Sofija Jūratė Laučiūtė. Laiškas A. Kubiliui dėl kalbos išdavystės

propatria.lt nuotrauka  Skelbiame kalbininkės, dr. Sofijos Jūratės Laučiūtės laišką - atsakymą Andriui Kubiliui. Kaip Tėvynės Sąjungos ...

propatria.lt nuotrauka 
Skelbiame kalbininkės, dr. Sofijos Jūratės Laučiūtės laišką - atsakymą Andriui Kubiliui. Kaip Tėvynės Sąjungos - Lietuvos Krikščionių demokratų partijos narė ji sureagavo į visiems partijos nariams siųstą A. Kubiliaus laišką, kuriame demagogiškai teisinamas jo paties ir kitų TS-LKD frakcijos narių palaikymas antikonstituciniam, tomaševskininkų reikalavimus tenkinančiam Vardų ir Pavardžių rašymo įstatymo projektui. A. Kubiliaus laiške klaidinančiai teigiama, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) pritarė siūlymui vardus ir pavardes nevalstybine kalba rašyti pagrindiniame paso puslapyje. Dėl to neva šis siūlymas neprieštarauja Konstitucijai. Tokio pritarimo kalbos komisija niekada nėra davusi. Priešingai, ji niekaip neišplėtė dar prieš kelis metus numatytų išimčių - Lietuvos pilietybę gavusiems užsieniečiams, jų sutuoktiniams ir vaikams. A. Kubiliaus siūlymas tokią teisę suteikti visiems to norintiems Lietuvos piliečiams (pagal įstatymo formuluotę, visiems, kurie patys arba kurių tėvai turėjo kitos šalies pilietybę) išlieka prieštaraujantis Konstitucijai. Tai, jog A. Kubilius tokiomis atviro melo priemonėmis imasi klaidinti savo partijos narius, liudija valstybinę kalbą ir Konstituciją išdavusios partijos viršūnės susirūpinimą dėl jau dešimtyse partijos skyrių pareikšto nepritarimo tokiai Sąjūdžio ir pačios TS-LKD idealus išduodančios pozicijos. Šiame kontekste natūrali ir suprantama yra ir principinė partijos narės S. J. Laučiūtės reakcija. 

Gerbiamieji,

nesutikau ir nesutiksiu su siūlomu lietuviško raidyno darkymu ir Konstitucijos prievartavimu.

Esu kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė, profesoriaus Vinco Urbučio, parašusio knygą „Lietuvių kalbos išdavystė”, mokinė, ne kartą viešai pasisakiusi prieš šį projektą. Daug kitų kalbininkų spaudoje ir internete kritikavo šį projektą ir iš lingvistinės, ir iš geopolitinės pusės: profesorė Aldona Paulauskienė, Arnoldas Piročkinas, Regina Pranciška Liubertaitė, Aldonas Pupkis, Pranas Kniūkšta, V. Labutis, grupė vyriausių mokslo darbuotojų iš Lietuvių kalbos instituto ir kiti. Tai žmonės, kurie klojo šiandieninės lituanistikos pamatus, iš jų darbų išaugo ne viena karta lituanistų. O kas yra skaitęs sutuoktinių Irenos ir Antano Smetonos darbus? Jie daugiausia žinomi tik iš užimamų administracinių postų, ir pasikliauti jų nuomone – mažų mažiausiai nesolidu.

Jums nė motais tie daugiau kaip šešiasdešimt tūkstančių parašų, reikalaujančių atmesti Jūsų stumiamą projektą. Tarp jų – ne tik eiliniai patriotai, bet ir  tautos šviesuliai.

O kai lietuvių kalbą, jos rašybą, jos konstitucines teises ėmėsi ginti net ne lietuvių tautybės žmonės – kalbininkas Sergėjus Temčinas ar visiems žinomas Lietuvos lenkas Ryšardas Maceikianecas – mums, lietuviams, turėtų būti gėda, kad tarp mūsų klesti tautos ir kalbos išdavikai.

Gerbiamas Andriau, dėl Jūsų nemeilės lietuvių kalbai ir visur demonstruotos  bei demonstruojamos anglomanijos man yra guodęsis Jūsų tėvas, šviesaus atminimo mokslininkas, eruditas Vytautas Kubilius. 

