Gyventojai: finansinė padėtis per praėjusius 12 mėnesių nepasikeitė

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2014 m. spalio mėn. buvo minus 18 ir, palyginti su rugsėjo mėn., padidėjo 2 procentiniais punktais, pran...


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2014 m. spalio mėn. buvo minus 18 ir, palyginti su rugsėjo mėn., padidėjo 2 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Palyginti su rugsėjo mėn., gyventojai šiek tiek optimistiškiau vertino bedarbių skaičiaus kitimo, šalies ekonominės ir namų ūkio finansinės padėties per ateinančius 12 mėnesių perspektyvas.

2014 m. spalio mėn. 15 procentų gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius 12 mėnesių pagerėjo, 24 procentai - kad pablogėjo, 61 procentas - kad nepasikeitė (rugsėjo mėn. - atitinkamai 12, 25 ir 63 proc.). Vertindami tikėtinus savo šeimos finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėnesių, 15 procentų gyventojų tikėjosi, kad ji pagerės, 32 procentai manė, kad pablogės, o 48 procentai prognozavo, kad jų namų ūkio finansinė padėtis artimiausiais metais nesikeis (rugsėjo mėn. - atitinkamai 13, 33 ir 50 proc.).

Vertindami šalies ekonominę padėtį, 25 procentai gyventojų teigė, kad per praėjusius metus ji pagerėjo, 31 procentas - kad pablogėjo, 43 procentai - kad nepasikeitė (rugsėjo mėn. - atitinkamai 23, 32 ir 45 proc.). Žvelgdami į ateitį, 18 procentų gyventojų manė, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėnesių pagerės, 42 procentai - kad pablogės, o 35 procentai prognozavo, kad padėtis išliks tokia pati (rugsėjo mėn. - atitinkamai 17, 47 ir 32 proc.).

2014 m. spalio mėn. 40 procentų gyventojų prognozavo, kad bedarbių skaičius per artimiausius 12 mėnesių augs, 13 procentų - manė, kad jis mažės (rugsėjo mėn. - atitinkamai 47 ir 12 proc.).

Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių tikėjosi 35 procentai gyventojų, o 30 procentų gyventojų teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (rugsėjo mėn. atitinkamai - 34  ir 28 proc.).
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime spalio mėn. skyrėsi 5 procentiniais punktais: mieste jis sudarė minus 17, o kaime - minus 22. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu, o kaime - 2.

Miesto gyventojų, prognozuojančių bedarbių skaičiaus padidėjimą per artimiausius 12 mėnesių, dalis sumažėjo nuo 46 iki 36 procentų, manančių, kad pablogės jų namų ūkio finansinė padėtis - nuo 34 iki 30 procentų. Tačiau vertinant galimybę nors kiek sutaupyti per ateinančius 12 mėnesių, pesimistiškai nusiteikusių, t. y. visiškai nesitikinčių sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių, miesto gyventojų dalis padidėjo nuo 25 iki 28 procentų.

Kaimo gyventojai spalio mėn. optimistiškiau žvelgė į šalies ekonominės padėties ir savo galimybės nors kiek sutaupyti per ateinančius 12 mėnesių perspektyvas, bet namų ūkio finansinės padėties ir bedarbių skaičiaus kitimo per ateinančius 12 mėnesių prognozės buvo pesimistiškesnės.

Per metus (2014 m. spalio mėn., palyginti su 2013 m. spalio mėn.) vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 8 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą lėmė pesimistiškesnis šalies ekonominės padėties perspektyvų vertinimas: gyventojų, prognozuojančių šalies ekonominės padėties pablogėjimą, dalis padidėjo nuo 22 iki 42 procentų.

Gyventojų, manančių, kad per artimiausius 12 mėnesių pablogės jų namų ūkio finansinė padėtis, palyginti su praėjusių metų spalio mėn., padaugėjo nuo 18 iki 32 procentų.

Palyginti su praėjusiais metais, gyventojai blogiau vertino bedarbių skaičiaus kitimo perspektyvas: nors manančiųjų, kad bedarbių skaičius per artimiausius 12 mėnesių padidės, dalis beveik nepasikeitė, bet manančiųjų, kad bedarbių skaičius mažės, dalis sumenko nuo 20 iki 13 procentų.
Gyventojų nuomonė apie galimybę nors kiek sutaupyti per ateinančius 12 mėnesių, palyginti su nuomone, išsakyta prieš metus, nepasikeitė.

Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/.
Vartotojų nuomonių tyrimas atliekamas kiekvieno mėnesio 1-15 dienomis, apklausiant 1 200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų.

Šaltinis: www.stat.gov.lt

Susiję

Ekonomika 6035125784206564650

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item