Ronald Mann. Kas aš toks, kad teisčiau?

Man jau bloga nuo tos „kas aš toks, kad teisčiau?“ kvailystės. Tik Dievas gali teisti žmogaus sielos būklę. Bet yra tikrų tikriausia nesą...

index