Rima Baškienė. Ar latviai labiau myli savo kalbą?

Seime neseniai vykusioje konferencijoje „Valstybinės kalbos politika ir asmenvardžių rašyba valstybės dokumentuose“ išsakiau pagiriamuos...

index