Vilniaus forumas. Pareiškimas dėl Lukiškių aikštės memorialo

PASIRAŠYTI PETICIJĄ Nepaisant Seimo sprendimu aiškiai išreikštos jo atstovaujamų šalies piliečių valios ir šį sprendimą plačiai remi...

PASIRAŠYTI PETICIJĄ

Nepaisant Seimo sprendimu aiškiai išreikštos jo atstovaujamų šalies piliečių valios ir šį sprendimą plačiai remiančios visuomenės apklausos rezultatų, dar 1999 m. numatytas paminklas kovojusiems ir kritusiems už Lietuvos laisvę didvyriams iki šiol nepastatytas. Nesibaigiančios diskusijos dėl jo koncepcijos ir atviros Kultūros ministrės bei kai kurių Vilniaus savivaldybės politikų pastangos neleisti, kad aikštėje atsirastų Lietuvos valstybingumą simbolizuojantis bei teigiantis paminklas, išduoda viešai neįvardijamą ideologinę ir politinę vis aštrėjančio ir visuomenę skaldančio konflikto potekstę.

Vyčio ir kitų Tautos laisvės ir nepriklausomos Valstybės idealus primenančių paminklinių ženklų statymo priešininkai nuosekliai ir atvirai, nors nevisada sąmoningai, vadovaujasi antitautine ir antivalstybine ideologija. Ši ideologija skelbia, kad Europos tautos ir jų sukurtos nacionalinės valstybės yra istorinės atgyvenos. Įvairiais būdais siekiama iš jų piliečių istorinės atminties ištrinti pačias tautos ir valstybės sampratas. 

Ir Lietuvoje uoliai vykdoma ištautinanti ir išvalstybinanti istorijos politika iš esmės yra sovietmečiu vykdytos politikos tęsinys. Skirtumas tik tas, kas tada Tautos politines aspiracijas ir valstybingumo tradiciją primenantys paminklai ir simboliai buvo tiesiog uždrausti, o dabar jie stumiami į viešojo gyvenimo ir piliečių istorinės atminties paribius keičiant juos su ilgaamžiu lietuvių tautos valstybingumu ir jo gynimu nieko bendro neturinčiais ir jų atmintį užgožiančiais abstrakčiais ir išprasmintais ženklais. Ši politika ypač akivaizdžiai atsiskleidė konflikto dėl Lukiškių aikštės memorialo kontekste. Daroma viskas, kad Lietuvos sostinės širdyje neatsirastų reprezentacinė valstybės aikštė. Kultūros ministrės L. Ruokytės-Jonsson ir ypač Vilniaus mero R. Šimašiaus pastangos ignoruoti visuomenės, Seimo ir laisvės kovotojų valią, perduodant šio klausimo sprendimą šališkai parinktai politiškai suverenios tautos ir nacionalinės valstybės idėją atmetančių ekspertų komisijai ne tik rodo jos nedemokratiškas nuostatas ir panieką šalies piliečiams. Šitos elgesys atskleidžia ir tikrąjį – atsainų ir niekinantį požiūrį į Lietuvos valstybę, kovose už jos laisvę patirtas kančias ir šalies patriotų sudėtas gyvybės aukas. Manipuliuojant paminklo koncepcija vykdomas ideologinis ir politinis mėginimas nuslėpti arba iškreipti kovos už laisvę tikrąjį tikslą ir prasmę. Visuomenei mėginant primesti įvairius paminklo pakaitalus ir surogatus be aiškių valstybingumo žymenų trinama Lietuvos piliečių atmintis ir suvokimas, kad laisvė, dėl kurios šimtmečius kovojo ir krito Lietuvos didvyriai, jiems pirmiausia buvo ne tik asmeninės materialinės gerovės gebančio siekti „globalaus“ baudžiauninko „laisvė“ klajoti po pasaulį ieškant sotesnio duonos kąsnio, bet didžiausia – savarankiškos ir orios lietuvių tautos bei jos kurtos nepriklausomos ir išdidžios Lietuvos valstybės ir kiekvieno jos piliečio religinė, moralinė ir politinė laisvė. Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę privalo nedviprasmiškai priminti ir liudyti būtent tokios visavertės ir kilnios, o ne siauros ir merkantiliškos laisvės siekį. 

Viešai deklaruojančios savo kosmopolitines nuostatas ir praktiškai besivadovaujančios „globalios Lietuvos“ samprata kultūros ministrės elgesys liudija, kad tokia Tautos, Lietuvos valstybės ir laisvės vizija jai yra nesuprantama. Susvetimėjusi savo tautai ir šaliai „pasaulio pilietė“ ne tik turėtų nedalyvauti sprendžiant paminklo laisvės kovotojams Lukiškių aikštėje klausimą. Kaip abejingas lietuvių kultūrai ir todėl iš pincipo nepajėgiantis tinkamai suprasti jos plėtros poreikių asmuo ji privalėtų atsistatydinti arba būti nedelsiant atleista iš užimamų pareigų.

