Vytautas Sinica. Alachas Europos Konstitucijos preambulėje

Pirma po ISIS teroro išpuolių Briuselyje kilusi mintis buvo nuvilianti: nieko naujo negalima pasakyti. Negalima, nes viskas pasakyta po I...

Pirma po ISIS teroro išpuolių Briuselyje kilusi mintis buvo nuvilianti: nieko naujo negalima pasakyti. Negalima, nes viskas pasakyta po ISIS išpuolių Paryžiuje, o per pusmetį situacija beveik nepasikeitė. Nepasikeitė, nes nebuvo keičiama ir nebuvo keičiamas požiūris į terorizmo problemą. Kaip 2015-ųjų lapkritį, taip ir dabar jokios šalies, esančios į Vakarus nuo buvusios geležinės uždangos, vadovas neišdrįs pasakyti, kad terorizmo banga Europoje yra tiesiogiai susijusi su neintegruota musulmonų bendruomene, o ISIS iš tiesų atstovaują islamą. 

Būtent ši ideologinė stagnacija veda Europą tiesiai į pražūtį. Europa ir vėl renkasi atsakyti į teroro priemones vėliavomis, gėlėmis, ašaromis, Facebook coveriais, užuojauta ir pasmerkimais. Ypač pasmerkimais, daug pasmerkimų. Net popiežius  „smerkia šį aklą smurtą, kuris sukelia tiek kančių, ir maldauja Dievo suteikti ramybę“. Visoje vienodų politinių pareiškimų košėje šis popiežiaus kaip Europos moralinio autoriteto pareiškimas yra iš esmės pakankamas, kad atspindėtų bendrą žemyno sąmonės paveikslą. 

Jame trūksta kai ko svarbaus. Trūksta įvardijimo, jog tai nėra aklas smurtas. Jis turi vardą ir kilmę. Jis turi konkrečius strateginius tikslus. Ši kilmė – islamo religija, įgyvendinama autentiškai, pagal salafitų suvokimą kopijuojant islamo pranašo mokymą ir politinės veiklos metodus. Šis tikslas – pasaulinis kalifatas ir baimė, pasėta šalyse, kurių kol kas neįmanoma užimti. Europai labai sunkiai sekasi tą pripažinti kaip objektyvų tikrovės faktą ir pradėti pagal jį formuoti išlikimo – būtent išlikimo – politikos gaires.

Atvirumo problema

Europos lyderiai neįvardija ją sprogdinančios grėsmės, nes tai prieštarauja atviro pasaulio ir vieningos žmonijos pasakai. Kai ES vadinama imperija, dažnai nesuprantama, kas turima galvoje, sukiojama pirštais apie smilkinį. ES yra imperija ne kaip fizinė ar ekonominė pasaulio užkariautoja, bet kaip eksportuojamas ir besiplečiantis universalus modelis, pagal kurį esą turėtų gyventi žmonija. Šis modelis – visiškas kolektyvinių tapatumų svarbos paneigimas, kvietimas kiekvieną laikyti tiesiog žmogumi, ignoruojant kultūros, religijos, civilizacijos skirtumus. Tai, ką prof. Alvydas Jokubaitis vadina žmogaus religija. Tai svarbu ir todėl ne kartą rašyta (pati situacija verčia kartotis), kaip ir faktas, kad visi šie ignoruojami skirtumai skaudžiai primena apie save multikultūrinėse visuomenėse. 

Neatsitiktinai ES atsisakė konstitucijos preambulėje minėti krikščionybę. Vienos, tegu ir Europą sukūrusios religijos pabrėžimas reiškia atskirtį, savų ir svetimų linijas. Kuriamoji Europa negali sau to leisti. Dievo vieta jai turi būti tuščia, kad kiekvienas atviros ES gyventojas į ją galėtų patalpinti tai, su kuo galėtų tapatintis. Toks vakuumas taip pat yra iliuzija. Dievo vieta nebūna tuščia, nors taip ir galėjo atrodyti sekuliariam Europos elitui. Amorfiška ir atvira Europos visuomenė, be vienijančios kultūrinės ir religinės tapatybės, neturėjo ir neturi jokių galimybių priešintis šiuos dalykus turinčiai musulmonų bendruomenei. Jei kas Europos Parlamente norėtų būti iš tiesų pažangus ir pasirodyti esąs teisingoje istorijos pusėje, kaip dabar mėgsta sakyti progreso šalininkai, jam derėtų pasiūlyti Alachą ir jo pranašą paskelbti vienais atvirą Europą formavusių pagrindų. Juk galiausiai būtent jiems ir niekam kitam yra paruoštas šis ES kruopščiai atlaisvintas Dievo vietos vakuumas. 

Pagrindinis ideologinio mąstymo bruožas yra aklumas tikrovei ir būtent tuo iki šiol įtemptai užsiima postmoderni Europa, nors ir raginama atsikvošėti. Visiškai tikėtina, kad ir toliau tuo užsiims. Tokiu atveju realybe virs nesenas V. Laučiaus anekdotas, kuriame sakoma, kad sprogimams Europoje dažnėjant, europiečiai išmoks džiaugtis, kad, tarkime, net dvi savaites nėra naujų aukų. 

Tai būtų labai europietiška pačia liūdniausia prasme. Gerieji europeizuoti europiečiai (priešinkime juos ne tokiems atviriems Europos šalių gyventojams) stiprūs ir kantrūs, kai reikia pakentėti ir priimti savo perdėm humaniškų sprendimų pasekmes. Žmogaus teisių ir laisvių suvaržymas ar netgi paneigimas vardan piliečių saugumo jiems yra sunkiai priimtina kaina. Belgija kaip valstybė geriausiai įkūnija šias Europos problemas. 

Viešojo saugumo problema

„Kai mes turime susisiekti su Europos saugumo tarnybomis ar netgi atsiųsti savo vyrus su jais pasikalbėti, mes kalbamės su žmonėmis, būsiu tiesmukas, kurie yra vaikai. Jie nėra iniciatyvūs, jie tiesiog nežino, kas vyksta. Tai labai gąsdinantis dalykas, kurį reikia pripažinti, jų šalis (Belgija) yra perimama (džihadistų). Išvada tokia, kad Belgija tapo pagrindine žiaurių ekstremistų baze“, – kalbėjo Adamas Schifftas iš JAV Atstovų rūmų žvalgybos komiteto, neseniai padirbėjęs su Belgijos kolegomis.

