Vladimiras Laučius. Atgal į SSRS – vėl išpažinti Vienintelę Tikrą Tiesą

Nors laisvajam pasauliui reikėtų reaguoti į augančias grėsmes ir didinti išlaidas gynybai, nes juk Rusija, Kinija, kalifatas niekur nedi...


Nors laisvajam pasauliui reikėtų reaguoti į augančias grėsmes ir didinti išlaidas gynybai, nes juk Rusija, Kinija, kalifatas niekur nedingo, Paryžiuje susirinkę politiniai teletabiai savaitgalį krykštavo ir plojo delnais, sugalvoję, kad Vakarų šalių vyriausybės kurs žaliąsias utopijas ir skirs kasmet 100 mlrd. dolerių trečiojo pasaulio šalims. Idant šios... negadintų oro. „Aidint džiugiems šūksniams ir plojimams Prancūzijos sostinėje šeštadienį pateiktas siūlomos 195 valstybių sutarties tekstas...“ – informavo žiniasklaida.

Taigi – džiugus rezultatas: brangiai kainuojanti žalioji diktatūra sau ir dar duoklė tiems, kurie reketuoja Ameriką ir Europą per ekologiją. Už tai, kad pristabdytų nelegalių migrantų srautus, trečiojo pasaulio šalys jau seniai reikalauja iš ES duoklės. Dabar spaudžia, kad joms būtų mokama ir už pažadą negadinti oro (nors vis tiek gadins, kur dėsis). O liberalieji Vakarai už tai mokės, nes šventai išpažįsta leftistinio liberalizmo tikėjimą. Šis, savo ruožtu, draudžia net pagalvoti, kad didžiulės pinigų sumos išmetamos į orą, nes orą atšaldytume nebent sugrįžę į ikiindustrinę būklę arba skubiai iškėlę iš Žemės keletą milijardų žmonių.

Minėtas tikėjimas pastaruoju metu – vis labiau ir labiau privalomas. Būsite griežtai pasmerkta(s), jei jam prieštarausite ne tik viešai pasakytais žodžiais, bet ir privačiai pagalvotomis mintimis. Pamažu įsigalinčios savicenzūros taisyklės draudžia ne tik reikšti politiškai nekorektiškas idėjas, bet ir jų turėti. Beveik kaip Sovietų Sąjungoje. Tik ten kitaminčiams grasindavo represinė sistema, o čia jie savo noru išsižada minties laisvės. Ne veltui rusų disidentas Vladimiras Bukovskis sakė, kad dabartinė ES yra su sovietų pagalba išrutuliotas bei jiems dvasiškai artimas leftistinis projektas, ir jį vadino, ironizuodamas, EUSSR.

Kadangi nei Angelos Merkel ES, nei Baracko Obamos JAV dar neįsteigta „1984-ųjų“ Tiesos ministerija, Vienintelę Tikrą Tiesą skleidžia ir netikėlius identifikuoja gerokai švelnesnis propagandos atitikmuo – liberalioji žiniasklaida, jos politiniai įkvepėjai ir auklėtiniai. Netikintiems liberaliąja šventa Tiesa skelbiamas „informacinis karas“ arba kažkas panašaus į orvelišką „neapykantos valandėlę”.

Šiame „informaciniame kare“ pagrindinis priešas yra anaiptol ne Rusija ir Kremliaus propaganda. Rusijai leidžiama turėti „savo tiesą“ – bala nematė. Juolab, kad Kremliaus ir nepriversi pakeisti požiūrį, vien pamojęs gležna, putlia leftistinio liberalo ranka. Užtat saviems, vakariečiams, ir galima, ir reikia praplauti smegenis. Užsispyrusiems kitaminčiams kabintinos dešiniojo radikalizmo etiketės. Bet kitaminčiai – ne pati opiausia problema.

Didžioji problema yra tikrovė, akivaizdybė, kuri dažnai neatitinka leftistinio liberalizmo skleidžiamų propagandinių „tiesų“. Būtent plika akimi regima tikrovė tampa didžiausiu šios indoktrinacijos trukdžiu ir priešu, nes su ja nuolat tenka pyktis dėl principų viršenybes. „Jėga nieko neišspręsi“, skelbia leftistinio liberalizmo principas ir kartoja kanclerė Merkel. Tuo metu politinė tikrovė kaip tik byloja, kad problemas neretai tenka spręsti jėga, o ten, kur pritrūksta jėgos, jos kaupiasi ir didėja.

