžių – daugiausiai keliasdešimt tūkstančių žmonių. Kai „teisingo tikėjimo“ grynumą (nacistai – rasių, komunistai – klasių, dabar genderistai - lyčių ir „orientacijų“ lygybių) saugoti ėmėsi administraciniais resursais ir valdžių represinėmis galiomis besiremiantys sekuliarūs dogmatikai, represuotųjų ir engiamųju skaičiai išaugo iki milijonų. Tačiau kam tai rūpi, kai vis dar taip aktualu prakeikti Bažnyčios sprendimus XIII amžiuje ir pasmerkti „inkvizicijos kovą su pažangiomis raganomis“.

Beje, vyraujančių politinių srovių dogmatika neapsieina be paradoksų. Nuo to meto, kai Marilyn Monroe nuotrauka su vėjo kilstelėtu sijonėliu tapo itin svarbiu išsilaisvinimo iš drovumo ir „dorovinių kompleksų“  simboliu, kino, kultūros, idėjinių diskusijų erdvėse buvo daroma viskas, kad nei šeimos, nei santuokos, nei pagarbos asmeniui nereglamentuojama seksualumo raiška taptų neginčijama kasdienybės norma. Visi, kurie bandytų mąstyti ir elgtis šiek tiek kitaip, be abejo, turėtų būti marginalizuojami kaip kompleksuoti, laisvam ir moderniam gyvenimui priešiški atsilikėliai. Mėginant pagirti vyrą, moterį, automobilį, baldą, batus, ir nepasakyti, kad jis, ji ar anas, ana yra „seksualūs“ – nepaliaujamų mūsų žiniasklaidos ir reklamų televizijos  pastangų dėka – jau reiškia nieko nepasakyti. Taigi dabar iš tolimos praeities atsiritusio „priekabiavimo“ kaltinimų cunamio šluojami žymūs akademinio ir menų pasaulio vyrai galėtų būti nuoširdžiai nustebę. Jei visa tai, kas jiems primetama kaip gėdingas ir nederamas elgesys, ir yra tiesa – jie juk būtų elgęsi pagal dešimtmečiais ekranuose, romanuose ir viešuosiuose diskursuose, kuriuose iki šiol aršiai kovojama su „prietaringu religiniu skaistumu, varžančiu laisvą asmenybę“ – įtvirtintas nerašytas normas. Kas gi čia staiga atsitiko? Kas „ne taip“?..

Manyčiau, kad šiandien organizuotos kovos prieš žmogaus prigimtį spiralė pasiekė naują apviją. Kažkada žūtbūt reikėjo „nuvainikuoti“ religinę pagarbą vyro ir moters lytiškumui, prigimtinį romantinį drovumą paskelbti „nesveiku kompleksu“, santuoka grįstą šeimą – pasenusiais asmenybės laisvę kaustančiais varžtais. Tai gana sėkmingai ir pavyko įgyvendinti masinės kultūros dešimtmečiais įkalinėjamų stereotipų dėka. Tada pajudėta toliau – į masyvią homoseksualių santykių ir visų kitų įmanomų anomalijų propagandą (jau neprisimenu kada paskutinį kartą mačiau nesvarbu kokio žanro meninį filmą – nuotykių, istorinį, melodramą, netgi vaikams skirtą fantasy pasaką – kuriuose nebūtų užuominų į herojų homoseksualumą, kaip į patrauklų ir „labai žmogišką“ bruožą...) Dabar, atrodo, susigriebta, kad ir toji anksčiau visais rakursais eksponuota vyro ir moters abipusė trauka, jų skirtybės ir tarpusavio papildymo troškimas – nepaisant visų nuokrypų, vis dėlto yra tie prigimtiniai, „bibliniai“ dalykai, kuriuos, kaip žmogiškosios egzistencijos pagrindus, taip rūpi paneigti žmogaus prigimties „perrašinėtojams“, dekonstruktoriams. Taigi, ir rūpinamasi uždėti šarvuotą valdžios įstatymų, sankcijų ir reglamentų letenėlę ant vis didesnio dar visai neseniai neginčijamai privataus laisvų asmenų santykių ploto: sutuoktinių... tėvų ir vaikų... vyro ir moters bendravimo sferos. Labai nesidžiaukite,  merginos, moterys ir mamos, ir neturėkite iliuzijų, kad griežtais įstatymais su teismų ir prokurorų pagalba viską kruopščiai reglamentavus, sumažės „smurto artimoje aplinkoje“ ar padaugės pagarbos Jums. Skirtumas bus tik toks, kad ankstesnę privataus maniako, vulgaraus patino ar bendradarbio gašlūno nepagarbią elgseną pakeis savo potvarkių sekuliariu davatkiškumu į paragrafų lentynėles gyvenimą grūdančios valdžios diktatas. O šis smurtautojas kur kas sunkiau įveikiamas už privatų – kaip rodo Norvegijoje galbūt visiems laikams savo vaikų netekusių tėvų ašaros. Prisiminkite „Barnevernet“ – vaikų teisių apsaugos (?) agentūrą. Net humaniškesni plantatoriai vergvaldžiai kažkada JAV pietinėse valstijose neatskirdavo nuo juodaodžių tėvų vergijoje gimusių jų vaikų. Yra apie ką pamąstyti, savo pažanga ir asmenų teisėmis besididžiuojantis XXI amžiau...

