52% olandų daktarų teigia, kad atliktų eutanaziją savo valios negalinčiam išreikšti pacientui

Daugiau nei pusė olandų daktarų, turinčių galią patvirtinti eutanazija, mano, jog atliktų eutanaziją silpnaprotyste sergančiam pacientui...


Daugiau nei pusė olandų daktarų, turinčių galią patvirtinti eutanazija, mano, jog atliktų eutanaziją silpnaprotyste sergančiam pacientui, tai parodė Amsterdamo Laisvojo universiteto paviešinta apklausa.

Nyderlandų eutanazijos padedamosios konsultacijos tinklas (angl. Support Consultation Euthanasia Network Netherlands) apima daktarus, kuriuos bet kada gali iškviesti šeimos gydytojas, susidūręs su prašymu atlikti eutanaziją ir nesantis tikras, ar pacientas atitinka „atsargios“ eutanazijos kriterijus. Arba šeimos gydytojas, kuriam tiesiog reikia antrosios nuomonės, kurios reikalauja Nyderlandų eutanazijos įstatymas.

Ši apklausa būtent ir buvo pateikta šio tinklo daktarams ir ją atliko net 82 proc. visų tinklo narių. Todėl apklausą galima laikyti itin tiksliai atspindinčia šio tinklo daktarų, nuo kurių priklauso didžioji dalis eutanazijos atvejų, mąstymą. Nyderlandų įstatymai apibrėžia, kad jeigu šeimos gydytojas atliktų eutanaziją „neatsargiai“, nesiremdamas nustatytais kriterijais, tuomet jam gali būti iškelta baudžiamoji byla. Būtent todėl šeimos gydytojai dažniausiai nori pasitarti ir su minėto tinklo daktarais. Nors jų nuomonė taip pat nesuteikia apsaugos nuo baudžiamosios atsakomybės, tačiau labai retai nutinka, kad Regioninės eutanazijos kontrolės komisijos prieštarautų šio tinklo daktarų sprendimams.

4 proc. tinklo daktarų apklausoje teigė, jog jie asmeniškai jau yra sutikę patvirtinti eutanaziją asmeniui, kuris nebuvo įgalus išreikšti savo asmeninės valios dėl pažengusios silpnaprotystės. Tai reiškia, kad tokios eutanazijos nebegalima laikyti „savižudybe su gydytojo pagalba“, nes ji atliekama trečiojo asmens pageidavimu ir todėl turėtų būti klasifikuojama kaip paprasčiausias kito žmogaus nužudymas be jo sutikimo.

Žinant, jog pirmasis toks atvejis buvo užregistruotas ir Regioninės eutanazijos kontrolės komisijos patvirtintas tik prieš 4 metus, 2011 metais, tai nėra mažas skaičius. Tai reiškia, kad jau 22 tinklo daktarai yra patvirtinę tokią eutanaziją.

Dar labiau neramina, jog net 52 proc. daktarų teigė, kad jie tikriausiai sutiktų patvirtinti eutanaziją asmenims, sergantiems silpnaprotyste ir todėl negalintiems patiems pareikšti savo valios.

49 proc. daktarų teigė, jog ribos, kurios laikomos „priimtinomis“ ir suderinamomis su įstatymu nuo jų pradėjimo dirbti tinkle - vidutiniškai prieš 8 metus - labai išsiplėtė. 

Vis lankstesnis Nyderlandų eutanazijos įstatymo taikymas rodo, jog kontrolės komisijos mažai ką kontroliuoja - atvejai, kuomet komisija įvardintų atliktą eutanaziją „neatsargia“ yra labai reti.

Net 11 proc. tinklo daktarų teigė, jog jie asmeniškai jau yra patvirtinę eutanaziją pacientams, kurie paprasčiausiai buvo „pavargę nuo gyvenimo“ ir nesirgo jokia liga, sukeliančia „nepakenčiamą kančią“. 32 proc. yra pasiruošę tokius atvejus patvirtinti ateityje.

75 proc. tinklo daktarų mano, jog yra priimtina patvirtinti eutanaziją žmogui, atsisakančiam bet kokio gydymo.

Parengta pagal Lifesitenews.com informaciją


Susiję

Pažangos ideologija 8887075621505083604

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item