Kai tikrovė neatitinka liberaliųjų leftistų įsitikinimų, jie mano, kad atsitraukti, pripažinti savo klaidas ir pasitaisyti privalo ne jie, o tikrovė. Šią jų poziciją prieš porą metų taikliai išdėstė Thomas Sowellas: „Pamatinė politinės kairės problema yra ta, kad tikrovė neatitinka jų išankstinių nuostatų. Todėl tikrovę jie mato kaip klaidą, kurią būtina ištaisyti, nes akivaizdu, kad jų išankstinės nuostatos klaidingos būti negali.”

Jei, tarkime, visuomenėje kyla nepasitenkinimas liberaliojo isteblišmento politika, ir demokratinius rinkimus kurioje nors valstybėje laimi konservatyvūs dešinieji, Vienintelės Tiesos žinovai tuoj lieps tikėti, jog įvykusi valdžios kaita buvo nedemokratiška, neteisinga. Žmonės, mat, buvę kažin kaip suklaidinti, jais greičiausiai manipuliavo tamsiosios jėgos. Nes juk demokratiška ir teisinga gali būti tik leftistinių liberalų pergalė.

Jei islamistai metai po metų sprogdina ir šaudo taikius gyventojus Vakarų valstybėse, tai islamas, pagal Vienintelę Tikrą Tiesą, yra visiškai niekuo dėtas. Dėl teroro išpuolių kaltinti reikia ne žudikus, o Vakarų politinių santvarkų socialinį nejautrumą. Ir dar – šaunamuosius ginklus. Tipinė Obamos ir jo bendraminčių leftistų logika: jei musulmonai žudo taikius gyventojus, vadinasi, reikia atimti iš taikių gyventojų savigynai skirtus ginklus.

Jei moteris iš prigimties yra fiziškai silpnesnė už vyrą, tai žmogaus prigimtį reikia ignoruoti arba su ja kovoti. Tą ir sovietai darė – šiuolaikiniai Europos ir JAV leftistai šiuo atžvilgiu paveldėjo nemenką patirtį. Ir štai Pentagonas šį mėnesį priima įdomų sprendimą – leisti moterims tarnauti bei atlikti tas pačias, kaip ir vyrų, užduotis JAV jūrų pėstininkų pajėgose.

Liberaliajam isteblišmentui – nė motais karo specialistų ir veteranų įspėjimai, kad tai padidins riziką karių gyvybėms ir sumažins jūrų pėstininkų efektyvumą. Nė motais ir gamtos užprogramuoti iššūkiai tokio pobūdžio mišrioms moterų ir vyrų grupėms. Svarbiausia – ne tikrovė, ne prigimtis, ne karių saugumas ir efektyvumas, o viena politinė ideologija ir jos peršamas suabsoliutintas lygybės principas.

Neapgaudinėkime savęs: įvairios „tiesos“ ir „normos“, liberaliosios propagandos kasdien peršamos kaip savaime suprantami dalykai ir virstančios liberaliosios politinės darbotvarkės dalimi, toli gražu nėra nei objektyvi tiesa, nei savaime suprantami dalykai, nei normalumas. Aišku, ideologinis mąstymas irgi yra mąstymas, bet normalus mąstymas nebūtinai turi būti ideologinis ir juolab nebūtinai – leftistinis bei liberalus.

Liberalai labai mėgsta kaltinti savo oponentus piktnaudžiavimu „normalumo“ kriterijumi. Esą tai, ką jų oponentai laiko normalumu – skirtingų lyčių asmenų santuoka, neverksmingas vyriškumas, neliberali vertybių hierarchija, visuomenės religingumas, tautinis patriotizmas, nepacifistinė politinė pasaulėžiūra – tėra tam tikrų istorinių epochų, atsilikusių, atgyvenusių, „uždarų“ visuomenių ir kultūrų prietarai.

