„Tegyvuoja gyvybė!“ - Popiežiaus sveikinimas Peru Bažnyčiai šimtatūkstantinės Gyvybės eisenos proga

Popiežius pasveikino Peru miestuose šeštadienį vykusių Gyvybės eitynių dalyvius ir jas globojusias vyskupijas. „Tegyvuoja gyvybė“ – pažy...


Popiežius pasveikino Peru miestuose šeštadienį vykusių Gyvybės eitynių dalyvius ir jas globojusias vyskupijas. „Tegyvuoja gyvybė“ – pažymėjo Šventasis Tėvas Pranciškus sostinės arkivyskupui ir Peru Bažnyčios primui kardinolui Juan Luis Ciprianio Thorne pasiųstoje žinioje. Padėkojęs už Gyvybės eitynių organizavimą popiežius užtikrino, kad asmenine malda vienijasi su įsipareigojančiais ginti ir užtarti pamatinį žmogaus gyvybės gėrį, nuo jos prasidėjimo iki natūralios pabaigos. Popiežius Pranciškus taip pat paragino drąsiai liudyti ir visuomet skelbti kiekvieno žmogaus, Dievo sukurto pagal savo išvaizdą ir Kristaus atpirkto ant kryžiaus, sakralumą. Gyvybės eitynės Peru yra metinis renginys, organizuojamas katalikų vyskupijų centruose ryšium su kovo 25 dieną Peru švenčiama Gimstančiųjų diena.

Piura arkivyskupijos ganytojas Jose Antonio Egurenas, kuris drauge yra Peru Vyskupų Konferencijos Šeimos ir gyvybės komisijos pirmininkas, Gyvybės eitynėse kvietė prisiminti, kad gyvybė yra Dievo dovana:

Abortas nėra nei pažangu, nei modernu, nes žmogaus gyvybė yra Dievo meilės atspindys, yra dovana, o ne laboratorijos produktas.

Teisė į gyvybę nuo pat žmogaus gyvybės prasidėjimo iki jos natūralios mirties yra pamatinė žmogaus teisė, patikino arkivyskupas Egurenas. Todėl pasak jo, įsivaizdavimas, kad galima išspręsti problemas žudant žmogaus egzistenciją nėra nei pažangus, nei modernus.

Žmogaus asmuo visuomet yra sakralus ir nepažeidžiamas, bet kokioje situacijoje ir bet kokioje jo vystymosi stadijoje. Tad įsipareigokim vardan gimstančiųjų gerovės padėti visuomenei suprasti, kad šeima yra pagarbos žmogaus gyvybei variklis ir pavyzdys, nuo pat žmogaus gyvybės prasidėjimo, šeima yra žmogaus egzistencijos gimdytoja ir visuomenės pamatinis branduolys. Todėl anot vyskupo, šeimos branduolys turi būti pastoracijos ir politikos prioritetas, šeimą reikia paremti ir sutvirtinti, kad ji galėtų naudotis visomis priemonėmis, būtinomis žmogaus gyvybei priimti. Dievas yra vienintelis gyvybės Viešpats ir niekas negali save iškelti kaip kitų egzistencijos savininkas arba teisėjas.

Piura arkivyskupijos arkivyskupas Egurenas be to paragino skirti pagarbų dėmesį senelių globai ir pakvietė melstis už krikščionių kankinius, kurie taip pat šiais laikais yra užmušami vien tik todėl, kad skelbia gyvybės Evangeliją, kuri yra Jėzaus Evangelija.



Susiję

Religija 2398842467826976126

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item