Neatrodo, kad moteriškoji visuomenės pusė taps labai laiminga, jei vyriškoji – draugai, vyrai, kolegos – prieš sakydami kokį komplimentą anos išvaizdai, naujam drabužiui ar dvasinėms savybėms, kaskart pristabdys savyje tą amžinąją, gyvybę kuriančią trauką, ir perklaus savęs: ar aš čia jau galiu būti apkaltintas „priekabiavimu“, ar dar ne? Ar nesulauksiu kvietimo į prokuratūrą?... Gerbiamosios feministės,  kurios nesate visiškos ideologijos „fanės“, prieš įsukdamos kaltinimų lavinos smagratį, pasvarstykite, ar dabartinis pasaulio vaizdas vis tiktai nėra patrauklesnis už tokią įstatyminės kontrolės rojaus galimybę? Nes kažkaip stipriai pakvimpa ne tik George Orwello („1984“) minčių policija, bet ir Jevgenijaus Zamiatino „Mes“ anti-utopija, kur geriausiai žinanti, ko reikia piliečiams,  valdžia nustato, kam, kada, su kuo intymiai suartėti – ir išdavinėja tokius mėlynus talonėlius... Visa kita privati veikla lieka už įstatymo ribų ir itin griežtai baudžiama kaip nusikalstama.

Šiais paabejojimais dabar vykstančios demaskavimų kampanijos prasmingumu jokiu būdu nenoriu paneigti seksualinio priekabiavimo problemos ir bjaurumo. Jis egzistuoja, ir tai yra labai atstumiantis reiškinys, sakyčiau, labiausiai darantis gėdą vyrams, turintis žeisti jų savigarbą. Tačiau netikiu – bet kurioje gyvenimo srityje – tokio pobūdžio „bangų“ ir „kampanijų“ įgalumu pasiekti kokią nors teisybę. „Dabar, kai visos prabilo, ir aš prisiminiau, kad... prieš 10 metų... anksčiau nedrįsau paviešinti...“  Tikiu tokiomis moterimis, kaip Nijolė Sadūnaitė, kuri, kaip sovietmečio teisme, taip ir dabarties Seime, sako valdžioms ir žiniasklaidoms nepriimtiną savo vidinį įsitikinimą, žinodama, kad sulauks ne aplodismentų, o patyčių ir pasmerkimo. Norisi tikėti tokiomis, kaip Rasa Kazėnienė, kuri imasi aiškintis, kas vyksta su jos darbovietės, Kalėjimų departamento struktūros, lėšomis, neturėdama garantijų, kaip toks viešumas atsilieps jos pačios karjerai (kas ten teisus, o kas ne, vilkimės, teisėsauga turės ryžtingumo įsigilinti). O va demaskuojantys liudijimai, kuriems atsirasti reikalinga „banga“ nuo Holivudo iki Vilniaus – atleiskite, kažkaip neįtikina. Teneįsižeidžia nūdienos demaskavimų herojės (ar nukentėjusiosios?..), bet kai kurių liudijimų epizodai nejučia atgamina mokyklinius vaizdus, kai, brendimo hormoninių audrų veikiami, berniokai pradeda „kibinti“ mergaites. Tos tarsi bėga nuo per daug įkyraus kavalierių dėmesio (bet ne per toli ir ne per greitai), tarsi spiegia, reikšdamos pasipiktinimą (bet ne per garsiai, kad mokytojai neišgirstų). Ir visi tikriausiai esame susidūrę su nepriimtino, žeminančio asmenį seksualinio elgesio atvejais. Kai moteris, iš tikrųjų papiktinta nesivaldančio praeivio patiniškų priekabių gatvėje, ar darbdavio, ar kolegos nešvankių užuominų, gestų, rimtai, žiūrėdama į akis, sako – atšok. Tai man nepriimtina. Arba, kaip neseniai viena protinga Kauno žurnalistė užrašė vyresnio amžiaus menininkės atsiminimą priekabiavimo tema – „tu man per senas“. Ir sunku įsivaizduoti, kad save bent kiek gerbiantis vyras – juk visuose demaskavimuose kalbama apie inteligentus, ne apie Vingių Jonus alkoholikus – po tokio aiškaus įvardijimo neatsitrauktų. O jeigu ne, tai jau būtų kriminalas, prievarta, kai, suprantame, pereinama į kitą teisinį lygmenį. 

Dabar garsinamų kaltinimų atvejais apie tokį teisinį lygmenį nekalbama. O kalbama: „...Prieš 10 – 5 metus... po darbo... nuvažiavome į jo privatų butą... išgėrėme butelį vyno... ir jis prie manęs priekabiavo...“  

Britų literatūros klasikas Oskaras Vaildas (Oscar Wilde, 1854 – 1900) kažkur šmaikščiai mestelėjo (galgi nebūsiu apkaltintas „seksizmu“ ar kokiu diskriminavimu už citatą?..): „-Moterys yra dekoratyvinė lytis. Dažniausiai jos neturi ką pasakyti, bet tai, ką sako – pasako labai žaviai“.  

Gink Dieve, negaliu sutikti su klasiku, ir moterys, ir vyrai būna visokie. Tačiau, pripažinkime, ten, apie priekabiavimą po butelio vyno – argi  ne žaviai pasakyta?Susiję

Robertas Grigas 6106652997467300253

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-02-10 10:56

  Baisu, net kunigas yra seksistas. Ar jam atrodo normalu, kad dėstytojas liepia studentei užsimerkti, ištiesti ranką ir tada jis įbruka savo penį jai į delną?
  Beje, o kur dingo lytiniai santykiai tik po vestuvių ir tik šeimos planavimui? Kažkaip šis pasisakymas perlipo bažnyčios oficialią retoriką.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-02-10 18:33

   Eik ir įskųsk, stukačiau.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-02-10 19:01

   Padaryta.

