Jūsų balsas tepadės išsaugoti iš tremties negrįžusiųjų atminimą

Maloniai prašome paremti paminklo projektą tremtiniams, palaidotiems Galiašoro gyvenvietės kapinėse Permės srityje, ne pinigais, o balsa...


Maloniai prašome paremti paminklo projektą tremtiniams, palaidotiems Galiašoro gyvenvietės kapinėse Permės srityje, ne pinigais, o balsavimu. Projekto iniciatorius ir būsimas paminklo statybos vadovas yra tremtyje gimęs Genius Baliukevičius, kuris patriotine veikla jau yra pasižymėjęs, savo pavyzdžiu patraukia jaunimą.

Jei konkurse „Geri darbai“ šis projektas laimės bent antrąją vietą, paminklui tremtiniams, palaidotiems Permės srityje, pastatyti bus skirta 1500 eurų.

Kviečiame ne tik balsuoti, bet ir toliau skleisti šią žinią – plėsti balsuotojų skaičių.


* * *
Projektas: paminklas lietuvių tremtiniams, žuvusiems Permės krašte

1945 m. liepos mėn. į Komi – Permės sritį, Kudymkaro rajoną – buvo ištremta apie 4500 Lietuvos partizanų ir politinių kalinių šeimų narių, kitų tremtinių.

Galiašoro gyvenvietės kapinėse palaidota per šimtas lietuvių. Lietuvių kapų ten niekas neprižiūri, todėl Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrija nusprendė organizuoti ekspediciją, kurios metu bus sutvarkyti lietuvių kapai ir pastatytas paminklas politiniams kaliniams ir tremtiniams.

Permėje gyvenantis lietuvių tremtinys Antanas Gurkšnys sudarė Galiašore 1945–1947 metais mirusiųjų sąrašą.

Buvo kreiptasi į Permės srities Kudymkaro meriją dėl leidimo paminklui pastatyti. Iš jos buvo gautas atsakymas, kad paminklą bus leista statyti, kai merijai bus pateiktos kiekvieno palaidoto tremtinio reabilitacijos pažymos. Bendrija dėl reabilitacijos pažymų kreipėsi į Lietuvos ypatingąjį archyvą. Reabilitacijos pažymos pateiktos merijai.

Profesorius Jonas Gudmonas suprojektavo išskirtinį paminklą, stovėsiantį Galiašoro kapinėse.

2014 m. balandžio mėn. buvo pradėtos rinkti lėšos (aukos) ekspedicijai rengti ir paminklui pastatyti. Pirmiausiai buvo parengtas gelžbetoninio paminklo projektas, numatytas aplinkinės teritorijos sutvarkymas.

Ant paminklo ketinama pritvirtinti metalinę dekoratyvinę saulę, simbolizuojančią Tėvynės pasiilgusius ir jos neišvydusius tremtinius, ir nerūdijančio plieno lakštus. Ant lakštų išgraviruotos Kudymkaro rajone tremtyje žuvusių-mirusių lietuvių tremtinių pavardės ir užrašyti atminimo žodžiai. Dekoratyvinė saulė ir plieno lakštai su užrašais jau nuvežti į Galiašoro gyvenvietę.

Šių metų rugpjūčio–rugsėjo mėnesį planuojama ekspedicija, kurios metu bus pastatytas paminklas ir sutvarkytos kapinės. Tačiau vis dar trūksta finansinių išteklių pastatyti patį paminklą.

Projektu norima išsaugoti tautos istorinę atmintį, ugdyti patriotiškumą (ypač jaunimo tarpe), populiarinti Lietuvą ir skatintis ja domėtis Rusijos piliečius iš kitų šaltinių. Taip pat siekiama užmegzti ir palaikyti ryšius su Permėje likusiais lietuviais. Planuojama aplankyti vienintelį Rusijoje muziejų, skirtą pagerbti sovietinių laikų politinių represijų aukas („Perm-36“).

Pastačius paminklą, 2016 m. bus organizuojamas atminimo bėgimas nuo Mendelejevo geležinkelio stoties (vietos, kurioje buvo išlaipinti tremtiniai) iki Galiašoro (vietos, kurioje palaidoti žuvusieji).

Kiekvienos tautos stiprybė yra jos vienybėje! Išsaugokime tautos atmintį!

Susiję

Istorijos politika 2638408003091698330

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item