Kritikai: Maltoje norimas patvirtinti „socialinės lyties tapatumo” įstatymas kelia grėsmę katalikams

Kai neseniai Maltoje išrinkta socialistų valdžia pristatė „Socialinės lyties (gender) tapatumą”, Socialinės lyties išraiškos ir lyties ...Kai neseniai Maltoje išrinkta socialistų valdžia pristatė „Socialinės lyties (gender) tapatumą”, Socialinės lyties išraiškos ir lyties charakteristikos įstatymo projektą, jie sakė, kad šis projektas skirtas padėti mažumoms įgauti „lygiateisiškumą” prieš įstatymą. Tačiau parlamentinė grupė, pasisakanti už šeimą, teigia, kad šis įstatymo projektas iš tiesų atvers duris asmens teisių slopinimui ir prievartai. Ypač bus paliesti tėvai, vaikai ir visi piliečiai, kurie nepriima normalizacijos” proceso, tos pačios lyties ar transseksualų santuokų. Tai apima ir visus tikinčiuosius katalikus, gyvenančius Maltoje – itin katalikiškoje šalyje.

Įstatymo projekte, kurį paruošė Tarptautinė planuotos tėvystės federacija (International Planned Parenthood Federation) ir Tarptautinė „gender ideologijos” aktyvistų koalicija, teigiama, kad visi Maltos gyventojai privalo turėti „teisę atpažinti savo socialinės lyties tapatumą” ir teisę, kad su jais būtų elgiamasi pagal jų „pačių apibrėžtą” „socialinės lyties tapatumą”.

Grupė, pasisakanti už šeimą, teigia, kad Maltoje yra nuo 95% iki 98% katalikų, todėl įstatymo projektas gali būti įvardijamas kaip tiesioginis Maltos visuomenės pamatinių krikščioniškos kultūros principų puolimas. Jie įspėjo, kad jis negerbia vaiko poreikio mamai, tėčiui ir socialinėms institucijoms, taip pat ir katalikiškų įvaikinimo ar globos įstaigų, kurios bando patenkinti tą vaiko poreikį.

Dr. Miriam Sciberras, organizacijos „Life Network” įkūrėja, teigė, kad jos organizacija rimtai susirūpinusi potencialia įstatymų projekto įtaka vaikų, paauglių ir jų tėvų teisėms. Pateiktame patariamajame dokumente vyriausybei „Life Network” rašė, kad įstatymo projektas galbūt atrodo susijęs su mažumos grupe, bet platesnis praktinis pritaikymas paveiks visą populiaciją.

Ten cituojami pavyzdžiai, kur panašūs teisiniai nutarimai privedė prie išpuolių prieš teisę į religiją, pvz. suimta krikščionių šeima Vokietijoje, kurios vaikus namuose moko patys tėvai, arba vaikai iš krikščioniškų šeimų atimami ir atiduodami socialinių tarnybų globai dėl to, kad jų šeimos nenori diegti savo vaikams valstybės nustatytų „gender” ir lytinio švietimo programų. Nors maltiečiai yra tauta, kurioje beveik pusė žmonių kiekvieną sekmadienį eina į šv. Mišias, įstatymo projektas nenurodo jokių išimčių Bažnyčiai, atsisakančiai samdyti ar net įšventinti į kunigus transseksualus.

Baudos atsisakantiems palaikyti gender ideologiją yra griežtos. „Ne mažiau nei 1000€ ir ne daugiau nei 5000€” reikės sumokėti tiems, kurie „sąmoningai nesilaikė įstatymo nuostatų ar kitaip pasikeitusį lytį asmenį įžeidė arba plūdo žodžiais”.

Ar detalus lytinis švietimas taps privalomas? Ar tėvams bus leidžiama savo vaikų į tokias pamokas nevesti? O gal jie bus nutildyti, priversti mokyti savo vaikus ar net įkalinami taip, kaip tai matome vykstant kitose šalyse? – to klausia grupė, kovojanti už šeimą.