   Panaikinti
  3. Tolerantiska jaunuolis2018-02-11 19:14

   Ir seksistas, ir macistas, ir hamafuobas, ir mizoginistas, ir dar visoks -fobas ir -istas! Ir seip neliberalus beigi netolerantiskas retrogradas. Drg. "Anonimiškas 2018-02-10 19:01" labaj teisingaj padare - reike skust visus, kas nepolitkorektiskaj galvoja! Kad bijotu ir negalvotu! Kaip mes, liberalei-tolerantiski. Tegu arklei galvoja - ju galvos didesnes. O musu darbas - reikalauti teisiu, laisviu. Nu, ir rasyt danosus.
   Oi, daba pagalvojau: o del to arklio - ar ce nebus hipofobija, mizohipija ir supremacizmas beigi arkliu diskriminacija? O jeigu dar tas arklys - afroamerikietiskos spalvos??? Oi, baisu, gereu negalvosiu. Gereu eisiu dar viena danosa parasyt. Drg. "Anonimiskas" - prisijungsi? Juk akivaizdu, kad esi vienas is musu - negalvojenciu.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-02-12 00:51

   Tikrai taip, kas kitas jeigu ne mes? Aš noriu švarios Lietuvos, todėl ir šluoju.

   Panaikinti
  5. Pravilna, tavarišč chunveibin! Daloi visus buržuazinius nacianalystus beigi šeip leudies priešus! Kaip senais-gerais laikais! Ura, dajoš homunizm! Vsia vlast - progresyvam! :D:D:D
   P.S. O kas gali būti geresnis "spicelistas", žinantis, kokia turi būti bažnyčios retorika, jei ne tūlas chunveibinas? :D
   P.P.S. Va, chebrikės į kompaniją - kad vienam nenuobodu danosus rašyti būtų: http://uainfo.org/static/img/4/7/47bb5e5a57667a143d7bf290048ae521_500x317.jpg
   Ir motyvacija-priminimas: http://ic.pics.livejournal.com/nikolaeva/47679493/457304/457304_800.jpg

   Panaikinti
 2. Grigui reiketu patyleti. Kaip kunigija elgiasi su gaspadinemis, kaip niekinamas seksualumas katalikybeje tai yra baisus dalykas, prigimtine nuodeme :). Pirma susitvarkykit pas save katalikybeje, ismokite gerbti ir myleti, o ne smerkti ir niekinti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-02-10 18:38

   Virgute, pirma susitvarkyk politinėse partijose, o dar patark musulmonams susitvarkyti. Baisu? Nes vieni greitai sudoros politinės galios įnagiais, antrieji tiesiog bukai užmuš. Todėl malonu loti prieš Katalikų Bažnyčią. Juk taip politiškai korektiška. Juk tokį įtūžį sukelia sveiko proto mintys, išsakytos kunigų.

   Panaikinti
 3. Matosi, kad kunigas taip ir nesuprato, kas yra tas seksualinis priekabiavimas. Kunige, priekabiavimas yra ne komplimentas, ne flirtas, o vyriškos galios ir jėgos nukreipimas į pasirinktą moteriškos lyties , silpnesnį pagal padėtį, statusą objektą. Būtent, objektą, o ne subjektą... vyrai, nepatyrę seksualinio persekiojimo niekada nesupranta savo lyties brolių niekšiško elgesio.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Gyvendamas vieną vasarą Vakarų Vokietijoje esu patyręs seksualinį priekabiavimą iš gėjų pusės. Netgi atvažiavusi pasisvečiuoti žmona stebėjosi, kad vaikščiojant mieste tenykščiai vyrai žiūri ne į ją (kaip būdavo Lietuvoj ar kokioj nors Italijoj), o į mane. Pripažįstau, kad tai buvo nemalonu, bet nesijaučiu auka (nes galėjau duoti atkirtį, bet ir tai ribotai, turint galvoje tuometinius Vokietijos įstatymus. Jeigu jau moterys skundžiasi, kad prie jų, kaipo prie silpnesnių priekabiaujama, tegul kartą ir visam laikui užmiršta absoliučios lyčių lygybės idėją pripažįsta, kad moterys yra silpnesnė, ir todėl tausotina, lytis.

   Panaikinti
  2. O jeigu gėjus būtų jūsų destytojas ir atsakyti jam reikštų neišlaikyti egzaminų, iškristi iš studijų ir susimokėti studijų kainą už metus ar dvejus???

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-02-11 14:15

   To unknovn O taip atstatyk šikną ir egzaminai bus išlaikyti Tfū.

   Panaikinti
  4. Ne, p. Daina - tai TAMSTA nesupratote, ką kunigas norėjo pasakyti. Galbūt antras bandymas perskaityti tekstą pagelbėtų? Tik pradžiai pasistenkite "išjungti" savo išankstinį nusistatymą - kitaip ir vėl liksite nieko nesupratusi, o dėl savo nesupratimo kaltinsite teksto autorių. ;)

   Panaikinti
 4. Me too įkurėja TARANA BURKE2018-02-10 12:24

  Goglinam "Tarana Burke" ir jums praeis noras priekabiauti. Ir galbūt aplamai NORAS praeis:)


  AtsakytiPanaikinti
 5. Orwelo 1984-ieji paminėti labai vietoje. Kairieji ideologai nevengia netgi sau paprieštarauti, jei tai dar labiau dekonstruoja prigimtinį, tradicinį žmogaus savęs suvokimą.
  Beje, nesuprantu čia besipiktinančių komentatorių. Jeigu jau kunigas, tai reiškia, kad turi lindėti savo parapijoje kaip pelė po šluota ir negali pasisakyti jokiomis visuomeninėmis temomis?