Privalau priminti vieną Alytuje prieš dvylika ar trylika metų vykusį „Į Laisvę fondo” rengtą seminarą-konferenciją, kur vieną posėdį moderavo Jūsų tėvelis, o kitą – aš. būtent Jūsų tėvelio prašymu aš nuo scenos kreipiausi į jus, salėje sėdėjusius politikus, klausdama, ar tikrai prieš kelis mėnesius Kaune vykusiame partinių viršūnėlių pasitarime buvo iškelta idėja (Jūsų tėvo tvirtinimu, tai buvo Jūsų idėja) įvesti Lietuvoje antrą valstybinę kalbą – anglų kalbą. Jūs visi tylėjote, raudoni ir pikti, ir tik mielasis A. Vidžiūnas iš vietos kelis kartus džiugiai pakartojo: „Bet juk neįvedėme! Juk neįvedėme...”.

Aš kelis kartus buvau bepaviešinanti spaudoje šį Jūsų antikonstitucinį, antilietuvišką ketinimą, bet tylėjau – ir iš pagarbos Jūsų tėvo atminimui, ir iš partinio solidarumo. Bet dabar susidarė tokia padėtis, kai „Platonas man draugas, bet tiesa brangesnė”. Todėl tylėti nebegaliu. Jei Jums mielesni lituanistinio išsilavinimo stokojantys ir Konstituciją prievartaujantys socialdemokratai bei liberalai – Jūsų valia. Bet bent jau neprievartaukite bendrapartiečių, tų kurie išaugo iš Sąjūdžio dvasios, kurie  tikėjo kuriantys tautinę Lietuvos valstybę.

Pagarbiai - Jūratė Sofija Laučiūtė

***

Audriaus Kubiliaus laiškas TS-LKD nariams

Mieli bendražygiai, 

Matydamas, kad kai kuriuose partijos skyriuose yra diskutuojama dėl Seime registruotų įstatymų projektų, susijusių su vardų ir pavardžių rašymu asmens dokumentuose, ir neretai tai yra daroma neįsigilinus į konstitucines ir teisines aplinkybes, noriu Jus glaustai informuoti apie partijos programines pozicijas šiuo klausimu bei, svarbiausia, konstitucines ir teisines šio klausimo puses. 

Šį pavasarį remdamiesi mūsų partijos rinkimų programos nuostatomis parengėme Vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projektą. Po juo pasirašė net 70 Seimo narių: nuo Gabrieliaus Landsbergio, Rasos Juknevičienės, Žygimanto Pavilionio (net 19 iš 31 mūsų frakcijos narių) iki Sauliaus Skvernelio ir Viktoro Pranckiečio. 

Seime buvo pradėtas svarstyti šis Vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projektas. Įstatymo projekto tikslas – įgyvendinti Konstitucinio Teismo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) nutarimus, kad tais atvejais, kai lietuvės išteka už užsieniečių ir paima jų pavardes, kuriose yra „w, x, q“, arba kai užsienietis su tokia pavarde tampa Lietuvos piliečiu, jų ir jų vaikų originalios pavardės turi būti rašomos lietuviško paso pirmame puslapyje su visomis „w, x, q“. Tai iš esmės padėtų spręsti tik Lietuvos moterų, ištekėjusių už užsieniečių, kurių pavardėse yra tokios raidės, ir jų vaikų pavardžių rašymo problemas. 

Tačiau kaip jau tampa įprasta mūsų Seime, toks racionalus ir teisiškai pagrįstas siekis sukėlė nepasitenkinimo bangą, kurios aršiausiais priešininkais yra būrys valstiečių-žaliųjų ir kai kurie mūsų partijos Seimo nariai. Jie skleidžia netiesą, jog mūsų, net 70 Seimo narių, įregistruotas įstatymo projektas su tokiais siūlymais yra nekonstitucinis ir primygtinai siūlo Seimui priiminėti savo pateiktą įstatymo projektą, kuriame visas tokias pavardes siūlo rašyti tik antrajame, neoficialiame paso puslapyje. 

