Povilas Žumbakis. Rūpesčių daugiau nei vien Rusija ar blogas oras Vilniuje

„Lietuvos lietuviai išeivijos gerai nepažįsta, – „Laisvosios bangos“ radijui sakė Čikagos advokatas Povilas Žumbakis. – Ne visi supranta,...

„Lietuvos lietuviai išeivijos gerai nepažįsta, – „Laisvosios bangos“ radijui sakė Čikagos advokatas Povilas Žumbakis. – Ne visi supranta, kad nors ir toli gyvename, Lietuva yra mums ypatingai svarbus kraštas. Mums visada rūpėjo ir rūpi mūsų žmonės, mūsų kultūra, Lietuvos likimas.“

– Daugelį metų stebite Lietuvą ir pasaulį, komentuoja procesus išeivijos spaudoje ir radijuje. Kokias tendencijas pastebite?

– Stebiu Lietuvą iš globalaus taško, stengiuosi matyti ją pasaulio įvykių kontekste. Man rūpi kas dedasi Rusijoje, kaip klostosi jos santykiai su Ukraina. Kadangi tai tiesiogiai liečia ir Lietuvą. Rūpi kas vyksta Azijoje, kas dedasi Azijos demokratijoje Japonijoje. Taip pat – Kinijoje. Ypač su Kinijos pastarųjų laikų plėtra. Štai Honkonge vyksta demonstracijos, Kinija bando dominuoti Honkongą. Nors buvo garantavusi, kad gerbs jo tvarką ir gyvenimo būdą. Rūpi Indijos ir Pakistano – branduolinių valstybių – reikalai. Žinoma, svarbu Artimieji Rytai, kur vyksta tikras karas. Taip pat įdomu stebėti kas dedasi Afrikoje. Tai irgi labai svarbu, nes turi įtakos visai Europai, taip pat ir Lietuvai. Iš Afrikos plūsta didelė emigracija, masiškai auga teroristų grupės. Jos paveiks ir Europą, ir, žinoma, Ameriką.

– O kas gi vis dėlto vyksta Artimuosiuose Rytuose?

– Ten yra parako statinė, aplink kurią žaidžiama su žarijomis. Vyksta rimtas karas. Teroristų karas prieš Vakarų civilizaciją. Yra daug „aktorių“, kurių nematome klausydami žinias arba žiūrėdami televiziją.

– Kas tie kovos teatro „aktoriai“?

– Pirmiausiai tai – islamistai. Žinoma, ne visi islamo tikintieji yra ekstremistai. Ekstremistai bando sukurti islamo valstybę. Jie jau ją paskelbė – Islamic state. Prieš tai naudojo kitus vardus. Anksčiau buvo islamo valtybė tik Irake ir Sirijoje. Vėliau – išplėtė ribas. Pavadino Lavanto islamo valstybe. Lavantas yra visi Artimieji Rytai – Egiptas, Libanas, Izraelis, Irakas ir t.t. Išsiplėtė ten, kur vyrauja islamas. Jie nori įsteigti šariato teisėtvarką, kuri yra žiauri. Ir jie paskelbė karą Vakarams. Vakarai vis dar žiūri į tai, mano nuomone, pro pirštus. Esama milžiniško pavojaus Vakarams.

– Prieš ką konkrečiai kovojama? Kas – priešas?

– Jie yra oficialiai savo priešą įvardiję, tik Vakarai to negirdi. Priešas – Vakarų civilizacija. Ypač – krikščionija. Šiuo metu islamistai yra užėmę teritoriją didesnę, negu Didžioji Britanija. Tai ne vaikų žaidimas. Jie kontroliuoja daugiau kaip 30 miestų. Ten įsigalėję, kontroliuoja reikšmingus išteklius. Yra išplėšę bankus, perėmę verslus.

Be viso to, jie demonstratyviai žudo krikščionis. Nužudo tėvus. Motinas paima į vergiją. O vaikus – nukryžiuoja. Negyvai. Kaip buvo Kristus nukryžiuotas, tą pati jie daro su šimtais mažų vaikų.

