Popiežius: Karys pašauktas dosniai padovanoti savo gyvybę tarnaujant Dievui ir broliams

Kario profesija atskleidžia savo kilnumą ir reikalingumą ypač tada, kai tarnauja geriems tikslams, pavyzdžiui, siekiant taikos, gerbiant...


Kario profesija atskleidžia savo kilnumą ir reikalingumą ypač tada, kai tarnauja geriems tikslams, pavyzdžiui, siekiant taikos, gerbiant įstatymą, saugant vargšus ir silpnuosius, priešinantis tiems, kas nori karo. Taip rašo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin popiežiaus Pranciškaus vardu laiške išsiųstame Europos kariuomenės ordinarams, gegužės 11 d. Paryžiuje susirinkusiems į ketvirtąjį suvažiavimą.  

Karys pašauktas autentiškai išgyventi savo krikščionišką pašaukimą labai ypatingu būdu, net dosniai padovanoti savo gyvybę tarnaujant Dievui ir broliams, vienijantis su mirusiu ir prisikėlusiu Kristumi, rašoma laiške.

Šventasis Tėvas rūpinasi, kad tikintieji, kurie dosniai priima šią gyvenimo ir idealo formą, bei jų artimieji, būtų Bažnyčios su didžiausiu rūpesčiu paguosti, palaikomi ir apšviesti, kad nuolatinė pavojaus ir mirties grėsmės palyda galėtų susijungti su tikėjimu ir viltimi, agresyvumas - su santūrumu ir teisingumu, priešiškumas - su meile ir atleidimu.

Konferenciją, kurios tema - „Kariuomenių kapelionų identitetas ir misija bei jų vaidmuo siekiant taikos“, pirmadienį pradėjo kardinolas Marc Ouellet, Vyskupų kongregacijos prefektas. Ji truks iki penktadienio.

Kardinolas Ouellet pažymėjo, kad ši konferencija suteikia progą apmąstyti ordinariatų gyvenimą pastaraisiais metais, žvelgiant iš apaštalinės konstitucijos „Spirituali militum curae“ perspektyvos, kad pastoracinių struktūrų augimas vis labiau didintų ordinariato tikinčiųjų supratimą, kokia svarbi ši ypatinga misija saugoti gyvybes ir ginti taiką.

Kariuomenės ordinariatai šiandien atlieka svarbų vaidmenį Bažnyčios įsipareigojime ginti ir skleisti taiką. Jie skleidžia viziją, kurios centre yra žmonijos bendrasis gėris, taip prisidėdami, kad būtų plėtojamos viešos diskusijos, svarstomi tikrieji bendrojo gėrio poreikiai pasaulio visuomenės mastu, pažymi Vyskupų kongregacijos prefektas. Ši vizija, paremta evangelinio skelbimo ir krikščioniškos moralės vaisiais, apima tokią taikos sampratą, kuri yra kur kas daugiau nei vien ginklų tyla. Ji vadovaujasi bibliniu taikos supratimu, kuriam būdingas dėmesys vargšams, silpniesiems ir stokojantiems, tai taika, siekianti sukurti teisingesnį ir žmoniškesnį pasaulį, apibendrina kardinolas Ouellet.

Šiandien pasaulyje juridiškai yra įsteigti 36 kariuomenės ordinariatai.


Susiję

Religija 3394365166585068108

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item