Bet esminė tiesa yra visiškai kitokia: agitacija prieš pavardžių su „w, x, q“ rašymą pirmajame paso puslapyje - yra agitacija prieš Konstituciją. Tai yra esmė ir ją turi suprasti visi „w, x, q“ rezistentai tiek valdžioje, tiek ir mūsų partijoje: Konstitucinis Teismas dar 2014 metais išaiškino (http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta37/content), kad Seimas pavardžių rašymo klausimais turi vykdyti VLKK rekomendacijas, o VLKK dar tais pačiais 2014 metais (tai pakartojo ir 2017 metais) nustatė 2 išimtis, kada pirmajame paso puslapyje yra privaloma rašyti pavardes su „w, x, q“: 

„a) užsieniečių, įgijusių Lietuvos Respublikos pilietybę, vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos išduodamuose asmens dokumentuose jų pageidavimu įrašomi lotyniško raidyno rašmenimis pagal dokumento šaltinį – kitos valstybės išduotą asmens dokumentą (remiantis tarptautine praktika diakritiniai ženklai dėl techninių galimybių gali būti neperteikiami); 

b) su užsieniečiu santuoką sudariusio ir jo pavardę paėmusio Lietuvos Respublikos piliečio, taip pat tokių sutuoktinių vaikų pavardės gali būti rašomos lotyniško raidyno rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsieniečio asmens dokumentą.“ (http://www.vlkk.lt/naujienos/ivykiu-kronika/kalbos-komisija-seimui-pateike-isvada-del-dvieju-istatymu-projektu) 

VLKK iškėlė abejonių ar tinkamai yra įstatymo projekte suformuluotas mūsų pasiūlytas principas, kad šios dvi išimtys turi būti taikomos ne tik „į prieki“, bet ir „atgal“, tačiau tai yra grynai juridinės technikos klausimas, kurį nesunku bus suderinti įstatymo projektą nuodugniai nagrinėjant Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete. 

VLKK savo išvadose taip pat aiškiai pasakė, kad šios dvi išimtys turi būti taikomos, rašant pavardes pirmajame paso puslapyje, o ne paso kitų įrašų skyriuje ar kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje, kaip kad siūlo kai kurie mūsų partijos kolegos jų įregistruotame įstatymo projekte: 

„Atsižvelgdama į visuomenės poreikius, VLKK pasiūlė taikyti nurodytas išimtis ir asmens vardą bei pavardę lotyniško raidyno rašmenimis rašyti tose paso ir asmens tapatybės kortelės vietose, kuriose teikiami asmens tapatybę identifikuojantys duomenys, o ne paso kitų įrašų skyriuje ar kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Primintas Konstitucinio Teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimo motyvuojamosios dalies 4 ir 7 punktų nuostatų išaiškinimo“ – jame nurodyta, kad asmens vardo ir pavardės įrašas paso kitų įrašų skyriuje nelietuviškais rašmenimis neturėtų būti prilygintas įrašui apie asmens tapatybę valstybine kalba.“ (VLKK išvada 2017.05.23) 

Seimo Teisės departamentas, išnagrinėjęs abu įstatymo projektus, labai aiškiai pabrėžė, kad įstatymo projektai privalo atitikti VLKK rekomendacijas (Teisės departamento išvada: „Tokios nuostatos neatitinka Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nurodytų oficialių išvadų (į kurias įstatymų leidėjas, anot Konstitucinio Teismo, negali neatsižvelgti)…“) ir, kad siūlymas pavardes su „w, x, q“ rašyti antrajame paso puslapyje tokių rekomendacijų neatitinka. Remiantis šiais argumentais sunku suprasti partijos kolegas, kurie ragina nepaisyti Konstitucinio teismo suformuotos doktrinos. Iki šiol buvome partija, kuri besąlygiškai gerbė valstybės pamatinį dokumentą – Konstituciją, o taip pat ir Konstitucinio teismo pateikiamus išaiškinimus. 

Taip pat sunku suprasti partijos kolegas, kurie ragina neįgyvendinti mūsų partijos programos, kurią prieš Seimo rinkimus patvirtino TS-LKD Taryba ir kurios Tautinių bendrijų politikos skyriuje aiškiai rašoma: 

„5. Raidyno „problemų̨“ konstitucinis sprendimas

Ilgai kurstyta pavardžių̨ raidyno problema turi būti sprendžiama pagal Konstitucinio Teismo ir Valstybinės Kalbos komisijos išaiškinimą̨. Konstitucinis Teismas yra nustatęs, kad tokiais klausimais Kalbos komisijos išaiškinimai yra ypatingos svarbos. Kalbos komisija yra pareiškusi, kad vardus ir pavardes su „w“ lietuviškuose dokumentuose galima rašyti tada, kai asmuo santuokos keliu įgyja pavardę su „w“ arba kai jis tampa Lietuvos piliečiu prieš tai turėdamas pavardę su „w“.“ 

