Seime - siūlymas LKP įvardyti nusikalstama organizacija

propatria.lt nuotrauka  Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narių Audroniaus Ažubalio ir Lauryno Kasčiūno i...

propatria.lt nuotrauka 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narių Audroniaus Ažubalio ir Lauryno Kasčiūno iniciatyva pateiktas rezoliucijos projektas, kuriuo siekiama Lietuvos komunistų partiją (LKP) įvardinti nusikalstama organizacija.

Sovietinės okupacijos laikotarpių 1940–1941 ir 1944–1990 m. Lietuvos komunistų partija buvo sudėtinė Sovietų Sąjungos Komunistų partijos dalis ir atliko pagrindinį vaidmenį Lietuvoje įtvirtinant diktatūrą bei represinį režimą, todėl yra atsakinga už okupacijos metu padarytą žalą ir nusikaltimus.

Paradoksalu, kad nors 1998 m. Seime buvo priimtas įstatymas, kuriuo sovietinės valdžios jėgos ir saugumo struktūros (NKVD, NKGB, MGB, KGB) buvo pripažintos nusikalstamomis organizacijomis, vykdžiusiomis genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą okupuotoje Lietuvos Respublika, pagrindinis okupacinės valdžios organas LKP tokio įvertinimo nesulaukia iki šiol.

„Toks skaudaus ir sudėtingo Lietuvos istorijos etapo nenuoseklus vertinimas yra viena iš istorinės atminties politikos trūkumo šalyje pasekmių, leidžiantis įvairiems okupaciniu laikotarpiu LKP ir jos struktūros veikloje aktyviai dalyvavusiems veikėjams šiandien kalbėti, jog „ir tada dirbome Lietuvai“ ar „istoriją palikime istorikams“. Todėl šia rezoliucija, kuri teikiama pakartotinai, siekiame ištaisyti šią iki šiol egzistuojančią istorinio vertinimo spragą ir pagrindinę okupacinį represinį režimą kontroliavusią organizaciją įvardinti nusikalstama struktūra“, – rezoliucijos projekto parengimo motyvus aiškina vienas iš dokumento rengėjų, konservatorius A. Ažubalis.

„Panašaus pobūdžio nacių įvykdyti nusikaltimai tarptautinės bendruomenės buvo teisiškai įvertinti Niurnbergo Tribunolo, kur ir pati nacionalsocialistų partija buvo pripažinta nusikalstama organizacija. Tai tapo vienu pagrindinių pokario Europos istorinės atminties naratyvų. Deja, tačiau iki šiol Europoje sovietinių nusikaltimų vertinimas nesusilaukia lygiaverčio ir atitinkamo įvertinimo, o ir sovietinį, ir nacistinį terorą patyrusių Vidurio ir Rytų Europos valstybių istorinė atmintis gerokai skiriasi nuo tik nacistinį režimą išgyvenusių Vakarų Europos šalių. Todėl, siekdami bendro istorinio raudonojo teroro vertinimo, turime padaryti viską, kad pirmiausia patys sau išdrįstume aukščiausiu lygiu įvardinti daiktus tikrais vardais“, – apie poreikį įvertinti nusikalstamą LKP veiklą kalbėjo kitas rezoliucijos projekto rengėjas, konservatorius L. Kasčiūnas.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad ja yra sprendžiama LKP kaip juridinio asmens nusikalstamos veiklos vertinimo problema, o konkrečių asmenų, vykdžiusių ar dalyvavusių vykdant okupacinio režimo nusikaltimus, baudžiamosios atsakomybės klausimas yra sprendžiamas šiuo metu galiojančiais, baudžiamąją atsakomybę realizuojančiais įstatymais.

Šis rezoliucijos projektas, atsiliepiant į Lietuvos patriotinių nevyriausybinių organizacijų kvietimą, Seime buvo įregistruotas dar praėjusią kadenciją, tačiau socialdemokratų frakcijos atstovų Seime pastangomis projektas buvo atmestas ir išimtas iš darbotvarkės jo net nesvarsčius. Projekto rengėjai, pakartotinai teigdami rezoliuciją svarstyti Seimui, tikisi, kad naujos kadencijos sudėtis suteikia unikalų šansą žengti šį istoriškai svarbų žingsnį.


Susiję

Istorijos politika 1135717088285637567

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2017-06-22 10:46

  Šlykščiai dvelkia nekrofilija...

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2017-06-22 11:11

  TAi akivaizdus pavyzdys kokie idiotiški įstatymai priimami kai žmonės gavę valdžią, pamiršta sveiką protą ir atsakomybę, o bet kokia kaina siekia prastumti savo įsitikinimus ir jiems reikalingą politiką ir kuo labiau apmulkinti žmones bei zombinti savo elektoratą, kad šis nepamirštų, kad mūsų tėvai ir seneliai, kuris mus gimdė ir augino buvo "baisūs sovietai, kurie Lietuvą engė".
  Tolesnė šio įstatymo loginė seka, tai visi buve LKP nariai turi būti nušalinti nuo valdžios ir atsakyti už savo veiklos valdžioje rezultatus. Tada iš konservų partijos gretos praretėtų kaip reikiant.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2017-06-22 12:55

  Konservatoriai visada buvo griovėjai ir žmonių kiršintojai, tai ir toliau kurpia pasiūlymus dėl kurių valstybėje niekas nepagerės. Tiesiog kitaip nemoka. Ir visą tai daro už mokesčių mokėtojų pinigus.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Bet ir aktyvūs tie kompartijos gynėjai. :)

