Šokiruojantys popiežiaus pareiškimai: „Dauguma katalikiškų santuokų yra negaliojančios“

Regis, pop. Pranciškus rimtai nusiteikęs kurstyti sumaištį Bažnyčioje, nes kiekvieną savaitę masinę žiniasklaidą apskrieja vis labiau su ...

Regis, pop. Pranciškus rimtai nusiteikęs kurstyti sumaištį Bažnyčioje, nes kiekvieną savaitę masinę žiniasklaidą apskrieja vis labiau su katalikų mokymu nesuderinami jo pareiškimai.

Štai kad ir birželio 16 d., ketvirtadienį, vykusiame Romos vyskupijos suvažiavime, skirtame posinodiniam paraginimui „Amoris laetitia“, popiežius Pranciškus be kitų keistų dalykų sakė, jog šiomis dienomis dauguma sakramentinių santuokų yra negaliojančios, nes poros tuokiasi nesuprasdamos, kas iš tiesų yra pastovumas ir įsipareigojimas. Antra vertus, jis teigė, kad kai kurios nesusituokusios, bet kartu gyvenančios poros turi santuokinę sakramentinę malonę.

Atsakydamas į pateiktus klausimus Popiežius sakė:

Prieš keletą mėnesių vienas vyskupas sakė sutikęs universitetą baigusį vaikiną, kuris pasidalijo mintimi, jog norėtų „tapti kunigu, tačiau tik dešimčiai metų“. Tai laikinumo kultūra, kuri persismelkusi visur – taip pat ir dvasiniame, religiniame gyvenime“. „Tai laikina, dėl to dauguma mūsų sakramentinių santuokų yra negaliojančios. Žmonės sako „taip, visam mano gyvenimui!“, bet jie nesupranta, ką iš tiesų šie žodžiai reiškia, nes yra iš skirtingų kultūrų. Sakantieji šiuos žodžius turi gerą valią, bet nesupranta jų reikšmės.

Popiežius sakė, kad Argentinos šiaurės rytų kaimo vietovėse poros, turinčios vaiką, gyvena kartu. Jie susituokia civiliškai, kai vaikas pradeda eiti į mokyklą, o bažnytinę santuoką priima, kai tampa seneliais.

„Tai prietaras, nes santuoka gąsdina vyrą. Turime sugriauti šį prietarą. Mačiau didžiulį atsidavimą šių nesusituokusių porų santykiuose, ir esu tikras, kad būtent tai ir yra santuoka – jie turi tikros santuokos malonę dėl savo ištikimybės vienas kitam, tačiau nesituokia dėl vietinių prietarų, įsitikinimų ir kt.“

Jis pridūrė, kad Argentinoje dauguma porų, lankančių pasiruošimo santuokai kursus, jau gyvena kartu.

„Jie teikia pirmenybę gyvenimui kartu, o tai yra iššūkis, užduotis ne klausti: „kodėl gi jums nesituokus?“, o lydėti, laukti, padėti jiems ir jų ištikimybei subręsti“, – sakė popiežius.

Nors Vatikano spaudos tarnyba truputį sušvelnino konferencijos tekstą, žodį „dauguma“ pakeisdama žodžiu „dalis“, konferencijos vaizdo įrašas su necenzūruota Pranciškaus kalba nebuvo pašalintas iš Vatikano svetainės, o skandalinga žinia spėjo plačiai apskrieti žiniasklaidą. Pats Popiežius nei atšaukė, nei paaiškino savo komentarų.

Dideliam katalikų sumišimui šie Popiežiaus teiginiai aiškiai prieštarauja ne tik vienas kitam, bet ir visam ankstesniam Bažnyčios mokymui. Užteks pacituoti naująjį Katalikų Bažnyčios katekizmą. Apie gyvenimą kartu nesusituokus jame rašoma:

Daug kas dar tik ketinančių tuoktis šiandien reikalauja savotiškos „išbandymo teisės“. Kad ir kaip būtų tvirtas jų ketinimas susituokti, „ikisantuokiniai lytiniai santykiai nepajėgia užtikrinti visiško nuoširdumo bei ištikimybės vyro ir moters tarpusavio santykiams ir ypač apsaugoti juos nuo nepastovių nuotaikų ir įgeidžių“. Kūnų vienybė doriniu požiūriu leistina tik tada, kai galutinai yra sukurta vyro ir moters gyvenimo bendrystė. Žmogiška meilė nepripažįsta „bandymų“. Ji reikalauja visiško ir galutinio abiejų asmenų atsidavimo vienas kitam. (2391)

Pop. Pranciškaus pastabos sulaukė daugelio katalikų rašytojų, teologų ir komentatorių kritikos.

