Gyventojams numatoma leisti kreiptis į Konstitucinį Teismą

Seimas po svarstymo pritarė Konstitucijos pataisoms (projektas Nr. XIIIP-431(2), kuriomis siekiama suteikti asmenims konstitucinę teisę į...

Seimas po svarstymo pritarė Konstitucijos pataisoms (projektas Nr. XIIIP-431(2), kuriomis siekiama suteikti asmenims konstitucinę teisę į teisminę gynybą Konstituciniame Teisme ir įtvirtinti individualaus konstitucinio skundo institutą.

Svarstomais projektais siūloma nustatyti kad kiekvienas asmuo turėtų teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl įstatymo ar kito Seimo akto, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės akto, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeistų šio asmens konstitucines teises ir laisves. Šio kreipimosi sąlyga – asmuo turėtų teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą tik pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis.

Konstitucijos pakeitimais taip pat siūloma teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl minėtų aktų suteikti Seimo kontrolieriams ir kitoms kontrolės institucijoms, tiriant jų kompetencijai priskirtus skundus.

„Daugelyje Europos Sąjungos valstybių (pavyzdžiui, Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje), kuriose veikia konstituciniai teismai ar jiems prilygintos institucijos, asmenys turi teisę dėl savo pagrindinių (konstitucinių) teisių ir laisvių pažeidimų kreiptis į šiuos teismus tiesiogiai. Senas demokratijos tradicijas turinčiose ir teisinės valstybės principus gerbiančiose valstybėse pripažįstama tokia asmens pažeistų teisių gynimo teisė, galimybė ir būtinybė. Įvairių valstybių teisinėse sistemose įtvirtinti konstitucinio skundo instituto modeliai skiriasi, tačiau daugelis valstybių yra pasirinkusios tokius modelius, kuriems yra būdingi keli bendri požymiai: į konstitucinį teismą asmuo turi teisę kreiptis gindamas pažeistas savo teises ir laisves (tuo jis skiriasi nuo actio populiaris), konstituciniu skundu yra ginamos ne visos, o tik konstitucinės teisės ir laisvės, asmuo gali kreiptis į konstitucinį teismą tik pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte.

Po pristatymo už projektą balsavo 92 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 22 parlamentarai. Tam, kad Konstitucijos pataisos būtų priimtos, Seimas priėmimo metu balsavimą turės kartoti du kartus su trijų mėnesių pertrauka. Konstitucijos keitimai bus laikomi Seimo priimtais, jeigu kiekvieno balsavimo metu už projektą balsuos ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių.

Jei Seimas pataisas priimtų, jos įsigaliotų 2019 m. sausio 1 d.


Susiję

Politika 685035641835088049

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item