  AtsakytiPanaikinti
 6. Išnaudojimo yra visur-šiandien tai jau nepaslaptis. Tiek universitetuose, tiek bažnyčiose, tiek šeimose... Čia jau nereikia kaltinti vieniems kitų, bet gerbti šalia esantį, o ypač kaip buvo pastebėta, moteris...

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2018-02-10 13:46

  Straipsnis teisingas ir logiškas, jei yra kas labai blogai tai ir matosi akivaizdžiai, ne be reikalo sakoma:, ,,Priskaldo malkų iš degtuko'',o čia atėjo banga, o kaip žinoma banga kelia iš šiukšles, ir viską kąs pasikelia, dar ir putoja, ir ta banga didėja, net ir vėjo nebereikia, kai kam yra labai naudinga, susitvarkyti savo egoistinius siekius, o pasakyti kad egoistų mažai tikrai negalima.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2018-02-10 14:12

  Pritariu minčiai, kad Bažnyčia laikytūsi Jėzaus mokymo ir nuodėme laikytų kaip Jėzus sakė net geidulingą žvilgsnį į moterį. O apie moterį taip pat daug Evangelijoje žinių apie kurias ir reikia kalbėti. Kai Bažnyčia sekulerėja tai pasaulis išvis netenka atramos. Tuoj gėjus laimins ir bus normalu. Nepasiduoda Bažnyčia tegu liberalizmui ir modernizmui. Jei nustoji suktis aplink pasaulį pasaulis ima suktis aplink tave. Išstovėkite Jėzuje ir padėsit visiems.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Nežiniukas2018-02-10 16:23

  Kaip matau, nemaža dalis komentatorių arba nesuprato arba nenori suprasti pagrindinės kun. R. Grigo minties - jei propaguojama laisva meilė kaip modernumas, kodėl staiga reikia smerkti tokios laisvos meilės sekėjus?

  Niekas, kas supranta, kuo tai baigiasi, neina į namus aptarti studijų reikalų ir dar prie butelio vyno.

  Kiek teko skaityti tuos "prisipažinimus", nemaža dalis neprotestavo dėl to, nes buvo nauda (ar nebuvo, nemačiau, nežinau tiesos ir todėl nesiruošiu kažko teigti, ar neigti).

  Taigi, tokiu atveju labai tinka anekdotas:

  Prostitutė bando padėti pinigus į banką. Banko tarnautojas jai sako:
  - Madam, bet tie pinigai netikri.
  - Reiškia - mane išprievartavo - suspiegė prostitutė.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Ačiū kunigui už neabejingumą, už perspėjančias ir nerimą keliančias įžvalgas.
  Kiekvienas prisidedantis prie chaoso kėlimo yra kaltas. Deja, chaoso karčios pasekmės guls vienodai ant visų pečių, kaip ir ta Saulė - šviečia ir teisiems, ir nusidėjėliams vienodai. Teisingai darote, kad raginate susipratimui - prisikėlimui iš dvasinės mirties aukas: "Gerbiamosios feministės, kurios nesate visiškos ideologijos „fanės“, prieš įsukdamos kaltinimų lavinos smagratį, pasvarstykite, ar dabartinis pasaulio vaizdas vis tiktai nėra patrauklesnis už tokią įstatyminės kontrolės rojaus galimybę?"

  - Tik jau dabar darosi aišku, kad jos pačios sustoti negali, - neprisikels iš mirties, nes nėra laisvos, - ir ne savo valia į tokią dvasinę narkomaniją pateko. Jų iš to pragaro neišleis tamsos kunigaikštis. Kas gi tas tamsos kunigaikštis? Gal kam neaišku?.. - Ir neaiškinsiu, kas savo akimis nepasitiki, tam jokie paaiškinimai nieko duoti negali. Vedu prie to, kad neišvengiamai kažkam teks pradėti derybas su tais, kurie uzurpavę realią pasaulio valdžią, kurie skiria valstybių prezidentus, ministrus ir visą kitą politinę (dabar jau) klounadą. Jų rankose visi pasaulio resursai, todėl jei tik jiems neatrodytų, jog ta pasaulinė politparnografija jiems reikalinga, jie be jokio vargo rastų galimybę visą globalų bardėlį uždaryti. Ten gi ne patys kvailiausi susirinkę, nors ir labai maža tikimybė, bet yra šansų, kad nepanorės sudegti kartu su visu pasauliu branduolinio karo pragare. - Tas pragaras irgi vienodai "dosnus", kaip skurdžiams, taip ir trilijonieriams.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Contra Patria2018-02-10 23:49

  Kaip suprantu, autorius nori pasakyti, kad priekabiavimas po butelio vyno jau yra pateisinamas. Nemanau, kad atsidūrimas neformalioje aplinkoje su, tarkime, dėstytoju, jau automatiškai reiškia, kad "tu pati prašaisi." Užsienio universitetuose įprasta dėstytojui pasikviesti studentus išgerti, tačiau Lietuvoje, pagal tokią logiką, mergina turėtų atsisakyti - juk kažkam gali pasirodyti, kad bandai užmegzti seksualinius ryšius su dėstytoju. Apskritai, straipsnis pasirodė žeminantis - VDA studentės patyrė žeminantį psichologinį manipuliavimą, o straipsnyje priekabiavimo aukos sulyginamos su kibinamomis ir žaismingai spiegiančiomis mergaitėmis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Kaip suprantu" - ta ir bėda, kad nė velnio nesuprantate. ;)