Jei įstatymas bus priimtas, Maltoje teisiškai bus atvertas kelias plačiam spektrui prievartos mokykloje ir šeimoje – tai vis dažniau pasitaiko vakarų pasaulyje, ypač Šiaurės Europoje. Jei įstatymas bus priimtas, vaikai bus nuo pat ankstaus amžiaus supažindinti visokių rūšių skirtingais seksualiniais santykiais ir, galiausiai, bus skatinami iš jų rinktis.

Bet koks tėvų bandymas mokyti savo vaikus apie tradicinę heteroseksualią santuoką, paremtą biologija ir tikraisiais vaiko poreikiais, susilauks didžiulio įstatymo smūgio. Šis įstatymas negerbia pamatinės asmens teisės į šeimos gyvenimą, o ši teisė turėtų būti neliečiama ir veikianti be valstybės įsikišimo.

Patariamajame dokumente rašoma, kad tėvai, kurie moraliai prieštaravo gender idėjų sklaidai, buvo įkalinami ir baudžiami, nors jie bandė apsaugoti savo vaikus.

Pateiktas „Life Network” organizacijos dokumentas taip pat atkreipia dėmesį į įstatymo projekte numatytą teisę paaugliams be tėvų ar psichiatrų įsikišimo nuspręsti, ar jie nori keisti savo socialinę lytį.

„Paauglystė – tai viena sudėtingiausių žmogaus gyvenimo ciklo fazių“ – teigė grupė, pasisakanti už šeimą. Jie sakė, jog jauni žmonės natūraliai pereina skirtingas stadijas, suprasdami savo kūną, o pateiktas įstatymas galėtų tik pridėti dar daugiau sumaišties ir apsunkinimo.

Padėti vaikams ir jaunuoliams bręsti turėtų reikšti padėti jiems suprasti ir vertinti savo kūną ir fizinę lytį, o ne matyti savo kūną kaip kažką „netinkamo”, kas turi būti „ištaisyta” ar „perkonstruota” su chirurgų pagalba.

Įstatymo projektas kalba apie jaunų žmonių „kūno integralumo teisę”, tačiau praktikoje negalima vadinti kūno integralumu tokios situacijos, kai nedviprasmiška vaiko fizinė lytis yra ignoruojama, susiduriant su sunkumais ją priimti.

Vietoje integralumo, reikės vadovautis holistine apraiška, kuri siūlys padėti išreikšti įvairialypius vaiko poreikius tokiu traumuojančiu ir pažeidžiamu laikotarpiu, pridedant, kad fizinės lyties „korekcija” ar pridengimas suknele visada be išimčių turi būti svarstytinas klausimas.

„Nepilnamečiai kaip tik turėtų būti apsaugoti nuo gražiai skambančių tėvų ar gydytojų bandymų „ištaisyti”, kas, tiesą sakant, neturi būti taisoma… Vietoje to jaunuoliai turėtų įvardinti ir išreikšti savo patiriamas emocijas” – teigia už šeimą pasisakanti grupė.

Įstatymo projekte yra netgi numatyta „išimtiniais atvejais” nepilnamečio socialinę lytį leisti nustatyti „Tarpdisciplininei komandai”, sudarytai iš profesionalų, taip pat ir socialinių darbuotojų.

Įstatymo projekte rašoma, kad toks „gydymas gali būti suteikiamas, kai įvyksta susitarimas tarp Tarpdisciplininės komandos ir asmenų, atliekančių tėvų pareigas arba nepilnamečių, kurie nepajėgia suteikti pritarimo, globėjų”.

Tačiau tam „Life Network” prieštarauja, teigdami, kad toks elgesys būtų pagrindinis vaiko teisių pažeidimas – taip apibrėžta Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencijoje. Vadinamasis „socialinės lyties pakeitimas” sveikiems vaikams būtų pažeidimas straipsnių, kuriuose kalbama apie vaikų teises „išlaikyti jo ar jos tapatybę”, „būti apsaugotam nuo fizinio sužeidimo” ir nuo „nežmoniško ar žeminančio elgesio”.