Deja, liberalai nenori arba nesugeba pamatyti ir pripažinti, kad perša savus ideologinius „normalumo“ kriterijus, kurių pamatinės prielaidos apie žmogaus, visuomenės ir politikos prigimtį nėra nė kiek tvirtesnės už jų oponentų prielaidas ir taip pat gali būti vadinamos prietarais. Antai jie kalba apie prigimtines žmogaus teises kaip apie savaime suprantamą ir akivaizdų dalyką, nors nėra nei akivaizdu, nei savaime suprantama, kad žmogaus prigimtis numato neatimamas teises. Liberalizmo klasikai mėgino tai grįsti, bet net ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ideologai pripažino, kad ši idėja nėra pakankamai pagrįsta. Kitos minties tradicijos apskritai nieko bendra su jos ištakomis neturi.

Tą patį galima sakyti ir apie liberaliąją laisvosios rinkos „natūralumo“ idėją, ir neva svarbiausius „natūralius“ žmogaus akstinus, tokius, kaip baimė (Hobbesas) ir godumas (Lockas); ir apie kantiškąjį asmens orumą, kuris žmogui priskiriamas kaip autonomiškam padarui – ne Dievo atvaizdui (krikščioniškoji tradicija) ar dorybių turėtojui (klasikinė tradicija); ir apie „atvirą visuomenę, ir apie Kanto „amžinąją taiką“ su jos abejotinomis implikacijomis ir prielaidomis.

Mūsų politinė santvarka vadinama liberaliąja demokratija, tačiau tai, kas joje liberalu, egzistuoja ir yra įteisinta ne todėl, kad tai savaime suprantama ir objektyviai teisinga, o todėl, kad dėl to yra politiškai sutarta. Kitaip tariant, mūsų santvarkos liberalieji principai yra ne prigimtiniai, o konvenciniai. Jie galioja tol, kol mes esame politiškai apsisprendę juos pripažinti.

Vadinasi, jie tikrai negali būti neginčijami. Ir jie nesuteikia pagrindo arogantiškai nutarti, kad Vakarų viešojoje erdvėje madas diktuojantys liberalieji leftistai gali legitimiai naudotis tiesos, politinio gėrio, normalumo ir objektyvumo monopoliu.

Šiandien kairiųjų liberalų radikalizavimasis ir noras primesti Vakarų visuomenėms Vienintelę Tikrą Tiesą griauna liberaliąsias demokratijas iš vidaus. Pirmiausia šis noras prieštarauja paties liberalizmo vertybėms – žodžio ir minties laisvei. Tai, kaip selektyvusis liberalizmas lengva ranka klijuoja kitaminčiams „ksenofobijos“, „homofobijos“, „rasizmo“, „seksizmo“ etiketes ir persekioja, it minčių policija, už nuomonę, nesuderinamą su politinio korektiškumo kanonu, daro tokį „liberalizmą” panašų nebe į tai, ką įpratome šiuo žodžiu vadinti, o į Tiesos ministeriją.

Antra, kraštutiniai liberalieji leftistai vis labiau kenkia Vakarų demokratijoms savo ideologinėmis darbotvarkėmis, kurios slopina visuomenių politinį gyvybingumą ir ignoruoja elementarų saugumo poreikį. Tradiciniai patriotizmo pagrindai maišomi su žeme. Politinis dalyvavimas verčiamas grynu formalumu, nes liberalusis isteblišmentas išmoko naudoti vienu metu ir kairesnes, ir dešinesnes kaukes. Specialiosios tarnybos, žvalgybos, kariuomenės praranda įgūdžius ir yra vis menkiau finansuojamos. Liberali klišė „jėga nieko neišspręsi“ virsta „nukirpk biudžeto asignavimus gynybai“ politika.

Leftistinis liberalizmas, radikalizuodamasis iki gyvūnų teisių absurdo, tampa nepakantus ne tik savo idėjiniams oponentams, bet ir objektyviai tikrovei, akivaizdybei, prieštaraujančiai jo dievams. Jo politinė darbotvarkė vis labiau primena tai puotą maro metu (neadekvačios socialinės išmokos ir gerovės pažadas nelegaliems migrantams), tai minčių policijos veiklą (politinio korektiškumo sumetimais brandinama cenzūra), tai kovą su vėjo malūnais (brangiai kainuojanti, bet neefektyvi kova su klimato kaita).