Paminklo laisvės kovotojams koncepcija ir meninis įgyvendinimas turi atitikti ne antivalstybiškai mąstančios serviliškos valdžios užgaidas, bet tautinę ir valstybinę sąmonę išsaugojusių ir Lietuvos nepriklausomybę pasiryžusių ginti patriotiškų piliečių valią. Iškilus būtinybei tokio paminklo vizijos sutelktas gynimas privalo tapti ryžtingo visuomenės pasipriešinimo Lietuvos ideologinių naikintojų užmačioms pirmuoju žingsniu. 

Vilniaus forumo organizacinė grupė

PASIRAŠYTI PETICIJĄ

Susiję

Vilniaus Forumas 4715521666120925051

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2017-10-11 02:50

  UŽ VYTĮ!!!

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2017-10-11 10:26

  joo,gal ir nelabai mandagu,bet kai tik užgirdau,kad į ministres eis tūla Jonson,sakiau- ar tik nebus multikulti gerbėja.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-10-11 12:15

   Jo, kai išgirdau jos pavardę, man irgi toptelėjo, kad bet kokia tautinė atributika jai pasirodys "agresyvi".

   Ir neklydau. Labai apmaudu.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2017-10-11 12:48

  "[...] ir ypač Vilniaus mero R. Šimašiaus pastangos ignoruoti visuomenės, Seimo ir laisvės kovotojų valią [...]"

  :D :D :D

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2017-10-11 13:04

  Daugybė Lietuvos Organizacijų ir piliečių susivienijimų išreiškė savo norą, o Vilmorus patvirtino absoličios lietuvių daugumos reikalavimą - Lukiškių aikštėje turi būti Vytis (vyr.gim.- vyčio, vyčiui, vyčiumi, o ne vyties, vyčiai, vytimi -mot.gim.). Aikštei reikia suteikti jos tikslą atitinkantį pavadinimą - Laisvės Kovų Aikštė. Po Peticiją, piliečių vardu turi pasirašyti visos aukščiau minėtos organizacijos, tačiau ar reikia dar vieno parašų rinkimo?
  Ir dar viena pastaba - kada užbaigsime vartoti tariamąją nuosaką bendraudami su tautos teisių nepaisančiais valdžiažmogiais- biurokratais: "TURĖTŲ nedalyvauti sprendžiant", "PRIVALĖTŲ atsistatydinti" ir pan. Pagaliau išmokime ir išdrįskime JIEMS pasakyti - TURI nedalyvauti, PRIVALO atsistatydinti... Tariamoji nuosaka apibūdina mūsų abejonę, netvirtumą ir baimę,jog galibūti vienaip arba kitaip. Valdžiažmogiams to ir tereikia -
  kad mes bijotume ir abejotume. Tai atriša jiems rankas. Tokiais atvejais kaip šis turime vartoti LIEPIAMĄJĄ formą!

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2017-10-12 08:28

  Ar ką nors moderniau sugalvoti negalime? Labai jau primena Turkmenbaši estetiką, irgi ant arklio tik ten postamentas a la Petro I ir paauksuotas. Brangi mums Vytis, bet nenuleiskime iki tokio lygio, kad būtų gėda. TAI SIMBOLIS, tai LAISVĖ, tai KOVA, bet ne kanopos ir pakelta uodega iš bronzos. Mąstykite MENINYKAI. Mąstykite paminklo prastūmėjai ir patriotai. Neskubėkite.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. KOVA - kai yra priešai, kurie siekia įveikti mus. Paprasta.
   LAISVĖ - kai galime savarankiškai kurti savo valstybę, kalbą, kultūrą, tikėjimą ir papročius perduoti ainiams. Irgi paprasta.
   SIMBOLIS - Vytis, Trisplvė, Gedimino stulpai, dvigubas kryžius. Labai paprasta. Kam išradinėti dviratį jeigu jis jau išrastas ir veikia.
   Turkmenbaši irgi turbūt kramtė jų kepinį vadinamą duona, bet tai nėra akstinas mums atsisakyti mūsų duonos.
   Jeigu būtų jūsų modernių "MENINYKŲ" valia tai Lukiškių aikštė būtų išklota šviečiančiomis vaivorikštinėmis plytelėmis, o naktį virš jos stovėtų suformotuos Vytauto ir Basanavičiaus 3D hologramos į kurių veidus bet kuris praeivis iš savo aifono sms žinute galėtų mesti kakutį...

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-10-19 11:18

   Vel klaida - ""brangi Vytis". Turi buti - BRANGUS mums Vytis.

