Lukas Grinius. Verslo aplinkos gerinimas bei smulkiojo verslo plėtra - ekonomikos sėkmės receptas

Palanki ekonominė aplinka bei tvarus ir atsakingas verslas – vienas esminių veiksnių leidžiantis plėtotis stipriam valstybės ūkiui. Geop...


Palanki ekonominė aplinka bei tvarus ir atsakingas verslas – vienas esminių veiksnių leidžiantis plėtotis stipriam valstybės ūkiui. Geopolitinė padėtis, lėtėjanti ekonomika bei nauji iššūkiai verčia ieškoti atsakymų, kaip sukurti palankias galimybes, skatinti konkurencingą ir atsakingą verslą.

Valstybės prioritetas - verslo aplinkos gerinimas

Neseniai ministrų kabinetas pritarė sąrašui, kuriuo siūloma Seimui į pavasario sesijos darbų programą įtraukti Vyriausybės pateiktus ir numatomus pateikti įstatymų ir nutarimų projektus, susijusius su verslo skatinimu. Šie projektai yra susiję su administracinės naštos ūkio subjektams mažinimu, supaprastinant kai kurių licencijų išdavimo tvarką, atsisakant perteklinių reikalavimų, taip pat ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimu, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūrų supaprastinimu, statybos proceso dalyvių pareigų detalizavimu ir jų atsakomybės sugriežtinimu.

Nors dedama daug pastangų sukurti palankesnę aplinką verslui, vis dar trūksta smulkaus ir vidutinio verslo stimuliavimo. Smulkusis verslas yra ypač svarbus klestinčios valstybės pagrindas. Net 99 proc. Vakarų Europos įmonių yra mažos ir vidutinės, o tai leidžia kurtis stipriam viduriniam visuomenės sluoksniui, kurio dažnai pasigendama Lietuvoje.

Smulkus ir vidutinis verslas – stiprios valstybės ekonominis pamatas

Kaip akcentuoja ekonomistas Edvardas Bartkus, smulkus ir vidutinis verslas turi esminį poveikį bendrai Lietuvos ekonomikos raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui. Smulkios ir vidutinės įmonės – dinamiškiausia ir nuolat besikeičianti įmonių grupė, vidurinė ūkio sandaros grandis. Didelės administracinės išlaidos bei sudėtinga įstatyminė bazė – veiksnys, kuris apsunkina smulkiojo verslo sukūrimą. Todėl svarbu sistemingai mažinti administracines išlaidas bei mokesčius pradedant verslą.

Kaip savo ataskaitose nurodo Europos Komisija, sudėtingos mokesčių sistemos apriboja įmonių konkurencingumą bei stabdo jų steigimąsi. Popierizmo mažinimas paskatintų darbo vietų kūrimą bei ištrauktų nemažą dalį pinigų iš šešėlinės ekonomikos. Kaip matome iš apklausų, dalis žmonių verslu užsiima šešėlyje ir kaip pagrindinę to priežastį įvardina didelius mokesčius bei sunkią administracinę naštą. Leidimų išdavimo tvarka ir kitos biurokratinės kliūtys dažnai pristabdo kūrimąsi metams ar ilgiau. Tai dažnai verčia verslininkus atsisakyti savo verslo apskritai arba pereiti į šešėlį.

Mokestinės lengvatos bei supaprastinta verslo pradžia

Veiksnys, kurį ypač svarbu užtikrinti – supaprastinta verslo pradžia bei didesnės mokestinės lengvatos. Smulkaus ir vidutinio verslo prognozių studijoje galime pastebėti, jog mažas kapitalo poreikis, greita reakcija į rinkos pokyčius ir lankstumas taikantis prie jų, naujų rinkų ar nišų užpildymas, konkurencijos didelėms įmonėms sudarymas, didžiųjų įmonių aptarnavimas, naujų ir dažnai geresnės kokybės produktų, paslaugų, gamybos procesų sukūrimas, palanki šeimyninio verslo forma, efektyvi specialistų kvalifikacijos kėlimo galimybė – tai pagrindiniai pranašumai, atskleidžiantys smulkaus ir vidutinio verslo efektyvumą ir svarbą. Mokestinės lengvatos bei administracinės naštos mažinimas sudaro 49 proc. visų pagalbos ir paramos krypčių poreikio. Taip pat svarbu užtikrinti pakankamą mokslo ir verslo bendradarbiavimą, palankią aplinką naujų mokslo slėnių plėtrai.

Nuolatinis verslo aplinkos gerinimas

Nors šios priemonės gana paprastos ir primityvios, jų įgyvendinimas vis dar nepakankamas – miestų centrines dalis ir toliau uzurpavusios stambios tinklinės įmonės, kurios nėra linkusios užleisti savo rinkos dalies smulkiesiems. Nors matome pokyčius, būtinas nuolatinis tolimesnis darbas. Dideli mokesčiai, apyvartinių lėšų stoka, nuolat kintantys įstatymai, korupcija valdžios institucijose bei didelė stambiųjų verslininkų konkurencija smulkiesiems verslininkams kelia ypatingai nepalankią aplinką plėtoti naują verslą. Kaip atskleidė smulkaus ir vidutinio verslo plėtros prognozės tyrimas, smulkios ir vidutinės įmonės yra itin reikšminga šalies socialinė – ekonominė grupė, kurios dėka šalyje kuriamos darbo vietos, pridėtinė vertė, pritraukiamos investicijos, žmonės gali save įvairiapusiškai realizuoti, palaikomas kainų stabilumas, mokami mokesčiai valstybės ir savivaldybės biudžetams. Smulkus ir vidutinis verslas, nors ir neturi stambiesiems žaidėjams priskiriamų galimybių, kuria ne tik ekonominę naudą, bet ir sprendžia daugybę socialinių problemų, stiprina bendruomenes ir didina užimtumą. Valstybė stiprindama šį verslo segmentą ne tik prisideda prie ekonomikos skatinimo, bet ir sprendžia socialines problemas.

Žurnalas „Tribūna“, 2015, nr. 21

Susiję

Lukas Grinius 1880093563202375694

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item