Kun. Robertas Urbonavičius. Pradžioje buvo atsivertimas

Jėzus byloja: „Aš – pasaulio šviesa.  Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse,  bet turės gyvenimo šviesą“. (Komunijos antifon...

Jėzus byloja: „Aš – pasaulio šviesa. 
Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, 
bet turės gyvenimo šviesą“.

(Komunijos antifona)

Politiniame ir viešame gyvenime yra svarbūs pirmieji žodžiai ir veiksmai. Jie galbūt turi daugiau simbolinę prasmę, bet pagal juos bandoma modeliuoti tolimesnę veiksmų eigą. Visi laukia prezidento inauguracinės kalbos, naujo viršininko prisistatymo, laukia net ir naujo klebono pirmosios homilijos, pagal kurią įvertina jo gabumus.

Šio sekmadienio Evangelijos skaitinys mums pateikia Jėzaus, kuris pradeda savo viešąją veiklą, inauguracinę kalbą. Ją sudaro tik vienas sakinys: „Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat!“ Kokie nors retorikos bei įvaizdžio specialistai pasakytų, kad tai labai negatyvi kalba, nieko nežadanti, bet reikalaujanti. Tačiau Viešpats visada buvo ir yra taupus žodžiais – tai, ką Jis ištaria, yra svarbiausia ir reikalingiausia, be jokių priedų ir jausminių ištiktukų, kurie pamalonintų mūsų ausis. Ne, Išganytojas neatėjo, kad užsiimtų retorikos gražbylyste ir žaidimu emocijomis. Jis tapo žmogumi tam, kad mus išgelbėtų ir išgydytų. Chirurgas, operuojantis pacientą neužsiima sofistika ar lyriniais leitmotyvais. Ne, jis paima skalpelį ir gelbsti žmogaus gyvybę. Taip ir mūsų Gelbėtojas – pasako tai, kas mums svarbiausia. Jo paskelbtąjį šūkį galima skaityti iš abiejų pusių: „Atsiverskite - dangaus karalystė čia pat“ arba „Dangaus karalystė čia pat, - atsiverskite“ Atsivertimas, - atsigręžimas nuo savęs į Dievą, reikalingas tik todėl, kad taip mes tampame Dangaus Karalystės piliečiais, o jais tampame tik tuomet, kada atsiverčiame.

O kas yra ta Dangaus Karalystė? Su kuo ji valgoma? Popiežius Benediktas XVI labai gražiai paaiškina: tai pats Jėzus – Jo žodžiai, veiksmai, Jo buvimas ir yra Dangaus Karalystė. Kiekvienas, kuris atplėšia žvilgsnį nuo savęs ir įsmeigia akis į Jėzų, jau yra Dangaus Karalystės narys.

Visagali Dieve, savo malone suteikęs mums dieviškąją gyvybę, leiski nuolat didžiuotis ir džiaugtis tavo globa bei pagalba.

(Postkomunijos malda)

Susiję

Robertas Urbonavičius 8804943554633047759

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

KVIEČIAME ĮSIGYTI

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item