Belgijoje gyvena 6,2 proc., o Briuselyje su priemiesčiais – 25 proc. musulmonų. Trečdalis jų, apie 100 000, susitelkę Molenbeke, kuriame nedarbas siekia 40 proc. ir kuris visų netikėtumui yra Belgijos ir panašu, jog Europos terorizmo židinys. Vienas Paryžiaus atakų organizatorių čia sėkmingai slapstėsi keturis mėnesius. Belgų tarnybos nieko negalėjo padaryti. Vasario mėnesį Belgijos vidaus reikalų ministras paskelbė,  kad 451 Belgijos pilietis yra Sirijoje ir Irake kovojantis, iš ten grįžęs arba planuojantis išvykti džihadistas. 197 iš jų yra pačiame Briuselyje. Niekas, išskyrus neskiriamus deramus resursus ir įsitikimus apie šventas žmogaus teises, netrukdė visų jų suimti vos sužinojus apie jų ryšius, taip pat ištardyti visų jų artimųjų, draugų, bendradarbių. Tai nepadaryta. 

Gerai žinoma, jog didelė dalis musulmonų imamų skelbia su demokratija ir teisės viršenybės principais nesuderinamus, neapykantą Vakarams skleidžiančius pamokslus, o mečetės Belgijoje ir Prancūzijoje yra tapusios radikalų būrimosi ir rekrūtavimo centrais. Niekas, išskyrus absoliutinamą žodžio laisvę, netrukdo suimti visus įstatymų nesilaikyti kviečiančius dvasininkus, tačiau tai nebuvo padaryta. Niekas netrukdo uždaryti kiekvieno religinio centro, kuriame užfiksuota ekstremistų veikla, tačiau tai nepadaryta. Niekas netrukdo priimti pataisų, leidžiančių deportuoti kiekvieno su teroristiniais tinklais bendravusio ir bent pagrįstai, pavyzdžiui, dėl telefone esančių nuotraukų, tokia veikla įtariamo imigranto, tačiau svetingumas („refugees welcome“) ir net ten, kur tai pavojinga, taikoma nekaltumo prezumpcija vis dar yra aukščiau Belgijos piliečių ir tų pačių eurobiurokratų saugumo. 

Ne vienos šalies saugumo tarnybos antrus metus kalba apie tai, jog su nelegalių migrantų banga į Europą patenka nežinomas skaičius ISIS užverbuotų kovotojų. Matome jų raišką Paryžiuje ir Briuselyje. Suprantame, kad net vienas, ką jau kalbėti apie dešimt ar šimtą tokių kovotojų Šengeno zonoje yra per didelė prabanga ir atviras lošimas šalių piliečių gyvybėmis. Ar tai nėra pakankama priežastis pagaliau aklinai užverti ES išorines sienas nelegalams, turint galvoje, kad iki šiol akivaizdžiai nėra užtikrintų priemonių patikrinti kiekvieno iš jų ryšius ir galimus ketinimus? Neatrodo, kad aiškiai suformuluota, kad nelegalių migrantų priėmimas yra nulinės sumos žaidimas – atvykėliai, kurių daliai iš tiesų reikalinga pagalba, yra gelbstimi rizikuojant ES šalių piliečių gyvybėmis. Kol ES mastu nesiimama adekvačių priemonių migrantams sulaikyti Vengrijos pavyzdžiu, galima drąsiai laikyti, kad ES piliečių saugumas yra aukojamas dėl nelegalų saugumo. 

Jau minėtas Belgijos ministras Janas Jambonas pripažįsta, kad „nekontroliuoja Molenbeko“. To paties Molenbeko, kuris tiesiogiai siejamas su bent penkiais pastarųjų dviejų metų teroro išpuoliais. Ar tokia situacija nereikalauja kariuomenės pagalbos, kurios identiškai problemai spręsti nepabijojo pasitelkti Marselio meras? Ar tiksinti teroro išpuolių bomba nėra pakankama priežastis išardyti įstatymui nepaklusnių veltėdžių (kas antras bedarbis nedidelio nedarbo šalyje) irštvą? Iš kitos pusės – ir tai dar svarbiau, jei laikome Belgija demokratine valstybe – ar ne to verti piliečiai, kurie gyvendami tokiomis nuolatinio tragedijos laukimo sąlygomis, kokios tvyrojo Briuselyje, iki šiol nepareikalavo drastiško terorizmo židinių valymo? Vėl cituojant V. Laučių, belgai tyliai sutinka būti skerdžiami ir tuo tobulai atitinka formuojamą tobulo gerojo europiečio, iki begalybės atviro Kitam, modelį. 

Ugdymo problema

Aptartos, neabejoju, drastiškai skambančios priemonės yra reikalingos viešojo saugumo problemai spręsti trumpuoju laikotarpiu. Ilgalaikėje perspektyvoje jos nieko nesprendžia. Uždarius sienas, deportavus nelegalus ir nubraukus dėl to verkiančiųjų žurnalistų ir aktyvistų ašaras, lieka klausimas kaip elgtis su ne pirmos kartos piliečiais musulmonais. Kiekviena valstybė turi teisę ir pareigą ugdyti savo piliečių besąlygišką ištikimybę. Tik ją ugdanti valstybė po to gali to reikalauti ir būti rami, jog šalyje nėra penktosios kolonos. Europos valstybėms, o dėl savų priežasčių ir Lietuvai, būtina spręsti šią problemą. Taigi ilgalaikiai sprendimai viešajam saugumui užtikrinti neišvengiamai veda į mokyklas.

„Mes, musulmonai, turėtume ne smerkti Vakarus dėl nepakankamos jų tolerancijos, o kritiškai kalbėti apie ekstremizmą mūsų mokymo planuose, mūsų švietime ir mūsų režimuose ir gėdytis dėl to. Keista, kad smerkiame kitus, užuot atsiprašę likusio pasaulio“, – teigia Saudo Arabijoje uždrausta ir iš šalies pabėgusi žurnalistė Nadine Al-Budair. 

