Birutė Obelenienė. Kodėl mums turėtų rūpėti santuokos ir šeimos stiprinimas? (II)

Pirmąją straipsnio dalį galite rasti čia . Neseniai vykusioje apskrito stalo diskusijoje po VU surengtos tarptautinės konferencijos ...Neseniai vykusioje apskrito stalo diskusijoje po VU surengtos tarptautinės konferencijos “Šeima ir bendrasis gėris”, įvairių sričių mokslininkai diskutavo apie santuokos ir šeimos santykį. Gana karštos diskusijos įsiplieskė pateikus mokslinius įrodymus, jog šeima kyla tik iš santuokos. Jauna sociologė moksliniams argumentams, pagrįstiems mokslinių tyrimų, atliktų daugelyje pasaulio ir Europos šalių apibendrinimais, priešpastatė savo patirtį: “gyvenu nesusituokusi daugiau nei 10 metų, susilaukėm dviejų vaikų ir mes puikiai gyvename. Mes įsipareigoję vienas kitam. Kodėl mes turime būti laikomi blogesni nei susituokusieji? Argi mes ne šeima?”.

Iš vienos pusės, asmeninės patirties priešpastatymas moksliniams faktams labai dažna praktika. Ir kaip teko įsitikinti, ne vieną kartą nuvedanti į aklavietę, nes kalbama skirtingais lygmenimis, skirtingomis kalbomis. Antra, šeima kilusi iš santuokos - tai ne vien vyras ir moteris, tai taip pat žmonos ir vyro tėvai. Paprastai gyvenanti be santuokos jauna pora stengiasi atsiriboti nuo vienas kito tėvų, nes taip paparasčiau. “Tai tik mūsų reikalas”, teigia jie. Tėvai savo ruožtu neinvestuoja į savo vaiko sugyventinį/ę, nemezga ryšio su juo/ja, nes nėra tikri, ar tai visam, ar tik trumpam laikui. O ir kodėl megzti ryšį, jei neužilgo gali būti kitas/a. Jei prisiriši prie žmogaus, ryšiui nutrukūs – skaudės, o dvasinis skausmas trunka žymiai ilgiau nei fizinis. Vadinasi, prisirišti nereikia. Geriausia išlaikyti tam tikrą atstumą ir, labai svarbu, vardų nesupainioti pasikeitus vaiko gyvenimo draugui/ei.

Kalbant tiksliau, tokia pora, lyginant su sutuoktiniais, nėra bendruomeniška. Jie labiau linkę puoselėti savo individualizmą, gyventi dėl savęs, dėl savo patogumo, o šeiminiai ryšiai, kurie neišvengiamai formuojasi santuokoje, jiems yra svetimi. Tokie santykiai yra puiki terpė egoizmui plėtotis. O egoizmas, kaip žinia, meilės priešybė, dar daugiau, jis – meilės žudikas. Kaip teigiama J. Soons ir M. Kalmijn studijoje “Ar santuoka yra daugiau nei kohabitacija? Gerovės skirtumai 30 Europos šalių”, susituokę asmenys žymiai daugiau investuoja į savo tarpusavio santykius ir jie yra labiau patenkinti jais bei apibūdina save kaip „yra laimingi“, nei tie, kurie gyvena kohabitacijoje ar išsiskyrę. Šiame tyrime taip pat buvo ieškoma sąsajų tarp gerovės ir šalyse paplitusių tradicijų bei religingumo. Tačiau K. Aarskaug, E. Bernhardt ir kt. studija “Įsipareigojimas ir santykių kokybė Švedijoje ir Norvegijoje”, atlikta šalyse, kuriose nesusituokę asmenys nėra kaip nors stigmatizuojami, nes būti nesusituokusiu yra visuotinai priimta, daroma išvada, jog tarp kohabituojančių asmenų buvo žymiai mažiau teigiančių, jog yra patenkinti savo ryšiais su partneriu, bei žymiai daugiau rimtai ketinančių tuos santykius nutraukti nei tarp susituokusiųjų.

Tik santuokoje kuriami šeiminiai ryšiai, sudaro prielaidą sutuoktinių ir bendruomeniniam gėrui atsirasti.

