Kun. Robertas Urbonavičius. Ne mokytojai, bet liudytojai

Jūs turite vienintelį Tėvą danguje.  Jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus (Evangelijos antifona) Yra pagunda šio sekmadienio Ev...

Jūs turite vienintelį Tėvą danguje. 
Jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus
(Evangelijos antifona)

Yra pagunda šio sekmadienio Evangelijos pasakojimą perkelti į nūdieną, uoliai cituoti Viešpaties žodžius apie fariziejus: „Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro,“ pritaikant juos kunigams ir taip vardinti jų tikras ar tariamas nuodėmes. Tačiau Evangelija nėra kalavijas, skirtas nukirsti galvą tam, kurio tu nemėgsti (gal ir teisėtai), bet veidrodis, kuriame atpažįsti savo netobulumą ir ydas. Taip, šio sekmadienio Evangelijos ištrauką galima pritaikyti kam nori: ir netikriems ganytojams, ir „tradicionalistams,“ kurie rūpinasi tik liturgine pompastika (maldos diržais ir apsiaustų spurgais), - tačiau tai bus pigi žmogiška interpretacija, Jėzaus žodžius paverčianti šoviniais eiliniam mūšiui dėl „tiesos.“ 

O ką mums sako Viešpats? Pirma, jis nesako, kad fariziejai yra blogi savaime. Ne, net liepia daryti tai ką jie moko (vadinasi jų mokymas teisingas), tačiau nesekti jų gyvenimo būdu, kuris skiriasi nuo žodžių. Viešpats nesmerkia jų mokymo, maldos praktikų, tačiau smerkia jų puikybę – manymą, kad jie yra išskirtiniai, tobulesni, geresni, šventesni. Tie, kurie jau yra išganyti ir dabar moko kaip kitiemms pasiekti išganymą, - „tos prakeiktos padugnės, neišmanančios Įstatymo“ (Jn 7, 49), - toks buvo fariziejų požiūris į visus likusius. Mums visiems reikia išganymo, mums visiems reikia vidinio atsivertimo: tiek man, kuris rašau šias eilutes, tiek tau, kuris jas skaitai. Taip, tai liečia visus. Ir popiežius eina išpažinties. Neišvengsime nuodėmės, tačiau jei gailimės – Viešpats yra tas, kuris pasigaili. Tačiau jei manome, kad jau esame tobuli, nes baigėme teologijos studijas ar pabuvome įvairiose rekolekcijose bei mokymuose ir skaitome dvasingą literatūrą, - kaip tada Dievo Gailestingumas įžengs į mūsų uždarą ir savimi besigėrinčią širdį?

Dieve, man rodysi kelią, 
kuris į gyvenimą veda, 
pilna man bus laimė prieš tavo veidą.
(Komunijos antifona)


Susiję

Robertas Urbonavičius 2288071395925167483

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item