Taigi atrodytų, kad jeigu esame įsipareigoję gerbti Konstituciją, jos pagrindines nuostatas ir mūsų partijos programą, tai šiuo klausimu mums viskas turėtų būti aišku. Tačiau atrodo, kad tiems, kurie kovoja prieš Konstitucinio teismo ir VLKK nutarimus, asmeninė politinė darbotvarkė ir populistiniai politiniai dividendai yra svarbiau nei Konstitucinio teismo suformuluota pavardžių rašymo doktrina ir VLKK išvados dėl dviejų išimčių taikymo pirmajame paso puslapyje. Todėl prarandamas bet koks racionalumas ir žengiama dar toliau: nepavykstant gauti tinkamų VLKK ir Konstitucinio teismo išaiškinimų imamasi kraštutinių priemonių ir dabar bus prievartaujama naujoji, dar tik formuojama VLKK, už kurios sudarymą ir vadovybės paskyrimą yra atsakingas Seimo Švietimo ir mokslo komitetas, kuriam vadovauja radikalusis valstietis-žaliasis Eugenijus Jovaiša. Kaip suprantame iš žiniasklaidos pranešimų, pažiūris į „w, x, q“ komitete yra tapęs svarbiausiu naujų VLKK narių ir komisijos vadovybės atrankos principu. Kalbininko patirtis, akademiniai pasiekimai lituanistikos srityje yra nebesvarbu, svarbu tik viena – ar atitinka E. Jovaišos ir kitų šioje temoje politinius dividendus siekiančių susikrauti politikų požiūrį į „w, x, q“. Grįžtame į senus, „gerus“ laikus, kai sovietinė valdžia mokslui diktuodavo, kokio rezultato reikia, o ne mokslas patardavo valdžiai, kaip reikia spręsti vieną ar kitą problemą. 

Galiausiai, nors šis klausimas tiesiogiai ir nesprendžia klausimų, kuriuos kelia Lietuvos lenkai ir Lenkija, o pirmiausiai sprendžia Lietuvos moterų, ištekėjusių už užsieniečių bei jų vaikų pavardžių problemas, tačiau padarius šį nedidelį žingsnį mes ištiesime ranką mūsų tautinėms bendrijoms. 

Suprasdami, kad Putino agresija prieš Lietuvą yra reali grėsmė, mes turime padaryti viską, kad propagandai labiausiai pažeidžiamos Lietuvos tautinės mažumos jaustųsi mūsų valstybės dalimi. Jei neištiesime jiems rankos – jie nesijaus Lietuvos dalimi ir prokremliško Tomaševskio įtakos Vilniaus regione sumažinti nepavyks. Jeigu spręsime tautinių bendrijų problemas – rezultatą pasieksime. Jei leisime Lietuvos santykius ir toliau veikti istorinėms, dirbtinai sukurtoms trijų raidžių problemoms – gailėsimės, jei tokie menkniekiai kliudys susitarti tada, kai ateis laikas bendriems gynybos veiksmams. 

Šiais vardų ir pavardžių rašymo klausimais, mūsų piliečių teisių klausimais, santykių su Lietuvos lenkais ir Lenkija galime diskutuoti plačiai, išsamiai ir atsakingai, tačiau negalime vieni kitų agituoti pažeisti Konstituciją, agituoti priiminėti įstatymus, kurie pažeistų Konstituciją, arba nepriiminėti įstatymų, kurių priėmimo reikalauja Konstitucinio teismo suformuluota doktrina. Galų gale raginu gerbti ir mūsų partijos programą. 


TS-LKD Politikos komiteto pirmininkas 
Andrius Kubilius

Susiję

Politika 1401607690076441680

Rašyti komentarą

 1. "[prieš keliolika metų] aš nuo scenos kreipiausi į jus, salėje sėdėjusius politikus, klausdama, ar tikrai prieš kelis mėnesius Kaune vykusiame partinių viršūnėlių pasitarime buvo iškelta idėja (Jūsų tėvo tvirtinimu, tai buvo Jūsų idėja) įvesti Lietuvoje antrą valstybinę kalbą – anglų kalbą. Jūs visi tylėjote, raudoni ir pikti"


  Siaubas, konservatorių iškamšos. Mokyklose jau taip ir yra. Pvz., penktokams skiriamos 5 lietuvių k. mokytojo valandos ir 2x3 val. - anglų k.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Apgailėtina, vergiška, pavliko morozovo verta laikysena tų, į kuriuos kadaise buvo sudėtos tautos viltys. O ką šiuo klausimu sako Landsbergis, senasis, žinoma?