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2017-10-12 10:45

  Tiesa pasakius, tai jokio skirtumo, koks kičas stovės. Toks jausmas, kad po 10 metų Lukiškių aikštė bus "integruotų" negrų "tūsovkių" vieta. O dabar džiaukimės pokalbių laisve ir ginčykimės tiek, kiek mums leidžia ir kiek mes esame verti. Šis Vyčio klausimas primena pokalbius apie Žalgirio pergales tarybiniais laikais. Juk apie Žalgirį leido kalbėti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-10-12 11:41

   Tiesą pasakius jei jokio skirtumo nebūtų, tai ten seniai kažkas stovėtų.
   Negrams reikia ne "tūsovkių vietų" o riebių pašalpų. Tad jūs čia pro šalį. O žalgirio mūšį "laimėjo" trys Smolensko pulkai, tokia tada "buvo" sovietinio "Žalgirio pergalė".

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-10-12 15:03

   Negras gavęs riebią pašalpą eis į Lukiškių aikštę "tūsintis". Viena kitam neprieštarauja:) Mes sunešime tam negrui pašalpą. O kalba buvo ne apie Žalgirio mūšį, o apie krapšinio kamandą:) Linksma darosi su tuo aikštės apipavidalinimu. Greičiausiai bus nuotraukos Vytis šalia vaivorykštinio fontano. Tada visi bus patenkinti. Įdomu, ar kas nors yra pastatęs paminklą herbui arba herbą įamžinę paminklu. Vyčiai labai skoningai atrodo bažnyčių dekoruose, ant asmeninių daiktų, kaip nurodantys nuosavybę arba kam priklauso daiktas. Tad Vyčiai galėtų būti kokio nors paminklo dalis. Ir nereikėtų tada ginčytis, kaip tas Vytis turėtų atrodyti.

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2017-10-12 12:28

  Manau, šioje vietoje turėtų būti obeliskas su mūsų istorijos fragmentais ir simbolika - t.t. ir Vyčiu. Dabar pateikta Vyčio skulptūra - labai prasta Leonardo da Vinci raitelio kopija... Gėda!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O man nepatinka Leonardo da Vinci piešiniai... Gėda leonardo da vinci!

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-10-16 16:55

   Siūlote korifėjaus Max Rothko piešinius ?

   Panaikinti
 8. Vytis būtų gerai, bet šis - negražus, kažkoks griūvantis ant subinės... O ir raitelis lyg iš kaukuolinių kompiuterinių žaidimų repertuaro.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-10-12 15:33

   Pamojuokime kumščiais po muštynių.
   O kur jūs buvote su savo nuomone kai vyko Vyčio konkursas? Vienaip ar kitaip konkursą laimėjo šis darbas.

   Panaikinti
 9. Anonimiškas2017-10-14 12:24

  Pasikliauti reikėtų profesionalių menininkų kūriniais, jų projektais, bet, manau, Vytis būtų tai, kas reprezentuotų visos tautos istoriją ir valią, būtų kažkoks tikras ir tvirtas tautos amžinumo įtvirtinimas, nors sovietmečiu ta aikštė, manau, buvo baisi ir nebuvo joks traukos centras, sukilėlių egzekucijos vieta, ne daugiau... Nors kai kam Vyčio skulptūra atrodo anachronizmas... O ir Gedimino prospektas be kadaise ten augusių įspūdingų medžių atrodo jau praradęs kai kam tą dvasią, kuria alsavo... Vargu ar galiu reikšti savo nuomonę, nes seniai tas sumodernintas miestas atrodo daug svetimesnis, nei kadaise buvęs... Vis dėlto sostinė, kurios atminimas spaudžia ašaras... Mes be Vilniaus nenurimsim... Vilnius vėl priglaus pulkus... Gedimino pilis be medžių, plika... Tas Vilnius, mylimas, didingas, dvasingas senamiestis... nebeprišaukiama... nebesugrąžinama... Tesprendžia tie, kurie juo alsuoja, prisijaukinę sumodernintas jo sienas ir gatves...

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2017-10-14 22:11

  Kažinkavičius teisus.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2017-10-15 19:49

  jei jau statyti, tai tik ne pajuokos objektą, kaip Gediminą prišiktomis kelnėmis ir su totoriškais šarvais, virstantis nuo pstamento. Šiame Vyčio makete kažkoks kaimietis ant arklio / Nes riteris su pilnais šarvais sėda tik ant šarvuoto arklio, riteris ant šalmo turi plunksnas. gerai, kad dar su viena ranka nelaiko dviašmenio kalavijo, kaip harmonizotame kožkokio kolūkiečio standarte. O gal Vytis tai ne riteris)?

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2017-10-24 10:29

  Apgailėtini tie mūsų gausūs pareiškimai dėl kiekvieno atskiro dalyko. Juk tai ne kas kita, kaip tik bailus sutikimas, kad ir toliau priešų statytiniai ramiai sau sėdėtų mūsų valdžios krėsluose...

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item