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2017-06-22 14:41

  Branguti, kuo gi pats skiriesi nuo komunistų, kuriems dėl jų pačių idijotizmo buvo visada kalti prieš juos buvę buržujai? Dabar gi tokiems, kaip tamsta, dėl visko kalti prieš jus buvę komunistai. Juk principe, jūsų esmė ta pati taip ir liko komunistinė: kaltinti, griauti, vėl ir vėl kaltinti... tuos, kurių jau seniai nebėra. Kad griauti, proto nereikia, o sugriovus, vis vien kažkas, kažką pastatys.., ir taip be galo, manote, kad turėsite visada, ką griauti. Klystate, - būsite pastatyti į prideramą vietą, bolševikai įsisukę į davatkų kailius.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Idėja pasmerkti komunistus yra gera, tačiau daryti reik kitaip nei Ažubalis. Jo vietoje aš siekčiau kad būtų priimtas įstatymas, įvardijantis TSKP nusikalstama organizacija, o visus jos narius – prastos reputacijos žmonėmis. Ne kas kitas o būtent TSKP organizavo Lietuvos okupaciją ir lietuvių trėmimus su visu iš to išplaukiančiu krauju ir kančiomis. Ne LKP, o TSKP. Ne Lietuvos komunistai sumanė okupuoti Lietuvą 1940 m., o Maskvos. Mano supratimu Lietuvos Komunistų partija egzistavo nuo 1918 iki 1940 birželio, vėliau nuo 1989 gruodį įvykusio suvažiavimo iki 2001.01.27, kai susijungė su LSDP. Akcentuoju: LTSR laikais 1940.VI - 1989.XII nebuvo LKP. Atsiverskite gūdaus sovietmečio parteico bilietą, pvz. 1974 metų – ką matome? – puslapio vidury didelėm raidėm dviem kalbomis parašyta: TARYBŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PARTIJA. Verskim lapą – kairėj pusėj apačioj matom nuotrauką, ant jos kampo ANTSPAUDAS – kas jo centre? Didelėm rusiškom raidėm – KPSS, t.y. Komunističeskaja Partija Sovetskovo Sojuza. Mus klaidina tai, kad okupacijos metais dokumentuose santrumpa LKP buvo naudojama kalbant apie Lietuvos TSKP narius, bet juridiškai jokios LKP nebuvo. Palikime ramybėje Smetonos laikų LKP, palikime ramybėje 1989.XII atsikūrusią LKP (po metų persivadinusią į LDDP), bet TSKP – pasmerkime, įstatymu įvardiję ją kaip nusikalstamą organizaciją - to reiklauja teisingumas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-06-24 19:00

   Jeigu tėvas žulikas ir sūnus žulikas tai pasmerkim tėvą o sūnus tai nekaltas?

   Panaikinti
  2. Šiuo atveju yra kitaip.
   Sūnus - KGB - valstybiniu lygiu pripažintas žuliku,
   o tėvas - TSKP - dar ne.

   Panaikinti
  3. Nenorėčiau sutikti: komuniagas "palikti ramybėje" būtų didelė klaida, nes jie visais laikais buvo nepriklausomos Lietuvos valstybės priešai. Nusišvilpt, kaip konkrečiai kompartija vadinosi - ar Smetonos Lietuvos, ar sovietų, ar dar kaip nors - tai buvo nusikalstama organizacija, besivadovaujanti nusikalstama ideologija.
   P.S. Vatnikai, nustokite panikuoti - niekas jūsų į cypę dėl to nesodins (o vertėtų, šiaip jau ;)).

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2017-06-25 22:29

   Pikc, juk taip Jūs dabar reikalaujate kraujo. Komuniagos jau praėję aklos neapykantos periodą ir dabar nėra tiek pavojingi, o Jūs - dabar klimpstate į keršto liūną. Ne šiaip sau gi skelbiama nusikaltėliais, o kad įgauti pretekstą ne tik sodinti, bet ir žudyti. Ir ne buvusius, kurie nebuvo šventieji, bet dabartinius, kurie tik jūsų fantazijose yra tokie pat blogi. Praktiškai, tai jūs esate dabar tokie, kokiais kitus laikote.
   Trumparegiai Jūs visi teisėjai. Ir tas jums atsirūgs labiau, nei buvusiems komuniagoms, nes jūs turite galimybę pasimokyti iš jų klaidų, bet suprasti to nenorite.

   Panaikinti
  5. Dėl ideologijos aš komunistų nesmerkiu, smerkiu dėl nusikaltimo – kolaboravimo – BK 120str. Kolaboravimas įmanomas tik okupacijos ir aneksijos metu. Nekalbėkim apie komunistų KLAIDAS – klaida yra niekis. BK kalba apie NUSIKALTIMĄ.

   Panaikinti
  6. "Anonimiškas" vatnike - gi sakiau nepanikuoti. :D
   "T0mas J." - ir vėl negaliu visiškai pritarti - gi komuniagos savo nusikaltimus darė būtent dėl to, kad vadovavosi šita ideologija, o ne šiaip sau. Buvo daugybė žmonių, "partiniais" tapusių dėl įvairiausių neideologinių priežasčių - spaudimo, karjeros, bijodami išsiskirti ir pan. Jiems ideologija buvo "dzin". Su "idėjiniais" gi situacija visiškai kita - jie kolaboravo iš įsitikinimų, ir partinis bilietas jiems buvo toli gražu ne tik priemonė kitiems tikslams pasiekti. Taigi, būtent ideologija ir yra "blogio šaknys" - ir būtent dėl jos komunistus reikia smerkti.