„Dauguma katalikų santuokų yra galiojančios“, – atkirto dr. Edwardas Petersas, žinomas kanonų teisės specialistas.

„Bažnyčia moko, kad kai pakrikštyti individai sudaro pamatinę žmogišką sąjungą – santuoką, Kristus suteikia sutuoktiniams ypatingas sakramentines malones, padedančias jiems gyventi atspindint Jo amžiną santuokinį ryšį su Bažnyčia. <...> Man niekaip netelpa į galvą, kaip žmogus, bent šiek tiek susipažinęs su Apreikštuoju mokymu, gali rimtai teigti, jog žmogaus prigimtis staiga tapo tokia sugadinta, o Kristaus sakramentai – tokie bejėgiai, kad „daugumai“ krikščionių nepavyksta netgi galiojančiai susituokti. <...> Jei „dauguma“ krikščioniškų santuokų, kaip teigia Pranciškus, yra niekinės, tuomet poroms, kurios susiduria su sunkumais santuokoje ir ieško dvasinio bei sakramentinio padrąsinimo duonos, bus pasiūlyti tik nevilties akmenys – „jūsų santuoka greičiausiai negaliojanti, tad meskite ją ir nešvaistykite kitų laiko bei pastangų.“

2014 m. kard. Walteris Kasperis viename interviu teigė, jog Šventasis Tėvas jam sakė tikįs, kad pusė katalikiškų santuokų esą negaliojančios. Tuo metu daugelis komentatorių išreiškė abejonę, teigdami, kad negalima tikėti žodžiais, kurie atėjo iš antrų lūpų. Šį kartą pats Pranciškus viešai tai pakartojo, tik dar radikaliau.

„Jei aną kartą padėtis buvo bloga, tai dabar ji labai bloga“, – įspėjo dr. Petersas.

Philas Lawleris, „CatholicCulture.org“ redaktorius, rašo:

„Pasirodžius oficialiam konferencijos nuorašui Popiežiaus teiginiai atrodo nebe tokie šokiruojantys. Ar iš to turime daryti išvadą, kad viskas gerai ir jokios žalos nepadaryta? Visiškai ne!

Pirma, šokiruojantys Popiežiaus teiginiai plačiai pasklido po žiniasklaidą, ir juos girdėjo arba skaitė milijonai žmonių, kurie niekada nė nepažvelgs į oficialų nuorašą.

Antra, Popiežiaus pastabos visiškai atitiko jo toną, skatinantį klausytojus abejoti Bažnyčios mokymu. Konferencijos metu Pranciškus nerūpestingai pajuokavo: „Tik neapskųskite manęs kard. Mülleriui.“ Jis turėjo galvoje Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektą. (Nereikia nė sakyti, kad šis juokas taip pat nepateko į oficialų nuorašą.)

Trečia ir svarbiausia, šis scenarijus kartojasi vis dažniau: Pranciškus padaro stulbinantį pareiškimą, šis patenka į pagrindinių naujienų portalų antraštes, tuomet kyla sumaištis, kurią Vatikanas mėgina nuslopinti pavėluotais paaiškinimais, nė kiek nesušvelninančiais neigiamo poveikio. Kada gi Popiežius supras, kiek žalos daro jo improvizuotos pastabos? <...>

Aš matau bent dvi problemas: Pirma, Popiežius dažnai kalba prieš tai neapgalvojęs savo žodžių: antra, šios jo impulsyvios pastabos retai atspindi sveiką katalikų mokymą.“

R.R. Reno, „First Things“ redaktorius, rašo:

„Mane pritrenkė prieštaringi pop. Pranciškaus teiginiai. Jis smerkia bloguosius „rigoristus“, kurie Eucharistiją paverčia „apdovanojimu tobuliesiems“, tačiau kalbėdamas apie santuoką jis nenori suteikti sakramento pasimetusiems, sutrikusiems ir klystantiems, kurie kreipiasi į Bažnyčią norėdami pasisemti sakramentinės malonės jėgos.