Labai geras klausimas. Iš jo kyla dar du. Ar mes Europoje suvokiame, kad didelė dalis Artimųjų ir Vidurio Rytų islamiškų šalių savo mokyklose rengia sekuliariai (ką čia slėpti) Europos civilizacijai priešiškus, ją niekinančius žmones, o ISIS dešimtis tūkstančių jaunuolių kasdien ruošia atviram karui su Vakarais? Jei tai suvokiame, negalime apsimesti, kad šis jaunimas neužaugs, neįsimaišys į savo šalių visuomenes, pergyvenęs pačią ISIS, ir nesugalvos imigruoti į atvirų sienų Europą. Neturime jokio pagrindo galvoti, kad iš islamo šalių į Europą atvykstantys žmonės nekelia grėsmės ir ši tendencija tik stiprės. Jei taip – kaip galėsime juos priimti? Negalėdama pakeisti musulmoniškų šalių švietimo sistemos, Europa turi ilgam išgyti nuo atvirų durų politikos. 

Tačiau antrasis klausimas dar svarbesnis. Pačių Europos šalių švietimo sistema nerengia savo valstybių patriotų, neskatina ištikimybės valstybei, sentimentų jos simboliams, pasididžiavimo ir tapatinimosi su šalies istorija, neformuoja bendros politinės tautos jausmo. To nėra. Šaltojo karo metais tautos „klijų“ puoselėjimas buvo nurašytas kaip atgyvena. Pasiremiant skirtingomis to paties marksizmo interpretacijomis tokia ugdymo revoliucija įvykdyta tiek laisvuose Vakaruose, tiek komunistiniame pasaulyje. Lietuvoje Antano Maceinos „Tautinis auklėjimas“ skaitomas su šypsena, M. Lukšienės ir Z. Zinkevičiaus tautinės mokyklos projektai paskandinti ŠMM stalčiuose. 

Šiandien visur raškome to pasekmes – ryšio su savo valstybe nebuvimą, instrumentinį arba net atvirai priešišką požiūrį į savo tėvynes. Rytų Europoje tai reiškiasi tokiomis sąlygomis neišvengiama masine emigracija, nes kaštų-naudos požiūriu Baltijos ar Višegrado šalys dar ilgai, o gal ir niekada neprilygs pragyvenimo sąlygomis Vakarų ir Šiaurės Europos šalims. Kodėl neišvykti, jei valstybė tau nėra šventa idėja, o tik visuma gerų arba blogų sąlygų patogiam gyvenimui? Vakarų Europoje ta pati santykio su valstybe problema reiškiasi priešingai – sekuliarūs vietiniai jai vis labiau abejingi (tik jiems nėra ko išvažiuoti), o musulmonai didele dalimi jaučia priešiškumą, buriasi į getus, nepripažįsta sekuliarios teisės viršenybės ir – dabar jau matome – rengia teroro išpuolius. 

Nėra didelio skirtumo, ar Briuselio atakų organizatoriai bus „pabėgėliai“ kaip Paryžiuje, ar „vietiniai“ antros-trečios kartos imigrantai kaip Charlie Hebdo atakų atveju. Europa, ir tikriausiai valstybės narės, o ne bejėgė neįgali ES, turi spręsti abi problemas – tiek kiaurų sienų, tiek valstybės priešų ugdymo. 

Geopolitinė problema

Tačiau jau teisingai pastebėta, kad islamiškasis terorizmas Europoje nėra vien viešojo saugumo problema. Tai geopolitinė problema. Spręsdama tai vien kaip viešojo saugumo klausimą, Europa tik gintųsi nuo pasekmių, kurių šaltinis – „Islamo valstybė“. Tačiau Europa seniai tapo vien minkštąja galia, nepajėgia spręsti tokio pobūdžio problemų. Pusę amžiaus tam egzistavo NATO, o tiksliau JAV kaip gynybos garantas. Tačiau JAV jau kurį laiką siunčia signalus, jog praranda susidomėjimą Europos gynyba ir vienpolio pasaulio išsaugojimu apskritai. Hilary Clinton greičiausiai tęstų kanadietišką Baracko Obamos politiką, Donaldas Trumpas tiesiai pasakė, jog dėmesio NATO ir Europos gynybai neskirs. Kol kas vienintelis už JAV vaidmens NATO kovoje su ISIS stiprinimą pasisakantis bent kiek realus JAV prezidento rinkimų kandidatas Tedas Cruzas yra tikrai ne pats realiausias. 

Tokioje perspektyvoje Europa tampa neapsaugotu vaiku. „Labai tikiuosi, kad europiečiai vakar Belgijoje įvykusios baisios terorizmo grėsmės akivaizdoje atidės į šalį savo geopolitinius žaidimus ir vienysis, jog būtų neleista teroristams veikti mūsų bendrame kontinente“, – sakė  S.Lavrovas, susitikęs su Vokietijos diplomatijos vadovu Franku-Walteriu Steinmeieriu. Labai baisu, pavojinga ir realu, jog tas vaikas gali sugalvoti bėgti pagalbos pas Rusijos mešką, jau kurį laiką siūlančią ar vaizduojančią, jog siūlo pagalbą Europai kovoje su „tikrąja grėsme“. Kabutės reikalingos, nes abi grėsmės – ISIS ir Rusija – Europai vienodai tikros. Rusija jau bandė užimti šį vaidmenį bombarduodama Siriją po atakų Paryžiuje, tačiau atakomis prieš civilius gyventojus tik didino jai labai naudingus migracijos į Europą srautus. 

Net jei ryžtųsi aktyvesniems kariniams veiksmams prieš ISIS, Europos lyderiai, ilgus amžius mėgavęsi flirtu su Rusijos carais ir diktatoriais, turės išvengti naivios pagundos dėtis su Rusija. Tam sutrukdyti tikriausiai gali tik aktyvi JAV lyderystė arba labai vieningas ir užsispyręs Vidurio ir Rytų Europos šalių prieštaravimas. Sunku išsirinkti, kuris šiaudas mažiau tikėtinas. Europos karinis saugumas, už kurį niekas nenori mokėti, artimiausiu metu balansuos ties labai rizikingomis ribomis. Tuo tarpu Europos šalių viešasis saugumas, vardan kurio niekas Vakaruose nenori atsisakyti multikultūralizmo iliuzijų ir gerovės valstybės malonumų, gali ir turi būti skubiai užtikrintas drastiškiausiomis priemonėmis. 