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2017-06-26 08:33

   ""Anonimiškas" vatnike - gi sakiau nepanikuoti."
   - Pikc, tuščia iš Jūsų raminimo. Niekam jūsų naivi nuomonė nebus įdomi. Ne dėl ramybės konservatoriai ieško preteksto kaltinimams. Jiems tas reikalinga, kad susidoroti su dabartiniais konkurentais. Ir kai konkurentų argumentai pasirodys nepaneigiami, tada konkurentams bus priklijuotos komuniagų etiketės ir liesis kraujas laisvai... Patirtis aiškiai rodo, kad tokių teisuolių kaip Jūs pritarimu bet kokiems smerkimams pragaras kuriamas Žemėje.

   Panaikinti
  8. Pirmiausia, turiu atsiprašyti dėl savo tono - būsiu per daug pasikarščiavęs. Tiesiog sunku suprasti žmones, jaučiančius palankumą okupantams, pražudžiusiems daugybę lietuvių - ir dar daugiau likimų suluošinusiems. O kur dar žmonių "zombinimas" nuo mažų dienų? Todėl kartais pyktis suima, bolševikų apologetus išgirdus - ypač tokius kiaurus vatnikus kaip, pvz. 2017-06-22 14:41.
   O nerimauti vis tiek nematau pagrindo. ir štai dėl ko: pirmiausia, "Rezoliucijoje pabrėžiama, kad ja yra sprendžiama LKP kaip juridinio asmens nusikalstamos veiklos vertinimo problema, o konkrečių asmenų, vykdžiusių ar dalyvavusių vykdant okupacinio režimo nusikaltimus, baudžiamosios atsakomybės klausimas yra sprendžiamas šiuo metu galiojančiais, baudžiamąją atsakomybę realizuojančiais įstatymais." Čia esminė teksto vieta, į kurią reiktų įsiskaityti. Antra, libkonai savo narių biografijose pasikapstę irgi ne vieną buvusį komunistą, manau, atrastų, tad tikrai nesiplėšys. Trečia, "raganų medžioklei" jiems pilnai pakanka "rusū agentū", "netolerantiškū" bei "Šv. Eurosajūzo" kritikų (kurie, aišku, irgi rusū agentaj). Pensininkus kratyti vien dėl buvusios narystės kompartijoje neapsimoka nei politiškai, nei finansiškai.

   Panaikinti
 7. T0mas J. -> Pikc2017-06-26 19:00

  Ideologija yra pažiūros. Visos pažiūros turi teisę egzistuoti, aš už žodžio laisvę. Tik bolševikai sodino žmones į kalėjimą dėl įsitikinimų - tu to niekada nedaryk. O štai nusikaltimai - netoleruotini, už nusikaltimus reikia bausti. Komunistų ideologijoje nieko bloga nematau. Su išnaudotojais reikia kovoti - aš išnaudotojus lyginu su vagimis. Nesutinku kad blogio šaknys yra ideologija - iš ĮSITIKINIMŲ kolaboravo mažuma - Burokevičius, Jarmalavičius ir dar keli. O visai kiti 200 tūkstančių Lietuvoje į TSKP stojo ne dėl įsitikinimų, ne dėl ideologijos.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ideologija yra šis tas daugiau, negu vien pažiūros. Ir, atleiskite, sakyti "Komunistų ideologijoje nieko bloga nematau", kai būtent ta ideologija remiantis išžudyta šimtai milijonų žmonių... Tikiuosi, pats suprantate, KAIP tai skamba. ;)
   Ir dar - komuniagų veikla Lietuvoje ne nuo Burokevičiaus&Co. prasidėjo. Ir didžiausi, entuziastingiausi nusikaltėliai buvo būtent "idėjiniai". Aš jau sakiau, kad suprantu, jog vėlesniais laikais į kompartiją daug kas stojo ne iš įsitikinimų - bet tai nekeičia fakto, kad pati organizacija dėl savo tikslų ir ideologijos buvo nusikalstama. Kitaip tariant, jeigu žmogus tampa nusikalstamos organizacijos nariu bet nevykdo nusikalstamos veiklos - tai galime kalbėti apie to žmogaus, o ne pačios organizacijos nekaltumą.

   Panaikinti
  2. T0mas J. -> Pikc2017-06-26 20:10

   Malonu, kad mes vieningi dėl to, kad TSKP reikia pripažinti nusikalstama organizacija. O dėl kitų dalykų galim ir pasiginčyti. Pvz., man neaiškus tamstos sakymas, kad "komuniagų veikla Lietuvoje ne nuo Burokevičiaus&Co. prasidėjo". - Reikšminga komunistų veikla Lietuvoje prasidėjo nuo okupacijos 1940 m., paskui keli metai vokiečių valdymo, o jau 1946 m. Burokevičius buvo TSKP narys. / Tamsta sakai, kad "būtent ta ideologija remiantis išžudyta šimtai milijonų žmonių" - TA - tai komunistų ideologija. Kiek esu su ja susipažinęs, žudyti ji leido tik didžiausius išnaudotojus, o tokių nebuvo kaip pats sakai MILIJONAI ŽMONIŲ. Bet galbūt tamsta žinai tokių TSKP ideologijos kūrinių su konkrečiais teiginiais, kuriais remiantis buvo nužudyta milijonai žmonių? Tokiu atveju būčiau didžiai dėkingas, jei praplėstum mano akiratį juos pacituodamas. Neturiu daug vilties, kad taip gaiši laiką dėl manęs, bet.. paprašyti visada galima - o gal pavyks?..