Liberalai su pasimėgavimu vadina savo pagrindinius oponentus „radikalia dešine”, bet ima gailiai inkšti, kai jų pačių leftistinę paranoją kas nors pavadina kraštutinumu, radikalumu. Jei netaikysime dvigubų standartų, tai juk jų mylimi politikai – ir Obama, ir šių metų Merkel, ir naujasis Kanados premjeras Justinas Trudeau – yra tokie patys radikalai (palyginti su nuosaikesniu „senuoju“ liberalizmu), kaip ir Marine Le Pen arba Donaldas Trumpas. Tik vieni atstovauja kraštutinei dešinei, o kiti – kraštutiniam kairiajam liberalizmui.

Išsamiau apie kraštutinę dešinę ir jos liberalius kritikus – kitame straipsnyje. Dabar tik atkreipkime dėmesį į tai, kaip arši leftistinio liberalizmo kova su tikrove įpratino mus galvoti apie George‘ą W. Bushą, Viktorą Orbaną arba Trumpą kaip radikalius niektauzas, bet kažkodėl nepriskirti šiai kategorijai nei Ameriką žeminančio Obamos, nei popvaikėzo Trudeau, nei nelegalius migrantus krūtimi maitinančios Merkel, ištarusios bene žalingiausią 2015 metų kvailystę: „priimsime visus!“

Lenkijos liberalai, savaitgalį Varšuvoje protestavę prieš konservatyvią „Prawo i Sprawiedliwość“ valdžią, skelbėsi giną demokratiją. Šiaip jau ir dešiniųjų Seimas, ir dešiniųjų prezidentas buvo išrinkti demokratiškai – per visiškai neseniai vykusius rinkimus. Galima Lenkijos konservatorių nemėgti, nepritarti jų politikai, bet vaidinti, kad, būdamas liberalas ir išėjęs protestuoti į gatvę, automatiškai gini savimi demokratiją, yra paprasčiausias akių dūmimas. Kaip ir kai kurie kiti ideologų pergalę prieš tikrovę lydintys reiškiniai, aptarti šiame straipsnyje.

Per pastarąjį šimtmetį liberalizmas nuėjo netrumpą kelią nuo palyginti nuosaikių iki kraštutinių — ideologinės kovos su akivaizdybe — pozicijų. Priklausome laisvajam pasauliui, kurio liberali viešoji erdvė judėjo ta pačia kryptimi. Todėl, George‘o Orwello žodžiais tariant, „nugrimzdome taip giliai, kad protingi žmonės dabar privalo iš naujo patvirtinti akivaizdžių dalykų tikrumą“. Dalykų, apie kuriuos meluoja, kuriuos mėgina užglaistyti, nuslėpti ir iškraipyti šių dienų Vienintelė Tikroji Tiesa.

Susiję

Vladimiras Laučius 6889493663231039655

Rašyti komentarą

 1. Oho, kaip stipriai ir taikliai! Pagarba!

  AtsakytiPanaikinti
 2. Tai jau tikrai taikliai pasakyta.
  Bet mane domina ir tai, kaip čia nutiko, kad tos kvailos leftistinės utopijos vėl įlindo žmonėms į galvas. Juk liberastija (su politkorekcija) ne šiaip sau gauna paramą iš rinkėjų (iš straipsnio man ypač įstrigo šitas pastebėjimas: "Jei, tarkime, visuomenėje kyla nepasitenkinimas liberaliojo isteblišmento politika, ir demokratinius rinkimus kurioje nors valstybėje laimi konservatyvūs dešinieji, Vienintelės Tiesos žinovai tuoj lieps tikėti, jog įvykusi valdžios kaita buvo nedemokratiška, neteisinga. Žmonės, mat, buvę kažin kaip suklaidinti, jais greičiausiai manipuliavo tamsiosios jėgos. Nes juk demokratiška ir teisinga gali būti tik leftistinių liberalų pergalė."). Rinkėjai tiki šiais liberastiniais paistalais. Kaip jie leidosi apkvailinami? :(

