Kęstutis Starinskas. Šv. Kazimieras - tarp valdovų ir pavaldinių

„Iš tokio aukšto luomo ir karališkos kilmės šventojo jaunikaičio imkime... skaistumo ir kitų dorybių pavyzdį ir modelį. Ir juo labiau jo ...

index