JAV: Aukščiausiojo teismo sprendimo dėl tos pačios lyties „santuokų“ laukiama birželį

Toliau Jungtinėse Amerikos Valstijose vyksta kova prieš arba už tos pačios lyties asmenų „santuokas“, kurios pirmą sykį buvo įteisintos ...


Toliau Jungtinėse Amerikos Valstijose vyksta kova prieš arba už tos pačios lyties asmenų „santuokas“, kurios pirmą sykį buvo įteisintos prieš dvi dešimtis metų Havajuose, o šiuo metu su įvairiomis variacijomis įteisintos 37 valstijose iš 50-ies. Ne kartą jos buvo įteisintos „iš viršaus“, politikų ir juristų iniciatyva, daugumai valstijų piliečių nepalaikant, tačiau taip pat tiesa, kad viešoji nuomonė pasislinko link tos pačios lyties  „santuokų“ pripažinimo. Jei 1996 metais joms pritarė 27 procentų amerikiečių, šiandien jau apie 55 procentus. Tačiau yra didelių skirtumų tarp paskirų valstijų. Keliose iš jų tos pačios lyties „santuoka“ buvo tiesiogiai uždrausta, surengti ir laimėti referendumai už santuokos, kaip vyro ir moters pakartotinį įtvirtinimą.

Bet būtent dabar JAV Aukščiausiajame teisme, kuris atlieka konstitucinio teismo funkciją, yra sprendžiamas klausimas, ar valstijos turi teisę pripažinti tik vyro ir moters santuoką, ar tai nekenkia vaiko interesams? Keturios bylos buvo susietos į vieną ir balandžio 28 dieną Aukščiausiajame teisme imta klausyti abiejų pusių argumentų.

Tos pačios lyties asmenų „santuokų“ šalininkai iškelia asmenų lygybės ir apsisprendimo laisvės argumentus, taip pat vienos valstijos pareigą pripažinti kitos valstijos aktus. Oponentai pabrėžia, kad lygybė ir laisvė neturi tapti abstrakčiu suniveliavimu ir savavališkumu, bet gerbti tam tikrus prigimtinius žmogaus ir visuomenės rėmus. Apie tai dar kartą šiomis dienomis rašė JAV katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Josephas Kurtzas.

Aukščiausiojo teismo sprendimas, jei bus palankus tos pačios lyties asmenų „santuokoms“, turės didžiulių pasekmių. Ir ne vien todėl, kad tiesiogiai paliestų per tūkstantį įstatymų ir normų, reguliuojančių mokesčius, sveikatos apsaugą ar išsilavinimą, bet ir todėl, kad pradėtų ginčių litaniją, kuri pakenktų pačiam „visuomenės fabrikui“.

Tačiau ne tai yra pagrindinis akcentas, bet dažnai iš akių išleidžiamas klausimas – o kodėl apskritai santuoka yra civilinių įstatymų turinys? Civilinė teisė ilgą laiką pripažino indėlį, kurį natūrali santuoka teikė bendrajam visuomenės gėriui. Visuomenė pripažino pamatinę ir būtiną vyro ir moters sąjungą kaip nepakeičiamą šeimos pamatą. Kad išgyventų, visuomenė turi saugoti šią sąjungą, nes civilizacijos kelias yra pratęsiamas per naujos žmogiškos gyvybės dovaną. Santuoka yra vienintelis stabilus kelias vaikui ateiti į pasaulį. Todėl santuokai buvo suteiktas specialus statusas. Tokiu būdu visuomenė išreiškė savo troškimą egzistuoti. Patvirtinti šią nepaneigiamą tiesą – praeityje, dabartyje ir ateityje - nėra jokio pobūdžio diskriminacija prieš ką nors.

Visą gyvenimą trunkanti draugystė ir juridinės teisės yra kilnūs tikslai, dažnai cituojami tų, kurie nori iš natūralios santuokos apibrėžimo pašalinti lyties skirtingumo elementą. Santuoka yra gerokai daugiau, nei dviejų suaugusių susiėjimas dėl abipusio gėrio. Santuokos gyvybės potencialas kviečia moterį ir vyrą save dovanojančiai aukai ir atvirumui vaikų dovanai. Ir kiekvienas vaikas turi teisę pažinti savo motiną ir tėvą.

Žinoma, ne kiekvienas turi laimę, dėl vienokių ar kitokių priežasčių, turėti abu tėvus. Tokiu atveju šeima, draugai, Bažnyčia, visuomenė turi pareigą paremti vienišą tėvą ar įtėvį. Jų tėvystė yra herojiška, tačiau troškimas pažinti savo motiną ir tėvą niekad visai neišnyksta.

Gindama vaiko interesą vyriausybė lieka neutrali dėl klausimo apie du suaugusius, kurie nusprendžia praleisti gyvenimą kartu gyvybės potencialo išorėje. Tai turėtų būti daroma nekeičiant išskirtinio santuokos statuso ir nediskriminuojant to, ką pati žmogaus prigimtis byloja santuoką esant.

Viešajai erdvei tampam mažiau svetingai tikėjimo balsams, vis sunkiau kalbėti už santuoką nebūnant išjuoktam, tačiau reikia liudijimo šiandien ir dabar, palydint kartą, kuri apglėbs mūsų amžinąjį likimą. Natūralios santuokos pripažinimas yra ryšio saugojimas dėl vaiko, kad jis arba ji turėtų geriausią įmanomą aplinką užaugti ir duoti savo dalį visuomenei. Neturime drąsinti sulaužyti tą ryšį. Santuoka turi daugiau liesti vaiko poreikius, nei suaugusių norus. Šie bent jau neturėtų stengtis užminuoti šeimos apsaugos tūkstančiais būdų.


Susiję

Šeimos politika 514623788694435303

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item