Vytautas Sinica. Apie „vatniką“ Kaunecką

Įdomus vaizdelis. Dideliu informacinių karų dalyviu besijaučiantis Giedrius Sakalauskas vakar bjauriu įrašu savo sienoje atidarė komentarų ...

vysk. Jonas Kauneckas. Raginimas būti krikščioniu

www.laikmetis.lt Dažnai girdime raginimus melstis už pašaukimus. Meldžiamės, vis meldžiamės. Ir reikia pasakyti, kad šiandienis tikintis jau...

Mindaugas Patlaba. Vyskupas Jonas Kauneckas „Prieš visus vėjus“

Lietuvos kariuomenės kario savanorio atsiliepimas apie rezistento vyskupo Jono Kaunecko atsiminimų knygą  „Prieš visus vėjus“, skaitytą NATO...

Sausio 10 dieną Vilniuje – rezistento vyskupo J. Kaunecko atsiminimų knygos pristatymas

Sausio 10 d., 17.30 val. Nacionalinėje Adomo Mickevičiaus bibliotekoje Vilniuje rengiamas rezistento vyskupo Jono Kaunecko atsiminimų knygos...

vysk. Jonas Kauneckas. Ne gėlių, o maldų laukia mirusieji, kaip gyvieji teisingumo

Apie Kristų – Visatos valdovą pranašas Danielius šiandien mums sako: „Jo viešpatavimas – amžinas... Jo karalystė niekad nežlugs!“  Pasaulis ...

J.E. Jono Kaunecko kvietimas į J. Steponavičiaus ir V. Borisevičiaus minėjimą liepos 17 dieną

Kviečiame į Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę, kuri vyks liepos 17 dieną (šeštadienį ) Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų p...

Laisvės premijos laureatų, rezistentų kreipimasis. Neatleiskite Genocido centro direktoriaus

Džojos Gundos Barysaitės (lrs.lt) nuotrauka  Lietuvos Respublikos Seimui                                              Žiniasklaidai KREIPI...

J.E. Jonas Kauneckas: „Partnerystė turėtų būti sprendžiama referendumu“

Miglės Radžvilaitės nuotrauka  www.laikmetis.lt Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, ne kartą tiek savo pamoksluose, tiek feisbuko p...

Sovietiniai įstatymai tebegalioja

propatria.lt nuotrauka  www.respublika.lt Vakar kreipimąsi į šalies prezidentą, Seimo pirmininką, teisingumo ministrą, Aukščiausioj...

Vysk. Jonas Kaunecko žodis iš mons. Alfonso Svarinsko kunigystės 65 metų jubiliejaus

Kodėl mes čia susirinkome? Čia mus specialiai sukvietė vyskupas Pranciškus Ramanauskas ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jų suokalbis s...

Jonas Kauneckas. Partizanai netikėjo, kad tyčiojimąsi iš jų rems pati valstybė

propatria.lt nuotrauka  Pamokslas Šventose Mišiose Mūšios partizanų parke minint monsinjoro Alfonso Svarinsko penktąsias mirties metine...

Liepos 13-ąją kviečiame į mons. A. Svarinsko partizanų parką!

propatria.lt nuotrauka  Sambūris „Pro Patria“ su kitais organizatoriais kviečia į Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę, kuri vyks ...

Vysk. Jonas Kauneckas. Kai visi kunigai laikomi kažkuo kaltais

Vaikų ir jaunimo seksualinis išnaudojimas Bažnyčioje vertai kelia visuomenės pasipiktinimą katalikų dvasininkais. Teisinga, kad žiniaskla...

Vysk. Jonas Kauneckas. Ar pamokslas turėtų būti sakomas iš sakyklos?

Man labai įdomi klausytojų nuomonė apie pamokslų sakymą. Ar normalu, ar gerai, kad dabar kaip taisyklė kalbama nuo altoriaus (iš presbite...

index