Atviros Europos idėja pasmerkta žlugti, nes atvira Europa tiki tik patys gerieji europiečiai. Atvirumas Europai neišvengiamai yra tik pereinamas etapas. Tie, kas ateina naudotis šiuo atvirumu, patys juo netiki, nes pasaulyje juo netiki niekas, išskyrus pusę amžiaus kairuojančią Europą. Europa bus arba atvira, arba saugi. Sėkmės atveju ji suras savyje jėgų užčiuopti ir ginti savąją civilizaciją, užsiverdama nuo visko, kas siekia užimti jos vietą arba drįsta reikalauti lygių teisių su ja. Nesėkmės atveju jos vietą užims Alachas su savo kraugeriu pranašu. Blogai tai, jog nesėkmingi scenarijai pildosi patys – nieko nereikia daryti. Būtent tuo ir užsiima Europa tuos keturis mėnesius, skiriančius Paryžiaus ir Briuselio išpuolius. Susiję

Vytautas Sinica 4215384176039362432

Rašyti komentarą

 1. Nežiniukas2016-03-24 08:55

  Autoriaus Sinicos straipsnis geras, kaip visuomet, tik šiame pastebėjau vis daugiau, nei kituose straipsniuose propagandos elementų. O jie, kaip ir šaukšteliai deguto, pagadina visą medaus statinę.

  Turiu omenyje pasakymus, kad Rusijos "tikroji grėsmė" lygintina su ISIS grėsmę, taip pat, kad Rusija Sirijoje bombardavo civilius.

  Rusija tikrai yra ne didesnis blogis, nei kitos galybės, su kuriomis Rusija sprendžia tarpusavio geopolitinius interesus. Tai leiskite paklausti, kodėl Rusijos geopolitiniai interesai blogi, o jau pavyzdžiui - JAV - geri?

  Rusija, bombarduodama Sirijoje objektus, civilių nužudė ne daugiau, nei kitos šalys, kurios irgi bombardavo Siriją. Karas yra karas ir jame paprastai kenčia civiliai.

  Geriau pažiūrėkite visų tų bombardavimų šaknis: tai kas remia "nuosaikią" ginkluotą opoziciją? Kada paprastiems žmonėms gyventi buvo geriau: kai Libiją valdė kraugerys Kadafis, ar kai dabar valdo (jeigu valdo) ginkluoti vietiniai taikos balandžiai? O Sirijoje?

  Visada laikiausi požiūrio, kad valdžia šalyje turi būti keičiami taikiu būdu. Nes priešingu atveju, arba aš turėsiu pateisinti Libiją, Siriją, Ukrainą, bet taip pat turėsiu pateisinti riaušes, prieš kelis metus įvykusias prie Lietuvos Seimo, arba Lietuvos "įstojimą" į Sovietų sąjungą. Puikiai žinome, kaip tas "įstojimas" vyko - šalyje pilna svetimos šalies kareivių. Arba priimti gaujos "teisingumą": jeigu mūsų gauja žudo - tai tik teisingumas, jei kita gauja mus žudo - tai nusikaltimas.

  Todėl autoriui Sinicai siūlau atsiriboti nuo propagandinių dalykų, ir kaip visada ieškoti giluminių priežasčių, kokios ir buvo nurodytos šiame straipsnyje.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Nes priešingu atveju, arba aš turėsiu pateisinti Libiją, Siriją, Ukrainą, bet taip pat turėsiu pateisinti riaušes, prieš kelis metus įvykusias prie Lietuvos Seimo, arba Lietuvos "įstojimą" į Sovietų sąjungą." citatos pabaiga. Mano nuomone Tamsta į tą patį katilą suvertėte daug netapačių reiškinių ir man kilo neaiškumas. Ką tamsta turite omenį nepateisindamas Ukrainos?

   Panaikinti
  2. Nežiniukas2016-03-24 10:40

   Viską, kas įvyko Ukrainoje, pradedant "taikiu" vyriausybinių pastatų užėmimu, baigiant Krymo referendumu ir Donecko respublikų "įkūrimu".

   Nes pas mus kažkodėl tokio pobūdžio "pamitingavimai" prie Seimo baigėsi baudžiamosiomis bylomis ir tai laikau teisinga, nes visa, kas nėra taiku, yra kriminalas ir bet kuri valstybė turi teisę gintis. Net ir mūsų Konstitucijoje yra nuostata, kad bet kuris prievartinis valdžios užgrobimas yra nusikalstamas ir kiekvienas pilietis tokiu atveju įpareigojamas ginti bet kuriomis priemonėmis Lietuvos valstybingumą. Gal sakau ir kitoms valstybėms, kurių valdžia buvo išrinkta demokratiškai, suteikime teisę gintis?

   Panaikinti
  3. Cit.: "Geriau pažiūrėkite visų tų bombardavimų šaknis: tai kas remia "nuosaikią" ginkluotą opoziciją? Kada paprastiems žmonėms gyventi buvo geriau: kai Libiją valdė kraugerys Kadafis, ar kai dabar valdo (jeigu valdo) ginkluoti vietiniai taikos balandžiai? O Sirijoje?"

   Nežiniuk, Tamsta čia per daug rusiško agitprop'o paskleidė. Kraugerys tironas todėl ir yra kraugerys, kad trukdo paprastiems žmonėms gyventi, juos visaip varžydamas ir žudydamas. Gyventojų (čia turiu minty paprastus gyventojus) ginkluotas sukilimas tikrai nebūna šiaip sau. Tai kraštutinė priemonė prieš "tvarką" ir "taiką" šalyje neva palaikantį tironą, kurios gyventojai yra priversti griebtis, kad apsigintų nuo tirono ir jo šalininkų savivalės bei smurto, kai kitos (taikesnės) priemonės jau nebeveiksmingos. Sirijoje tokia situacija ir buvo susidariusi. Todėl ten ir vyksta sukilimas. Irake, kai musulmonus sunitus prispaudė šiitų valdžia, irgi buvo panašiai. Todėl ir sustiprėjo ISIS, kad Irako sunitai jau nebeturėjo kur dėtis.

   Cit.: "Gal sakau ir kitoms valstybėms, kurių valdžia buvo išrinkta demokratiškai, suteikime teisę gintis?"

   Sakyčiau, Sirijoje valdžia nebuvo išrinkta demokratiškai (beje, Rusijos valdžios rinkimus irgi nelabai pavadinsi demokratiškais).

   Panaikinti
  4. Nežiniukas2016-03-24 12:26

   Pone Augustinai, kai Libijoje "sukilo" liaudis, tai ta liaudis ir neskraidymo zoną suorganizavo?

   Tai remiantis panašia logika, kai tik Maidanas paskelbė apie valdžios pasikeitimą, tai Donecko "liaudis" irgi "sukilo". Na, kad "sukilimu" buvo suinteresuota Rusija - čia tik smulkmena. Smulkmena ir tai, kad Donecko "respublika" maisto prekių krautuvėje "nusiperka" rusiškos ginkluotės. Šiaip tai Rusija į tą reikalą nesikiša ir sako, kad čia "liaudis" darbuojasi iš savų resursų.

