Europos Parlamente išpuolis prieš žmogaus gyvybę ir krikščionis

laisvavisuomene.lt Kovo 25 d., ketvirtadienį, du Europos Parlamento komitetai surengė klausymus, nukreiptus prieš Europos konservatyvias org...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Nenusigąskite! Jis prisikėlė!

Jėzaus mirtis ant kryžiaus sukrėtė artimiausius Jėzaus mokinius lyg žemės drebėjimas, po griuvėsiais palaidodamas visas naujo palaiminto gyv...

Kryžius ir Prisikėlimas. Velykinės mintys bolševikinio teroro metu

Šaltinis: Katalikų Tradicijos puslapis . (Iš „M[alda] G[irioje]“) Laisvės balsas (Žemaičių apygardos organas), 1953 04 20, Nr. 4 (162), GAMF...

kun. Sigitas Jurkštas. Mano broliams kunigams ir vienuoliams

Autorius yra Kauno Šilainių Šventosios Dvasios parapijos vikaras, Kauno klinikų kapelionas Šiandien esame genderistinio totalitarizmo grėsmė...

Dovilas Petkus. Ar dar turėsime religinę laisvę?

Įsibėgėjant Seimo pavasario sesiją, pilasi nauji įstatymo projektai. Deja, daugelis jų ypač krikščionių bendruomenėms turėtų kelti rimtą sus...

Raymond Ibrahim. Katalikų lyderiai išduoda Marijos garbę už Mahometo pritarimą

Tie patys žmonės, kurie atnešė jums „abrahamizmą“ - mintį, kad judaizmas, krikščionybė ir islamas yra labai susiję, susiaurino savo požiūrį...

Ses. Janina Judikevičiūtė. Neplaukime pasroviui, nepulkime kniūbsti prieš aukso veršį

XXIamzius.lt Šventajame Rašte parašyta: „Dievo reikia labiau klausyti negu žmonių“ (Apd. 5, 29). Todėl noriu pareikšti didelį dėkingumą ir p...

Kun. Paulius Vaineikis. Kovoti su melu ir Tautos kiršinimu

Didelė pagarba ir padėka Nacionaliniam Susivienijimui bei visiems Lietuvos žmonėms už palaikymą sunkią valandą , kai buvau užpultas LGBT, jų...

Tikėjimo mokslo kongregacija: Bažnyčia negali laiminti tos pačios lyties sąjungų

Tikėjimo mokymo kongregacija atsakė neigiamai į viešai iškeltą abejonę dėl tos pačios lyties asmenų sudaromų sąjungų laiminimo. Vatikane pir...

Kard. Raymond Leo Burke. Sumaištis Bažnyčioje

Tiksliausia sąvoka, apibūdinanti dabartinę Bažnyčios būklę, yra sumaištis; sumaištis, kuri dažnai veda į klaidą. Ši sumaištis neapsiriboja v...

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl tikėjimo laisvių ir kun. Pauliaus Vaineikio persekiojimo

PAREIŠKIMAS  DĖL TIKĖJIMO LAISVIŲ SUVARŽYMO KRETINGOS PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOJE  IR GIMNAZIJOS KAPELIONO PAULIAUS VAINEIKIO PERSEKIOJIMO Iki 2...

Lietuvos tradicinės krikščionių bendrijos. Nepritariame partnerystei ir Stambulo konvencijai

Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis Mes, Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų atstovai, tikime, kad žmogus yra ...

Robertas Grigas. „Dabartinis tildymas primena sovietmetį“

www.respublika.lt Diskusijos dėl Stambulo konvencijos viešojoje erdvėje įsisiūbavo. Ginti katalikišką mokymą socialiniuose tinkluose išdrįsę...

Vytautas Sinica. Ar gali prabilti kunigai?

Autorius yra politologas, Nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas.  Pastarąją savaitę diskusijų dėl vienalytės partnerystės ir Stambulo k...

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

index