  AtsakytiPanaikinti
 3. Atsimenat? :)2017-06-08 15:05

  Bubilius kibys.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Paskaitykit, į kokią situaciją kirilkinai pastatė mūsų valstybę. Pradedam: 1. pagal kokius kriterijus buvo nustatyta, kad ta Lietuvos piliečių grupė, kurios sutuoktinių originalios pavardės su angliškai-lotyniškais WQX yra tinkami įgyvendinti teisę į originalias pavardes, o tie, kurių originalios pavardės su prancūziškais, vokiškais, lenkiškais ir kitais ES šalyse naudojamais lotynų abėcėlės rašmenų variantais Â, Ä, Å, Æ, Ç, Ê, Ë, Ł, Ö, Ø, Ó, Ń, Ś, ß, Ü, Ź - netinkami ir jų teisės lieka suvaržytos? 2. pagal kokius kriterijus buvo nustatyta, kad ta Lietuvos piliečių grupė, kurios sutuoktinių originalios pavardės su angliškai-lotyniškais WQX yra tinkami įgyvendinti teisę į originalias pavardes, o tie, kurių originalios pavardės nelotyniško alfabeto rašmenimis (rusai, baltarusiai, žydai ir t. t.) - netinkami ir jų teisės lieka suvaržytos? Kuo motyvuojama tokia akivaizdi diskriminacija? Tiesa, projekto autoriai jiems numatė erzacinę transliteraciją, kai pavardės jų gimtosios kalbos rašmenimis bus transliteruotos pagal ICAO lotyniškomis raidėmis. Bet tai tik nevykęs bandymas pridengti diskriminacinę projekto potekstę. Ir Konstitucijos 29 straipsnis vis tiek pažeidžiamas. Išvada: latviškas variantas būtų idealus sprendimas. Įpareigodamas pavardes rašyti lietuviškai, suteikia galimybę pridėti pavardę ir nelietuviškais rašmenimis. Bet jau skirtingai nuo diskriminacinio kirilkino projekto, kur išimtis tik pavardėms su WQX, latviškas variantas duoda laisvę ir visoms originalioms raidėms su Â, Ä, Å, Æ, Ç, Ê, Ë, Ł, Ö, Ø, ß, Ü. T. y., ypatingos privilegijos jau ne tik pavardėms su angliškai-lotyniškais rašmenimis (WQX), bet lygiaverčiai traktuojamos ir pavardės su prancūziškai-lotyniškais, vokiškai-lotyniškais, lenkiškai-lotyniškais (Ł,) ir t. t. rašmenimis. Tačiau atsižvelgiant į tuos mūsų piliečius, kurie yra nelotyniško alfabeto vartotojai, visgi idealiausia būtų rašyti pavardes tik valstybine kalba. Nes tik pavardės valstybine kalba užtikrina visų be išimties mūsų piliečių lygias teises ir galimybes. Nėra apmaudo ir diskriminacinio kartėlio.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2017-06-08 16:21

  joo,Kubilius pavarė...Tai kas dabar tikrieji konservatnikai?

  AtsakytiPanaikinti
 7. Kubilius tikrai yra silpno proto ir trumparegis politikas. Žiūrėkit kaip jis interpretuoja šitą VLKK nuostatą dėl asmenvardžių rašymo Lietuvos piliečių asmens dokumentuose:

  "a) užsieniečių, įgijusių Lietuvos Respublikos pilietybę, vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos išduodamuose asmens dokumentuose jų pageidavimu įrašomi lotyniško raidyno rašmenimis pagal dokumento šaltinį – kitos valstybės išduotą asmens dokumentą (remiantis tarptautine praktika diakritiniai ženklai dėl techninių galimybių gali būti neperteikiami)"

  Kubilius šių nuostatą savo laiške komentuoja taip:

  "VLKK iškėlė abejonių ar tinkamai yra įstatymo projekte suformuluotas mūsų pasiūlytas principas, kad šios dvi išimtys turi būti taikomos ne tik „į prieki“, bet ir „atgal“, tačiau tai yra grynai juridinės technikos klausimas, kurį nesunku bus suderinti įstatymo projektą nuodugniai nagrinėjant Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete."

