Kun. Robertas Urbonavičius. Šventumo revoliucija (Visų Šventųjų iškilmė)

Maloniai priimk, Viešpatie,  šias dovanas, kurias aukojame,  pagerbdami visus šventuosius, ir leisk patirti, kaip jie rūpinasi mūsų...

Maloniai priimk, Viešpatie, 
šias dovanas, kurias aukojame, 
pagerbdami visus šventuosius,
ir leisk patirti, kaip jie rūpinasi mūsų išganymu, 
patys būdami ramūs dėl savo laimės.

(Atnašų malda)

Šventės istorija

Vietinėse krikščionių bendruomenėse atskirus kankinius imta minėti jau nuo II a., tačiau visus kankinius viena švente pradėta švęsti Rytuose tik nuo IV a., kuomet buvo norima pagerbti visus kankinius, kurių buvo tiek daug, jog nebuvo galima minėti atskirai kiekvieną. Konstantinopolio liturgijoje šv. Jonas Auksaburnis 74 homilijoje giria „visus kankinius, kentėjusius visoje žemėje“, kuriuos Bažnyčia mini „septintą dieną po Sekminių iškilmių“. Iš šv. Efremo Siro himnų žinoma, kad Edesoje panašus liturginis šventimas sukviesdavo tikinčiuosius gegužės 13 dieną, o chaldėjų liturginis kalendorius (411 m) visus kankinius minėdavo penktadienį po šv. Velykų. Šių skirtingų datų pasirinkimas rodo, kad buvo siekiama susieti kankinius su Kristaus pergale ir Šventosios Dvasios išliejimu. Šią tradiciją perėmė Vakarai. VI a. būta du paminėjimai: pirmasis švęstas pirmąjį sekmadienį po Sekminių, o antrasis – penktadienį po Velykų iškilmės. Vėliau, veikiausia Grigaliaus Didžiojo iniciatyva (590–604), viršų paėmė gegužės 13 diena. 

Romoje Visų Šventųjų iškilmė sietina su Panteono šventyklos pašventinimu – 609/610 m. gegužės 13 d. pop. Bonifacas IV (608–615 m.) ją dedikavo Mergelei Marijai, visiems kankiniams ir išpažinėjams. Todėl Panteono dedikacijos metinės tapo Visų Šventųjų iškilme, minėta gegužės 13 d. Popiežius Grigalius III (731-741 m.) Šv. Petro bazilikoje pašventino koplyčią, skirtą visiems šventiesiems ir Visų Šventųjų iškilmę perkėlė į lapkričio 1 d. 835 m. ji buvo įvesta kaip privaloma šventė visoje Frankų imperijoje. Popiežius Sikstas IV (1471-1484 m.) įvedė ir oktavą, kuri po paskutinės liturginės reformos yra panaikinta.

Žinia mums

Gyvename tokiame pasaulyje, vadinamame Vakarų civilizacija, kuris visomis jėgomis stengiasi tikėjimą išgrūsti iš viešosios erdvės. Mūsų pasaulis trokšta būti pasaulietiškas pačia blogiausia to žodžio prasme. Mums sakoma: „tu katalikas? Puiku, aš gerbiu tavo pasirinkimą. Būk kataliku bažnyčioje, savo kambaryje, - bet jokiu būdu nesinešk savosios katalikybės į darbą, į viešą erdvę.“ Krikščionybė vejama iš politinės erdvės, iš mokslo įstaigų, darboviečių, kultūros. Jos vieta yra gete, savotiškame muziejuje, kuris nieko bendro neturi su realiu gyvenimu. „Bažnyčia kišasi į politiką“, „Bažnyčia atskirta nuo valstybės“, „Primetamos dogmos ir moraliniai prietarai“, - panašūs burtažodžiai byra iš lūpų tų, kurie trokšta tylios ir „dvasingos“ Bažnyčios.

