Plinio Corrêa de Oliveira. Teofilius Matulionis: Stat crux dum volvitur orbis

Biografinės knygos „Vyskupas, kalinys ir komunizmo kankinys“ apie vyskupą Teofilį Matulionį pratarmė. Knygos autorius - kun. Pranas Gaid...

Įsigykite organizacijos, surinkusios 5,3 mln. parašų už Lietuvos Nepriklausomybę, knygą!

Plinio Correa de Oliveira. Revoliucija ir Kontrrevoliucija.  Krikščioniškosios kultūros gynimo asociacija, 2013. - 211 p. „Papra...

index