  Kubiliaus minimas jo projekte siūlomas principas taikyti šią VLKK nuostatą "ne tik „į prieki“, bet ir „atgal“" Vilniaus krašto senbuvių atžvilgiu reiškia ne ką kitą, kaip tik pripažinimą, jog Lenkija Vilniaus kraštą praeito amžiaus pradžioje buvo okupavusi teisėtai ir šio krašto užgrobimas nebuvo jokia okupacija - Lenkija tiesiog pasiėmė tai, kas jai priklausė, Lietuva į tą kraštą pretenduoti neturėjo teisių, o Vilniaus krašto gyventojai Lenkijos piliečiais tapo visiškai teisėtai. Todėl šiandien jų palikuonys, vis dar gyvenantys tame krašte, yra užsieniečių vaikaičiai ir jiems dėl to galioja aukščiau paminėta VLKK nuostata.
  Jei Kubilius laikytųsi iki šiol galiojusios Lietuvos politinės nuostatos, kad Vilnius 1920 metais nuo Lietuvos buvo atplėštas neteisėtai, t.y. Vilniaus kraštas Lenkijos buvo okupuotas, tai jis šiandien nelaikytų Vilniaus krašto gyventojų užsieniečių palikuonimis (KUbiliaus bendramintis Lenkijos PiS lyderis Kačynskis taip pat per nesenus rinkimus virkavo, kad Lietuvos lenkai yra tie patys Lenkijos lenkai, tik aplinkybių atskirti nuo savo Tėvynės siena) ir tuo pačiu netektų progos vapėti nesąmonių apie būtinybę laužyti Konstituciją siekiant susitarti su Lenkija tada, kai "ateis laikas bendriems gynybos veiksmams".

  AtsakytiPanaikinti
 8. Ar yra nors viena Rytų Europos valstybė, kuri keičia savo raidyną ir įveda jovalą savo valstybinėje kalboje ir dokumentuose? Aš tokios valstybės nežinau, pvz: vengrai rašo SZ, o taria S, rašo S, o taria Š ir t.t. Lenkų raidynas visiškas jovalas su įstrižais brūkšniais, kirčiais ir t.t., tačiau nieko nekeičia. Tai kokio velnio mūsų Seimūnai su baudžiauninko mentalitetu ir pasivadinę konservatoriais, verčia visą tautą būti vergais ir klausyti kažkieno užgaidų. Velniop vyti tokius seimūnus - reikia kelti apkaltą, nes pažeidžia Konstituciją

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2017-06-09 04:05

  IS tiesu sis Kubiliaus samprotavimas gerokai pritrenke. Pasirodo tereikia rupimos temos svarstyma perkelti I juridini lygmeni ir ten jau galima irodyti beveik viska kas tau patogu uz ka byra geri dividendai ir dar galai zino kas.
  Butent taip ir daro visi genderizmo , globalizmo ir pan. slamsto kurejai ir skelbejai!
  Toks "racionalus ir teisiskas" mastymas manau turetu buti visuomenes ivertintas. Ir , tiesa sakant , jis jau pastebimas.
  O kalbant apie toki 'racionaluma ' dar tiksliau , mano supratimu , jis pavojingai priartejo prie sniecku ir burokeviciu mastysenos.
  Noretusi tiketis kad as klystu.


  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2017-06-09 22:39

  Lietuviškas raidynas įtvirtintas Lietuvos Konstitucijoje. Straipsnio Autorė teisi.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2017-06-09 23:05

  belieka tą kabylių paskelbti naujuoju Lietuvos akademinio lygio juokdariu lituanistikos srityje.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Galima būtų - bet bėda ta, kad tokie net juokdariui gėdą darantys nusišnekėjimai ne tik yra palaikomi valdžios institucijų lygyje, bet netgi atsiranda taip pat nusišnekančių "didžiū lituanistū" (pvz. visokios smetonos), kurie skelbiami rimtais lituanistais - ir net mokyklinius vadovėlius rašo. O jei dar prisiminsime visokius ne menkiau nusišnekančius "istorikus" (bumblowskius, nykrzentaiczius ir pan.), kurie didžiais specialistais pristatomi ir iš masinės dezinformacijos priemonių antilietuvišką propagandą pila...
   Kažkas mūsų valstybėje TIKRAI blogai - ir kaip reikiant.

   Panaikinti
 12. Anonimiškas2017-06-11 23:04

  Reikia pasiųsti tuos trijų raidžių demagogus (kodėl W,X,Q???) vieną kartą ant trijų raidžių - tik rusiškų...

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item