O Viešpats mus drąsina elgtis priešingai. Jis kviečia į šventumo revoliuciją. Mes turime užkariauti pasaulį savo šventumu. Sugrąžinti katalikybę į politikų diskusijas, universitetų aulas, darbininkų cechus, kultūros sales. Tai ne utopija. Tai misija. Visi esame pašaukti šventumui, o ne paradinei katalikybei: „Tad kiekvienam aišku, jog visi Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų jų užimama vieta ar luomas, šaukiami siekti krikščioniškojo gyvenimo pilnatvės ir meilės tobulybės. Šis šventumas net žemiškojoje bendruomenėje skatina žmogiškesnį gyvenimo būdą. Tam tobulumui pasiekti tikintieji tepanaudoja sugebėjimus, atseikėtus jiems pagal Kristaus dovanos saiką, idant, sekdami jo pėdomis, tapdami į jį panašūs ir visur klusniai vykdydami Tėvo valią, visa dvasia pasišvęstų Dievo garbei ir artimo tarnybai.“ (Lumen Gentium, 40)

Garbiname tave, nuostabusis Dieve, vieną Šventą tarp visų šventųjų, 
ir meldžiame malonės, kuri mus nuo šito žemės keleivių stalo 
tobulos tavo meilės takais nuvestų į dangiškosios Tėvynės puotą.

(Postkomunijos malda)

Susiję

Robertas Urbonavičius 5332958708723892065

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2017-11-01 12:01

  O kas yra tas šventumas? kaip pasakyti, kad tai yra šventa o tai ,- ne? pagal ką? Krikščionybė išeina iš viešosios erdvės ne dėl to, kad ją išstumia kažkokie neklaužados satanistai, o dėl to kad jinai yra nesuderinama su kasdienio pasaulio realijomis. Krikščionybė atmetė tikrove ir pasirinko idėja (utopija). Dėl to tikrovė paprasčiausiai atmetė krikščionybe. Islamas šioje vietoje buvo žymiai gudresnis, judaizmas taip pat. Man labai keista kada konservatyvūs katalikai kritikuoja progresyvius liberalus, kada tie pastarieji tėra tiesiog krikščionybės rezultatas. (liberali progresyvi mintis neatsirado, kažkur islamo ar judėjų pasaulyje, o atsirado pas mus, pamąstykit kodel.) To buvo galima tikėtis laikantis krikščioniško pasaulėvaizdžio ir pasaulėkūrio. Nytčės "žmogus katalikas" ir musų dienų "progresyvus liberalas" yra labai panašus; Jie viską atleidžia, nes viską supranta ir toleruoja. Abu reiškia pretenzijas į tą patį "šventumą".

  AtsakytiPanaikinti
 2. Pačiam reikėtų pažinti tikrąją katalikybę, kuriai nesveika tolerancija yra visiškai svetima. O progresyvieji liberalai eina visiškai priešinga kryptimi.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-01 21:01

   Mylėk savo artimą kaip save patį. Argi ne to moko katalikai?

   Panaikinti
  2. Būtent, kad savo ARTIMĄ, o ne kokį Afrikos negrą ar alach-babachą. :)

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2017-11-02 11:07

   Jėzus nebuvo rasistas kaip jūs.

   http://www.lastampa.it/rf/image_lowres/Pub/p3/2015/08/20/VaticanInsider/Foto/VI-EN-ART-22607-Arinze.jpg

   Panaikinti
  4. Hmm... Matau, liberast-neomarksistinės dogmos rimtai riboja teksto suvokimą. Na, bet jeigu jau norite neomarksistinį "diskursą" vystyti - tai taip, buvo jis ir racistas, ir seksistas (iš apaštalų - nė vieno negro ar moteriškės), ir, greičiausiai, hamafuobas (nes pederastų ten irgi nelabai, berods). Nu, ir transfuobas, kas be ko. Pageidaujate tęsti ta pačia gaida? ;)

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2017-11-02 14:43

   Jūs esate pasiklydusi avelė, Jezus niekada nekalbėjo apie kūno spalvas ar formas, o apie meilės tobulybę. Paskaitykite dar kartą gerb. kunigo Roberto Urbonavičiaus paskutinę citatą.
   Tarp apaštalų nebuvo ir nei vieno lietuvio, bet ar ką nors reiškia?

   Panaikinti
  6. Anonimiškas 2017-11-01 21:01 Mylėk savo artimą kaip save patį. Argi ne to moko katalikai?
   Pusė tiesos yra blogiau už atvirą melą.
   Fariziejus paklausė Jezaus: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai.“ (Mt 22, 34–40)
   Kada didžiausias įstatymas (jėzaus žodžiais) nukandamas ir paliekama tik jo uodega, čia jau ne katalikų, o modernybe ir visokiomis "meilėmis" prisidengusio šėtono mokymas.