   Tegul tai vadina rusiška propaganda. Žinoma, tai blogai. Bet tokie patys veiksmai vyksta Sirijoje. Skirtumas tik tas, kad kažkas nesigina, kad ginklus tiekia "nuosaikiai" opozicijai.

   Gerbiamasis, bet čia gaujos teisingumas. O aš noriu tikrojo teisingumo. Todėl nepateisinu nei Ukrainos, nei Sirijos, nes nenoriu, kad kokia nors rusija, Lietuvoje atradusi "pasipiktinusios" liaudies ir čia nesukurtų "taikios" ginkluotos opozicijos. Argi Lietuva ne "taikiai" ir be kraujo praliejimo įstojo į Sovietų sąjungą? Kas Lietuvą vertė? Juk pačius lietuvius išrinko į Seimą ir jie patys paprašė. Rusija tai ir naudoja kaip "argumentą". Bet argi tai argumentas?

   Todėl, jei Rusijai tai ne argumentas, tai ir kitose šalyse, esant "nesavanaudiškai" pagalbai iš šalies, visos "taikios" opozicijos neturėtų būti argumentas nuversti valdžią.

   Kad ir kaip ji kam nors pasaulyje nepatiktų.

   Panaikinti
  5. Nežiniukui tik norėčiau priminti, kad Maidanas prasidėjo be jokių ginklų. Ginklus prieš demonstrantus panaudojo būtent Janukovičiaus kariauna. Ir šaudė šita kariauna. Tamstos argumentai primena tą sovietiškai rusišką propagandą apie Sausio 13 įvykius, kur esą "savi šaudė į savus". Matyt, ir profesionalius rusų kariškius Donbase laikote neva "sukilėliais" prieš Kijevo "chuntą". Ir dar norėčiau priminti, kad Kijeve prezidentūra buvo užimta tik tuomet, kai Janukovičius spruko pradžioje iš Kijevo, o paskui ir iš šalies. Tad truputėlį tamstos argumentai ne į tą pusę.

   Panaikinti
  6. Nežiniukui.
   Labai įdomu ... o tai pagal jūsų "tikrąjį teisingumą" reikia nepritarti ir 1831 m bei 1863 m sukilimams Lietuvoje, nes ten garantuotai nebuvo "taiku", buvo kriminalas ir bet kuri valstybė (rusijos imperija) turėjo teisę gintis?

   p.s tai kad jūsų asmuo nepateisina nei Ukrainos, nei Sirijos , patikėkit, niekaip neįtakos rusijos planų ir veiksmų Lietuvoje.

   Panaikinti
  7. Pritariu gerb. Ainiui ir ponui Smikiui. Į kiekvieną ginkluoto sukilimo konkretų atvejį turime žiūrėti atskirai - kas kovoja, kaip kovoja, už ką kovoja. Ir tada spręsti, kieno pusę ir kokiu būdu palaikysime.

   Panaikinti
  8. Cit.: "Todėl nepateisinu nei Ukrainos, nei Sirijos, nes nenoriu, kad kokia nors rusija, Lietuvoje atradusi "pasipiktinusios" liaudies ir čia nesukurtų "taikios" ginkluotos opozicijos."

   Rusijai tokie niekai, kaip ginkluotos opozicijos konkrečioje šalyje neegzistavimas, absoliučiai nerūpi. Jei Rusijai tokios opozicijos reikės, jinai tikrai atsiras. Pvz., su suklastotais Lietuvos piliečių pasais, perrengti Lietuvos kariuomenės bei policijos uniformomis ir t.t. Todėl ir sakau - kiekvieną konkretų atvejį turime tirti atskirai.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2016-03-24 10:58

  Kaip visada puikus p. Sinicos straipsnis. Kažkaip ir manęs labai nenustebino Briuselio įvykiai, kaip ir nebenustebino šiandien, per Nacionalinį Transliuotoją parodytas reportažas, apie BESIGLEBĖSČIUOJANČIUS belgus, kurie TAIP supranta pasipriešinimą ir KOVĄ su teroru.Na, kai bijai savo skriaudikui duot atgal snukin tai kas tada belieka...

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2016-03-24 10:59

  Labai teisingas logiškas straipsnis,terminas ,,Atvira visuomenė'',yra katastrofa, viskas kas atvira visada pridulka, prikrenta, pribėga, ir jei Žemė būtu atvira be apsauginio sluoksnio mes būtume kosminės dulkės.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2016-03-24 11:54

  ir dar, manau ,kad ir pirmos ir antros kartos musulmonai turėtų būti deportuojami iš Europos, nes jie neįrodė savo lojalumo, juos priėmusiai šaliai.Paskaičiuota, kad Švedija iki 2030m. , o Kanada iki 2050m., taps musulmoniškomis šalimis.Ar Europa nori tokia tapti, nes jeigu nori,tai tuomet tegul pasilieka visus 1 ir 2 karos migrantus, kurie atsiprašant, dauginasi labai greitai ir vistiek anksčiau ar vėliau musulmonų ir afrikiečių Europoje bus daugiau nei europiečių.Jūs galite mėginti juos perauklėti ar integruoti , bet ateis laikas, kai BALTŲJŲ Europoje vistiek sumažės, o tada jau ESAMA DAUGUMA spręs EUROPOS LIKIMĄ ir ta dauguma tikrai nebus EUROPIEČIAI.Tarp kitko musulmonams tikėjimas leidžia, iškilus reikalui prisitaikyti, taip sakant, pagulėti ant dugno, kad atėjus laikui, galėtų stotis ir visa jėga smogti.Ką manau jie gana sėkmingai daro. Ir taip jau 1400 metų.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2016-03-25 10:31

  Autorius drąsus vaikis, nes nebijo to karo, kuris kils Europai sukilus prieš musulmonus.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-03-25 18:13

   Nebijo, nes nekariaus, na nebent zodziais, kai kiti bergdziai aukos gyvenimus.

