Jarzy Kwasniewski. Karo šešėlyje PSO kėsinasi į suverenių valstybių galias

www.laikmetis.lt Autorius yra Lenkijos teisinės kultūros instituto „Ordo Iuris“ pirmininkas Rusijos agresijos, Ukrainos gynybinio karo ir be...

index