   Panaikinti
  7. Mano akimis žiūrint, arčiau avių tie, kurie elementaraus sarkazmo nesugeba "įkirsti". ;)
   Beje, liberastai tą "meilės tobulybę" gana... kchem... savotiškai supranta. :D

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2017-11-02 11:38

  Myleti savo artima, tai nereiskia myleti savo arba jo iskrypimus ar nuodemes. Krikscionybe, ypac katalikybe yra griezta ir reikli. Liberalus tolerantiskumas yra jai prisingas. Tai tycinis vertybiu supainiojimas ir atitraukimas nuo esmes.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-02 13:13

   o kas yra sveika ir kas yra nesveika tolerancija kur ribos? kas jas nubrėžia? progresyvūs liberalai maištauja prieš katalikus, - vaikai maištauja prieš tėvus. progresyvūs liberalai yra tiesiog radikalūs katalikybės tiesų išpažinėjai, jie nuejo ta pačia krytimi kaip ir katalikai, tiesiog žymiai toliau, o ne priešinga kryptimi. (youtube varg vikers). kas nubrėžia kas yra artimas o kas ne? ir ar įmanoma mylėti žmogų, jeigu atsisakai mylėti jo trūkumus? ar yra žmonių be trūkumų, jeigu ne, tai ką tu mylėsi? savo susikurta žmogaus idėja? tai juokinga.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-11-02 14:10

   Va būtent, geras mokinys visada pranoksta savo mokytoją. Liberalios idėjos yra pastatytos ant tų pačių 7 katalikų bažnyčios dorybių, tik ignoruoja bažnyčios suvaržymus, kurie prieštarauja pirmai ir pagrindinei išminties dorybei.

   Panaikinti
  3. Išties, libreastinis požiūris nemenkai juokingas. Nors, ko gero, čia labiau tiktų epitetas "groteskiškas".
   Ir, beje, tai, kad liberastija yra pseudoreligija, nė velnio jos nedaro artimos krikščionybei - kitaip, pagal tokį "mąstymą", bolševizmas/komunizmas irgi turėtų būti laikomas "iš esmės krikščionišku", o bolševikai būtų "tiesiog radikalūs katalikybės tiesų išpažinėjai", nuėję "ta pačia krytimi kaip ir katalikai, tiesiog žymiai toliau" (beje, pagal šitą pareiškimą, liberastija laikytina tobulesne, labiau išsivysčiusia krikščionybės forma :D).

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2017-11-02 16:58

   Oponentas (2017-11-02 14:10) prilygindamas liberalias idėjas krikščioniškai išminčiai privertė mane gerai pakvatoti.
   pavyzdys 2016,02,23 Švedijos Liberalų partijos jaunimo organizacija pateikė prašymą dėl nekrofilijos ir kraujomaišos įteisinimo...
   Čia jau ne kova prieš "suvaržymus", o kova prieš sveiką protą, ai užmiršau, kad jūs nežinote sąvokos "sveikas" prasmės.

   Panaikinti
 4. Dėja pas liberalias idėjas maža tos išminties. Liberalios idėjos kaip ir krikščioniškos nesiskaito su tikrove, o siekia ją pakeist pagal savo susikurtas utopines koncepcijas. Ir rezultate tiek vieni, tiek kiti gauna tą patį, - tikrovė laimi.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-03 11:27

   O kaip liberalizmas nori pakeisti žmogų? Juk tai nėra religija, vienintelė vertybė yra individo laisvė. Tai sakyčiau, kad liberalizmas vienintelis nesitaiko suvaržyti žmogaus.

   Panaikinti
  2. Tai pseudoreligija (kiti vadina kvazireligija), o tas "žmogaus pakeitimas" - paprasčiausias sugyvulinimas. Šita kryptimi - tikrai jokių suvaržymų, vien skatinimas. Va, jei kas mėgina tam gyvulinimui priešintis - tada jau visai kitas reikalas... ;)

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2017-11-02 17:20

  protingas žmogus pasakė, kad žinau, kad nieko nežinau, dėl to jis ir buvo protingesnis už tuos kurie tvirtino, kad "žino". Išeigos taškas yra toks: krikčšionybė yra blogai, nes tai moteriška religija su moteriškomis dekadentiškomis vertybėmis, vėlgi ne mano išmonė, o nyčės. O dėl bolševizmo, tai buvo laikai kada Jėzų bandė pavadinti pirmuoju komunistu :) pagalvokit kodel? Ir taip liberastija yra tiesiog tolimesnė radikalesnė krikščionybės forma, (didžiausias progresyvus liberalas, šiais laikais yra popiežius francis :)).

