Kun. Robertas Urbonavičius. Sunkiausias sekmadienis

Kristus pamilo mus  ir atidavė už mus save  kaip atnašą ir kvapią auką Dievui. (Komunijos antifona) Praėjo maždaug 1987 metai n...

Kristus pamilo mus
 ir atidavė už mus save 
kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.
(Komunijos antifona)

Praėjo maždaug 1987 metai nuo tada, kai Viešpats atsakė į fariziejaus iškeltą klausimą „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“, tačiau neatrodo, kad mes išgirdome atsakymą ir pagal jį gyvenome. Rodos, nėra nieko lengviau – mylėti Dievą ir mylėti savo artimą. Jokių taisyklių, normų, paliepimų, draudimų, paraginimų, pamokymų, nurodymų, patarimų. Rodos. Tačiau būtų lengviau, jei Viešpats vietoj šio atsakymo būtų davęs taisykles, normas, paliepimus, draudimus, paraginimus, pamokymus, nurodymus, patarimus. Ar nebūtų gerai, jei Viešpats būtų pasakęs: „svarbiausia yra Įstatyme nesulaužyti taisyklių, o tai padarius – atlikti atgailą“. Viskas aišku ir paprasta. Bet kaip tada su dešimt Dievo įsakymų, o kaip su Bažnyčios įsakymais ir potvarkiais? Vadinasi, jie negalioja? Reikia laikytis šventojo Augustino patarimo – mylėk ir daryk, ką nori? Mūsų Vakarų pasaulis, kuris pasikeitė po 1968 m. kultūrinės revoliucijos, „meilės“ ir „įstatymo“ sąvokas dažniausiai supriešina. Esą meilė reikalauja laisvės, atmeta visas taisykles, o įstatymas yra varžantis ir įpareigojantis. Kur tokia filosofija nuveda, neverta minėti. Apaštalas Paulius moko priešingai: „meilė – įstatymo pilnatvė“, meilė yra kiekvieno įstatymo pagrindas ir tikslas. Kas laikosi įstatymų, tas juk tikrai myli (pagalvokim vien apie kelių eismo taisykles ir kiek žalos atneša jų pažeidimai). 

Dėl nuodėmės reikia taisyklių, tačiau jos turi gimti iš meilės ir padėti augti meilei – kitaip tai bus vien tironiškas bausmių rinkinys. Pats Viešpats sakė: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“ Jei laikysimės tik taisyklių, būsime raidės žmonės, bet ne dvasios. Jei mylėsime ir iš meilės priimsime taisykles, kad mūsų meilė būtų prasminga ir vaisinga, tuomet eisime Kristaus nurodytu keliu.

Viešpatie, maloniai pažvelk į tavo didybei aukojamas dovanas, 
kad visas mūsų tarnavimas teiktų tau didesnę garbę
(Atnašų malda)Susiję

Robertas Urbonavičius 1039590035652099553

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item