  P.S. Beje V.Laučius be reikalo užsipuola pačią prigimtinių teisių koncepciją. Žinoma, nemažai teisių yra sugalvotos ir politiniu sutarimu priimtos, bet tai nepaneigia to, kad kai kurios teisės yra prigimtinės. Ir jomis remiasi, pvz., patriotinis visuomenės ir ypač jaunų jos narių auklėjimas, krašto gynyba nuo valstybių agresorių užpuolimo ir pan.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Bet mane domina ir tai, kaip čia nutiko, kad tos kvailos leftistinės utopijos vėl įlindo žmonėms į galvas." - ko gero, pervertinate žmonių gebėjimą mąstyti. Bolševikus palaikančių irgi debesys buvo - ir net labai protingų (pvz. žr. kad ir čia paskelbtą straipsnį apie L. Karsaviną). Ir per Stalino laidotuves ištisos minios niekieno neverčiamos gailias ašaras liejo, ir per Kim Ir Seno.
   O Vakaruose, prisiminkite, komunizmas NIEKAD nebuvo rimtai pasmerktas (kas ir suprantama - gi Vakarai padėjo bolševikams laimėti Antrąjį Pasaulinį karą, tai save pripažinti nusikaltėlių bendrininkais - kažkaip nelabai...), jis romantizuojamas, didžioji dalis dabartinių funkcionierių - buvę arba tebesantys raudonieji (labai neblogas straipsnis ta tema - T. Baranausko "Europa, kurios nenorime matyti: kodėl ji gina stribus ir vilioja islamistus?"). Tad, iš dalies atsakant į Jūsų klausimą apie "vėl įlindusias leftistines utopijas", reikia pasakyti, kad iš esmės nėra jokio "vėl" - yra "vis dar".

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2015-12-15 13:39

  Logiškas puikus straipsnis, teisingas pastebėjimas, buvo SSSR, dabar EUSSR, skirtumas tik tas, kad viena prievartinė kita laisvanoriška, ir tikriausiai dušią parduot laisvai džiaugiantis, yra baisiau, nei ją iš tavęs atima prievarta.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2015-12-15 16:13

  Taip ,pritariu ir straipsniui ir dėl to ,kad dabar patiems žmonėms yra ne taip lengva ir paprasta pripažinti , kad ne visi ES sprendimai yra geri ir neginčytini, nes juk stojimas i DABARTINĘ SĄJUNGĄ buvo SAVANORIŠKAS

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Be to, per masines dezinformacijos priemones nuolat plaunami žmonių smegenys apie tai, koks tas sajūzas tobulas ir neklystantis (na, praktiškai, kaip komunistų partija) - o žmonės TV ir spauda linkę tikėti...

   Panaikinti
  2. Kol mes įstojom į tą ES, ji taip pasikeitė, kad mus priėmė jau į nežinia ką..
   Aišku, mus apmovė - pratupėję sovietų sąjungoj tiek metų buvom atsilikę ir nelabai suvokėm, kas vyksta. Bet, geriau vėliau atsitokėt nei galutinai meškiukais pavirst..

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2015-12-17 09:24

   Algi, tu algi... Tai tik tamsta ten kaip višta pratupėjai, taip ir nesupratęs, kad Tarybinės Sąjungos oficiali politika buvo orientuota tarnauti darbo žmonėms. Kas piktnaudžiavovo jam suteiktom pareigom, tas buvo laikomas nusikaltėliu. Tuo tarpu ES politika praktiškai orientuota į tai, kad kiek tik įmanoma išspausti iš dirbančiųjų. Ir teisėsauga čia gina tą, kuris rafinuočiau piktnaudžiauja, deja, tik populistiškai žangliruojamomis kaip vertybėmis - žmogiškumu ir žmogaus teisėmis.
   O kad susilpnintų galimą darbo žmokių priešinimąsi tokiam gyvulizmui, ES (ir ne tik ES) sukčiai nusprendė sumaišyti tautas, kad nesigautų nacionaliniams vienetams būdingo vieningumo.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2015-12-17 10:07