   Panaikinti
  2. Aš tai irgi skaitau, kad "tik nereike naudoti jėgooos" - geriau sklandžiai ir taikiai integruotis į naują Europos kalifatą. Kam "bergdziai aukoti gyvenimus"? :)

   Panaikinti
 6. Salafitai ir džihadistai atstovauja "autentišką islamą" lygiai tiek pat, kiek Jehovos liudytojai ir panašios fanatiškos sektos atstovauja "autentišką krikščionybę". Džalaludiną Rumį bent paskaitykit...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-03-25 15:15

   frodai, tai gal tu bent KORANĄ paskaityk, mažiau klausimų kils apie tariamus nuosaikuiosius irtaip vdinamus, radikalius musulmonus...

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2016-03-25 16:47

  Sinica tendencingai paiso islama kaip kone absoliutu blogi ignoruodamas ta fakta, kad, visu pirma, kiekvienas musulmonas yra zmogus toks pats kaip krikscionys ar judejus. Nereikia is islamo paisyti baubo, nes ne taip seniai ruseno inkviziciju lauzai. Terorizmo priezastys neslypi vien tik atskiros religijos fundamentalizme, jos slypi ir kiekvieno zmogaus gyvenime, jo viltyse ir nesekmese. Islamo valstybes yra nualintos karo, zuva tukstanciai zmoniu, skaitosi ne zmoniu gyvybes o didziuju valstybiu interesai. Tokiomis salygomis vyksta nematomas, neivardintas karas.
  Nesinori gilintis i tai, kokius interesus atstavauji, Sinica, bet jei kartais prasitrintum akis nuo propagantos, lefebristiniu paziuru ir vosokiu nieku, pasaulis butu grazesnis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Vat, pravilnai tavariščius progresyvistas sako - visi tik žmonės, nėra jokio skirtumo, islamas če nepričiom - nes negi islamistai čia visur alach-babach ir tacharušą darė? Ne! Tiesiog žmonės - kaip ir visi kiti. Ar maža krikščionių, su šūksniu "Laudetur Iesus Christus!", besisprogdinančių kitatikių susirinkimo vietose ir pjaustančių jiems galvas? Gi ant kiekvieno kampo! Ir šiaip, patys tik užvakar inkvizicijos paskutinį laužą užgesinom. Nu, gerai, prieš kelis šimtus metų - ale nesvarbu! Šalin krikščioniū fanatikū rankas nuo taikos religijos nešėjū! Dajoš multi-kulti!

   Panaikinti
  2. Iš tiesų, nepažįsta Anonimiškas 16.47 religinės situacijos ir perspektyvų. Jau geriau arba nerašyk ta tema, arba pasistudijuok, bet tai gali trukti ilgai. O Pikc prašom nejuokinti:).

   Panaikinti
  3. Ką Jūs - aš ne juokinu, o visiškai rimtai pristačiau kiauragalvių žydrai-raudonų "progresyvistų" pasaulėžiūrą ir "logiką". Tiesa, pamiršau vieną esminių dalykų - privalomą reductio ad Hitlerum (žr. to fruktelio 2016-03-25 22:47 komentarą). :)
   LABAI taiklus V. Laučiaus pastebėjimas apie tokią fauną:
   "Po teroro išpuolių Paryžiuje politikai baudėsi triuškinsią Islamo valstybę. Įdomu – kuo? Ėriukų tylėjimu? Deja, narsus ėriukų tylėjimas ir vėl neišgąsdino Hanibalo Lekterio – europiečius pietums valgančios ISIS. O juk daug kas turbūt tikėjosi, kad islamistai palūš ir maldaus pasigailėjimo, apšaudomi moderniais ilgojo nuotolio šūkiais: Je suis Charlie, je suis Paris. Dabar – je suis Bruxelles.
   Jei visi šie galingi ginklai nepadės (na, dar pakentėkime keletą metų – o gal padės?), teks numesti ant kalifato Johno Lennono žodžių bombą: „Imagine there’s no countries / It isn’t hard to do / Nothing to kill or die for / And no religion too / Imagine all the people / Living life in peace…“ Šito jie tikrai neištvers. Deja, joks žmogus šių saldžiai klaikių eilių neištvers, jei tik jo nekankina politinė silpnaprotystė, humanitarinės kilmės hemorojus ir pacifizmas." (http://www.propatria.lt/2016/03/vladimiras-laucius-sveiki-sugrize-i.html)

   Panaikinti
  4. Ne, mane stilius prajuokino. O šiaip - galima, kaip čia kažkas rašė, rašyti kreidelėmis ant asfalto apie meilę, dorybes, taiką - tikrai padės: integruosis ir taps sąžiningais žmonėmis.

   Panaikinti
  5. Tai aš irgi ne visai rimtai sakiau, kad aš čia visai rimtai. :)
   Bet, kaip sako, "be bajerio" - dalis teisybės yra. Prisimenu, kartą su tokiu pat stiliumi įsivėliau į "progresyvistų" diskusijas apie "šeimų įvairovę" ir pareiškiau, kad tik visokie talibai nori apriboti šeimos apibrėžimą - o iš tikrųjų, tai šeima yra emociniais ryšiais susaistytas ir tarpusavyje santykiaujantis socialinis vienetas nepriklausomai nuo narių skaičiaus, rasės, tautybės, lyties, amžiaus ar biologinės rūšies (na, čia KT "dvasioje"). Ir žinote ką - "progresyvai" entuziastingai pritarė, pasidžiaugdami, kad bet kokia diskriminacija eliminuota - tik sulaukiau priekaištų, kad gal reikėjo kažkaip ir ekonominį dėmenį įtraukti (vis dėlto, bolševikai yra bolševikai ;)). Tad, iš tikrųjų, šitas psichinio ligonio stilius - tik iš dalies (ir labai nežymios) parodija. :)

   Panaikinti
 8. Štai skaitytojas vardu Anonimiškas rašo apie kažkokią mistinę musulmonų integraciją Europj. Kas ta integracija yra? Tarkim jums po langais auga tulpės ir rožės, o jums šovė mintis šias dvi gėlių rūšis integruot. Kaip tai atrodys? Ar tulpės turės spyglius, o rožės augs iš svogunėlių?
  Kaip vyks musulmonų integracija Lietuvoj? Ar musulmonas uoliai dirbs Avulio statybose ,jo ponia lenks nugarą "Lelijoj" už minimumą, vakarais jie triūs daržuose, knisis humanose ir lankstys pigesnių kruopų ir kiaulienos subproduktų po maximas kaip tą daro lietuviai? O lietuviai vyniosis į čiadras, penkiskart šlovins per dieną Kristų ir paleistuves moteris mėtis akmenim? Užtenka tų pasų apie "tautų draugystes" ir "europines integracijas". Gana. Sinica,deja, daug kur teisus. Tuščios vietos nebūna. Alachui nėra vietos Lietuvoj. Taškas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-03-25 18:05