   Panaikinti
  3. Bandom ironizuoti? ;) Ką gi - ir aš paironizuosiu: reiškia, pagal tamstos nuostatas, yra du variantai: arba tie milijonai (>100) išžudytų žmonių buvo "didžiausi išnaudotojai", arba juos visai ne komunistiniai režimai žudė. Nužudytiems lietuviams, suprantama, tie patys kriterijai galioja. Ryškiai visi išnaudotojai buvo, bjaurybės - ne kitaip. Gerai, kad atėję komunistai "darbo liaudį" nuo jų "išvadavo", ne? ;)
   Dėl tamstos "prašymo" - be abejo, visiems puikiai žinoma, kad komuniagos visais laikais itin atvirai ir sąžiningai dėstė savo tikslus ir aptarinėjo savo veiklos rezultatus. Pagal analogiją - Šiaurės Korėjoje yra demokratija. Jei manote priešingai - malonėkite pateikti įrodymų iš jų ideologų "kūrinių", kuriuose būtų patvirtinta tamstos nuomonė. Aha, nerašo, kad diktatūra? Reiškia - vis dėlto demokratija. ;) Suprantama, visi komunistinių diktatūrų (o kitokių ir nebūna) įvykdyti nusikaltimai nesiskaito - kas tie faktai prieš TIKĖJIMĄ? :)
   Dėl "reikšmingos komunistų veiklos Lietuvoje" - na, kadangi komunistų iki sovietų okupacijos nebuvo ir jie jokios veiklos nevykdė... Ryškiai sovietai jų "pribūrė" per vieną naktį. ;)

   Panaikinti
 8. T0mas J. -> Pikcui Kažinkavičiui2017-06-26 22:56

  Tamstos spėjimas, kad aš bandau ironizuoti – neteisingas. Mano klausimas buvo nuoširdus; aš paprašiau – man nepavyko, į mano klausimą neatsakei.
  Kalbėti apie ideologiją aš nemėgstu, tai tu apie ją ėmei kalbėti ir verti tai daryti ir mane. Prie partijos ideologijos aš priskiriu tik tai, kas rašoma jos programoje ar partijos lyderių rašytiniuose kūriniuose. Partijos darbai – kita kalba. Partijos darbų nevadinu ideologija, vadinu darbais. Imkim pavyzdį – šių dienų LSDP – pagal programą (t.y. pagal ideologiją) – kairioji partija, darbo žmonių gynėja, o pagal darbus, nuveiktus turint rankose valdžią – turtuolių tarnai, darbo žmonių priešai. Tačiau ar galima sakyti, kad LSDP ideologija yra TARNAVIMAS BANKAMS? Ne.
  Okupavus Lietuvą tūkstančiai žmonių stojo į okupanto partiją – į TSKP (pagrindinė okupanto organizacinė jėga) ir tapo kolaborantais, t.y. nusikaltėliais. Nusikaltėlių pagal partiškumą neskirstau – nusikaltėlis yra nusikaltėlis ir jo partiškumas manęs nedomina. Vienetai buvo tokių, kurie į TSKP stojo dėl ideologijos, dauguma stojo nes buvo konformistai, stojo dėl savo silpnumo, dėl gardaus valgio šaukšto, dėl savo kolaborantiškos prigimties. Partijos ideologija čia visai ne prie ko. TSKP reikia įstatymu paskelbti nusikaltama, t.y. PASMERKTI, bet ne dėl partijos ideologijos, o dėl nusikalstamų darbų, pirmiausia dėl Lietuvos okupacijos ir lietuvių trėmimų organizavimo.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Man atrodo, aš gana akivaizdžiai parodžiau, kiek tokie klausimai verti (žr. pavyzdį su Šiaurės Korėja). Kadangi tamsta laikotės pozicijos, kad jei partijos ideologai apie tai nerašo - reiškia, tai neegzistuoja, ir atvirkščiai - ką jie rašo, tai taip ir yra, diskusija tampa mažai prasminga. Žinant, kad tam tikros ideologijos vardu daromi nusikaltimai, pareikšti, jog ta ideologija yra nieko dėta - geriausiu atveju šališkumas, blogiausiu - tyčinė demagogija su fanatizmo elementais. Tokiems "įtikėjusiems" jokie faktai "negroja" - "če nesiskaito!", ir taškas.
   Dar vienas dalykas: širma žiopliems naivuoliams kvailinti NĖRA ideologija - tai tik širma, ne daugiau. Na, arba reiktų pripažinti, kad, pvz. pederastijos plėtros aktyvistų ideologija yra pakantumo skatinimas ir žmogus teisių gynimas, o genderistų ideologija - moterų apsauga nuo smurto - nes juk jie taip sako! Ir tada galima aiškinti, kad, girdi, tolerastija ir genderizmas - visiškai geros ideologijos, tiesiog kai kurie jų šalininkai "truputį ne taip" elgiasi, tad galim pasmerkti kokią nors tolerastų organizaciją, bet jos atstovaujamą ideologiją palikim ramybėje - viskas su ja tvarkoj (ne negi jie apie save meluotų?). :)
   P.S. Kai pagalvoji, Adolis apsikvailino su savo sąžiningumu - būtų ne rašęs, ką galvoja ir ką ketina daryti, o primėtęs skambių melagingų lozungų - žiū, ir būtų atsiradę veikėjų, aiškinančių, kad jo, vokiečių nusikaltimai buvo blogai, reiktų pasmerkti - bet juk "Partijos ideologija čia visai ne prie ko". :)