   Komentuoju Anonimišką 2015-12-17 09:24. Jūsų komentaras kelia dvi versijas. Jūs arba paleckiukas prisiskaitęs populistiškų sovietinių knygų ir neuostęs sovietinio gyvenimo, arba "tada' dirbęs politruku. Nes neskiriate "oficialios politikos" ir tikrovės. Oficialiai SSSR buvo pati taikingiausia šalis planetoje, o praktiškai apart tankų daugiau nieko gaminti nemokėjo.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2015-12-17 10:24

   to 2015-12-17 10:07.
   Tankai (ir ne tik tanklsai) buvo reikalingi valstybei apsiginti, nes išorės sukčiams jos politika orientuota į darbo žmogų, buvo gyvas priekaištas. Todėl, panašiai, kaip ir aukštieji žydų kunigai sukurstė savo liaudį, kad ji reikalautų Romos valdžios vietininką nužudyti Kristų, taip ir dabar tos pačios padermės ainiai bet kokiomis priemonėmis varo liaudžiai propogandą, kad Tarybų valdžia, neva, buvo absoliutus blogis. - Kuo aršesnis puolimas, tuo labiau gintis būtina buvo. Deja, neatlaikė...

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2015-12-17 11:12

   kažkodėl "darbo žmonės" kurių negynė sovietiniai tankai ir jų gyvenamų valstybių "oficiali politika" nebuvo orientuota jiems "tarnauti" , gyveno žymiai geriau už tuos ginamus ir oficialiai aptarnaujamus. Esu įsitikinęs kad rusijos imperijos darbo liaudžiai žiauriai nenusisekė su tais "gynėjais" ir "tarnais". O kad sssr buvo blogis tai reikėjo tiesiog tuo metu pagyventi ir pajusti savo kailiu planinės ekonomijos džiaugsmus, ir laisvę rinktis ką nešti demonstracijoje brežnevą ar leniną.

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2015-12-17 12:08

   to 2015-12-17 11:12.
   Brolyti, ne tame esmė. Juk tas "geriau" gyvenančių kapitalizme, tai tik sovietikams buvo pateikinėjama, neva, ten iš tiesų VISIEMS būtų geriau...- Tas juk pučiama, kad negintų savos valdžios, kuri yra/buvo priekaištas sukčiams tarnaujančioms politikoms kapitalizme. Iš tiesų, tik mažai saujalei išnaudotojų ten gerai ir tai dar klausimas, ar nuo to "gerai", ir jie laimingi jaustis gali, tokį falšą darydami. Juk beprasmybė masiškai eskaluojama, kaip siekiamybė. Ir ant to jauko užkibo sovietikai teliukai, ir būtent todėl jau "demokratiškai" leido uždomionuoti anoniminiams transnacionaliniams parazitams. Ant savo biednų/durnų galvų.

   Panaikinti
  8. Jargau, iš kur tas bolševikinis iškasena išlindo? Prašykis, tavariščiau, politinio prieglobsčio Šiaurės Korėjoj - ji ir liaudies, ir demokratinė, viską, o svarbiausia - kapitalistinių išnaudotojų ten nėra. :)

   Panaikinti
  9. Anonimiškas2015-12-17 18:28

   Gerbemasai Pikc, tokių kaip anas - šiais dvasinės krizės laikais - vienetai. Tamsta visiškai su logika prasikenki, sakydamas, kad tai bolševikas. Tai tokių, kaip tamsta - sutinkančių paklusniai tarnauti pikčiausiai riaumojantiems ir grąsinantiems, yra nepalyginamai daugiau. Todėl tą etiketę užsikabink sau.

   Panaikinti
  10. Žiūriu, su logika pas tamstelę - ne ką geriau, negu su rašyba, tavarišč. ;)

   Panaikinti
 5. MAN SITAS AUTORIUS NEPATINKA BET SU MINTIMIS SUTINKU.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2015-12-15 20:43

  komentaras teisingas, gaila tik, kad Laučius nėra nuoseklus , pav. pritardamas LLRA reikalavimams dėl lenkiškų užrašų ar rašymo dokumentuose lenkiškais rašmenimis

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O, šito nežinojau. Gal galite kokią nuorodą mestelti? Šiaip, tikėtina, nes manau, kad jis save liberalu laiko - tik mano, kad liberalizmas ne ten nusuko.