   Kazkoks kratinys.
   1. Neminejau zodzio integracija, is kur ji traukiate?
   2. Tulpes atkeliavo is Persijos (o ne!), jeigu rimtai, tai, ka pateikiat savo metaforoje yra ne kas kita kaip selekcija vs. ekosistema. Siulote selekcionuoti zmones, pagal koki kriteriju, tautini, religini, kulturini?
   3. Vel integracija ... Klausykite, man atrodo integruoti rekia jus.
   4. Jeigu jusu galvoje pelke paskendusi ruke, pateiksiu jums naujiena: savo gimtosiose salyse didzioji dalis musulmonu dirba uz keleriopai mazesnius atlyginimus, vergauja, kitaip tariant, daznai "krikscionisku" Vakaru korporacijoms.
   5. Prasitrinkit akis, pasiziurekit kaip gyvena zmones nepaveikti fundamentalizmo viruso, kuri, beje, skleidzia Sinica.
   6. Sveikinu, jus ka tik susisprogdinote. Tikiuosi kai issisklaidzius virtualiems neapykantos dumams, jusu mintis pasieks saules sviesa ir Dievo malone.
   7. P.S. Nesidankstykit Sinica, kelkite klausimus pats.
   8. P.S. 2. Nieko nera iskyrus tai, ko nera.

   Panaikinti
 9. Anonimiškam 18.052016-03-25 20:12

  Kas čia neaišku pačiam?- Gėlės turi rūšis, medžiai turi rūšis, gyvūnai turi rūšis, žmonės turi rūšis. Nereikia daryt fabrikinio šablono:vokietis turi skirtis nuo suomio, lietuvis nuo anglo, kinas nuo negro, indėnas nuo baltojo.Matosi,kad anonimiškas čiupinėjo musulmoną tik paveikslėlių knygutėj.Pagyvenk nors savaite Birmingeme arba Kalė galėsi sprodintis savo multikulti"integracijoj".Patarėjas mat atsirado.Nepatinka Sinica,bek į delfistaną-ten Vanagaitė negal holokausto užbaigt,Grybauskaitė mažuosius karus rodo, o Putinaitė už Marcinkevičių išvirkščiai meldžiasi.Prisijungsi,skleisi savo vidinę"šviesą",ką nors pakelsi,ką nors paskleisi.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Sakyč, piktai - bet teisingai. Apskritai, turiu pripažinti, man kažkaip gailestis tam alach-babachinamam sajūzui linkęs mažėti: kai pagalvoji, kad tai fauna, kuri vadovaujasi tokiomis liberast-neomarksistionės ideologijos klišėmis, kaip "tolerancija", "žmogaus teisės", "atvirumas KITAM", "multikultūralizmas", "visi vienodi - visi žmonės" (plg. nėra rasių, tautų, lyčių ir t.t.) ir šiaip "refjudžyz velkam", ir todėl kaskart nustemba, gavę į dūdą, bet niekaip nepripažįsta akivaizdžių priežasčių - užuojauta gana juntamai pradeda išgaruoti. Įsivaizduokite kvailą moterėlę, pas save įsileidusią čigonų tuntą, šventai įsitikinusią, kad tai ją "praturtins" ir iškeikiančią visus, bandančius ją paprotinti - ir vis nustembančią, kad tai ją apvagia, tai primuša, tai išgvaltavoja. Kažin, kodėl? Ir kiek laiko galima tokią ypatą užjausti ir jos gailėtis? ;)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-03-25 22:47

   Anonimiškam 18.05
   Darvina praspjovet! Nauja rusiu teorija pakeliui. Nors, primigtynai prasau susilaikykit, nebutina, buvo toks vienas vokietukas, liudnai baigesi (!) Na bet jeigu irodysit, kad tarp zmoniu prokreacija negalima del ju tautines, religines, socialines ar kokios kitos padeties, gausite koki "lefebristini" nobeli.
   Man labai liudna del to, kad jums kyla tokios mintys. Liudna taip pat ir del to, kad opurtunistiskai naudojaties kitu nelaimemes, prisidengiat krikscionybe, nors nepuoselejat jos moraliniu idealu. Manau, jeigu suprastumete savo isitikinimu klaidinguma, gedytumetes. Vis tik jeigu nepavyks suprasti, geriau auginkite geles.
   Neturiu neigiamo nusitatymo straipsnio autoriaus atzvilgiu, veikiau polemizuoju su jo tendencingais teiginiais ir kazin kokias tikslais.
   Graziu Velyku.

   Panaikinti
 10. 2016-03-25 16:47 Anonimiško tekstas fantastiškai "universalus" jį perskaičius kiekvieno tolerasto galvoje gyvenantys tarakonai turėtų atsistoję ploti ovacijomis, kaip po Brežnevo kalbos. Toliau cituoju autorių pakeisdamas tik ne kurias VIETAS:

  TAMSOULIS tendencingai paiso NACIZMĄ, KOMUNIZMĄ, SADIZMĄ
  (liberalizmą, genderizmoą, kraujomaišą - norimą reiškinį pasirinkti. mano pastaba)
  kaip kone absoliutu blogi ignoruodamas ta fakta, kad, visu pirma, kiekvienas KOMUNISTAS,NACISTAS,SADISTAS yra zmogus toks pats kaip krikscionys ar judejus. Nereikia is NACIZMO,KOMUNIZMO,SADIZMO paisyti baubo, nes ne taip seniai ruseno inkviziciju lauzai. Terorizmo priezastys neslypi vien tik atskiros PASAULĖŽIŪROS, GYVENSENOS fundamentalizme, jos slypi ir kiekvieno zmogaus gyvenime, jo viltyse ir nesekmese. NACIZMO,KOMUNIZMO,SADIZMO valstybes yra nualintos karo, zuva tukstanciai zmoniu, skaitosi ne zmoniu gyvybes o didziuju valstybiu interesai. Tokiomis salygomis vyksta nematomas, neivardintas karas.
  Nesinori gilintis i tai, kokius interesus atstavauji, ACILIKĖLI, bet jei kartais prasitrintum akis nuo propagantos, lefebristiniu paziuru ir vosokiu nieku, pasaulis butu grazesnis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Šauniai surašyta! Iškart prisiminiau, panašų eksperimentą, kur lyginti aušrinos-marinos feministiniai pezalai ir bolševikiniai pezalai - ten iš vieno teksto į kitą permestos ideologijos objektų sąvokos taip harmoningai "įsipaišė", kad tekstai tapo neatskiriami. :)
   P.S. O šitas "kiekvieno tolerasto galvoje gyvenantys tarakonai turėtų atsistoję ploti ovacijomis, kaip po Brežnevo kalbos" - tai net ašarą išspaudė. :D