Įstatymų projekte „transseksualo” ir „transgender” sąvokos apibrėžiamos pagal tai, ką ekspertai vadina „subjektyviu testu”. Jis nepriklausomas nuo jokių išorinių ar net psichologinių kintamųjų. „Iš asmens nebus reikalaujama pateikti įrodymų, kad būtų atliekamos visiškos ar dalinės lytinių organų pakeitimo chirurginės procedūros, hormonų terapija ar bet koks kitas psichiatrinis, psichologinis ar medicininis gydymas, siekiantis įgalinti teisę socialinės lyties tapatumui.”

Įstatymo projekte „socialinės lyties tapatybė” apibrėžiama kaip „kiekvieno asmens vidinė ir individuali socialinės lyties patirtis”. Pridedama, kad „paties žmogaus apsibrėžtas tapatumas” gali arba negali sutapti su lytimi, gauta gimstant. Apimamas asmeninis kūno pajautimas (kuris gali įtraukti, jei tai laisvai pasirenkama, kūniškos išvaizdos modifikaciją ir chirurgines operacijas ar kitus būdus) ir kitos socialinės lyties išraiškos, tarp jų ir vardas, apranga, kalba ir manieros.

Šiam projektui prieštaraujama, iškeliant klausimą, kad gal tuomet reikėtų leisti ir pasikeisti savo gimimo datą pase, kai asmuo jaučiasi jaunesnis ar senesnis nei jo biologinis amžius?

„Life Network” ypač susirūpinusi dėl įstatymo poveikio žodžio laisvei tų maltiečių, kurie nesutinka su įstatymo nutarimais, tarp jų ir Katalikų bažnyčios laisve, kuri kategoriškai atmeta visą gender teorijos ideologiją.

Įstatymo projektas teigia, kad „kiekviena norma, taisyklė ar procedūra turi gerbti teisę į socialinės lyties identitetą. Nė viena norma, taisyklė ar procedūra negali apriboti, sugriežtinti ar anuliuoti teisės į socialinės lyties tapatumą ir visos normos privalo visada būti interpretuojamos ir stiprinamos, kad ši teisė būtų užtikrinta”.

Tačiau kyla klausimas, ką daryti, kai institucijos bus kviečiamos pasiaiškinti, kodėl tam tikras vienos ar kitos lyties atstovas, kuris institucijų laikomas vyru ar moterimi, nepriimamas į kandidatuojamą postą, skirtą vienai ar kitai lyčiai (pvz. nepriimamas tapti dvasininku Katalikų bažnyčioje?).

Parengta pagal www.lifesitenews.com

Susiję

Pažangos ideologija 4107785409542025984

Rašyti komentarą

 1. Čia visiškai nieko naujo - tai vyksta visur, kur tik naujieji raudonieji gauna valdžią. Todėl kyla natūralus klausimas - kokio velnio šalyje, kurioje, pasak straipsnio, "yra nuo 95% iki 98% katalikų", reikėjo atiduoti valdžią tiems sukruštiems makakos užpakaliams? Čia maždaug, atiduodame valdžią bolševikams, o paskui didžiai stebimės: "kodėl jie čia sugalvojo "riavaliūcyjas" kelti?" :)

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2014-12-20 13:33

  Katalikiška bendruomenė, jei ji save tokia laiko, negali būti abejinga stebėtoja. Jau reikia patiems imtis iniciatyvos ir pradėti kovoti už savo vaikus, už savo tautas ir išlikimą. Tai liečia ir mus, lietuvius. O kur mūsų kunigų balsas? Kas, jei ne jie turi būti tikinčiųjų priešakyje. Seniai jau stebina jų tyla ir ramybė.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2014-12-21 20:27

  Ar kas begina NORMALIU zmoniu teises?!!!

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item