   Panaikinti
  2. T0mas J. -> Pikc2017-06-27 16:08

   Tamsta esi nenuoširdus ir netikslus, sakydamas apie mane „tamsta laikotės pozicijos, kad jei partijos ideologai ... ką jie rašo, tai taip ir yra“.
   Juk aiškiai išsireiškiau:
   „šių dienų LSDP – pagal programą (t.y. pagal ideologiją) – kairioji partija, darbo žmonių gynėja, o pagal darbus, nuveiktus turint rankose valdžią – turtuolių tarnai, darbo žmonių priešai. Tačiau ar galima sakyti, kad LSDP ideologija yra TARNAVIMAS BANKAMS? Ne.“
   LSDP ideologai deklaruoja kad jų partija yra kairioji, bet aš visada pabrėžiu, kad pagal darbus LSDP yra turtuolių tarnai.
   Jei Adolis nieko nebūtų rašęs (ir sakęs viešų kalbų) – jo partija ideologijos ir neturėtų.
   Bet partijos darbai niekur nedingtų – ir partija vistiek būtų buvus pasmerkta.
   Adolio rašiniai niekam nekenkia – jie ir dabar Europoje tiražuojami (ar tik ne Vokietijoje?) – hitlerizmą pasaulis smerkia dėl DARBŲ ne dėl ideologijos. Nereikia demonizuoti ir kriminalizuoti ideologijos, nes tai yra nuodėmė prieš žodžio laisvę.

   Panaikinti
 9. Na, va, kaip tavariščiai susirinkę gražiai sutarė. Vienžo, komunizmas gėris, o kad jis milijonus žmonių išgalabijo - tai "če nesiskaito!" ir niekaip nesusiję. Tikrai-tikrai. Čia šiaip, atskiri atvejai, nežinia iš kur išlindę. :D
  Reiktų darsyk pabandyt komunizmą įvest - nu, kad daba tai jau tikrai būtų. O jeigu rezultatas vėl bus lavonų kalnai (kaip VISAIS atvejais buvo) - tai irgi nesiskaitys. Nes ideologija čia "savsiem ni pri čiom". :)
  P.S. Kad būtų aiškesnis komuniagų simpatikų demagogijos absurdiškumas, užtenka iškelti visiškai paprastą klausimą: jeigu nusikaltimai buvo tiesioginė ideologijos įsigalėjimo pasekmė - kiek kiauram reikia būti, kad vis tiek užsispyręs aiškintum, jog ideologija yra "visiškai niekuo dėta"? O jei dar primityviau: ar būtų buvę komunistinio režimo nusikaltimai be komunistinės ideologijos įsigalėjimo (kaip ir nacistinio režimo nusikaltimai - be nacistinės ideologijos)?

  AtsakytiPanaikinti
 10. T0mas J. -> Pikc2017-06-29 16:44

  Mano nuomone, kad nusikaltėlis darytų nusikaltimus - jam nebūtina kažkokia ideologija remtis. Aš Lietuvoje nepažinau tokios komunistinės ideologijos, kuri lieptų okupuoti, žudyti milijonais. Bet aš žinau, kad TSKP tai darė, todėl TSKP smerkiu ir niekada nebuvau spaliukas, pionierius, komjaunuolis anei komunistas, nors okupacijos metais man tai sudarė nemenkų sunkumų. Jei tamsta įsitikinęs, kad masiškai žudyti vertė KOMUNISTINĖ IDEOLOGIJA - nurodyk man prašau, kurie rašytiniai šaltiniai tai įrodo (jei tokių yra), pacituok vietas, kur jie ragina žudyti MILIJONUS. Ir tada aš žinosiu, kad TSKP nusikaltimai - iššaukti būtent ideologijos.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Adolis savo knygoje irgi nekalbėjo apie milijonų žudymą - reiškia, vokiečių nusikaltimai su ideologija nieko bendro neturi. O komunizmas, be abejo, buvo tik apie rūpestį vargšu proletariatu - lavonai išvis nežinia iš kur atsirado. Na, o jeigu koks Leninas apie žudymą rašė (pvz. http://www.pravmir.ru/ekstremizm-v-rabotax-lenina-obrashhenie-istorika-vladimira-lavrova-v-sledstvennyj-komitet/) - tai če nesiskaito! Sunku su tas vatiniais fanatikais. :)

   Panaikinti
 11. Beveik pranašystė... - pikdosi:2017-07-01 11:09

  Anonimiškas
  2017-06-26 08:33: "Ne dėl ramybės konservatoriai ieško preteksto kaltinimams. Jiems tas reikalinga, kad susidoroti su dabartiniais konkurentais. Ir kai konkurentų argumentai pasirodys nepaneigiami, tada konkurentams bus priklijuotos komuniagų etiketės ir liesis kraujas laisvai..."

  - Tik kol kas, pradžiai, trinami komentarai su "netinkamais" argumentais.., kad tiesa akių nebadytų.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Pastarasis įrašas yra teisingas, matau kad "kažkas" tikrai ištrynė mano oponento "ale" vieną įrašą. Jį atstatyti aš galiu, todėl taip ir darau, nesvarbu kad po savo vardu (kitaip gali tik svetainės savininkai).
  __________
  ale, 2017-06-28 23:16
  "Okupavus Lietuvą tūkstančiai žmonių stojo į okupanto partiją – į TSKP (pagrindinė okupanto organizacinė jėga) ir tapo kolaborantais, t.y. nusikaltėliais. Nusikaltėlių pagal partiškumą neskirstau – nusikaltėlis yra nusikaltėlis... Vienetai buvo tokių, kurie į TSKP stojo dėl ideologijos, dauguma stojo nes buvo konformistai, stojo dėl savo silpnumo, dėl gardaus valgio šaukšto, dėl savo kolaborantiškos prigimties. Partijos ideologija čia visai ne prie ko."