Santuokoje abiejų sutuoktinių tėvams bei kitiems giminaičiams skiriama daugiau laiko, nes jų šeimos bendrumo jausmas yra labiau išlavėjęs, nei kartu be santuokos gyvenančiose porose. Kaip rodo tyrimų, atliktų Junktinėje Karalystėje duomenys, 16 proc. vedusių porų rūpinasi savo giminaičiais ne mažiau nei vieną valandą per savaitę, kai tarp sugyventinių tokių porų tėra tik 9 proc. Žmonės, kurie rūpinasi sergančiais ar neįgaliais savo giminaičiais, sutaupo valstybei 87 milijardus svarų per metus, nes padeda jiems nemokamai, o ne palieka nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos ar socialinių tarnybų globai.

Kai kurie mūsų teisininkai kritikuoja tokį mėginimą apginti santuoką. Neva tai utilitaristinis požiūris ir negalima įrodinėti, jog valstybėi apsimoka ginti santuoką, nes tokiu būdu ji sutaupo labai daug resursų, išeikvojamų socialinei sferai. Dar daugiau, kritikuodami šį argumentą pateikia pavyzdį, jog tabako pramonė taip pat argumentavusi, kad valstybė remdama tabako pramonę sutaupys socialinėms reikmėms, kurias išleistų senelių globai, nes senelių paprasčiausiai nebus. Jie tiesiog išmirs, nes rūkymas gerokai sutrumpina gyvenimą. Girdėti tokius argumentus būtų juokinga, jei nebūtų graudu: tabako pramonė rūpinasi pelnu, kuris tiesiogiai susijęs su žmonių sveikatos blogėjimu, o santuokoje priešingai, sukuriama prielaida gerėti žmonių sveikatai.

Mokslininkai teigia, jog vertinant sveikatos parametrais, susituokę asmenys yra žymiai sveikesni nei nesusituokę. Pvz. studijoje „Santuokos poveikis sveikatai: naujausių mokslinių tyrimų parodymų sintezė“, analizuoti moksliniai duomenys pateikti apžvalginėse publikacijose apie JAV populiacijos santuokos ir sveikatos sąsajas nuo 1990 m. iki 2006 m. Ši studija atlikta atrenkant tik prestižiniuose mokslo leidiniuose spausdintus darbus ir tik tuos šaltinius, kurie turėjo aiškius tyrimo metodologinius principus ir kitas patikimas statistines charakteristikas. Studijoje mokslinių tyrimų duomenys vertinami keliais skirtingais aspektais: 1) Sveikatos būklei poveikį daranti elgsena, 2) Santuokos vaidmuo sveikatos priežiūros prieinamumui, naudojimui ir išlaidoms; 3) Santuokos poveikis psichinei sveikatai; 4) Santuokos vaidmuo fizinei sveikatos būklei ir ilgaamžiškumui, 5) Santuokos vaidmuo vaikams.

Tyrimai patvirtina, jog santuoka turi reikšmingą poveikį tiek vyrų, tiek moterų sveikatos būklę nulemiančiai elgsenai. Tačiau šis poveikis yra dvejopas, t.y. tiek su santuoka susijusia ir geresnę sveikatos būklę lemiančia elgsena, tiek su rizikinga sveikatai elgsena. Tyrėjai teigia, jog mirtingumas santuokoje gyvenančių asmenų yra 18 proc. žemesnis nei nesusituokusių. Ilgalaikio tyrimo rezultatai patvirtina, jog mirtingumo koeficientas yra 39 proc. didesnis našlių, 27 proc. didesnis išsituokusiųjų ar gyvenančių skyrium, ir 58 proc. didesnis asmenų, kurie niekada nebuvo susituokę, nei susituokusiųjų. Akivaizdu, teigia studijos autoriai, jog vedę žmonės gali būti labiau linkę naudotis prevencinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis siekdami išvengti vėžinių susirgimų. Šios sąsajos nustatytos vienodai abiems lytims. Visi studijoje aptarti tyrimai, rodo, jog santuoka turi potencialiai ilgalaikes pasekmes fizinei vaiko sveikatos būklei. Sutuoktinių vaikai pasižymi geresne sveikata paauglystėje ir ilgesniu gyvenimo amžiumi.