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-02 18:04

   gal tas Nyčės personažas (protingas žmogus pasakė, kad žinau, kad nieko nežinau) buvo ne protingas, o sąžiningas ir nuoširdus...
   O jūsų "išeigos taškas" "yra blogai" turbūt tinka asmeniškai jums, nes visas dabartinis vakarų pasaulis užaugo ant krikščionybės pamatų. Tai ir rezultatas, ir nepaneigiama būties vertybė.
   Bolševikams būtų dviprasmiška Jezų vadinti pirmu komunistu ir šaudyti jo tarnus dvasiškius. Jie turėjo kita etiketę: religija - opiumas liaudžiai.
   Kad Pranciškus raudonas - sutikčiau, kad didžiausias progresyvus liberalas - neišsigalvokit.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-11-03 09:09

   O raudonas ir progresyvus liberalas iš esmės ne tas pats? Nes abu yra kairėje ir pastaruoju metu liberali kairė, labai simpatizuoja markxui. Tas protingas žmogus buvo ne nyčės personažas o Sokratas, berods. O Nyčės personažai buvo "žmogus krikščionis" ir "hiperborėjas", kokie jie buvo pagooglink pats. Europa egzistavo dar prieš krikkčionybe ir jos pamati yra antikoje, o gal ir dar seniau , jokios krikčionybės ten nėra. Dėl Jėzaus ir bolševikų , tai tik esu taip girdėjęs, kodė, ir dėl kokių priežaščių buvo tai daroma nežinau reiktų pagooglint man. bet kažkas pan buvo. Pats sakot, kad dabartinė Europa užaugo ant krikščioniškų pamatų, sutinku. Progresyvūs liberalai yra Vakarų pasaulio tų pamatų rezultatas.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2017-11-03 11:43

   Visiška nesąmonė, liberalizmas nieko bendra neturi su marksizmu. Paskaitykite Adam Smith ir tada paskaitykite Marxą. Tai nieko bendro neturinčios idėjos. Vieni pasisako už valstybės monopolį ekonomikoje, o liberalai pasisako už privačią nuosavybę, sveiką konkurenciją ir įstatymo viršenybę.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2017-11-03 12:57

   Jūs teisus ekonominis marksizmas su liberalizmu neturi, bet kalba eina apie kultūrinį o ne ekonominį marksizmą

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2017-11-03 13:20

   Čia yra pasiklydimas vertime. Vienintelis žodis, kuris riša marksistus ir liberalus yra 'lygybė'. Tik ta lygybė pas liberalus reiškia, kad kiekvienas žmogus yra lygus prieš įstatymą, o marksistų lygybė reiškia klasių panaikinimą (t.y. Jie sako, kad inžinierius, suvirintojas, įmonės vadovas ir įmonės savininkas turi po lygiai dalintis pelną). Abi politinės kryptys kilo iš ekonomikos, todėl jas teisinga vertinti tik per ekonominę prizmę.
   Tas liberalizmo lyginimas su marksizmu yra tik savo neišmanymo demonstravimas.

   Panaikinti
  6. Žinokit, čia niekas nieko nežino apie tai, kaip ir iš ko liberastija išsivystė, kaip ji realiai veikia, niekas nieko neskaitęs (įskaitant šiame puslapyje skelbiamus straipsnius ir info), todėl tikrai patikės kiekvienu demagoginės propagandos žodžiu - kaip patikėtų komuniagų įtikinėjimais, kad jie už laisvę ir lygybę, o kurie netiki - tie demonstruoja savo neišmanymą. :)

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2017-11-03 16:08

   Va Pikc yra labai puikus nusišnekėjimo pavyzdys. Viskas kas jam nepatinka yra neomarksizmas.
   Pikc, žinau, kad jums imponuoja Sokrato išmintis, tačiau ar žinote, kad jis buvo padūkėlis homoseksualas? Tai ką šiuo atveju pavadinsite neomarksistu? Mane ar Sokratą?