  - Negalima išmesti iš domės tų, kurie giliai jausdami atsakomybę už savo Tėvynę ir tautą, į tą "š" stojo, kad tik taip matė galimybę užimti tam tikrus postus, tik kuriuose būnant buvo įmanoma bent kažką ženklesnio nuveikti Tėvynės labui.

  "TSKP reikia įstatymu paskelbti nusikaltama, t.y. PASMERKTI, bet ne dėl partijos ideologijos, o dėl nusikalstamų darbų, pirmiausia dėl Lietuvos okupacijos ir lietuvių trėmimų organizavimo."

  - Neprasižengiant su sveiku protu to daryti negalima. Juk negalima išmesti iš domės ir tų, kuriuos į LKP (TSKP) infiltruodavo pačiai TSKP priešiškos jėgos, kad tokiu pat principu, - kaip Tėvynei ištikimieji, bet jau atvirkščiai veikdami - partijos veiklą organizuotų neatitinkančia partijos ideologijos linkme. Paskelbdami LKP nusikalstama, taip mes nuplautume tikruosius nusikaltimų organizatorius įvykdytus TSKP vardu.

  „šių dienų LSDP – pagal programą (t.y. pagal ideologiją) – kairioji partija, darbo žmonių gynėja, o pagal darbus, nuveiktus turint rankose valdžią – turtuolių tarnai, darbo žmonių priešai. Tačiau ar galima sakyti, kad LSDP ideologija yra TARNAVIMAS BANKAMS? Ne.“
  - Akivaizdu, kad LSDP ir ne tik LSDP gretose darbuojasi svetimiems įsipareigoję. Šiais laikais sukčių nuo atsakomybės išlaisvintame pasaulyje patekimą į valdžios struktūras absoliučiai įtakoja taip vadinamos nepriklausomos medijos. Raskite bent vieną gudročių, kuris sugebėtų įrodyti, jog dabartinės VISOS masinio informavimo priemonės iš tikrųjų nuo nieko taip jau ir nepriklauso. Taigi... O kokie (valdžių formavimo plotmėj) horizontai platūs yra bankinei sistemai, kuri gali generuoti sau bei skolinti bet kam? Ar gi šios globalios sistemos valdytojai gali atsispirti pagundoms papirkinėti jau patekusius į bet kurių valdžių struktūras lengvabūdžius neišmanėlius, kurie patys iš savęs jokios iniciatyvos neturėdami, mielai linkę naudotis užsienio konsultantų "paslaugomis". Taigi, tokie apuokai, kokioje partijoje bebūtų, su perdėm pabrėžtinu entuziazmu darys tai, ką jiems pašnibždės juos lesinantys "pažangos" šaltiniai. O apie partijos ideologiją jų net neklauskite. Kam jiems tai? - Tai ir turime totaliai kiaurą situaciją, kada ideologija - saviems mulkinti, darbai - svetimų naudai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ačiū, Tomai. Matau, esate garbingas žmogus, - vardan teisingumo nebijote būti atmestas "savų". O iš esmės vertinant dalykus, akivaizdu, - tie "savi" ir yra Lietuvai nedraugiškų jėgų infiltruoti parsidavėliai į mūsų bet kurias valdžios struktūras, arba tiesiog sava intencija nesugebantys prasmingai veikti, todėl linkę bet kada pasinaudoti svetimų "konsultacijomis".

   Panaikinti
 13. Na, va - manau, jau galima gana nesunkiai įžvelgti "vatnikų psichologijos" ypatybes, o kad būtų įdomiau, susumuokim esminius vatnikų "logikos" teiginius:
  1. Komunistų partijos nusikaltimai, daryti komunizmo vardan, su komunizmu niekaip nesusiję.
  2. Komunistų partija iš esmės gera, nes komuniagomis buvo tampama, kad tik tėvynei (sovietinei - bet nesvarbu :)) naudos būtų.
  3. Komunistų partijos nusikaltimai iš tikrųjų yra komunistų partijos priešų nusikaltimai, padaryti siekiant diskredituoti iš esmės gerą (žr. 2-ą punktą) partiją.
  4. Egzistuoja pasaulinis sąmokslas - ir tie sąmokslininkai viską kontroliuoja.
  5. Libkonai ruošiasi skersti vatnikus, o tokių jų kėslų įrodymas - vatnikų kliedesių trynimas su libkonais nesusijusiame puslapyje.
  Reik pasakyt - įspūdinga! :D:D:D

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-07-02 22:38

   Tamsta Pikc, Jūs esate neteisus iš esmės. - Pats "nežinote, ką darote". Jūsų taktika gali būti naudinga tik artistams/liberastams. Žinoma, ir tiems, kurie manipuliuoja jais.., o ir visoms kitoms panašios pakraipos "partijoms", kurios tėra žaisliukai tų pačių machinatorių rankose. Ir galite per daug nesistengti, norimo poveikio Jums nepavyks padaryti.