Sąsają tarp santuokos ir sutuoktinių sveikatos reikėtų vertinti kompleksiškai. Santuokos tvarumas gali būti tiek veikiamas sutuoktinių sveikatos, tiek atvirkščiai, pati santuoka gali nulemti geresnę sutuoktinių sveikatos būklę. Vertinant santuokos ir asmenų sveikatos ryšį, derėtų atsižvelgti ir į tai, jog sveikesni žmonės labiau linkę tuoktis, nei pasižymintys blogesne sveikatos būkle. Taigi, panašu jog santuoka yra asmenų sveikatos būklės ir kaip priežastis, ir kaip pasekmė. Atsakant į klausimą, kodėl santuoka turi tokį teigiamą poveikį sutuoktinių sveikatai, pirmiausia todėl, kad sumažina stresą ir, savaime suprantama, su juo susijusius susirgimus. Antra, santuoka turi įtakos asmens sveikatai palankiai elgsenai atsirasti. Taip pat tai, kad susirgus santuokoje užtikrinama geresnė ligonio slauga ir trumpesnis laikas gulint ligoninėje, nei gyvenant be santuokos. Galiausiai, santuoka užtikrina geresnį materialinį gerbūvį ne tik todėl, kad du žmonės sudeda savo pajamas, bet ir todėl, kad šeimos buityje sukuriami papildomi materialūs gėriai. D. Britanijoje Varviko universiteto Ekonomikos katedroje atlikti ilgalaikiai namų ūkio tyrimai patvirtina, jog pati santuoka, o ne pinigai turi didesnę įtaką žmonių sveikatai ir ilgaamžiškumui.

Autorė yra profesorė, VDU santuokos ir šeimos studijų centro vadovė


Susiję

Šeimos politika 1843660426231172684

Rašyti komentarą

 1. Nežiniukas2016-05-19 11:24

  Prof. Obelenienė pateikė pavyzdį-klausimą: "gyvenu nesusituokusi daugiau nei 10 metų, susilaukėm dviejų vaikų ir mes puikiai gyvename. Mes įsipareigoję vienas kitam. Kodėl mes turime būti laikomi blogesni nei susituokusieji? Argi mes ne šeima?”

  Atsakymas būtų toks: jie ne šeima. Panašumas dar nereiškia tapatumo. Analogiškas pavyzdys: vario lydinys su aliuminiu, cinku ir alavu ne veltui vadinamas šiaurės auksu dėl labai didelio panašumo su auksu. Klausimas: ar šiaurės auksas gali būti prilyginamas auksui? Ar kohabitaciją prilyginantiems šeimai šalininkams norėtusi šiaurės auksą prilyginti auksui ir už šiaurės auksą mokėti aukso kainą?

  Toks pavyzdyje pasakymas, kad "mes esame isipareigoję" neatitinka tikrovės: kas dar be jų žino, kad jie isipareigoję?

  Pirmiausiai reikia suprasti, kad santuoka yra sutartis ir kaip visos sutartys, sukelia teisines pasekmes. Viena iš sutarčių savybių yra viešumas. Pavyzdžiui, jei pas notarą sudarome namo pirkimo-pardavimo sutartį ir jos neužregistruojame Registre, mes netenkame teisės kad ir teisme įrodinėti apie to namo nuosavybę. Taip - iš mūsų nuosavybė neatimama, bet atimama teisė įrodinėti apie savo nuosavybę.

  Kaip dažnai kalbama apie šeimą, kad kuo kalti vaikai, kad jie nelaikomi gyvenantys šeimoje, jei mes esame nesusituokę. Taip pat naiviai būtų galima ir teisme teisintis: o kuo mes kalti, kad neužregistravus pirkimo sandorio, mes negalime įrodinėti savo nuosavybės? Teismo atsakymas būtų paprastas: patys kalti. Kas jums trukdo šią sutartį įregistruoti Registre?

  Taigi, tas pats su šeimos apibrėžimu. Jei esate pasiruošę sukurti šeimos santykius, kas jums trukdo juos įregistruoti vieša sutartimi, kurios pavadinimas - santuoka?

