Augustinas Dainys. Europos Sąjungoje Dievui vietos nėra

Apie nūdienos lietuvio santykį su tiesa kalbamės su Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Filosofijos katedros dėstytoju, ...

Augustinas Dainys. Sokratas ir Kristus

Senovės graikų filosofas Platonas filosofiniame dialoge “Puota” šlovina Erotą – meilės daimoną. Galima pastebėti Eroto ir Sokrato panašum...

index