   Panaikinti
 14. T0mas J. -> Pikc2017-07-02 22:56

  Aš tamstą VI.26 d. prašiau – „galbūt tamsta žinai tokių TSKP ideologijos kūrinių su konkrečiais teiginiais, kuriais remiantis buvo nužudyta milijonai žmonių? Tokiu atveju būčiau didžiai dėkingas, jei praplėstum mano akiratį juos pacituodamas.“
  Tu man davei puikią nuorodą - pravmir.ru/ekstremizm-v-rabotax-lenina-obrashhenie-istorika-vladimira-lavrova-v-sledstvennyj-komitet/. Išstudijavęs ten esančią informaciją aš tikrai praplėčiau akiratį ir įsitikinau, jog Rusijos Komunistų partijos vadovas tikrai ragino žudyti (naikinti, sušaudyti) milijonus žmonių: carizmą, inteligentiją, šventikus, buožes, baltagvardiečius, prostitutes, sąmokslininkus ir abejojančius, kazokus, užsieniečius.
  Tokiu būdu tu mane įtikinai, kad ir TSKP ideologija, ne tik darbai – yra nusikalstama. Ačiū tau.
  Ir toliau lieku prie savo įstikinimo, kad siekis LKP įvardinti nusikalstama organizacija – yra klaida. Reikia ne LKP, o TSKP įvardinti nusikalstama, kad pasmerkiant neliktų už borto tie, kas organizavo Lietuvos okupaciją ir lietuvių masinius trėmimus. Ir tai daryti reikia ne rezoliucija, o įstatymu, nes šeimininkas nėra menkesnis už savo tarną, o KGB nusikalstama pripažinta ĮSTATYMU.
  Na, o kad tu mane, niekad nebuvusį spaliuku, pionierium nei komjaunuoliu, pavadinai ir „komuniagų simpatiku“, ir „vatiniu fanatiku“ – tai tavo žemos kultūros pasireiškimas, manęs tai nepadarė blogesniu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ė, pala - stabdom arklius. Pirma, komunistų nusikaltimai ir jų ideologinis angažuotumas tokie akivaizdūs, kad aiškinimai "komunizmas čia niekuo dėtas" (tiksliau, vartojant vertinį iš rusų kalbos - "ne prie ko" ("ne pri čiom")) atrodo gana vienareikšmiškai. Antra, reakcija į mano pateiktą nuorodą buvo nulinė - kas iš esmės yra pozicijos "če nesiskaito!" demonstracija. Ir tik PO TO, kai pateikiau tą santraukėlę, tamsta suskubote reikšti pasipiktinimą ir demonstruoti įžeistą nekaltybę. Man nesvarbu, kuo buvote ar nebuvote (galų gale, tokie garbingi žmonės, kaip Genzelis ar Ozolas irgi buvo "partiniai") - aš sprendžiu pagal dabartinį demonstruojamą požiūrį. O tamstos atveju jis (pasikartosiu), remiantis komentaro skelbimo metu turima informacija, buvo gana akivaizdus.
   Kalbant apie pasmerkimą - pritarčiau, kad reikia įstatymo, o ne rezoliucijos, bet pozicija, kad reikia pasmerkti TIK SSKP, bet ne LKP, yra "kreivas": tai, kad LKP buvo SSKP dalis (ir tai tik po okupacijos), niekaip nepanaikina jos nusikalstamumo - juolab, kad Lietuvoje terorą vykdė būtent LKP. Dar kartą: kalbama apie pačios organizacijos paskelbimą nusikalstama, o ne išlikusių buvusių jos narių tampymą po teismus - tam yra atskiros procedūros.

   Panaikinti
 15. T0mas J. -> Pikc2017-07-03 14:56

  Pagrindinis lietuvių patirtas teroras XX amžiuje buvo patirtas būtent iš TSKP. Ne LKP suorganizavo Lietuvos okupaciją. Ne LKP sumanė lietuvių trėmimus, ir pats tai puikiai žinai. Ne užrašą „LKP“ mes matom atsivertę 1974 metų Lietuvos komunisto bilietą, bet užrašą didžiosiomis raidėmis TARYBŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PARTIJA, nario biliete antspaudo ant nuotraukos viduryje rusiškomis radėmis parašyta KPSS (ne LKP).
  Tamstos „santraukėlėje“ nėra nieko, kas mane įžeistų.
  Bandymas įžeisti iš tavo pusės yra tada, kai tu mane, rašantį „aš siekčiau kad būtų priimtas įstatymas, įvardijantis TSKP nusikalstama organizacija“ - vadini „komuniagų simpatiku“, ir „vatiniu fanatiku“.
  Ir kai kritikuoji mane, susilaikyk nuo citatų – „komunizmas čia niekuo dėtas" – nes tai ne mano žodžiai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Ir kai kritikuoji mane, susilaikyk nuo citatų – „komunizmas čia niekuo dėtas" – nes tai ne mano žodžiai."
   Tikrai? Cituoju:
   "Partijos ideologija [t.y. tas pats komunizmas] čia visai ne prie ko. TSKP reikia įstatymu paskelbti nusikaltama, t.y. PASMERKTI, bet ne dėl partijos ideologijos, o dėl nusikalstamų darbų."
   Beje, kalbant apie tuos minėtus "nusikalstamus darbus" - tai juk būtent LKP (veikusi nuo 1918 m., o ne nuo okupacijos laikų) juos ir vykdė. Ar, tamstos nuomone, nusikaltimo vykdytojai (beje, savanoriški ir labai entuziastingi - juk jie ne iš baimės, o "iš idėjos" veikė) kaip organizacija nenusipelno pasmerkimo?

   Panaikinti
  2. T0mas J. -> Pikc2017-07-03 21:57

   Kai cituoji, cituoti reikia tiksliai, nepakeičiant žodžių. Arba - priešingu atveju - nerašyk kabučių.
   Kai kalbi apie LKP, veikusią nuo 1918 m., kodėl ją smerkdamas remiesi KITOS partijos vadovo raštais?
   1918-1940 metų LKP neatsakinga už TSKP nusikalstamą ideologiją.