   Panaikinti
  2. Radau - prieš porą metų grynai visokių valatkų stiliuj rašė: "O ko vertos kito lygiagrečiai vykusio piketo, nukreipto prieš lenkiškas pavardes ir vietovardžius, dalyvių mintys? Vienas toks piketuotojas aiškino, kad būtų galima sutikti su lenkiškais rašmenimis asmens dokumentuose, bet tik jei jie būtų atskirame puslapyje. Žmogau, koks tavo reikalas, ar kito asmens privati nuosavybė – vardas – bus užrašytas su dviguba „v“ paso tituliniame puslapyje, ar sulietuvintas? Juk tai bus ne kirilica ir ne kinų hieroglifai, o lotyniška abėcėlė, kurios kaip tik ir reikalauja lietuvių kalbos gramatika! Iš kur ta kvailybė, prietarai ir nepakantumas XXI a. Europos valstybėje gyvenančių žmonių galvose?" (http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/vlaucius-kaimas-trolina-lietuva.d?id=60615343). Įdomu, ar tuo klausimu irgi į protą atėjo, ar vis dar toks pat trenktas? Na, blogiausiu atveju, bent jau tinkama linkme vystosi. :)

   Panaikinti
 7. Kalbabt palyginimais - gražiai nuglūdintą "kaladėlę" autorius nudrožė. Toks "grožis" vilioja ir masina... Bet, kad suvoktume, ar ta "kaladėlė" tinkama bus, reiktų daryti apžvalgą, kokio tipo "lego kaladėlių rinkinyje" bus bandoma panaudoti čia išdrožtąją. Jei šia nusaldyta - apvaliais kraštais - bandysime pasinaudoti kampuotų "kaladžių" rinkiny, tai ji pasirodys besantu visiškai netinkama. Rezultate, liks nuvilti rinkėjai, lyg susigundęs tuščio kibiro brazdinamu teliukas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2015-12-16 09:04

   O dabar ką? ar kašpirovkiškai nebrazdinama tuščiais kibirais per tv ir spaudą apie multikultūriškumą, pacifiszmą, genderizmą, feminizmą, lytinį darželinukų auklėjimą, absoliučią toleranciją ir ar nebandoma įteigti kad tie "kibirai pilni"? O jei koks "rinkėjas" prabyla apie "tuščią kibirą" būna apkaltinamas savo paties netobulumu net morališkai ir ne tik baustinais „ksenofobija“, „homofobija“, „rasizmu“, „seksizmu“, „radikaliu nacionalizmu“, „davatkiškumu“ ir retogradiškumu. Tie modernybės kibirai taip ir šaukia iš realybės kaladėlių dėlionės, bet jais dar labiau barškinama.

   Panaikinti
  2. Taigi, beprasmiška yra kovoti dėl atskirų atsietų nuo visumos dalykų. Žinoma, kiekvienas dalykas, jei jį naudotume ten, kur to reikia, būtų geras. Bet jei "iškovojimai", kurie duotoj vietoj ir duotu momentu nėra aktualūs, tėra pasityčiojimas.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2015-12-17 12:01

  Paradoksas, pasirodo ir tarp komentatorių yra tikinčiųjų, kad prie sovietinio ruso buvo geriau, nieko nepadarysi jei jiems taip atrodo, arba tikrai, kai kam buvo tikrai gerai, nes sėdėjo ant pasakiško aruodo, bet pasirodo, kad ir pasakiškas aruodas baigėsi, prasidėjo badas,dėl to ir žlugo, kuriamas ,,Pasakiškas rojus'', ir kaip ne keista rojų sukūrė supuvę kapitalistai, pas kuriuos bėga ciūgliais, ne tik pabėgėliai, tikriausiai ir tas komentatorius bėgtu greitai jei galėtu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2015-12-17 12:41

   to 2015-12-17 12:01
   Ką pagal jus reiškia "geriau"? - Tai, kad šmutkių daugiau dabar gali turėti kiekvienas?.. O kad baikomm visi užversti, kad mulkina per visus galus, tai čia jau faina, a nee..? Tas ir yra "geriau"? - Ką gi, gaila tokių avinėlių besivaikančių vien blizgučių.

   Panaikinti
 9. Anonimiškas2015-12-17 13:38

  Mulkint galima tik tuos kurie mulkinasi, ir jų visada dauguma, o nemulkinamų yra vienetai, ir tai jie skirtingų rūšių.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Kviečiame

PALAIKOME

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item