Mirė Birželio sukilimo dalyvis Kazys Ambrozaitis

Rugpjūčio 15 dieną, šeštadienį, JAV eidamas 98-uosius metus mirė lietuvių ginkluotojo pasipriešinimo dalyvis, gydytojas rentgenologas, J...


Rugpjūčio 15 dieną, šeštadienį, JAV eidamas 98-uosius metus mirė lietuvių ginkluotojo pasipriešinimo dalyvis, gydytojas rentgenologas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas daktaras Kazys Ambrozaitis. Apie tai pranešė velionio žmona Marytė. 

1918 metais gimęs Kazys Ambrozaitis 1940-1944 metais studijavo mediciną Vytauto Didžiojo universitete, 1943 m. buvo studentų korporacijos "Gaja" pirmininkas. Jau 1941 metais įsitraukė į rezistencinę veiklą, dalyvavo 1941 metų Birželio 23 dienos sukilime prieš sovietų okupacinę valdžią, buvo Lietuvos aktyvistų fronto (LAF) Kauno štabo narys, antinacinio pasipriešinimo dalyvis. 

Kaip aprašoma liudijimuose, būtent K. Ambrozaičiui buvo patikėta pradėti sukilimo veiksmus. „Birželio 22 dieną paryčiui vienas pagrindinių sukilimo vadų L. Prapuolenis paskambino K. Ambrozaičiui ir pranešė apie sukilimo pradžią. 4 valandą 30 minučių K. Ambrozaičio būrys persikėlė iš Vilijampolės į Senamiestį, sukilėliai įsiveržė į Daukšos gatvėje buvusią milicijos nuovadą [...]“.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. baigė Tiubingeno universitetą, o dar po metų įgijo daktaro laipsnį. 1949 metais išsikraustė į JAV, kur specializavosi radiologijos srityje Niujorke ir Klyvlende. 

1950-1953 metais dalyvavo Korėjos kare, kur užsitarnavo kapitono laipsnį. Grįžęs iš karo dirbo ligoninėse netoli Čikagos. 

Kazys Ambrozaitis buvo aktyvus JAV lietuvių bendruomenės, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro bei kitų organizacijų veikėjas. Nuo 1962 metų ėjo fondo „Į laisvę“ pirmininko pareigas. Kartu su kitais bendraminčiais įkūrė Lietuvių fondą, buvo jo tarybos ir valdybos pirmininkas.

Užuojautą mirusiojo artimiesiems ir visiems, išgyvenantiems dėl šios didžios asmenybės netekties, reiškia ilgametis velionio bendradarbis JAV lietuvių visuomeninės veiklos baruose, advokatas Povilas Žumbakis.

Kazys Ambrozaitis (sėdi dešinėje) kartu su kitais buvusiais
Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkais 2010 metais
Susiję

Politika 118862449971004694

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item