  O kodėl vengiama sudaryti santuoką - atsakymas paprastas: nenorima įsipareigoti. Bet šiais laikais svarbu ne ką darai, o kaip tai atrodo (Reklamos pavyzdys: troškulys dar ne viskas. Įvaizdis - viskas). Taigi, kaip gyventi be įsipareigojimų (prostitutei už neįpareigojančius santykius reikia mokėti, o čia - viskas už dyką), jei tai negražiai atrodo, o vistiek norisi gyventi be įsipareigojimų? Atsakymas paprastas - nors negyvename šeimoje, apsimeskime, kad gyvename šeimoje.

  O jei koks nesusipratėlis nesupranta apsimetimo, tiesiog jam į akis drėbkime: mes šeima.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taikliai čia, Nežiniuk, parašėt. :) Visom keturiom už.

   Panaikinti
  2. Išties, labai taikliai. Pagarba! Įdomu, ar ta straipsnyje minima moterėlė pati nesupranta, kaip kvailai skamba jos pareiškimas "mes oficialiai nusprendėme neprisiimti jokių įsipareigojimų, bet aš manau, kad esame vienas kitam įsipareigoję"?
   Aš dar galiu suprasti vyrų, norinčių gauti nemokamą malonumą be įsipareigojimų ir, "jeigu kas", turėti "atsarginį išėjimą", logiką - bet kur moterų protas???

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-05-19 19:07

   "Pavyzdžiui, jei pas notarą sudarome namo pirkimo-pardavimo sutartį ir jos neužregistruojame Registre, mes netenkame teisės kad ir teisme įrodinėti apie to namo nuosavybę."

   Kokias čia pievas rašinėji? kalbi apie sovietinį reguliavimą pagal 1964 metų civilinį kodeksą. Visa kita - atitinkamai. Galima plepėti bet ką, kam nepasitaiko prie alaus iš didelio noro draugeliams sugėrovams pasirodyti svarbiu ir protingu, bet išdidžia žinovo poza nuo bačkos viešai svaidytis pamokymus nesąmonių forma - susimilk, slėpkis...

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-05-19 19:15

   prieš tūkstančius metų neraštingi žmonės kitų neraštingų žmonių bendruomenėse kūrė šeimas be jokių antspaudų popierėliuose ir net be popierėlių. Įsipareigojimas buvo suprantamas iš pačių veiksmų - gyvenimo kartu. Ne visuomet net apeigos kokių nors vedybinių tradicijų ceremonijų vykdymo pavidalu būdavo žinomos. Jėzus Kristus santuokas laimino be civilinės metrikacijos liudijimų ir net be kunigų išduotų santuokos liudijimų. Apie ką jūs, kvailiai, čia pliurpiat? tokie beraščiai kaip jūs net nežino, kad iki kokio aštunto amžiaus net Katalikų Bažnyčia pripažindavo santuokas sudarytas sutuoktinių prieš Dievą be jokių liudytojų, vien sutuoktinių patvirtinimu. Aš irgi vertinu viešą pareiškimą apie įsipareigojimą, irgi manau, kad tas, kas bijo viešo pareiškimo bendruomenei, kurioje gyvena, gali turėti silpnumą pasiryžime ir trūkumą santykyje. Bet tik gali - nebūtinai turi. Gal kitas ryšys tvirtesnis už jūsų primeluotus pasižadėjimus prieš kunigą ar ZAGS'o moteriškę, užtvirtintus antspaudu. Ech, ką bukagalviams paaiškinsi...

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2016-05-19 19:30

   manau, kad krikščionių iš Evangelijos atėjusi (tiesioginiu Dievo žodžiu patvirtinta) taisyklė - "ką Dievas sujungia, žmogus teneišskiria", turi reikšti ne tik tai, kad ne žmogui spręsti apie Dievo patvirtintos santuokos nutraukimą, bet ir ne žmogui (vadinasi, ir ne žmonių bendruomenei, todėl ir ne valstybei - ne Ciesoriui) spręsti, ar ta santuoka sudaryta ir galioja. Kitaip sakant - ne jūsų šuniškas reikalas. Sako, kad gyvena santuokoje, vadinasi - gyvena. Ir už tai atsakys tik prieš Dievą, ne prieš jus, mulkiai, kurie mėgsta kištis ne į savo reikalus. O apie netikinčius apskritai juokinga kalbėti - tokie apskritai negali turėti jokių rimtų argumentų ne tik santuokai, bet net ir monogamijai pagrįsti. Visokie ten psichologiniai nestabilumai, gyvenimo trukmės reikalai, vartojimas, dalyvavimas politikoje ar kitos smulkmenos neturi būti išorės privalomo reguliavimo klausimu. Rimtas reikalas - vaikai. Bet jų bloga savijauta gyvenant su nesusituokusiais tėvais nulemta ne objektyviai, o tik visuomenės priešiškumo - t.y. kalti patys smerkiantys mulkiai, nuo kurių svetimus vaikus ir reikia saugoti.

