San Francisko arkivyskupas Cordileone puolamas už Bažnyčios mokymą katalikiškose mokyklose (peticija)

San Francisko arkivyskupui Salvatore Cordileone, aktyviai puolamam už savo bekompromisę katalikų mokymo, šeimos ir nekaltos gyvybės gyny...


San Francisko arkivyskupui Salvatore Cordileone, aktyviai puolamam už savo bekompromisę katalikų mokymo, šeimos ir nekaltos gyvybės gynybą, reikalinga ne tik JAV piliečių parama.

Gėjų aktyvistai, politikai ir autentišką šeimos sampratą išduodantys pseudokatalikai neseniai visomis įmanomomis žiniasklaidos priemonėmis užsipuolė arkivyskupą po to, kai jis paskelbė norįs suformuoti ilgalaikius ir sveiku protu paremtus nuostatus, jog katalikiškų mokyklų mokytojai jo arkivyskupijoje tvirtai laikysis ir viešai rems katalikų mokymą visais svarbiais klausimais, įskaitant abortus, kontracepciją, skaistumą ir tos pačios lyties „santuokas“.

Arkivyskupo oponentai reikalauja, kad jis panaikintų savo planus, ir neseniai netgi pasamdė brangią viešųjų ryšių įmonę, kad ši inicijuotų kovą prieš jį. Viešųjų ryšių specialistas Samas Singeris, gynęs „Chevron“ reputaciją Kalifornijoje po vienos iš šios kompanijos sukeltų ekologinių nelaimių, savo "Google+" paskyroje parašė, jog „visi meldžiasi, kad popiežius atšauktų San Francisko arkivyskupą Cardileone ir kunigus kaip jis“. Vėlesniais savo pasisakymais jis gretino Cardileone su ispanų inkviziciją, o po pareiškimų socialiniuose tinkluose jis ėmėsi organizuoti protesto akcijas San Francisko gatvėse. 

Turtingi arkivyskupo veiksmams nepritariantys arkivyskupijos katalikai netgi parašė laišką popiežiui Pranciškui, prašydami jį atšaukti arkivyskupą Cordileone iš jo pareigų.

Mes manome, kad arkivyskupas Cordileone tiesiog ištikimai atlieka savo ganytojišką pareigą, bandydamas užtikrinti, jog katalikai moksleiviai gautų autentišką katalikišką mokymą. Į katalikiškas mokyklas savo atžalas siunčiantys tėvai turi teisę tikėtis, kad jų vaikai bus mokomi mokytojų, kurie savo gyvenimo būdu nepakenks jų tikėjimui ar nesužalos jų vaikų tyrumo.

Jei sutinkate ir norite paremti arkivyskupą Cordileone, galite pasirašyti jį remiančią peticiją.

Pateikiame į lietuvių kalbą išverstą peticijos tekstą:

Popiežiui Pranciškui
San Francisko miesto tarybai
San Francisko katalikiškų mokyklų tarybai, mokytojams ir administratoriams

Mes, pasirašiusieji, norime išreikšti savo stiprią paramą arkivyskupo Salvatore Cordileone drąsioms, ganytojiškoms ir sveika protą atstovaujančioms pastangoms stiprinti katalikiškų mokyklų San Francisko arkivyskupijoje katalikišką identitetą.

Mes kategoriškai smerkiame bandymus iškraipyti ir puolimus prieš šias pastangas ir patį arkivyskupą asmeniškai, vykdomus tų, kurie nesupranta katalikiško mokymo pagrindų ir religinės laisvės svarbos mūsų visuomenės būklei.

Reikalaujame, kad šie gėdingi puolimai prieš arkivyskupo pastangas saugoti katalikišką identitetą katalikiškose mokyklose būtų tuoj pat nutraukti.

Taip pat meldžiamės, kad katalikai mokytojai ir administratoriai mokyklose pasinaudotų šia galimybe ir sustiprintų savo atsidavimą, rodydami pavyzdį savo asmeniniais gyvenimais, paremtais katalikišku mokymu, ir galėtų savo mokiniams perduoti autentišką katalikišką ugdymą.

Galiausiai, mes siūlome savo nuoširdžias maldas arkivyskupui Cordileone ir norime išreikšti gilų dėkingumą jam už asmeninę drąsą ir meilę kovojant su šiais neteisingais viešais puolimais.

Parengta pagal Lifesitenews.com

Susiję

Religija 1930440388349408078

Rašyti komentarą

  1. Jei kalbama apie mokyklas, tai ne "studentai" - "students" pas amerikonus ir mokinius reiškia.

    AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item