Kardinolas G. Muelleris: Vokietijos vyskupai turi būti nuteisti

www.laikmetis.lt Vokietijos sinodas didele balsų dauguma pritarė, kad Bažnyčia palaimintų tos pačios lyties asmenų sąjungas ir išsiskyrusių ...

Edward Feser. Kada popiežiai moko neklystamai?

Pastaraisiais metais kai kurie pernelyg entuziastingi popiežiaus Pranciškaus gerbėjai, norėdami apginti jo prieštaringesnes pastabas, teigė,...

Airijoje vyskupas atsiprašė už kunigą, pamoksle abortus ir sodomiją vadinusį nuodėme

www.laikmetis.lt Airijos vyskupas atsiprašė už vieno kunigo homiliją, kurioje abortai ir homoseksualūs santykiai buvo apibūdinti kaip nuodėm...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Siauras ir platus kelias

Kažkas Jėzų paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis jiems pasakė: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus!“ (Lk 13, 23–24). Evangel...

Zigmas Tamakauskas. Parapijiečiai atsisveikino su Monsinjoru V. Grigaravičiumi

Liepos mėnesio paskutinį sekmadienį  Kauno  Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji gausiai susirinko į šios parapijos didžiąją šventovę-b...

kun. Mindaugas Martinaitis. Kalba prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo

Mielas ir brangus Monsinjore Alfonsai Svarinskai, Mieli ir brangūs čia palaidoti partizanai, Lietuvos laisvės gynėjai. Atvažiavome šiandien ...

Zigmas Zinkevičius. Mindaugo krikštas ir lietuviški poteriai

www.katalikutradicija.lt Suvienijęs Lietuvą Mindaugas skubėjo krikštytis. Jis suprato šio akto reikšmę. Anuomet į Europos valstybių bendriją...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Džiaugsmo versmė

Šventajame Rašte daugelyje vietų randame raginimą džiaugtis. Tikintis į Dievą ir juo pasitikintis žmogus negali būti liūdnas; liūdnas tikint...

kard. Sigitas Tamkevičius. Šv. Jonas Krikštytojas

Šiandien yra Jono Krikštytojo šventė. Jonas Krikštytojas mums kauniečiams, ypač yra brangus, nes jis - mūsų arkivyskupijos globėjas.  Tai pr...

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

www.laikmetis.lt „The John-Henry Westen Show“ laidoje lankėsi Vokietijos kardinolas, buvęs Tikėjimo mokymo kongregacijos vadovas, Gerhardas ...

Lietuvos vyskupų konferencija. Negalime pritarti Civilinės sąjungos projektui

Brangūs broliai ir seserys, gera į jus taip kreiptis. Dvasinė brolystė ir seserystė primena mums ryšius, kurie atsiranda šeimoje, o šeimai B...

Kard. R. L. Burke’as: Už abortus pasisakantys politikai yra automatiškai ekskomunikuojami

www.katalikutradicija.lt Kardinolas R. Burke’as, kanonų teisės ekspertas, mums primena Katalikų Bažnyčios mokymą apie ekskomuniką ir vertumą...

index