   Panaikinti
 12. juk kažkam gali pasirodyti, kad bandai užmegzti seksualinius ryšius su dėstytoju. - taigi tą ir sako kunigas

  AtsakytiPanaikinti
 13. Anonimiškas2018-02-11 14:04

  Mielos moterys ,merginos ir visi gerbiami komentatoriai, kurie kritikuojate gerbiamo kunigo mintis, noriu pasakyti jums labai aiškiai.Jeigu studentė eina pas dėstytoją į butą gerti vyno tai ji TURĖTU numanyti kuo tai gali baigtis ,tai viena o antra, jei jau vyksta priekabiavimo veiksmas, tai kiekviena save gerbianti mergina gali ,ir privalo priešintis ,tiesiog skelti antausį , ar ir su kuo nors sunkesniu, ir visai nesvarbu kad tai dėstytojas ,rektorius ar prezidentas . O čia istorijos tokios ,mane graibo ,man nemalonu bet turiu tylėti nes parašys prastą balą ,ar iš viso teks išeiti iš universiteto. Čia jau parsidavinėjimas. Davei tokiam niekšui į snukį ,išėjai iš to universiteto ir ką ,istosi į kita ar iš vis kitą specialybe pasirinksi bet būsi garbinga mergina ,tokia gerbs visi aplinkiniai ir pati savę ,ir nereikės po 10 metų verkauti kaip buvo nemalonu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-02-11 16:02

   Ką galima atsakyti tokiam bukagalviui? Jeigu išeini vakare iš namų, privalai suprasti, kad gali gauti į dantis ir būti apiplėštas. O jeigu tai įvyksta, esi pats kaltas, nes kiekvienas normalus vyras gali ir privalo priešintis. Tiesiog skelti antausį ar su kuo sunkesniu. Ir visai nesvarbu , kas užpuolikas ir kaip ginkluotas. O jeigu nesipriešinti - tai jau parsidavinejimas. O duosi užpuolikui į snukį - būsi garbingas.

   Panaikinti
  2. Galima atkreipti dėmesį į tai, kad merginos ėjo į namus ne pas vyrą, bet pas apie 40 metų už jas vyresnį senelį - juk merginų seneliai yra panašaus amžiaus.

   Ir galiu priminti, kad daugelis jaunuolių vaikšto į namus pas įvarius mokytojus, vadinamus korepetitoriais.

   Panaikinti
  3. REIKTŲ atkreipti dėmesį, kad a) tie jaunuoliai pas korepetitorius vaikšto MOKYTIS, o ne asmeninių privilegijų "derinti" ir b) tas procesas neapima vynelio pagurkšnojimų. Taigi, palyginimas yra, švelniai tariant, nelabai korektiškas. Na, o kad mergelės dėl privilegijų eina dulkintis su senais diedais - tai dar didesnis minusas joms pačioms. ;)

   Panaikinti
  4. Pardon - turėjo būti "...atkreipti dėmesį į tai, kad..."

   Panaikinti
  5. Na mergeles Vaitkaus namuose buvo jo paties kvietimu, ne privačiais ar meilės reikalais, bet darbo ar vaidmenų aptarimo tikslais. Vyną, deja, atsinešdavo ne mergelės, bet Vaitkus jį statydavo ant stalo ir siūlydavo išgerti.
   O paskutinis atvejis jau buvo ne namuose, bet lėktuve ir kelionėje, o paskaičius komentarus, jau kaip ir paaiškėjo, kas yra ir ta džiazo mokytoja.

   Ir J. Juknelės atvejis buvo ne tik namuose, bet ir filmavimo metu rumšiškėse, kai girtas režisierius atsirado J. Juknelės lovoje.

   Dar galima pastebėti ir tai, kad priešingai nei kitų dėstytojų, apkaltintų priekabiavimu ir sulaukusių ir nemenkos dalies studentų palaikymo, ypač fotografas Trimakas, Vaitkaus atveju pakolkas atsirado tik VIENA moterėlė, kuri jį gynė, o jis per daugybę metų turėjo darbinius santykius su daugybe merginų ir moterų, todėl matyt jo aplinkoje jo pomėgiai nėra didelė paslaptis.

   Panaikinti
  6. Ar jas kas prievartavo, ar ne? Jei ne - kur čia kriminalas? Dar kartelį - jei kokia nors mergelė SAVO NORU, siekdama asmeninių privilegijų, eina pas "seną krieną" į lovą arba tą "krieną" priima pas save į lovą - ji paprasčiausia paleistuvė, o ne auka. Paprastai šnekant, bandymas "pilvo galo" pagalba perlipti kietiems per galvas NIEKAIP negali pretenduoti į užuojautos vertą poelgį.
   Be abejo, tai nepateisina tų "krienų" elgesio (JEIGU tokie įvykiai išties buvo - kuo tos visos "o man tai prieš 15-20 metų, žinokit..." istorijos verčia abejoti) - bet tokie sangulavimo dėl naudos atvejai traktuotini kaip nešvarūs ABIPUSIAI sandoriai, o ne nusikaltimai. ABI pusės elgėsi amoraliai (pasikartosiu - su sąlyga, kad tas sangulavimo faktas TIKRAI buvo).

