Kun. Matthias Gaudron. Naujoji kard. Kasperio teologija

Ar galima leisti išsiskyrusiems ir antrą kartą civiliškai susituokusiems priimti eucharistinę Komuniją? Priešingai, nei skelbia Bažnyčio...

index