   Panaikinti
  6. Nežiniukas2016-05-19 19:43

   Labai noriu atsiprašyti ANOnimo, kad kalbėdamas apie namo pirkimo-pardavimo sandorius kalbėjau pievas. Paklausysiu tamstelės patarimo ir bėgsiu slėptis į savo pievas - Civilinį kodeksą, kurio nauja redakcija įsigaliojo 2000 metais:

   1.75 straipsnis. Teisinė sandorių registracija.
   2 punktas: Neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais.

   Žinau, kad mano pievos menkos.

   Bet prieš man slepiantis, nuolankiai leiskite paklausti tamstelės, pats iš kokių pievų esi? IŠ VBS (viena bobutė sakė) agentūros?

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2016-05-19 20:04

   mielas mulki, nedemonstruok savo mulkiškumo. Žiūrėk, ką parašei pirmą kartą - "mes netenkame teisės kad ir teisme įrodinėti apie to namo nuosavybę." Ir ką cituoji iš galiojančio įstatymo (beje, galiojančio nuo 2001 07 01, ne nuo 2000, bet tai - detalės)

   "Neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais."

   Akivaizdžiai nematai skirtumo. Nematančiam paaiškinsiu paprastai - sandorio šalims sandoris galioja. Nesvarbu, kad neįregistruotas. Pvz. tau pardavęs namą, galiu iš tavęs teisme reikalauti sumokėti namo kainą, net jeigu sandoris neįregistruotas. Dar daugiau. Nepaisant neįregistravimo, tu, kaip namo savininkas atsakysi be kaltės už savo valdomu namo statiniu padarytą žalą Civilinio kodekso 6 knygos 266 straipsnio pagrindu bet kuriems tretiesiems asmenims - tam nereikės jokios registracijos ir jos nebuvimu tu neišsiginsi nuo civilinės atsakomybės. Taigi, registracija ir jos išviešinimas reikalingi ne tam, kad sutartis būtų legalizuota tarp pirkėjo ir pardavėjo, o tam, kad nebūtų apgaudinėjami tretieji asmenys, kurie pirkėjo ir pardavėjo santykių nežino. Pvz. kad parduotas namas nebūtų parduotas dar kartą. Perkėlus žvilgsnį santuokon matome panašiai - nesusituokę dabar neturi teisės reikalauti pripažinti jų gyvenimo lygiaverčio santuokai teisiškai. Bet tai nereiškia, kad vienas kitam jie nėra įsipareigoję ir kad valstybė turi kištis, jų įsipareigojimo nepripažindama jiems dviems. Santuokos liudijimas leidžia kontroliuoti, kad nebūtų dvigubų santuokų - kaip dvigubų namo pardavimų. Kad valstybei būtų patogiau žinoti, kam skirti paramas ar skaičiuoti mokesčius arba jų lengvatas. Ką pripažinti tėvu jeigu tas (arba ir motina) atsisako rašyti vaiko gimimo liudijime tėvą. ir t.t. - tai gryna pragmatika, kontroliuojančių ir sprendžiančių valstybės valdininkų patogumui, nieko daugiau.
   Nesikišk, kur neišmanai, gal kiek protingesnis atrodysi.

   Panaikinti
  8. Nežiniukas2016-05-19 20:18

   Tai va, ponuli, dar kartą perskaityk atidžiai mano pirmajį komentarą ir staiga gal suprasi, kad kalbėjau lygiai tą patį: kas dar be tų "įsipareigojusių" žino, kad jie įsipareigoję?