„FoxNews.com“ korespondentas Adamas Shaw rašo:

„Tam, kad katalikiška santuoka būtų galiojanti, tereikia laisvo abiejų šalių sutikimo, pasiryžimo būti susijungusiems visam gyvenimui ir neprieštaravimo turėti vaikų. Štai ir viskas... Sakyti, kad dauguma santuokų yra negaliojančios, reiškia laikyti daugumą katalikų neišprususiais kvailiais, nesugebančiais suprasti visuomenės pagrindo pareigų, pagrindo, kuris egzistuoja jau tūkstančius metų. Tai taip pat rodo rimtą abejonę Dievo gailestingumu ir malone.“

John Vennari, „Catholic Family News“ redaktorius:

„Priešingai Pranciškaus tvirtinimui, gyvenimas kartu nesusituokus niekada negali turėti tikros santuokos malonės, nes tai yra tikros santuokos kapas.

Iš to, ką matome ir girdime paskutinius kelerius metus, atrodo, kad pop. Pranciškus kūniškas nuodėmes nelaiko mirtinomis. O jei ir laiko, vadinasi, meistriškai sugeba tai slėpti, nes kalbėdamas apie išsiskyrusius ir antrą kartą „susituokusius“ katalikus arba gyvenančius kartu nesusituokus, ar praktikuojančius homoseksualus jis niekada nesako, kad toks gyvenimo būdas yra mirtina nuodėmė, nuo kurios reikia tučtuojau išsilaisvinti. Jis niekada nėra išreiškęs nė mažiausio susirūpinimo, nėra išsakęs nė menkiausios užuominos, kad neišpažintos mirtinos nuodėmės prieš skaistybę vedą į amžiną pasmerkimą. <...> Mes niekada negirdėjome jo pakartojant Fatimos Dievo Motinos įspėjimo, kad „daugiau sielų patenka į pragarą dėl kūniškų nuodėmių nei dėl kurios nors kitos priežasties“.

Pranciškus nebekalba apie tariamus „pozityvius“ gyvenimo kartu nesusituokus aspektus. (Šią nesąmonę mes girdėjome paskutiniuosiuose dviejuose Sinoduose.) Dabar jis jau teigia, kad „ištikimas“ gyvenimas kartu nesusituokus nuodėmę kažkaip paverčia malone.“

Susiję

Religija 7178855992057834907

Rašyti komentarą

 1. Visiškai sutinku su Popiežiumi.Dievas yra Meilė. O Santuoka Bažnyčioje yra labai didelė Dievo malonė, bet kai kurie žmonės to nesupranta. Taip, kaip ir meilės vienas kitam neturi neturi.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2016-06-25 12:29

  Popiezius teisus. Cia kaip demokratijoje, kuri yra grindziama bendru visu protingu ir atsakingai mastanciu pilieciu sprendimo teise. Bet pilieciai darbai nei protingi, nei atsakingai mastantys, o tiesiog buduliai. Popiezius neivardija konkreciu negaliojanciu santuoku, o kalba apibendrinanciai. Galutinai tik Dievas gali nuspresti- ar tu buvai apeigomis prisidenges formalistas, ar tikrai mylintis atsakingas asmuo, kuri bausti neteisinga.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Idomu tai kad popieziaus kalbu suderinamuma su baznycia vertina lefebristu atskala.

  O siaip toks yra baznycios mokymas. Pries santuoka kursuose labai aiskiai sake kad neisisamoninus santuokos atsakomybės santuoka bus negaliojanti.

  Be to santuoka yra vienintelis sakramentas kuri teikia ne kunigas.

  Kataliku baznycioje santuokos sakramenta teikia sutuoktiniai vienas kitam o kunigas yra "formalumas".

  AtsakytiPanaikinti
 4. Gluosni, ar tu norėtum vesti merginą, kuri laikytųsi tokio požiūrio? Ir atsiradus rutinai santykiuose pasakytų: "aš pilnai nesuvokiau ką dariau tuomet tekėdama už tavęs, anuliuojam santuoką". Ar netaps toks reiškinys taps masiniu? juk sunkumai santykiuose nemalonūs ir kančia reali.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Hm as jau vedziau - bet gal ne tokia:). Esme ne ka rutinai atejus sakys o ka sake ir suprato santuokos metu. Nieks nesake kad santuoka yra lengvas dalykas. Del to kataliku baznycioj ir yra ilgas pasiruošimas santuokai kad tokiu "pasiteisinimu" butu kuo mažiau.

