Jonahas Goldbergas. Kas tu – ideologas ar pragmatikas?

Svarbu atsižvelgti į tai, kad autorius terminą „ideologija“ vartoja plačiąja prasme, kaip žymintį loginiais ryšiais susijusių idėjų ar pr...

index