   Pats ponuli neskiri biologijos, kurios dėka atsiranda vaikai, nuo teisės, kurios dėka atsiranda šeima. Tiek kohabitacijos dėka, tiek santuokos dėka, tiek galų gale išprievartavimo dėka atsiranda vaikai, tačiau ar visais paminėtais atvejais atsiranda šeima?

   Kiek matau, kažkiek esi skaitęs Civilinį kodeksą. Tai gal dar perskaityk Civilinio kodekso trečiają knygą ir rask santuokos apibrėžimą.

   Ir galiausiai, intelektualus pamąstymas: kodėl po garsiosios Konstitucinio teismo nutarties, kuri yra įtraukta į konstitucinę doktriną, pagal šią nutartį nebuvo perrašyta Civilinio kodekso trečioji knyga?

   O aš nesu protingas, nes esu nežinantis, Nežiniukas. Labai esu dėkingas protingiesiems, kurie viską žino ir gali paprotinti nežinantį.

   Panaikinti
  9. Anonimiškas2016-05-19 20:22

   gal tu geriau su pikc pakalbėk, jis tau gera pora. Gal net kokį santykį sukursit - vis be spanielių. Bent jau teisės nesiimk. Tau nesiseka.

   Panaikinti
  10. Nežiniukas2016-05-19 20:44

   Atsakysiu tik tiek: pačio vengimas motyvuotos diskusijos yra labai geras pavyzdys liberastų pozicijos: viskas per emocijas ("koks beširdis gali nematyti vaiko?"), per argumentum ad hominem ("mulkis", "tau nesiseka teisėje") ir nei vieno fakto.

   Neveltui tikrai protingi ir intelektualūs žmonės ne kartą yra sakę, kad liberastai vengia tikros diskusijos, nes puikiai suvokia, kad tokioje diskusijoje jie beviltiškai pralaimėtų.

   Matai ponuli, man kažkodėl visiškai nerūpi pačio teisinių žinių kvalifikacija, o pačiam manosios parūpo.

   Argi ne geresnis būdas tiesiog diskusijoje parodyti savo žinias, kad kiti pamatytų ir pasakytų kažką panašaus: va, anonimo žinios teisėje yra rimtos, o Nežiniuko žinios, kaip nežiniuko.

   Kodėl išminčiai nereikia išminties kaukės ar reklaminio užrašo, o kvailybei - išminties kaukė yra būtina, tuo pačiu dedant išminčiai kvailybės kaukę?

   Panaikinti
  11. Prieš Nežiniuką lenkiu žilą galvą už auksinę kantrybę, bendraujant su akivaizdžiai neadekvačiais isteriškais fanatikais. Būtumėte nepamainomas psichiatras darbui su sunkiais pacientais.

   Panaikinti
  12. Nežiniukas2016-05-19 22:06

   Nea, pikc, negalėčiau. Neturiu aš kantrybės.

   Aš tiesiog sadistas. Kankinau vargšelį.

   Kaip tame anekdote:

   Sėdi vienoje kameroje sadistas ir mazochistas. Mazochistas prašo:
   - Na, pakankink mane.
   Sadistas sako: nea :)

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2016-05-19 21:14

  Man nei tu, nei tavo visiskas nesigaudymas apie tai, ka kalbi, visiskai nerupi. Bet man pikta matyti, kad budamas tikras mulkis ir nieko neismanydamas, viesai cia zinovo balsu porini, netgi pamokslauji. Tik tiek ir norejau pasakyti, eidamas pro sali. Tokiu savimi patenkintu apsisaukeliu pilnos pakampes. Man tai nepatinka, nenoriu, kad mano vaiku ateiti lemtu minia kvailiu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nežiniukas2016-05-19 21:46

   Ačiū už gerus žodžius.

   Man reiktų susirūpinti, jei tokie anoniminiai tipai kaip tu, einantys pro šalį, pradėtų mane girti.

   Panaikinti
 3. Che, žiūriu, homsomolas įsisiautėjo ne juokais - mat, kaip nepagarba jo(s?) rausvai žydroms svajonėms paveikė! Diarėja kaip reikiant! :D
  Antra vertus - o gal žmogelis tiesiog pamiršo vaistus išgerti? Juk būna - negali pykt, kaip sako. :D

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item