   Panaikinti
 14. Įdomu pastebėti, kad VISI čia pasireiškę kunigo "oponentai" turi rimtų problemų su teksto supratimu. Apskritai, susidaro įspūdis, kad jie net NEBANDĖ to teksto suprasti, nes savo argumentus konstruoja remdamiesi ne tekste išsakytomis mintimis, o savo (dažnai - liguistos) fantazijos "produktais". Jūs mokykloj nesimokėte, ar ką? Ar "progresyvi" ideologija lauk per ausis išplovė ne tik bet kokias savas mintis, bet ir pačius smegenis?
  Na, o patys bukiausi (2018-02-11 16:02) net neįstengia nepilnų 9 eilučių ilgio komentaro (2018-02-11 14:04) "įkirsti" ir puola žviegti, visiškai nusišnekėdami, taškydamiesi seilėmis ir vadindami komentatorių "bukagalviu", nors TIKRAS bukagalvis, palyginus su tokiu žviegliu, atrodytų kaip intelekto galiūnas. :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Klausimas, ar jie tą tekstą apskritai perskaitė :). Nes panašiau, kad pamatę, jog autorius yra kunigas, iškart pradeda įprasta dar nuo sovietmečio antikrikščionišką, antikunigišką propagandą :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-02-12 17:38

   Pagarba Jums Pikc. Pagrindinė šių laikų žmogaus problema ir yra nesugebėjimas mąstyti savo galva.

   Panaikinti
  3. Ačiū, bet kad nieko čia tokio ypatingo aš neparašiau. :)

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-02-12 23:18

   Na,kai atsakysi į savo teiginius ar esi bukagalvis ar TIKRAS bukagalvis,tuomet vystyk savo "intelektines galias".Kol kas ,regi esi paprastasis runkelinis bukagalvis,žinoma,sprendžiant iš tamstos komentarų,bet,galimai gyvenime esi TIKRASIS bukagalvis,kuris visus dresuoja pagal savo supratimo lygmenį.Deja,kiti turi kitokią nuomonę,jūsų didžiam nusivylimui...

   Panaikinti
  5. Cha, koks psichologinių projekcijų fontanas. Ryškiai ant "skaudamos vietos" būsiu užmynęs. :) Suprantu - taip norisi jaustis pranašesniam, "entelektualesnem" - ir še tau, atsiranda kažkas, kas pirštu baksteli į akivaizdų tokio "entelektualo" bukumą. Suprantama, kad pikta - bet, antra vertus, o kas prašė į NORMALIŲ žmonių diskusijas lįsti su savo "gilemintiškomis yžvalgomis"? Vis dėlto, YRA skirtumas tarp uždarų praplautsmegenio homsomolo snukiaknygės grupių, kur visi "laikina" vieni kitų nusišnekėjimus (nes nu taigi ideologiškaj teisynga beigi šeip progresyvu!) ir (pasikartosiu) NORMALIŲ žmonių diskusijų, kur nusišnekėjimas tuoj pat identifikuojamas būtent kaip nusišnekėjimas. Ir jokių "laikų" už tai niekas neduoda - kaip tik atvirkščiai. ;)
   O postringavimai apie tai, kad homsomolas turi kažkokią "nuomonę", tai tiesiog "užmušė". Čia panašiai tas pats, kas aiškinti, jog jei per televizorių rodo kokią RTR propagandą, tai yra televisoriaus nuomonė. Arba, dar paprasčiau - kad "matiūgalnyko" nuomonė yra tai, kas ką per jį rėkia. "Nuomonės turėtojai", škias. :D

   Panaikinti
 15. Tokie ginčiai beprasmiški - nėra vieno atsakymo tinkančio visiems atvejams. Visų pirma, valstybės politiką būtina keisti, ji turi būti teisinga, garbinga, auklėjanti - tvarką palaikantį, o ne tarnaujanti niekingam verslui bet kokiomis priemonėmis siekiančiam naudos net ir gyvuliškų instinktų eskalavimo sąskaita. Besąlygiškai būtina išgyvendinti mulkinimo praktiką, tada ir žmonės žmonėmis jausis, o ne žvėrimis sekso gigantais. Žodžio laisvė juk dabar transformuota į melo, apgaulės ir šantažo išlaisvinimą. Žmogaus teisės paverstos džiunglių teise - kas stipresnis tas ėda silpnesnį. Visa tai veda prie visuomenės degradacijos ir todėl link neišvengiamo išnykimo dėl to.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Anonimiškas2018-02-11 20:23

  Pirmoje straipsnio dalyje apie tiltus, antroje - apie miltus, mano nuomone. Juk net ir tais, ''svajonių'' laikais, kai visi turėjo ''po kunigų priežiūra'' tuoktis (nes Bažnyčia - tai visi tikintieji) - buvo seksualinio priekabiavimo atvejų. Tai ir, na, nežinau kam turėtų būti aišku. Tik tiek, kad tada pasisakius apie tai moteris, manau, būdavo ''sutrypiama'' ''į miltus''. Dabar jau nebeišeitų, manau, to padaryti - štai ir visas skirtumas nuo ano ir šito meto. ''Vienžo'', straipsnis, manau, galimai ''tuščias, egzaltuotas'' ir nieko pamokančio, ir rimto nepasakantis, tik gal nustebino vienas dalykas: kad kunigą galimai domina galimai ''seksualinio pobūdžio'' problemos tarp lyčių? Lyg ir turėtų, mano supratimu, jie būti labiau galimai ''unisex'', tie kunigai savo mąstymu, susilaikyti nuo bet kokių vieną pusę teisiančių ar kitą ginančių, komentarų? Nes jie turi būti nešališki, manau, kad neduok, Dieve, savo išsakytomis mintimis ir nuomonėmis nepakenktų kokiam nors socialiniam sluoksniui - kad jų mintys netaptų ''priežastimi'' dar labiau kažką įskaudinti ar leisti tarpti blogiems įpročiams, blogiems žmonėms, nes juk yra toks posakis: ''Geri norai į pragarą veda.'' Tik, kai eini išpažinties, gali tikėtis kokio dorovinio pamokymo - išmąstyto, brandaus... O čia... Kažkoks galimai ''grafomaniškas'' ir pompastiškas savo erudicijos išstatymas tema, kuria galimai netinka reikštis, kaip kunigystės atstovui, mano manymu, - pernelyg jau galimai gaunasi knaisiojimasis po, mano manymu, ''nešvankius'' dalykus... Norėtųsi labiau šventumo ir rūpesčio nuskriaustaisiais, daugiau pamokslų vyrams, koreguojantiems jų elgesį į gerą pusę, - vienu žodžiu, - manau, daugiau reiktų pamokslų ''savos lyties'' atstovams, jei jau radau progą pasakyti tą, ir jau jei kunigas galimai leidžia sau komentuoti ''moterų elgesį'', galimai apeinant vyrus. Užtenka jau tų mokinimų moterims, ''primokintos'' jau iki soties, kažkaip pačios jau susitvarkys tą, kas ten joms rūpi ir aktualu, manau.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ir dar vienas nė velnio nieko neįkirtusio komentatoriaus, nusprendusio išsakyti savo "itin pagrįstą beigi autoritetingą nuomonę", atvejis. Žmonės, velniai rautų, išmokite pagaliau SKAITYTI tekstus - ir bent jau PABANDYKITE suprasti, kas juose sakoma, prieš lipdami ant bačkos su savo "kritiška nuomone". O jei per sudėtinga suprasti - tada palikite tą bačką ramybėje. ;)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-02-12 08:52