   Panaikinti
  8. Kaip sako, "labai įdomus psichologinis momentas" - sukurpiam visiškai "šyzovą" komentarą ir pareiškiam, kad jis yra KITO komentatoriaus nusišnekėjimo įrodymas. Geras, "užskaitau", kaip sako! :D

   Panaikinti
 6. Anonimiškas 13.13 rašė: "ir ar įmanoma mylėti žmogų, jeigu atsisakai mylėti jo trūkumus? ar yra žmonių be trūkumų, jeigu ne, tai ką tu mylėsi? savo susikurta žmogaus idėja? tai juokinga."

  Katalikybės esmė būtent ir yra mylėti žmogų KAIP DIEVO KŪRINĮ, o ne jo trūkumus! Žmogų mylėk, bet nuodėmės nekęsk - tai ir yra didžiausias skirtumas tarp katalikybės ir liberalizmo. Liberalizmas atvirkščiai nei krikščionybė pataikauja žmogaus ydoms, nuopuoliui, trūkumams, tokiu būdu tą žmogų sunaikindamas, nužmogindamas jį. Kas yra mūsų artimas? Palyginime apie gerąjį samarietį Kristus aiškiai pasakė, kas yra artimas - tas, kuris daro mums gera ("Eik ir tu taip daryk"). Ne palik jį gulintį sužeistą (kitų, piktų ir abejingų žmonių, savo paties nuopuolių ir pan.), bet nugabenk į saugią vietą ir gydyk.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-03 11:08

   O tai to žmogaus trūkumai nėra Dievo kūrinio detalės, jeigu žmogus yra dievo kūrinys tai jo privalumai ir jo trūkumai yra visuma. Dėl nuodėmių, - o kas yra tos nuodėmės? Nes pas krikščionis tai yra viena pas musulmonus visai kas kitą, pas judėjus trečia o pas pagonis išvis nėra. O jeigu artimas yra tas kuris daro gerą, tai kaip suprast kas jis jums daro gerą? nes tai kas gerą vienam nėra gerą kitam. Be to priklauso nuo situacijos, jeigu reikia aukoti viena kad išgelbėtum daugiau tai čia gera ar bloga? sakyčiau gera, bet tai rpeišinga samariečio idėjai. Be to progresyvūs liberalai susavo "meile" pabėgeliams" būtent ir vadovaujasi gerojo samariečio logika.

   Panaikinti
 7. O pats pagalvok apie sąžinę. Jinai Tau prikaišioja dėl vienų dalykų ir liepia daryti kitus. Tai kokia čia visuma, jei žmoguje nuolat vyksta kova dėl gerų ir blogų pasirinkimų? Žinoma, yra atvejų, kai sąžinę žmogus geba užgesinti ir nebegirdi jos priekaištaujančio ar pritariančio balso.
  "jeigu reikia aukoti viena kad išgelbėtum daugiau tai čia gera ar bloga?" Nežinau, Kristus paliko 99 avis ir ėjo ieškoti vienos paklydusios. Nes Jis myli vieną taip kaip visus ir atvirkščiai. Turbūt reikia žiūrėti, kuriai pusei gresia didesnis pavojus. Jei liberalai priglaudžia benamius, sužeistus, alkanus žmones, jie nėra jokie liberalai, bet vadovaujasi tikru gailestingumu. Reikia žiūrėti į intencijas. Jei pataikauja žmogaus silpnybėms - liberalai. Man taip atrodo.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-04 10:02

   Tai liberalai juk yra kaip Jėzus, nes jiems mažumos ir nuskriausti rūpi ir turi tokias pat teises kaip dauguma. Įstatymas visus myli vienodai.

   Panaikinti
  2. Aš gi jau sakiau, kad liberalai leidžia viską - kurti sodomitines "santuokas", "keisti" lytį, atiminėti iš tėvų vaikus, paleistuvauti, svaigintis, o Jėzus ar pritaria tam?

   Panaikinti
  3. "liberalai juk yra kaip Jėzus" :D:D:D:D:D:D Sakiau, kad liberastai - kiauri religiniai fanatikai.

