Jonas Algirdas Antanaitis. Kelyje į amžinąsias vertybes

Toliau skelbiame straipsnius iš leidyklos „Tradere“ išleistos 1941 m. Birželio sukilimo dalyvio, rezistento, tremtinio ir jau atkurtos Lietu...

Jonas Algirdas Antanaitis. Lietuva prieš nieką nesilankstė...

Toliau skelbiame straipsnius iš leidyklos „Tradere“ išleistos 1941 m. Birželio sukilimo dalyvio, rezistento, tremtinio ir jau atkurtos Lietu...

Jonas Algirdas Antanaitis. Ateitininkai tautos tragedijos akivaizdoje

Toliau skelbiame straipsnius iš leidyklos „Tradere“ išleistos 1941 m. Birželio sukilimo dalyvio, rezistento, tremtinio ir jau atkurtos Lietu...

Jonas Algirdas Antanaitis. Apie politinę situaciją Lietuvoje baigiantis Antrajam pasauliniam karui

Lietuvių sukilėliai 1941-07-06 | LGGRTC nuotr. Straipsnis skelbiamas iš leidyklos „Tradere“ išleistos 1941 m. Birželio sukilimo dalyvio, rez...

Jonas Algirdas Antanaitis. 1941 m. Birželio sukilimas – tautos žygdarbis

Skelbiame aktyvaus 1941 m. Birželio sukilimo dalyvio, rezistento, tremtinio ir jau atkurtos Lietuvos politinio ir visuomenės veikėjo Jono Al...

Birželio sukilimo metinių proga leidžiama J. A. Antanaičio knyga „Tautos instinktas išlikti“

Lietuvai šiais metais minint 80-ąsias 1941 m. Birželio sukilimo metines, leidykla „Tradere“ išleidžia aktyvaus Sukilimo dalyvio, rezistento ...

Vidmantas Valiušaitis. Žmogus liko toks pat (in memoriam J. A. Antanaičiui)

J. Šalkauskas, V. Valiušaitis, J.A. Antanaitis, A. Damušis Vidmanto Valiušaičio žodis, pasakytas šv. Jonų bažnyčioje 2018 m. rugsėjo 12 ...

Jonas Algirdas Antanaitis. Skleisti laisvės ir demokratijos šviesą

Rugsėjo 7 dieną mirė Lietuvos didvyris, 1941-ųjų Birželio sukilimo, vėlesnės pokario rezistencijos ir galiausiai Lietuvos Persitvarkymo S...

index