   Mes supratom, supratom - juk lietuviškai parašyta, kaip matom. ''Kompetetingų'' vertėjų tikrai nereikia, - ačiū, kad pasisiūlot. :) Palikit komentatorius ramybėje. :)

   Panaikinti
  3. Būtent tai ir stebina, kad parašyta lietuviškai, "juodu ant balto" (taip taip, žinau - raCizmas :D), visiškai aiškiai ir paprastai - o suprasti vis tiek nė velnio nesugebate ir tuos pačius kliedesius rašinėjate. ;)

   Panaikinti
 17. Anonimiškas2018-02-11 21:19

  P.S. Patikslinsiu savo parašytą posakį: ''Gerais norais ir pragaras grįstas.'' :) Pagarbiai

  AtsakytiPanaikinti
 18. Anonimiškas2018-02-11 21:34

  autorius teisus: save gerbianti studentė ar kita darbuotoja neina pas vyrą į namus gerti vyno, jeigu jai tai nepatinka. Jei ėjo-tai pati to norėjo, tegul nesiskundžia po 10 metų. Pačios lenda, o paskui skundžiasi. Pažįstu daug dabartinių studenčių, kurios turi aiškiai nusibrėžusios moralines ribas, prie tų nelenda jokie vyrai, nei dėstytojai, nei aktoriai. Aktoriams iš vis pavojinga - jei spektaklio metu reikės prisiliesti, o dar gal ir apsikabinti - tai po spektaklio apkaltins priekabiavimu. Laukite vyrai naujų apkalbų ir skundų.

  AtsakytiPanaikinti
 19. Įdomu, o ką kunigas gali suprasti apie seksualinį priekabiavimą ? Tai tiesiog, jam neduota.

  AtsakytiPanaikinti
 20. Šis, šlykštus priekabiavimas yra ne kažkokios seksualinės modernybės išraiška, o lyčių nelygybės, besivelkanęios kaip mėšlina virvė iš patriarchalinių amžių glūdumos. To patriarchato, kurį taip palaiko bažnyčia, įvardindama tai "tradicinėmis" vrtybėmis. O tradicijos buvo moterį laikyti žemesniu asmeniu, priklausomu nuo vyro ir jo norų. Labai patogi pozicija išnaudojimui. Na, o kadangi dvasininkija , išskirtinai vyriškos lyties, tai ir palaikė šitą lygį kelis tūkstantmečius. Ir dabar nenori to paleisti : spardosi konvulsijose savo patriarchalinio egocentrizmo. Niekaip negali susitaikyti su tuo, kad moterys -- irgi žmonės, o ne antroji , mažiau svarbi lytis. Nesusitaiko ir tai pasireiškia va tokiais spontaniškais išpuoliais prieš jaunas, nepatyrusias merginas ( nepastebėjau, kad priekabiautų prie vyresnių ar labiau patyrusių moteriškių iš kurių gali susilaukt geros grąžos).

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jei lytys lygios, tai ko skundźiatės? Duokit gražos.

   Panaikinti
  2. O, čia jau net ne nuo bačkos - čia kaip iš homsomolo sjezdo tribūnos товарищ активиска Дайна pavarė. :D
   Dar kam nors liko abejonių dėl to, kad feminizmas - ideologizuotas psichoemocinis sutrikimas? ;)
   Gerb. Kęstuti, čia panašu, bėda ta, kad PRIE JOS niekas "nepriekabiauja". Apmaudu gi, pikta - užtat ir lieja pagiežą. Pavydas - rimta psichologinė problema. :)

   Panaikinti
  3. Pardon - turėjo būti "активистка". Senokai su kirilica reikalų turėjau. :)

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-02-12 17:48

   Jūs tikriausia nelabai ir žinot kelią į Bažnyčią. Krikščionybė net labai garbina moteris, o lyčių lygybė galima tik durnių galvose. Juk vyrai nepradės gimdyti vaikų. Lyčių nelygybė nereiškia vienos lyties viršenybę kitai. Lytys papildo viena kitą ir tuo pačiu tampa laimingos. Baikit šių laikų idiotų kliedesius priimti už tiesą.