  Nors siaip deja Lionginai panašūs cirkai jau dabar tapo masiniu reiskiniu baznytiniuose teismuose... Man nepatinka tos kazuistikos - reiketu kataliku baznycioj itvirtint istuokos galimybe kaip kad yra pas staciatikius o ne uzsiimineti cirkais baznytiniuose teismuose...aiskinant kad nesuprato ka daro.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Perskaičius šitą raudoną lentelę su šauktuku, išvis nebesinori komentuoti. Susikiškit tuos savo straipsnius žinot kur. Aš komentuoju pagal Dievo įsakymą "mylėk savo artimą kaip save patį". Jei pastebiu save ar savo artimą blogai elgiantis, tuomet tiek save, tiek kitą išdedu į šuns dienas: "liaukis šitaip elgtis, nes gali blogai baigtis' ir pan.
  O panegirikų, matant masoną ardantį Bažnyčios pagrindines struktūras, rašyti nesiruošiu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-06-26 13:57

   Pranciškus - masonas? Drąsiai ir mintimis permetus jo kontravesrsiškus veiksmus ir pasisakymus - taikliai.

   Panaikinti
 7. Gluosni, o kas tuomet teikia Santuokos sakramentą, jei ne kunigas? Gal parapijos davatka ar zakristijonas gali sutuokti? Kažkas nesueina

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pagal katekizma kunigas tik "iformina" sutuokti gali ir diakonas. O nesant galimybiu - kurnors toli saloj ar kitur atsidurus - galima ir be kunigo viens kitam prisiekt. Padiskaityk katekizma.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-06-30 20:22

   Gluosnis rašė: "O nesant galimybiu - kurnors toli saloj ar kitur atsidurus - galima ir be kunigo viens kitam prisiekt. Padiskaityk katekizma."

   apačioje Artūras J Citavo katekizma (KBK 1623). Jūsų nepastebėtas svarbus momentas: "....pareikšdami savo sutikimą BAŽNYČIOS AKIVAIZDOJE". Tai vienareikšmiškai nurodo, kad turi būti liudinikai iš Bažnyčios.
   Kitame straipsnyje(KBK1631) sakoma: "sakramentinė santuoka yra liturginis aktas, tad dera jį atlikti VIEŠOS BAŽNYTINĖS LITURGIJOS METU ".

   Tada kur nors saloje dviese (be Bažnyčios liudininkų) ir be kunigo (Bažnyčios palaiminimo) toks sakramentas bus negaliojantis.

   Panaikinti
  3. Ne kaskur salose esant liudininku krikscioniu kunigo nereiketu ir santuoka galiotu :) nors cia visai nuo temos...

   Panaikinti
 8. Dabar populiaru prieš santuoką sudaryti vedybinę sutartį, nes jeigu nepasiseks... Tai taip pat padaro santuoką negaliojančia dėl jau ankščiau minėto amžinumo nesupratimo..
  Taip pat žmonės, kurie tuokiasi 'nes taip reikia', 'nes tik tuo atveju paveldesiu butą iš močiutės', 'nes nu kaip atrodys prieš žmones' sudaro negaliojančias santuokas, nes net nežino kas tai yra ir kam to reikia.

  Smikiz,
  santuokos sakramentą teikia sutuoktiniai vienas kitam.
  "Pagal lotynų tradiciją sutuoktiniai, kaip Kristaus malonės perdavėjai, Santuokos sakramentą teikia vienas kitam, pareikšdami savo sutikimą Bažnyčios akivaizdoje. Rytų Bažnyčių tradicijose vyskupai arba kunigai yra abipusio sutuoktinių sutikimo liudininkai, bet kad sakramentas galiotų, taip pat būtinas jų palaiminimas."(KBK1623)

  AtsakytiPanaikinti
 9. Vytautas Ka2016-07-02 11:00

  Nematau komentaro, kur popiežius ragina mus visus atsiprašyti už Sodomą ir Gomorą.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PALAIKOME

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item