   Panaikinti
  3. Cha, bandom išsisukti, kabinėdamiesi prie VISIŠKAI neesminių detalių, kurios NĖ VELNIO NEKEIČIA to, kas pasakyta? Na, na... ;)
   "Kai kalbi apie LKP, veikusią nuo 1918 m., kodėl ją smerkdamas remiesi KITOS partijos vadovo raštais? 1918-1940 metų LKP neatsakinga už TSKP nusikalstamą ideologiją." - O, vargeli... Ir vėl "trukt už vadžių" ir "nipričiom". Tas noras "išsukti" Lietuvos komuniagas (nors pats Lietuvos vardo naudojimas šitų aršių antilietuviškų internacionalistų partijos pavadinime skamba kaip pasityčiojimas), panašu, toks didelis, kad tampa maniakiniu užsispyrimu, kai bet kokia logika eina velniop. :)
   Atsižvelgdamas į tai, kad aukščiau minėti alogiški sakiniai gali būti tiesiog karštligiško noro pateisinti bet kokiais būdais išdava, o ne tyčinė demagogija (šis variantas, beje, irgi toli gražu nėra atmestinas), viską "sudėliosiu į lentynėles", kad daugiau kvailų pareiškimų nebūtų.
   Taigi:
   1. LKP iki sovietų okupacijos ir po jos buvo TA PATI kompartija. Dėl to, kad ji po okupacijos prisijungė prie SSKP, ji kompartija būti nenustojo, ir jos ideologinės nuostatos bei politika nė velnio nepasikeitė.
   2. LKP smerkiama už savo vykdytą VEIKLĄ (o ne už Lenino raštus ;)) - o tą veiklą ji vykdė remdamasi TA PAČIA komunistine ideologija, kaip ir SSKP. Tai, kad iki sovietų okupacijos ji savo veiklos pilnai išvystyti negalėjo dėl JĖGŲ, o ne NORO trūkumo (priminsiu, kad Lietuvoje komuniagos Rusijos bolševikų pavyzdžiu irgi norėjo "revoliuciją" sukelti - su atitinkamomis pasekmėmis), neeliminuoja jos nusikalstamo pobūdžio.
   3. Lenino (ir kitų komuniagų) atviravimai nėra būtina sąlyga ideologijai pasmerkti - tos ideologijos įgyvendinimo pobūdis ir pasekmės yra pakankamas pagrindas (kaip jau minėjau, Adolis tiesiogiai apie masinį "untermenšų" naikinimą irgi nelabai rašė - iki Vanzė konferencijos dar buvo likę nemažai metų ;)).
   Summa summarum:
   1. Komunistinė ideologija yra nusikalstama.
   2. Bet kokia partija, bandanti įgyvendinti nusikalstamą ideolgiją, yra nusikalstama nepriklausomai nuo to, ar ji veikia kaip savarankiška organizacija (bent nominaliai - realiai Lietuvoje veikę komuniagos dar ir kaip nuo Rusijos komunistų priklausė), ar kaip "filialas".
   Tikiuosi, tuo galim baigti, ir jokių "nipričiom" daugiau nebus. :)

   Panaikinti
 16. apie rezoliuciją2017-07-03 18:02

  Jau rezoliucijos pradžioje paminimas SVARBIAUSIAS komunistų nusikaltimas Lietuvai:
  „1940-ųjų birželio 15 d. įvykdyta brutali sovietinė Lietuvos okupacija atnešė Lietuvai ir jos žmonėms milžinišką žalą“.
  Atrodytų, rezoliucijos rengėjai supranta – KAS dėl šio nusikaltimo kaltas, nes toliau rašo:
  „EŽTT ne kartą konstatavo lemiamą Sovietų Sąjungos komunistų partijos (TSKP) vaidmenį okupuojant ir aneksuojant Lietuvą ..“.
  Tačiau perskaičius VISĄ rezoliuciją lieka aišku, kad už šį, SVARBIAUSIĄ komunistų nusikaltimą Lietuvai kaltininkas LIKS NEPASMERKTAS, nes gale teksto skaitome:
  „šioje rezoliucijoje yra sprendžiama Lietuvos Komunistų partijos kaip juridinio asmens nusikalstamos veiklos vertinimo problema“.
  Taigi kažkodėl vietoje TSKP Seimas smerkia LKP, o Lietuvos okupaciją sugalvojo juk ne LKP, bet TSKP. 1940-ųjų ir vėlesni trėmimai sugalvoti ne Lietuvoje, jų autorius yra TSKP.
  Kodėl idėjos autoriai nesiekė pasmerkti okupacijos ir trėmimų organizatoriaus?
  -T0mas J.-

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Beje, pažiūrėjau - rezoliucijoje kaip tik ir raginama Vyriausybę parengti atitinkamą įstatymą. Kaip ir sakiau, iš dalies su tamstos nuomone sutinku - mano galva, adekvatesnė formuluotė būtų "SSKP ir jos padalinį LKP pripažinti nusikalstamomis organizacijomis". Bet tik iš dalies - LKP jokiu būdu nelaikytina niekuo dėta, nes, mat, ne ji viską sugalvojo.

   Panaikinti
 17. 1940-1989 visi Lietuvos komunistai buvo TSKP nariai, tai liudija ir narių bilietai, TSKP buvo vienintelė partija. Jokios LKP nebuvo.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item