   Panaikinti
  5. Jei čia apie Kęstučio Gediminaičio komentarą - taigi ten sarkazmas buvo. :)

   Panaikinti
 21. Vienintelis klausimas - ar gerb. kunigas žino, kad cituojamasis klasikas pats yra homoseksualus?

  (Ilgametis Oscar Wilde'o partneris - Lordas Alfred Douglass'as. Google it.)
  https://i.pinimg.com/736x/9f/53/8a/9f538a9a390adaef475e0b53506e4dcb--lord-alfred-douglas-oscar-wilde.jpg

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. NORMALIEMS žmonėms svarbu, ką žmogus yra nuveikęs, o ne tai, su kuo, per kurį galą ir kokiu būdu jis mėgo santykiauti. Dėl to galima vertini autoriaus kūrybą ir tuo pačiu metu smerkti jo gyvenimo būdą.
   Vis dėlto, iberastams, kuriems iškrypimas per se jau yra vertybė ir didžiai godotinas dalykas, tą suprasti, ko gero, bus sunku. :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-02-12 23:07

   na,jeigu kažkas kažkam atrodo,tai taip galima prieiti iki absurdo.Jei,net pprie vyno taurės ar butelio moteris,mergina sako"NE",tai ir yra NE.Ir nereikia čia visas moteris prilyginti pasiduodančias"laisvos meilės" toleravimu.Ir visai netinkamas palyginimas su"žaismingai spiegiančiomis mergaitėmis"

   Panaikinti
  3. Tai pala, jei moteriškė ar mergina aiškiai prieštaravo, o lytinis aktas vis tiek įvyko - reiškia, buvo naudojama prievarta. Tai traktuojama kaip išprievartavimas, ir baudžiama už tai atitinkamai, pagal įstatymą. Bet ar apie tokius atvejus kalba?

   Panaikinti
 22. Anonimiškas2018-02-13 00:43

  Tas "metoo" tai tik keli lapai nukritę nuo medžio šakos. Bet kas imsis rauti lauk visa medį?Gal feministės, kurios tą medį ir pasodino

  Divorce rates double when people start watching porn

  Internet pornography by the numbers; a significant threat to society

  "Nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje.
  Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės,
  nes visa, kas pasaulyje,
  tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė,
  o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.
  Praeina pasaulis ir jojo geismai.
  Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.1Jn2-15  AtsakytiPanaikinti
 23. Pikc'ius: "NORMALIEMS žmonėms svarbu, ką žmogus yra nuveikęs, o ne tai, su kuo, per kurį galą ir kokiu būdu jis mėgo santykiauti."

  - Kad svarbu tai, kas jau nuveikta niekas neims ginčyti. Jei tai gera, galima tuo naudotis ir džiaugtis, jei ne - protingiau būtų atmesti. Piktintis ar užsispyrusiai reikalauti, kad tai būtų buvę(?) kitaip - nėra išmintinga. To pakeisti neįmanoma, nes tas jau praeitis. Todėl tai, ką dar tik siekiama įgyvendinti, yra kur kas svarbiau. Tai aktualu, todėl tas reikalauja ypatingo dėmesio, kad nebūtų padaryta klaida ir geros intencijos (tame tarpe ir mano) nenuvestų į pragarą.
  Jei ribosime save vertybėmis(?) tik tomis, kas jau yra, tai mes tik žudysime, ta prasme, kad neleisime rastis niekam iš principo naujam. Būsime gryni materialistai: "man davei tą, aš už tai sumokėjau" tau. Ir tik kai sugebėsime įžvelgti, ką gi tas - prastą dalyką anksčiau pateikęs - dabar siūlo gera, tik tada mes galėsime jam, atleisti už ankstesnes klaidas, laukti iš jo gerų dalykų. Dera atkreipti dėmesį, kad žmonės padarę anksčiau klaidų, skrupulingiau permąsto savo naujus planus, kad vėl jų nepadarytų ir tuo neatsidurtų dar liūdnesnėje situacijoje. Tuo tarpu tie, kurie lyg iš "kanapių iššokę" žada visiems rojų, tvirtina žiną, kaip į jį patekti, bet susikoncentravę vien praeities "vertybėse", praeitini ir gyvena, - jie dar nepribrendę kurti, nes pasvertų planų tokių galvose dar nėra...
  Netoliaregiška būtų neįskaityti, kokiu būdu žmogus "santykiauja" ... su kitais, t,y,: kuo grindžia/motyvuoja kitiems savo veiksmus. Pasakyta: "Geri medžiai duoda gerus vaisius..." . O tas kuris nederamai santykiauja, tai daro nederamai tik iš to, kad gerų intencijų jame nėra. Tuo jis ir nėra geras "medis" dar ir DABAR.

  "Dėl to galima vertini autoriaus kūrybą ir tuo pačiu metu smerkti jo gyvenimo būdą. "

  - Tik iš dalies taip, t.y.: teisinga tai tik, jei žiūrėsime ne vien tos kūrybos, kurią jau paleido į pasaulį, bet ir tos, kuria dabar užsiima, kuo dabar gyvena. Čia galimi du atvejai: a) nusiteikęs pagal tą patį šabloną ir toliau tiražuoti; b) pasiryžęs netik nekartoti senų klaidų, bet ir naujų nedaryti.

  "Vis dėlto, iberastams, kuriems iškrypimas per se jau yra vertybė ir didžiai godotinas dalykas, tą suprasti, ko gero, bus sunku. "

  - Šita tokia įžvalga(?) derėtų ir pačiam, vadovautis. O be to "krislą brolio akyje matysi, o rąsto savoje - ne".


  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item