   Panaikinti
 8. P.S. Jei religija neteisinga, ji reikalauja iš žmogaus neteisingų arba skirtingų dalykų. Būtent dėl to "pas krikščionis tai yra viena pas musulmonus visai kas kitą, pas judėjus trečia o pas pagonis išvis nėra". Todėl labai svarbu rinktis tikrąją religiją ir tikėjimą. Kristus mirė už mus, ir nėra daugiau nė vieno Dievo, kuris galėtų išgelbėti žmogų iš jo sugedimo ir nuodėmių. Jei būtum tobulas, darytum vien tai, kas neša laimę ir džiaugsmą kitiems, Tau viskas būtų aišku ir žinoma, ir nereikėtų Dievo pagalbos. Deja, kaip sakoma, "nėra teisaus, nėra nė vieno, visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės".

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Komentaras "unknown"15:15 visai protingas, bet žmoguje nuolat vyksta vidinė kova ir tos kovos rezultatai sudaro visumą. Aišku tik tuo atvėju jeigu teigsime, kad toks dalykas kaip "nuodėmė" kuo aš abėjoju, mano galva čia išsigalvojimas. Dėl liberalų, tai atrodo kad jie iš gailesčio priglaudinėja visokius pabėgelius, kurie yra benamiai sužeisti alkani it t.t vėliau jie pagyja ir ima kelti netvarka. Aristotelis sakė kad jeigu jums užeina gailestis kažkam tai reikia išgerti kažko stipresnio kad tas nelemtas jausmas praeitų...
   Dabar "unknown" 15:26 tai yra parašyta super nesamonę nulis objektyvumo, nulis kritinio mąstymo, turbūt esat kunigas arba politikas... Šeip jau visi pranašai savais keliais skelbesi gelbsti žmogų. Vėlgi galima diskutuoti dėl nuodėmės egzistavimo, neabramiškose religijose tokio "mooono" kaip ir nėra.

   Panaikinti
  2. Nuodėmės nebesuvokimas ir liudija apie visišką žmogiškosios esybės krachą. Aš nežinau, nuo ko pradėti aiškinti, gal kunigas, kuris parašė šį straipsnį, paaiškins nuodugniau.
   Jei glaustai, tai norint suvokti, kas yra nuodėmė, reikia tikėti. Kas iš to, jeigu aš parašysiu, jog nuodėmė - tai nusikaltimas Dievui, tai Jo įžeidimas ir ryšio su Juo praradimas, jums nuo to bus nei šilta, nei šalta, jeigu jūs visai nepažįstate Dievo ir galbūt net netikite į Jį.
   Manau, kad mūsų pokalbis tuo nesibaigs:).

   Panaikinti
  3. Nesuvokimas ir apgaulės permatymas yra du skirtingi dalykai. Nuodėmė yra sąvoka,- išgalvota liga, sugalvota tam, kad senovės kunigai (rabinai) galėtų pateisint savo egzistencija, gydymu nuo tos ligos. (jeigu nuodėmė pranyktų kunigai liktų be darbo:), jinai jiems reikalinga, ir tik jiems vieniems, dažniausiai jie irgi nesugeba jos paaiškint, bėja. :)) Sakot kad norint paaiškinti nuodėme reikia tikėti, kagi, aš tikiu, bent jau į Dievą, į sveiką Dievą, į Dievą, kuris renkasi tai kas stipru, o ne tai kas silpna. (to įrodymas yra gamta, jo rankų kūrinys) Tačiau netikiu į nuodėme, mano manymu yra kvaila manyti, kad Dievui, kuris sukūrė visata yra labai svarbu maži žmogaus paklydimai.

   Panaikinti
  4. O ar nebūna didelių paklydimų?

   Panaikinti
 9. matuojant dievišku mastu visi žmogaus paklydimai maži.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Tai kodėl žmonės susilaukia (Dievo)bausmių už savo elgesį? O gal jūs jų nepripažįstate? Tuomet vis vien mums neišvengiamai tenka pradėti kalbėti apie blogio prigimtį.
  Arba, jei pripažįstate Kristų kaip Dievą, kodėl Jam už mūsų "paklydimus" teko taip baisiai kentėti ir mirti?

  AtsakytiPanaikinti
 11. Krikščionybė mires reikalas ir skatinantis degradacija. Atėjo tokios dienos kai tie kas skelbiasi "šventaisiais" yra tiesiogine to žodžio prasme demonai.

  AtsakytiPanaikinti
 12. "Krikščionybė mires reikalas"? Nesulauksi.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item