   Panaikinti
 11. Anonimiškam 22.472016-03-26 08:59

  pagal Anonimišką makaulėlę islamizmas yra gėrių gėris,kurio nemato V.Sinica ir jį panašūs "nabagai". Spjoviau aš ant tokių anonimiškų skiedalų. Islamas šiuo metu yra pati fundamentaliausia religija.Negana to -dar ir mažiausiai sekuliari.Inkvizijos nepaneigsi.Ji buvo. Bet dabar kitatikius prievartauja,žudo, pjausto galvas,kankina ir sprogdina ES sostines ne viduramžių inkvizitoriai-bepročiai, o gerai įmitę,pasaulio teisuoliais prisistatantys,Vakarų korporacijų,pasak Anonimiško padaro,nuskriausti Alacho kariai. Man visai neaktualu,kas vyko prieš kelis šimtus metų-nieko nepakeisiu.Bet labai aktualu netapt karštu/kebabu/ šiandie,ryt, poryt nuėjus į prekybcentrį duonos nusipirkt.Labai aktualu nebūti ištaškytam netolerantiškos bombikės,pakištos blogai integruoto ar neintegruojamo 'brolio' musulmono.Man svarbu švęsti savo šventes savo Tėvynėje pagal mūsiškes tradicijas nesibijant,kad užgausiu kažkieno religinius jausmus,įsitikinimus ar dar velniai žino ką.
  Tad šiuo metu prievarta Briuselio brukamos "europinės vertybės"-integracija,glabalizacija,nutautinimas,nureliginimas,išvalstybinimas,nulytinimas- taip pačiai bjauriai smirdi kaip ir buvusio komunistinio režimo fundamementalios tiesos-marksizmas,ateizmas,internacionalizmas,myr,družba,festyval.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-03-26 09:51

   teisybė,kažkaip tos EUROPINĖS VERTYBĖS nelabai skiriasi nuo komunistinių lozungų-SUKURSIME NAUJĄ ŽMOGŲ.Bet ko stebėtis, kai EP ir EK sėdi prijaučiantys komunizmui ir maoizmui.

   Panaikinti
  2. Teisybė tai teisybė, tik "progresyvistai" jos vis tiek "neįkirs", nes tam reikia mąstyti, taikyti logikos taisykles - o jie operuoja ne logika ir argumentais, o lozungais ir emocijomis, tad susikalbėjimas vargu bau, ar įmanomas. Ar galima tikėtis logiškai susikalbėti su fauna, kuri po eilinio babajų pasisklaidymo pradeda giedoti apie raCizmo, ksenoofobijos, islamofobijos ir "dešiniūjū radikalū" pavojų? Ar galima adekvačia laikyti tipinę lieviakę, kuri, išgvaltavota gaujos babajų, jų ATSIPRAŠINĖJA ir pergyvena, kad tie vargšai dėl savo elgesio pataps skriaudžiami "racistū" (http://www.breitbart.com/tech/2016/02/16/member-of-german-left-youth-party-apologizes-to-refugees-on-facebook-after-alleged-sexual-assault-by-migrant/)?

   Panaikinti
 12. Daugelis lietuvių taip pat nesupranta,kad jų namuose musulmonai jau yra įkėlę vieną koją: tiems'nelaimėliam",jau atseikėta 5milij. jievrų,LT vežėjai patiria milijoninius nuostolius dėl gadinamų vilkikų,krovinių,nuolatinių kamščių,trikdomo eismo,padidintų policijos pajėgų,plius varoma propaganda,kad be musulmonų"darbštumo,profesionalumo,kultūros"badausime,neturėsime pencijų,prieauglio,genofondo pašvairinimo,-tiesiog nudusime.
  Ką daro frau Merkel iš Berlyno? Tą patį,ką darydavo Maskvos vadukai:gąsdina,baugina,spardo duris ir sako-"Atidarykit gražiuoju,priimkit europeizuotą,žydrais svarovskiais padabintą Saulę arba pasigailėsit.Atsipalaiduokit ir nesipriešinkit"įvairovei",mažu pajusite malonumą".

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Iš dalies sutinku - bet ne visai: tamstos išvardinti faktai nereiškia, kad "musulmonai jau yra įkėlę vieną koją". Kol kas, jei neklystu, koją įkėlė pora govėdų - iš kurių viena, sutikta debilių iš laimės apsisnargliavusių tolerastinių multi-kulti entuziastų isteriškomis ovacijomis, suskubo Lietuvą paduoti teisman. Na, bent jau (kol kas) nesprogdina. :) Tad pradžiai reiktų užtikrinti, kad tų fruktų fizine prasme čia kojos nebūtų - o paskui spręsti kitus uždavinius, nes priešingu atveju tų uždavinių sprendimas paprasčiausiai neteks prasmės.

   Panaikinti
 13. Beje, gerbiamieji, ko minate lefebristų pedalą? Kuo jis jums nepatinka? Prašom konkrečiai nurodyti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na, atsižvelgiant į tos faunos lygį, labiausiai tikėtina, kad jie tiesiog kažkur girdėjo tokį žodį ir kažkas iš jų "guru" pasakė, kad tai blogai. :D

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-03-26 22:47

   Paskaitykite TS kandidato Navicko Bernardinus ar atvirų liberalų Naująjį Židinį - daug kas paaiškės. Skirtumai tarp "saulaitiškai-bergoliškai palengvintos" katalikybės ir lefevrizmo net didesni, nei tarp autentiškos pravoslavybės (ne Putino kirilo) ir nesuliberalintos ir nesuleftintos katalikybės. .

   Panaikinti
  3. Tai va, šiandien Velykos, o aš dar be išpažinties, kadangi nėra pas ką nueiti. Su šventėmis, bičiuliai.

   Panaikinti
 14. To Unknown. Dėkui, brolau, už pasveikinimą. Ir Jums gražių šventų Velykų, gaivaus Pavasario, naujų Vilčių,ir... draugiškų bendraminčių šiame portale.:)

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Už balos

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

item