Jie yra paskelbę karą Amerikai ir Europos Sąjungos valstybėms, kurios dalyvauja tame vadinamajame „ne kare“ – Prancūzijai, Didžiajai Britanijai, Belgijai, kitoms, taip pat – Australijai. Trumpai tariant, – visai Vakarų civilizacijai.

– Kiek su tuo karu susijusi Lietuva? Kiek tai paliečia mus?

– Lietuva, galimas daiktas, per mažai kreipia dėmesio į šio pobūdžio grėsmę. Turėtų atkreipti. Esktremistai eksportuoja terorą. Nėra taip, kad tai tik karas „vietoje“. Tai pasaulinis karas prieš Vakarų civilizaciją, prieš krikščioniją apskritai.

Teroro apraiškos ima rodytis vis aiškiau Anglijoje, Prancūzijoje, ilgainiui gali ateiti ir iki Lietuvos. Amerikoje jau prasidėjo. Pirmiesiems dviems žmonėms Amerikoje jau nukirto galvas. Nukirto – Amerikos teritorijoje.

Teisiniu atžvilgiu, Lietuva yra NATO narė. Penktasis straipsnis įpareigoja Šiaurės Atlanto santarvės nares solidariai gintis, jeigu vienas iš jos narių yra užpuolamas. Štai Turkija paskelbė, kad ji nutarė kariauti su islamistais.

Į karą Turkija dar nėra stojusi, bet, įsivaizduokim, kaip padėtis klostysis, jeigu islamistai peržengs jos sieną? Jie dabar yra priartėję prie pat Turkijos. Jeigu įžengtų į Turkijos teritorija, vadinasi, Turkija būtų užpulta. Ir Lietuva privalėtų, drauge su NATO, stoti ginti Turkijos. Tai liečia ir Ameriką.

– Ką Lietuva galėtų ir turėtų daryti?

– Pirmiausiai, manyčiau, turėtų stebėti. Stebėti ir stiprinti savo saugumo ir gynybos parametrus, prisidėti prie Vakarų gynybinių iniciatyvų. Deja, Amerika labai silpnai vadovauja. Egzistuoja tikras pavojus Vakarams. Lietuvos žmonės turėtų suprasti, kad ir juos tai liečia. Kad yra daugiau rūpesčių nei vien Rusija ar blogas oras Vilniuje.

Trumpai apie Povilą Žumbakį

Išeivijos teisininkas, radijo komentatorius ir spaudos apžvalgininkas. Gyvena Čikagoje. Kaip advokatas pro bono publicus atstovavo lietuvių interesams teismuose, plačiai bendravo su ukrainiečių, latvių, estų kilmės ir kitais amerikiečiais įvairiuose forumuose Amerikoje, Kanadoje, Australijoje. Dalyvavo JAV Atstovų Rūmų apklausinėjimuose Simo Kudirkos byloje, diskusijose Australijos parlamente „Ar Australijos teismuose galima pasitikėti sovietų pristatoma medžiaga prieš rytų europiečius karo nusikaltimų bylose?“, bendravo su Kanados parlamentarais panašia tema. Kaip ekspertas dalyvavo amerikiečių Public TV garsaus žurnalisto William F. Buckley pora dešimtmečių rengtoje programoje „Firing Line“ – „Ugnies ruožas“. Greta Amerikos prezidentų, ministrų, ekonomistų, politologų, britų VIP personų, Povilas buvo vienintelis lietuvis, pakviestas į šią programą. Jis yra kelių knygų autorius, nemažai prisidėjęs konsultacijomis ir patarimais, rengiant nepriklausomybės atstatymo dokumentus 1990-aisiais.


Susiję

Užsienio politika 7612185242200292370

Rašyti komentarą

  1. Anonimiškas2019-09-30 03:54

    Kodėl šiame interviu nutylima, kad adv. Povilas Žumbakis padėjo Lietuvoje, Kėdainiuose neteisingai nuteistams Šarūnui Pabėraliui laimėti JAV teismo palaikymą, įrodė, kad kaltinimai neteisingi ir suteikė Š.Paberaliui politinį prieglobstį. Kažkodėl atsisakė padėti Neringai Venckienei, galimai, dėl didelio saugumiečių spaudimo...

    AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item